บทความเกี่ยวกับ Tag เศรษฐกิจ

  ภาวะที่สินค้าเปลี่ยนแปลง ขึ้นหรือลง โดยแรงผลักดันของอุปสงค์ อุปทาน เรียกว่าอะไร ถามเมื่อ (2017-11-01)   101 ( 100 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.01%

  ภาวะที่สินค้าเปลี่ยนแปลง ขึ้นหรือลง โดยแรงผลักดันของอุปสงค์ อุปทาน เรียกว่าอะไร ถามเมื่อ (2017-11-01)   81 ( 80 ) views  (ไม่มีคนดู)   98.77%

  เงินเฟ้อ เงินฝืด ต่างกันอย่างไร ถามเมื่อ (2017-11-01)   931 ( 930 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 46 นาที)   99.89%

  สิ่งที่ควรรู้ในการเทรดforex คืออะไรครับ ถามเมื่อ (2015-09-07)   671 ( 324 ) views  (ไม่มีคนดู)   48.29%

  สินค้าไรราคา ถามเมื่อ (2015-08-23)   1,822 ( 388 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 424 นาที)   21.30%

  GDP ย่อมาจาก Gross Domestic Product มูลค่าของสินค้าและบริการ ในประเทศ ถามเมื่อ (2015-08-23)   452 ( 338 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 105 นาที)   74.78%

  GNP หรือ Gross National Product คือ ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ ถามเมื่อ (2015-08-23)   427 ( 327 ) views  (ไม่มีคนดู)   76.58%

  เงินเฟ้อ ข้าวของแพง มีผลดีและผลเสียอย่างไร มาดูกัน ถามเมื่อ (2015-08-23)   305 ( 219 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 269 นาที)   71.80%

  เงินเฟ้อเกิดจากสาเหตุ อะไรมาดูกัน ถามเมื่อ (2015-08-23)   384 ( 291 ) views  (ไม่มีคนดู)   75.78%

  เงินเฟ้อ เงินฝืด คืออะไร มีข้อดีข้อเสียยังไง มาดูกัน ถามเมื่อ (2015-08-23)   441 ( 307 ) views  (ไม่มีคนดู)   69.61%

  ดัชนีเซท 50 หรือ SET50 INDEX คืออะไร มาดูกัน ถามเมื่อ (2015-08-23)   382 ( 291 ) views  (ไม่มีคนดู)   76.18%

  รายได้ประชาชาติ National Incomne หรือ NI คืออะไร ถามเมื่อ (2015-08-23)   444 ( 346 ) views  (ไม่มีคนดู)   77.93%

  สัมประสิทธิ์จินี หรือ GINI Coefficient ใช้วัดค่าการกระจายรายใด้ ถามเมื่อ (2015-08-23)   539 ( 330 ) views  (ไม่มีคนดู)   61.22%

  รู้จักกับ ดุลบัญชีเดินสะพัด Current Account หรือ CA ถามเมื่อ (2015-08-23)   890 ( 556 ) views  (ไม่มีคนดู)   62.47%

  ดุลการค้า หรือ Trade Balance คือผลต่างของการนำเข้าและส่งออก ถามเมื่อ (2015-08-23)   829 ( 482 ) views  (ไม่มีคนดู)   58.14%

Tag ที่เกี่ยวข้อง

เศรษฐกิจ (15)  |  เงินเฟ้อ (3)  |  ค่าเงินบาท (3)  |  เงินฝืด (1)  |  หุ้น (1)  |  ตลาดหลักทรัพย์ (1)  |  ดัชนีหุ้น (1)  |  การกระจายรายได้ (1)  |  วัดค่าความยากจน (1)  |  ดุลการค้า (2)  |  นำเข้าส่งออก (1)  |  การเงิน (5)  |  ค่าเงิน (1)  |  Forex (2)  |  เทรดค่าเงิน (1)  |