บทความเกี่ยวกับ Tag หน่วยการตวง

  1 ถ้วยตวงเท่ากับกี่ช้อนโต๊ะ ถามเมื่อ (2022-11-07)   170 ( 169 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 34 นาที)   99.41%

  1 ถ้วยตวงเท่ากับกี่ CC ถามเมื่อ (2022-11-07)   298 ( 297 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 68 นาที)   99.66%

  1 ช้อนชาเท่ากับกี่ ml ถามเมื่อ (2022-11-07)   2,370 ( 2,370 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 20 นาที)   100.00%

  ตู้เย็นขนาด 1 คิว เท่ากับกี่วัตต์ ถามเมื่อ (2017-01-25)   20,174 ( 18,390 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 27 นาที)   91.16%

Tag ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยมาตรฐาน (27)  |  หน่วยวัดความจุ (15)  |  แปลงหน่วย (31)  |  หน่วยการตวง (4)  |