บทความเกี่ยวกับ Tag เศรษฐกิจ

  ภาวะที่สินค้าเปลี่ยนแปลง ขึ้นหรือลง โดยแรงผลักดันของอุปสงค์ อุปทาน เรียกว่าอะไร ถามเมื่อ (2017-11-01)   127 ( 126 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 18 นาที)   99.21%

  ภาวะที่สินค้าเปลี่ยนแปลง ขึ้นหรือลง โดยแรงผลักดันของอุปสงค์ อุปทาน เรียกว่าอะไร ถามเมื่อ (2017-11-01)   98 ( 97 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 16 นาที)   98.98%

  เงินเฟ้อ เงินฝืด ต่างกันอย่างไร ถามเมื่อ (2017-11-01)   1,225 ( 1,224 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 8 นาที)   99.92%

  สิ่งที่ควรรู้ในการเทรดforex คืออะไรครับ ถามเมื่อ (2015-09-07)   687 ( 340 ) views  (ไม่มีคนดู)   49.49%

  สินค้าไรราคา ถามเมื่อ (2015-08-23)   1,841 ( 407 ) views  (ไม่มีคนดู)   22.11%

  GDP ย่อมาจาก Gross Domestic Product มูลค่าของสินค้าและบริการ ในประเทศ ถามเมื่อ (2015-08-23)   473 ( 359 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 29 นาที)   75.90%

  GNP หรือ Gross National Product คือ ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ ถามเมื่อ (2015-08-23)   449 ( 349 ) views  (ไม่มีคนดู)   77.73%

  เงินเฟ้อ ข้าวของแพง มีผลดีและผลเสียอย่างไร มาดูกัน ถามเมื่อ (2015-08-23)   320 ( 234 ) views  (ไม่มีคนดู)   73.13%

  เงินเฟ้อเกิดจากสาเหตุ อะไรมาดูกัน ถามเมื่อ (2015-08-23)   402 ( 309 ) views  (ไม่มีคนดู)   76.87%

  เงินเฟ้อ เงินฝืด คืออะไร มีข้อดีข้อเสียยังไง มาดูกัน ถามเมื่อ (2015-08-23)   454 ( 320 ) views  (ไม่มีคนดู)   70.48%

  ดัชนีเซท 50 หรือ SET50 INDEX คืออะไร มาดูกัน ถามเมื่อ (2015-08-23)   400 ( 309 ) views  (ไม่มีคนดู)   77.25%

  รายได้ประชาชาติ National Incomne หรือ NI คืออะไร ถามเมื่อ (2015-08-23)   463 ( 365 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 31 นาที)   78.83%

  สัมประสิทธิ์จินี หรือ GINI Coefficient ใช้วัดค่าการกระจายรายใด้ ถามเมื่อ (2015-08-23)   557 ( 348 ) views  (ไม่มีคนดู)   62.48%

  รู้จักกับ ดุลบัญชีเดินสะพัด Current Account หรือ CA ถามเมื่อ (2015-08-23)   909 ( 575 ) views  (ไม่มีคนดู)   63.26%

  ดุลการค้า หรือ Trade Balance คือผลต่างของการนำเข้าและส่งออก ถามเมื่อ (2015-08-23)   851 ( 504 ) views  (ไม่มีคนดู)   59.22%

Tag ที่เกี่ยวข้อง

เศรษฐกิจ (15)  |  เงินเฟ้อ (3)  |  ค่าเงินบาท (3)  |  เงินฝืด (1)  |  หุ้น (1)  |  ตลาดหลักทรัพย์ (1)  |  ดัชนีหุ้น (1)  |  การกระจายรายได้ (1)  |  วัดค่าความยากจน (1)  |  ดุลการค้า (2)  |  นำเข้าส่งออก (1)  |  การเงิน (5)  |  ค่าเงิน (1)  |  Forex (2)  |  เทรดค่าเงิน (1)  |