บทความเกี่ยวกับ Tag การแปรรูปอาหาร

  มอโนแซ็กคาไรด์ Monosaccharide คือ น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ถามเมื่อ (2016-11-28)   2,559 ( 2,558 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 208 นาที)   99.96%

  ปฏิกิริยาออกซิเดชัน Oxidation reaction คืออะไร ถามเมื่อ (2016-11-28)   2,570 ( 2,569 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 596 นาที)   99.96%

  GMP คือ Good Manufacturing Practice หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา ถามเมื่อ (2016-06-06)   1,728 ( 1,625 ) views  (ไม่มีคนดู)   94.04%

  ็Hydrolysis คือ การไฮโดรไลซ์ ถามเมื่อ (2016-06-06)   2,035 ( 1,941 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 713 นาที)   95.38%

  Bacteria คือ แบคทีเรีย หรือ บัคเตรี ถามเมื่อ (2016-06-06)   1,591 ( 1,438 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 801 นาที)   90.38%

  มอลโตเดกซ์ตริน Maltodextrin รู้จักกับ polysaccharide คาร์โบไฮเดรต ถามเมื่อ (2016-06-05)   1,815 ( 1,695 ) views  (ไม่มีคนดู)   93.39%

Tag ที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์ (33)  |  การแปรรูปอาหาร (6)  |  ชีววิทยา (3)  |  วิทยาการ อาหาร (4)  |  เคมี (3)  |