บทความเกี่ยวกับ Tag ประโยคภาษาอังกฤษ

  คำศัพท์เกี่ยวกับวัน ถามเมื่อ (2023-09-21)   4 ( 3 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 785 นาที)   75.00%

  ประโยคที่ฝรั่งใช้ในชีวิตประจำวัน ถามเมื่อ (2023-09-21)   4 ( 3 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 469 นาที)   75.00%

  ประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆในชีวิตประจำวัน ถามเมื่อ (2023-09-21)   3 ( 2 ) views  (ไม่มีคนดู)   66.67%

  คำศัพท์ คำว่า Think ใช้กับอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2023-09-21)   4 ( 3 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 740 นาที)   75.00%

  ภาษาอังกฤษ คำว่า Get นิยมใช้กับอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2023-09-20)   4 ( 3 ) views  (ไม่มีคนดู)   75.00%

  ประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆใช้ในชีวิตประจำวัน ถามเมื่อ (2023-09-20)   9 ( 8 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 432 นาที)   88.89%

  เลิกใช้คำว่า Very จะดูดีขี้นมาทันที่ ถามเมื่อ (2023-09-20)   8 ( 7 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 116 นาที)   87.50%

  แคปชั่นภาษาอังกฤษ เศร้าๆ ถามเมื่อ (2023-09-20)   10 ( 9 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,004 นาที)   90.00%

  ประโยคสั้นๆที่ฝรั่งชอบใช้ ถามเมื่อ (2023-09-19)   8 ( 7 ) views  (ไม่มีคนดู)   87.50%

  สำนวนภาษาอังกฤษที่มีคำว่า moon เอาไว้บอกรัก ถามเมื่อ (2023-09-19)   10 ( 9 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 679 นาที)   90.00%

  คำศัพท์ย่อภาษาอังกฤษ สำหรับคำทำงาน ถามเมื่อ (2023-09-19)   12 ( 11 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 172 นาที)   91.67%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อาการป่วย ถามเมื่อ (2023-09-11)   15 ( 14 ) views  (ไม่มีคนดู)   93.33%

  ประโยคภาษาอังกฤษ ฉันเหนื่อย ถามเมื่อ (2023-09-11)   15 ( 14 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 578 นาที)   93.33%

  คำว่า ซวยแล้ว พูดอย่างไรในภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2023-09-11)   15 ( 14 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 9 นาที)   93.33%

  ประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆสามารถนำไปใช้ได้ ถามเมื่อ (2023-09-06)   10 ( 9 ) views  (ไม่มีคนดู)   90.00%

  คำว่า Hit ใช้กับอะไรได้บ้าง ถามเมื่อ (2023-09-06)   22 ( 21 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 161 นาที)   95.45%

  วลีที่มีคำว่า Just ถามเมื่อ (2023-09-06)   19 ( 18 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 122 นาที)   94.74%

  ภาษาจีน ง่ายๆ ถามเมื่อ (2023-09-06)   26 ( 25 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 54 นาที)   96.15%

  ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำว่า Time ถามเมื่อ (2023-09-06)   16 ( 15 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 116 นาที)   93.75%

  ภาษาอังกฤษ คำว่า ขอบคุณนะ ถามเมื่อ (2023-08-24)   22 ( 21 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 555 นาที)   95.45%

  ประโยคภาษาอังกฤษ บอกรักที่ไม่มีคำว่ารัก ถามเมื่อ (2023-08-23)   18 ( 17 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 856 นาที)   94.44%

  วลีภาษาอังกฤษที่ฝรั่งชอบใช้ ถามเมื่อ (2023-08-23)   33 ( 32 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 276 นาที)   96.97%

  สำนวนภาษาอังกฤษที่คนต่างชาติใช้กันบ่อยๆ ถามเมื่อ (2023-08-23)   35 ( 34 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 996 นาที)   97.14%

  ศ้พท์ภาษาอังกฤษ Time ถามเมื่อ (2023-08-21)   22 ( 21 ) views  (ไม่มีคนดู)   95.45%

  ประโยคภาษาอังกฤษให้กำลังใจตัวเอง ถามเมื่อ (2023-08-21)   21 ( 20 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 322 นาที)   95.24%

  ประโยคภาษาอังกฤษ สั้นๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ถามเมื่อ (2023-08-21)   19 ( 18 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 521 นาที)   94.74%

  ประโยคภาษาอังกฤษ รัก ที่ไม่มีคำว่า รัก ถามเมื่อ (2023-08-21)   19 ( 18 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 671 นาที)   94.74%

  ประโยคคำถามภาษาอังกฤษที่ใช้กันบ่อยๆ ถามเมื่อ (2023-08-09)   21 ( 20 ) views  (ไม่มีคนดู)   95.24%

  ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ อาการเมา ถามเมื่อ (2023-08-09)   24 ( 23 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 576 นาที)   95.83%

  ประโยคภาษาอังกฤษ คำว่า over ถามเมื่อ (2023-08-09)   23 ( 22 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 380 นาที)   95.65%

  คำศัพท์เกี่ยวกับสนามบินที่ควรรู้ไว้ ถามเมื่อ (2023-08-09)   47 ( 46 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 568 นาที)   97.87%

  ประโยคภาษาอังกฤษ เดินตากฝน ถามเมื่อ (2023-08-07)   33 ( 32 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 551 นาที)   96.97%

  ประโยคภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อยๆ ถามเมื่อ (2023-08-07)   18 ( 17 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 618 นาที)   94.44%

  ประโยคภาษาอังกฤษ ง่ายๆ ถามเมื่อ (2023-08-07)   17 ( 16 ) views  (ไม่มีคนดู)   94.12%

  ประโยคที่ต่างชาติใช้กันบ่อย ถามเมื่อ (2023-08-07)   25 ( 24 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 11 นาที)   96.00%

  ประโยคบอกเลิก เป็นภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2023-08-07)   32 ( 31 ) views  (ไม่มีคนดู)   96.88%

  ประโยคภาษาอังกฤษใช้ในชีวิตประจำวัน ถามเมื่อ (2023-08-07)   33 ( 32 ) views  (ไม่มีคนดู)   96.97%

  วลีภาษาอังกฤษ what ถามเมื่อ (2023-08-04)   42 ( 41 ) views  (ไม่มีคนดู)   97.62%

  ประโยคภาษาอังกฤษ ใช้ในชีวิตประจำวัน ถามเมื่อ (2023-08-04)   21 ( 20 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 400 นาที)   95.24%

  ประโยคคำถามที่ใช้กันบ่อยๆ ถามเมื่อ (2023-08-04)   51 ( 50 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 650 นาที)   98.04%

  ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ คำว่า well ถามเมื่อ (2023-08-04)   28 ( 27 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 115 นาที)   96.43%

  ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้กันบ่อยๆ ถามเมื่อ (2023-08-04)   36 ( 35 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 682 นาที)   97.22%

  ประโยคภาษาอังกฤษ คำว่า No ถามเมื่อ (2023-08-04)   43 ( 42 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,005 นาที)   97.67%

  ประโยคภาษาอังกฤษ ให้กำลังใจ ถามเมื่อ (2023-08-02)   58 ( 57 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 24 นาที)   98.28%

  ประโยคภาษาอังกฤษ บอกคิดถึงโดยไม่มีคำว่า Miss you ถามเมื่อ (2023-08-02)   27 ( 26 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 337 นาที)   96.30%

  ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ถามเมื่อ (2023-08-02)   21 ( 20 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 121 นาที)   95.24%

  ประโยคภาษาอังกฤษ บอกรักแฟน ถามเมื่อ (2023-08-02)   34 ( 33 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,009 นาที)   97.06%

  ภาษาอังกฤษ คุณจะรับอะไรดีคะ ครับ ถามเมื่อ (2023-06-26)   72 ( 71 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 908 นาที)   98.61%

  ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ feel ถามเมื่อ (2023-06-26)   89 ( 88 ) views  (ไม่มีคนดู)   98.88%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ ถามเมื่อ (2023-05-30)   91 ( 90 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 305 นาที)   98.90%

  ประโยคตอบกลับอีเมลให้ดู Advanced ขึ้น ถามเมื่อ (2023-05-30)   98 ( 97 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 584 นาที)   98.98%

  How to say ไม่เป็นไร ถามเมื่อ (2023-05-29)   58 ( 57 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 167 นาที)   98.28%

  ประโยคภาษาอังกฤษแทนที่จะพูดแบบนี้ เปลี่ยนเป็นใช้แบบนี้ทำให้เราดูดี ถามเมื่อ (2023-05-29)   81 ( 80 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,010 นาที)   98.77%

  ประโยคภาษาอังกฤษที่ห้ามแปลตรงตัว ถามเมื่อ (2023-05-23)   171 ( 170 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 344 นาที)   99.42%

  ประโยคภาษาอังกฤษตอบว่า รับทราบ ถามเมื่อ (2023-05-19)   1,525 ( 1,524 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 200 นาที)   99.93%

  คำว่าขี้ลืม ภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2023-05-19)   62 ( 61 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 886 นาที)   98.39%

  ประโยคภาษาอังกฤษไม่เป็นทางการ Informal และทางการ Formal ถามเมื่อ (2023-05-11)   90 ( 89 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 181 นาที)   98.89%

  ภาษาอังกฤษที่เป็นคำไม่เป็นทางการสามารถใช้เป็นทางการได้ ถามเมื่อ (2023-05-11)   71 ( 70 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 537 นาที)   98.59%

  วลีหรือคำภาษาอังกฤษง่ายๆ ถามเมื่อ (2023-05-11)   68 ( 67 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 72 นาที)   98.53%

  รสชาติอาหารในภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2023-05-11)   83 ( 82 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 942 นาที)   98.80%

  วลีภาษาอังกฤษใช้บ่อย ถามเมื่อ (2023-05-11)   72 ( 71 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 591 นาที)   98.61%

  ภาษาอังกฤษจากหนัง ถามเมื่อ (2023-05-10)   67 ( 66 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 951 นาที)   98.51%

  ประโยคภาษาอังกฤษ out of ถามเมื่อ (2023-05-10)   55 ( 54 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 566 นาที)   98.18%

  ประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆในชีวิตประจำวัน ถามเมื่อ (2023-05-10)   69 ( 68 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 234 นาที)   98.55%

  ตัวย่อ ภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นต้องรู้ ถามเมื่อ (2023-05-02)   78 ( 77 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 602 นาที)   98.72%

  วลีภาษาอังกฤษง่ายๆ นำไปใช้กัน ถามเมื่อ (2023-05-02)   60 ( 59 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 345 นาที)   98.33%

  สำนวนภาษาอังกฤษที่ไม่ได้แปลตรงตัว ถามเมื่อ (2023-05-02)   66 ( 65 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 899 นาที)   98.48%

  คำว่า ลาก่อน ภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2023-05-02)   74 ( 73 ) views  (ไม่มีคนดู)   98.65%

  ประโยคคำถาม What ภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2023-05-02)   120 ( 119 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 500 นาที)   99.17%

  comment ชมเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรให้ดูดี ถามเมื่อ (2023-04-28)   56 ( 55 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 370 นาที)   98.21%

  คำว่า Work ที่ไม่ได้แค่แค่ ทำงาน ถามเมื่อ (2023-04-28)   58 ( 57 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 620 นาที)   98.28%

  ต้องการพูดว่า ถ่ายรูปให้หน่อยเป็น ภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2023-04-28)   61 ( 60 ) views  (ไม่มีคนดู)   98.36%

  คำว่า sick ที่ไม่ใม่ความหมายแค่ ป่วย ถามเมื่อ (2023-04-25)   67 ( 66 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 378 นาที)   98.51%

  คำศัพท์เกี่ยวบอกรสชาติของอาหาร ถามเมื่อ (2023-04-25)   83 ( 82 ) views  (ไม่มีคนดู)   98.80%

  คำศัพท์เกี่ยวกับวัน ถามเมื่อ (2023-04-25)   74 ( 73 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 549 นาที)   98.65%

  ประโยคคำถามนิยมใช้ ถามเมื่อ (2023-04-24)   73 ( 72 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 758 นาที)   98.63%

  คำว่าสวยไม่ได้มึแค่ Beautiful ถามเมื่อ (2023-04-24)   66 ( 65 ) views  (ไม่มีคนดู)   98.48%

  การใช้ Prepositions คำบุพบท of ถามเมื่อ (2023-04-18)   132 ( 131 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 725 นาที)   99.24%

  สำนวนภาษาอังกฤษที่เห็นประจำ ถามเมื่อ (2023-04-12)   61 ( 60 ) views  (ไม่มีคนดู)   98.36%

  การใช้ Prepositions คำบุพบท to about for of ถามเมื่อ (2023-04-12)   73 ( 72 ) views  (ไม่มีคนดู)   98.63%

  การใช้ Prepositions คำบุพบท about ถามเมื่อ (2023-04-12)   93 ( 92 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 263 นาที)   98.92%

  การใช้ Prepositions คำบุพบท for ถามเมื่อ (2023-04-12)   81 ( 80 ) views  (ไม่มีคนดู)   98.77%

  ภาษาอังกฤษใช้ได้ในทุกวัน ถามเมื่อ (2023-04-03)   83 ( 82 ) views  (ไม่มีคนดู)   98.80%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ที่ไม่เป็นทางการ Informal และทางการ Formal v 2 ถามเมื่อ (2023-04-03)   153 ( 152 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 881 นาที)   99.35%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ที่ไม่เป็นทางการ Informal และทางการ Formal v 3 ถามเมื่อ (2023-04-03)   190 ( 189 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 37 นาที)   99.47%

  การใช้คำเชื่อมในภาษาอังกฤษให้ดูดีขึ้น ถามเมื่อ (2023-03-28)   93 ( 92 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 336 นาที)   98.92%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ที่ไม่เป็นทางการ Informal และทางการ Formal ถามเมื่อ (2023-03-28)   179 ( 178 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 888 นาที)   99.44%

  ประโยคภาษาอังกฤษคำว่า ไหวไหมเธอ ถามเมื่อ (2023-03-27)   332 ( 331 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 157 นาที)   99.70%

  ประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆในชีวิตประจำวัน ถามเมื่อ (2023-03-27)   96 ( 95 ) views  (ไม่มีคนดู)   98.96%

  สำนวนและประโยคภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกัย เวลา ถามเมื่อ (2023-03-27)   71 ( 70 ) views  (ไม่มีคนดู)   98.59%

  ประโยคภาษาอังกฤษ ฉันอินมาก ถามเมื่อ (2023-03-27)   84 ( 83 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 953 นาที)   98.81%

  ่ัตัวย่อ ภาษาอังกฤษต่างๆ ถามเมื่อ (2023-03-27)   162 ( 161 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 764 นาที)   99.38%

  การใช้ Time ในภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2023-02-24)   241 ( 240 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 751 นาที)   99.59%

  คำภาษาอังกฤษที่ห้ามแปลตรงตัว ถามเมื่อ (2023-02-24)   193 ( 192 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 777 นาที)   99.48%

  สำนวนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ถามเมื่อ (2023-01-27)   204 ( 203 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 916 นาที)   99.51%

  การใช้ประโยค how ต่างๆ ถามเมื่อ (2023-01-27)   112 ( 111 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.11%

  ประโยคภาษาอังกฤษบางคำ สามารถใช้แทนกันได้ ดูเหมือนเจ้าของภาษา ถามเมื่อ (2023-01-27)   110 ( 109 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 665 นาที)   99.09%

  ประโยคภาษาอังกฤษทั่วไป ถามเมื่อ (2023-01-27)   268 ( 267 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 239 นาที)   99.63%

  วิธีการพูด how to say ฉันไม่สบาย และรู้สึกไม่ดีเป็นภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2023-01-26)   139 ( 138 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 204 นาที)   99.28%

  ัประโยคภาษาอังกฤษ yourself ถามเมื่อ (2023-01-26)   107 ( 106 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 773 นาที)   99.07%

  ประโยคภาษาอังกฤษ ยังไม่สะดวกคุยตอนนี้ ถามเมื่อ (2022-12-28)   759 ( 758 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 942 นาที)   99.87%

  การบอก ลักษณะ ผม แบบ ต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2022-12-26)   112 ( 111 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 991 นาที)   99.11%

  ประโยคใช้สนทนา What do you ถามเมื่อ (2022-12-26)   202 ( 201 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 833 นาที)   99.50%

  คำศัพท์เกี่ยวกับการชอปปิ้ง ถามเมื่อ (2022-12-26)   164 ( 163 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.39%

  ประโยคภาษาอังกฤษ ไม่เป็นไร เมื่อคนมาขอโทษ ถามเมื่อ (2022-12-19)   243 ( 242 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 731 นาที)   99.59%

  ประโยคภาษาอังกฤษ ใช้ขอโทษ ถามเมื่อ (2022-12-07)   226 ( 225 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 988 นาที)   99.56%

  คำว่า เธองอน ภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2022-12-07)   221 ( 220 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 681 นาที)   99.55%

  ประโยคภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ เรื่อง นอนๆ ถามเมื่อ (2022-12-07)   260 ( 259 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 32 นาที)   99.62%

  รวมประโยคภาษาอังกฤที่มีคำว่า up ที่ใช้บ่อย ถามเมื่อ (2022-12-02)   146 ( 145 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 900 นาที)   99.32%

  ประโยคภาษาอังกฤษ อวยพรวันเกิด ถามเมื่อ (2022-12-02)   239 ( 238 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.58%

  ประโยคภาษาอังกฤษ ถามความรู้สึก ถามเมื่อ (2022-11-23)   284 ( 283 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.65%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ การทำงาน ถามเมื่อ (2022-11-23)   266 ( 265 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 682 นาที)   99.62%

  ภาษาอังกฤษ คำว่า ซวย ถามเมื่อ (2022-11-21)   131 ( 130 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.24%

  ภาษาอังกฤษคำว่า ซวยแล้ว ตกอยู่ในที่นั่งลำบาก ถามเมื่อ (2022-11-21)   251 ( 250 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 133 นาที)   99.60%

  คำที่มักใช้กับ do ถามเมื่อ (2022-10-16)   261 ( 260 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 761 นาที)   99.62%

  คำที่มักใช้กับ pay ถามเมื่อ (2022-10-16)   208 ( 207 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 703 นาที)   99.52%

  รวมวลีภาษาอังกฤษที่มักใช้บ่อยๆในข้อสอบ P 1 ถามเมื่อ (2021-02-20)   445 ( 444 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,032 นาที)   99.78%

  รวมวลีภาษาอังกฤษที่มักใช้บ่อยๆในข้อสอบ P 2 ถามเมื่อ (2021-02-20)   640 ( 639 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.84%

  รวมวลีภาษาอังกฤษที่มักใช้บ่อยๆในข้อสอบ P 3 ถามเมื่อ (2021-02-20)   578 ( 577 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 718 นาที)   99.83%

  รวมวลีภาษาอังกฤษที่มักใช้บ่อยๆในข้อสอบ P 4 ถามเมื่อ (2021-02-20)   589 ( 588 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 868 นาที)   99.83%

  ประโยคปิดบทสนทนาภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2021-01-31)   3,538 ( 3,537 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 470 นาที)   99.97%

Tag ที่เกี่ยวข้อง

ภาษาอังกฤษ (34)  |  แปลภาษา (82)  |  ประโยคภาษาอังกฤษ (121)  |  วลี (4)  |  do (1)  |  pay (1)  |