บทความเกี่ยวกับ Tag ประโยคภาษาอังกฤษ

  ประโยคภาษาอังกฤษตอบว่า รับทราบ ถามเมื่อ (2023-10-24)   3,045 ( 3,044 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.97%

  คำว่า Age ใช้คู่กับอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2023-10-05)   130 ( 129 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.23%

  คำว่า go ใช้อย่างไรบ้าง ถามเมื่อ (2023-10-05)   259 ( 258 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.61%

  สถานการณ์เราสั่งขนมปังที่ร้านอาหารในเมืองนอก ถามเมื่อ (2023-10-05)   280 ( 279 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.64%

  หายไวไว นะ ภาษาอังกฤษพูดว่าไง ถามเมื่อ (2023-10-05)   294 ( 293 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.66%

  รวมประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆ ถามเมื่อ (2023-09-27)   156 ( 155 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.36%

  ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้กันไม่หยุด ถามเมื่อ (2023-09-27)   136 ( 135 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.26%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า น้อยใจ ถามเมื่อ (2023-09-27)   157 ( 156 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.36%

  ประโยคที่ฝรั่งใช้บอกความรู้สึก ถามเมื่อ (2023-09-27)   186 ( 185 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.46%

  ประโยคภาษาอังกฤษใช้ในชีวิตประจำวัน ถามเมื่อ (2023-09-27)   165 ( 164 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.39%

  คำที่มักเขียนผิด ถามเมื่อ (2023-09-27)   259 ( 258 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 14 นาที)   99.61%

  คำศัพท์เกี่ยวกับวัน ถามเมื่อ (2023-09-21)   109 ( 108 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.08%

  ประโยคที่ฝรั่งใช้ในชีวิตประจำวัน ถามเมื่อ (2023-09-21)   187 ( 186 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 237 นาที)   99.47%

  ประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆในชีวิตประจำวัน ถามเมื่อ (2023-09-21)   193 ( 192 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.48%

  คำศัพท์ คำว่า Think ใช้กับอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2023-09-21)   179 ( 178 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.44%

  ภาษาอังกฤษ คำว่า Get นิยมใช้กับอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2023-09-20)   99 ( 98 ) views  (ไม่มีคนดู)   98.99%

  ประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆใช้ในชีวิตประจำวัน ถามเมื่อ (2023-09-20)   231 ( 230 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 29 นาที)   99.57%

  เลิกใช้คำว่า Very จะดูดีขี้นมาทันที่ ถามเมื่อ (2023-09-20)   116 ( 115 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.14%

  แคปชั่นภาษาอังกฤษ เศร้าๆ ถามเมื่อ (2023-09-20)   269 ( 268 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.63%

  ประโยคสั้นๆที่ฝรั่งชอบใช้ ถามเมื่อ (2023-09-19)   115 ( 114 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.13%

  สำนวนภาษาอังกฤษที่มีคำว่า moon เอาไว้บอกรัก ถามเมื่อ (2023-09-19)   130 ( 129 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 69 นาที)   99.23%

  คำศัพท์ย่อภาษาอังกฤษ สำหรับคำทำงาน ถามเมื่อ (2023-09-19)   253 ( 252 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.60%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อาการป่วย ถามเมื่อ (2023-09-11)   134 ( 133 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 105 นาที)   99.25%

  ประโยคภาษาอังกฤษ ฉันเหนื่อย ถามเมื่อ (2023-09-11)   150 ( 149 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.33%

  คำว่า ซวยแล้ว พูดอย่างไรในภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2023-09-11)   125 ( 124 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.20%

  ประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆสามารถนำไปใช้ได้ ถามเมื่อ (2023-09-06)   162 ( 161 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.38%

  คำว่า Hit ใช้กับอะไรได้บ้าง ถามเมื่อ (2023-09-06)   180 ( 179 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.44%

  วลีที่มีคำว่า Just ถามเมื่อ (2023-09-06)   151 ( 150 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.34%

  ภาษาจีน ง่ายๆ ถามเมื่อ (2023-09-06)   302 ( 301 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.67%

  ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำว่า Time ถามเมื่อ (2023-09-06)   119 ( 118 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 239 นาที)   99.16%

  ภาษาอังกฤษ คำว่า ขอบคุณนะ ถามเมื่อ (2023-08-24)   116 ( 116 ) views  (ไม่มีคนดู)   100.00%

  ประโยคภาษาอังกฤษ บอกรักที่ไม่มีคำว่ารัก ถามเมื่อ (2023-08-23)   113 ( 112 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.12%

  วลีภาษาอังกฤษที่ฝรั่งชอบใช้ ถามเมื่อ (2023-08-23)   223 ( 222 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.55%

  สำนวนภาษาอังกฤษที่คนต่างชาติใช้กันบ่อยๆ ถามเมื่อ (2023-08-23)   184 ( 183 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.46%

  ศ้พท์ภาษาอังกฤษ Time ถามเมื่อ (2023-08-21)   176 ( 175 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.43%

  ประโยคภาษาอังกฤษให้กำลังใจตัวเอง ถามเมื่อ (2023-08-21)   149 ( 148 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.33%

  ประโยคภาษาอังกฤษ สั้นๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ถามเมื่อ (2023-08-21)   146 ( 145 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 242 นาที)   99.32%

  ประโยคภาษาอังกฤษ รัก ที่ไม่มีคำว่า รัก ถามเมื่อ (2023-08-21)   134 ( 133 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.25%

  ประโยคคำถามภาษาอังกฤษที่ใช้กันบ่อยๆ ถามเมื่อ (2023-08-09)   136 ( 135 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.26%

  ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ อาการเมา ถามเมื่อ (2023-08-09)   164 ( 163 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.39%

  ประโยคภาษาอังกฤษ คำว่า over ถามเมื่อ (2023-08-09)   133 ( 132 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.25%

  คำศัพท์เกี่ยวกับสนามบินที่ควรรู้ไว้ ถามเมื่อ (2023-08-09)   281 ( 280 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.64%

  ประโยคภาษาอังกฤษ เดินตากฝน ถามเมื่อ (2023-08-07)   158 ( 157 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.37%

  ประโยคภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อยๆ ถามเมื่อ (2023-08-07)   119 ( 118 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.16%

  ประโยคภาษาอังกฤษ ง่ายๆ ถามเมื่อ (2023-08-07)   122 ( 121 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.18%

  ประโยคที่ต่างชาติใช้กันบ่อย ถามเมื่อ (2023-08-07)   123 ( 122 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.19%

  ประโยคบอกเลิก เป็นภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2023-08-07)   170 ( 169 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.41%

  ประโยคภาษาอังกฤษใช้ในชีวิตประจำวัน ถามเมื่อ (2023-08-07)   126 ( 125 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.21%

  วลีภาษาอังกฤษ what ถามเมื่อ (2023-08-04)   201 ( 200 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.50%

  ประโยคภาษาอังกฤษ ใช้ในชีวิตประจำวัน ถามเมื่อ (2023-08-04)   111 ( 110 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 49 นาที)   99.10%

  ประโยคคำถามที่ใช้กันบ่อยๆ ถามเมื่อ (2023-08-04)   199 ( 198 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.50%

  ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ คำว่า well ถามเมื่อ (2023-08-04)   132 ( 131 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.24%

  ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้กันบ่อยๆ ถามเมื่อ (2023-08-04)   148 ( 147 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.32%

  ประโยคภาษาอังกฤษ คำว่า No ถามเมื่อ (2023-08-04)   148 ( 147 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.32%

  ประโยคภาษาอังกฤษ ให้กำลังใจ ถามเมื่อ (2023-08-02)   319 ( 318 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 14 นาที)   99.69%

  ประโยคภาษาอังกฤษ บอกคิดถึงโดยไม่มีคำว่า Miss you ถามเมื่อ (2023-08-02)   135 ( 134 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.26%

  ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ถามเมื่อ (2023-08-02)   124 ( 123 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.19%

  ประโยคภาษาอังกฤษ บอกรักแฟน ถามเมื่อ (2023-08-02)   192 ( 191 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.48%

  ภาษาอังกฤษ คุณจะรับอะไรดีคะ ครับ ถามเมื่อ (2023-06-26)   184 ( 183 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 33 นาที)   99.46%

  ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ feel ถามเมื่อ (2023-06-26)   197 ( 196 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.49%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ ถามเมื่อ (2023-05-30)   210 ( 209 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.52%

  ประโยคตอบกลับอีเมลให้ดู Advanced ขึ้น ถามเมื่อ (2023-05-30)   324 ( 323 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.69%

  How to say ไม่เป็นไร ถามเมื่อ (2023-05-29)   185 ( 184 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.46%

  ประโยคภาษาอังกฤษแทนที่จะพูดแบบนี้ เปลี่ยนเป็นใช้แบบนี้ทำให้เราดูดี ถามเมื่อ (2023-05-29)   164 ( 163 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.39%

  ประโยคภาษาอังกฤษที่ห้ามแปลตรงตัว ถามเมื่อ (2023-05-23)   445 ( 444 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.78%

  คำว่าขี้ลืม ภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2023-05-19)   162 ( 161 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)   99.38%

  ประโยคภาษาอังกฤษไม่เป็นทางการ Informal และทางการ Formal ถามเมื่อ (2023-05-11)   206 ( 205 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.51%

  ภาษาอังกฤษที่เป็นคำไม่เป็นทางการสามารถใช้เป็นทางการได้ ถามเมื่อ (2023-05-11)   204 ( 203 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.51%

  วลีหรือคำภาษาอังกฤษง่ายๆ ถามเมื่อ (2023-05-11)   163 ( 162 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.39%

  รสชาติอาหารในภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2023-05-11)   174 ( 173 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.43%

  วลีภาษาอังกฤษใช้บ่อย ถามเมื่อ (2023-05-11)   171 ( 170 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.42%

  ภาษาอังกฤษจากหนัง ถามเมื่อ (2023-05-10)   197 ( 196 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.49%

  ประโยคภาษาอังกฤษ out of ถามเมื่อ (2023-05-10)   172 ( 171 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.42%

  ประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆในชีวิตประจำวัน ถามเมื่อ (2023-05-10)   171 ( 170 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.42%

  ตัวย่อ ภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นต้องรู้ ถามเมื่อ (2023-05-02)   184 ( 183 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.46%

  วลีภาษาอังกฤษง่ายๆ นำไปใช้กัน ถามเมื่อ (2023-05-02)   154 ( 153 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.35%

  สำนวนภาษาอังกฤษที่ไม่ได้แปลตรงตัว ถามเมื่อ (2023-05-02)   156 ( 155 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.36%

  คำว่า ลาก่อน ภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2023-05-02)   169 ( 168 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.41%

  ประโยคคำถาม What ภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2023-05-02)   365 ( 364 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 9 นาที)   99.73%

  comment ชมเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรให้ดูดี ถามเมื่อ (2023-04-28)   150 ( 149 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.33%

  คำว่า Work ที่ไม่ได้แค่แค่ ทำงาน ถามเมื่อ (2023-04-28)   160 ( 159 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.38%

  ต้องการพูดว่า ถ่ายรูปให้หน่อยเป็น ภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2023-04-28)   153 ( 152 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.35%

  คำว่า sick ที่ไม่ใม่ความหมายแค่ ป่วย ถามเมื่อ (2023-04-25)   163 ( 162 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.39%

  คำศัพท์เกี่ยวบอกรสชาติของอาหาร ถามเมื่อ (2023-04-25)   176 ( 175 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.43%

  คำศัพท์เกี่ยวกับวัน ถามเมื่อ (2023-04-25)   171 ( 170 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.42%

  ประโยคคำถามนิยมใช้ ถามเมื่อ (2023-04-24)   196 ( 195 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.49%

  คำว่าสวยไม่ได้มึแค่ Beautiful ถามเมื่อ (2023-04-24)   159 ( 158 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.37%

  การใช้ Prepositions คำบุพบท of ถามเมื่อ (2023-04-18)   249 ( 248 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.60%

  สำนวนภาษาอังกฤษที่เห็นประจำ ถามเมื่อ (2023-04-12)   154 ( 153 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.35%

  การใช้ Prepositions คำบุพบท to about for of ถามเมื่อ (2023-04-12)   174 ( 173 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.43%

  การใช้ Prepositions คำบุพบท about ถามเมื่อ (2023-04-12)   201 ( 200 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 106 นาที)   99.50%

  การใช้ Prepositions คำบุพบท for ถามเมื่อ (2023-04-12)   201 ( 200 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.50%

  ภาษาอังกฤษใช้ได้ในทุกวัน ถามเมื่อ (2023-04-03)   172 ( 171 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.42%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ที่ไม่เป็นทางการ Informal และทางการ Formal v 2 ถามเมื่อ (2023-04-03)   467 ( 466 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.79%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ที่ไม่เป็นทางการ Informal และทางการ Formal v 3 ถามเมื่อ (2023-04-03)   466 ( 465 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.79%

  การใช้คำเชื่อมในภาษาอังกฤษให้ดูดีขึ้น ถามเมื่อ (2023-03-28)   186 ( 185 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.46%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ที่ไม่เป็นทางการ Informal และทางการ Formal ถามเมื่อ (2023-03-28)   430 ( 429 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.77%

  ประโยคภาษาอังกฤษคำว่า ไหวไหมเธอ ถามเมื่อ (2023-03-27)   470 ( 469 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.79%

  ประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆในชีวิตประจำวัน ถามเมื่อ (2023-03-27)   178 ( 177 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.44%

  สำนวนและประโยคภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกัย เวลา ถามเมื่อ (2023-03-27)   160 ( 159 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 193 นาที)   99.38%

  ประโยคภาษาอังกฤษ ฉันอินมาก ถามเมื่อ (2023-03-27)   177 ( 176 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 152 นาที)   99.44%

  ่ัตัวย่อ ภาษาอังกฤษต่างๆ ถามเมื่อ (2023-03-27)   412 ( 411 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 112 นาที)   99.76%

  การใช้ Time ในภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2023-02-24)   508 ( 507 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.80%

  คำภาษาอังกฤษที่ห้ามแปลตรงตัว ถามเมื่อ (2023-02-24)   453 ( 452 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.78%

  สำนวนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ถามเมื่อ (2023-01-27)   428 ( 427 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.77%

  การใช้ประโยค how ต่างๆ ถามเมื่อ (2023-01-27)   236 ( 235 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.58%

  ประโยคภาษาอังกฤษบางคำ สามารถใช้แทนกันได้ ดูเหมือนเจ้าของภาษา ถามเมื่อ (2023-01-27)   191 ( 190 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.48%

  ประโยคภาษาอังกฤษทั่วไป ถามเมื่อ (2023-01-27)   539 ( 538 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 91 นาที)   99.81%

  วิธีการพูด how to say ฉันไม่สบาย และรู้สึกไม่ดีเป็นภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2023-01-26)   211 ( 210 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.53%

  ัประโยคภาษาอังกฤษ yourself ถามเมื่อ (2023-01-26)   208 ( 207 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.52%

  ประโยคภาษาอังกฤษ ยังไม่สะดวกคุยตอนนี้ ถามเมื่อ (2022-12-28)   1,421 ( 1,422 ) views  (ไม่มีคนดู)   100.07%

  การบอก ลักษณะ ผม แบบ ต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2022-12-26)   203 ( 202 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.51%

  ประโยคใช้สนทนา What do you ถามเมื่อ (2022-12-26)   317 ( 316 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.68%

  คำศัพท์เกี่ยวกับการชอปปิ้ง ถามเมื่อ (2022-12-26)   310 ( 309 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.68%

  ประโยคภาษาอังกฤษ ไม่เป็นไร เมื่อคนมาขอโทษ ถามเมื่อ (2022-12-19)   503 ( 503 ) views  (ไม่มีคนดู)   100.00%

  ประโยคภาษาอังกฤษ ใช้ขอโทษ ถามเมื่อ (2022-12-07)   475 ( 474 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.79%

  คำว่า เธองอน ภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2022-12-07)   498 ( 497 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.80%

  ประโยคภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ เรื่อง นอนๆ ถามเมื่อ (2022-12-07)   519 ( 518 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.81%

  รวมประโยคภาษาอังกฤที่มีคำว่า up ที่ใช้บ่อย ถามเมื่อ (2022-12-02)   225 ( 224 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.56%

  ประโยคภาษาอังกฤษ อวยพรวันเกิด ถามเมื่อ (2022-12-02)   522 ( 521 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.81%

  ประโยคภาษาอังกฤษ ถามความรู้สึก ถามเมื่อ (2022-11-23)   548 ( 547 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.82%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ การทำงาน ถามเมื่อ (2022-11-23)   533 ( 532 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 22 นาที)   99.81%

  ภาษาอังกฤษ คำว่า ซวย ถามเมื่อ (2022-11-21)   235 ( 234 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.57%

  ภาษาอังกฤษคำว่า ซวยแล้ว ตกอยู่ในที่นั่งลำบาก ถามเมื่อ (2022-11-21)   482 ( 481 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 107 นาที)   99.79%

  คำที่มักใช้กับ do ถามเมื่อ (2022-10-16)   391 ( 390 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.74%

  คำที่มักใช้กับ pay ถามเมื่อ (2022-10-16)   320 ( 319 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.69%

  รวมวลีภาษาอังกฤษที่มักใช้บ่อยๆในข้อสอบ P 1 ถามเมื่อ (2021-02-20)   566 ( 565 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.82%

  รวมวลีภาษาอังกฤษที่มักใช้บ่อยๆในข้อสอบ P 2 ถามเมื่อ (2021-02-20)   763 ( 762 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.87%

  รวมวลีภาษาอังกฤษที่มักใช้บ่อยๆในข้อสอบ P 3 ถามเมื่อ (2021-02-20)   762 ( 761 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.87%

  รวมวลีภาษาอังกฤษที่มักใช้บ่อยๆในข้อสอบ P 4 ถามเมื่อ (2021-02-20)   714 ( 713 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.86%

  ประโยคปิดบทสนทนาภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2021-01-31)   3,787 ( 3,786 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.97%

Tag ที่เกี่ยวข้อง

ภาษาอังกฤษ (34)  |  แปลภาษา (92)  |  ประโยคภาษาอังกฤษ (131)  |  วลี (4)  |  do (1)  |  pay (1)  |