บทความเกี่ยวกับ Tag เศรษฐกิจ

  ภาวะที่สินค้าเปลี่ยนแปลง ขึ้นหรือลง โดยแรงผลักดันของอุปสงค์ อุปทาน เรียกว่าอะไร ถามเมื่อ (2017-11-01)   159 ( 158 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 462 นาที)   99.37%

  ภาวะที่สินค้าเปลี่ยนแปลง ขึ้นหรือลง โดยแรงผลักดันของอุปสงค์ อุปทาน เรียกว่าอะไร ถามเมื่อ (2017-11-01)   126 ( 125 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 669 นาที)   99.21%

  เงินเฟ้อ เงินฝืด ต่างกันอย่างไร ถามเมื่อ (2017-11-01)   1,408 ( 1,407 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 752 นาที)   99.93%

  สิ่งที่ควรรู้ในการเทรดforex คืออะไรครับ ถามเมื่อ (2015-09-07)   712 ( 365 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 245 นาที)   51.26%

  สินค้าไรราคา ถามเมื่อ (2015-08-23)   1,875 ( 441 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 468 นาที)   23.52%

  GDP ย่อมาจาก Gross Domestic Product มูลค่าของสินค้าและบริการ ในประเทศ ถามเมื่อ (2015-08-23)   515 ( 401 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 614 นาที)   77.86%

  GNP หรือ Gross National Product คือ ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ ถามเมื่อ (2015-08-23)   486 ( 386 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 432 นาที)   79.42%

  เงินเฟ้อ ข้าวของแพง มีผลดีและผลเสียอย่างไร มาดูกัน ถามเมื่อ (2015-08-23)   355 ( 269 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 754 นาที)   75.77%

  เงินเฟ้อเกิดจากสาเหตุ อะไรมาดูกัน ถามเมื่อ (2015-08-23)   453 ( 360 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 915 นาที)   79.47%

  เงินเฟ้อ เงินฝืด คืออะไร มีข้อดีข้อเสียยังไง มาดูกัน ถามเมื่อ (2015-08-23)   496 ( 362 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 320 นาที)   72.98%

  ดัชนีเซท 50 หรือ SET50 INDEX คืออะไร มาดูกัน ถามเมื่อ (2015-08-23)   438 ( 347 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 500 นาที)   79.22%

  รายได้ประชาชาติ National Incomne หรือ NI คืออะไร ถามเมื่อ (2015-08-23)   498 ( 400 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 983 นาที)   80.32%

  สัมประสิทธิ์จินี หรือ GINI Coefficient ใช้วัดค่าการกระจายรายใด้ ถามเมื่อ (2015-08-23)   602 ( 393 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 99 นาที)   65.28%

  รู้จักกับ ดุลบัญชีเดินสะพัด Current Account หรือ CA ถามเมื่อ (2015-08-23)   959 ( 625 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 656 นาที)   65.17%

  ดุลการค้า หรือ Trade Balance คือผลต่างของการนำเข้าและส่งออก ถามเมื่อ (2015-08-23)   885 ( 538 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 291 นาที)   60.79%

Tag ที่เกี่ยวข้อง

เศรษฐกิจ (15)  |  เงินเฟ้อ (3)  |  ค่าเงินบาท (3)  |  เงินฝืด (1)  |  หุ้น (1)  |  ตลาดหลักทรัพย์ (1)  |  ดัชนีหุ้น (1)  |  การกระจายรายได้ (1)  |  วัดค่าความยากจน (1)  |  ดุลการค้า (2)  |  นำเข้าส่งออก (1)  |  การเงิน (5)  |  ค่าเงิน (1)  |  Forex (2)  |  เทรดค่าเงิน (1)  |