บทความเกี่ยวกับ Tag อักษรย่อ แชท

  BTW ย่อมาจาก By the Way ถามเมื่อ (2016-08-31)   1,058 ( 1,038 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 416 นาที)   98.11%

  OMG ย่อมาจาก Oh My God ถามเมื่อ (2016-08-31)   917 ( 886 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 68 นาที)   96.62%

  PS ย่อมาจาก Post Script หรือ ปล ถามเมื่อ (2016-08-31)   1,561 ( 1,527 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 252 นาที)   97.82%

  MHM ย่อมาจาก Yes หรือ อืมห์ เห็นด้วย ถามเมื่อ (2016-08-31)   1,145 ( 1,112 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 79 นาที)   97.12%

  JK ย่อมาจาก Just Kidding ถามเมื่อ (2016-08-31)   1,625 ( 1,593 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 274 นาที)   98.03%

  IOU ย่อมาจาก I Owe You ถามเมื่อ (2016-08-31)   1,285 ( 1,247 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 631 นาที)   97.04%

  ASAP ย่อมาจาก As Soon As Possilbe ถามเมื่อ (2016-08-31)   1,180 ( 1,156 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 447 นาที)   97.97%

  99 ย่อมาจาก Nighty Night ย่อมาจาก Good Night ถามเมื่อ (2016-08-31)   4,907 ( 4,869 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 85 นาที)   99.23%

  WTF ย่อมาจาก What The FxxK ถามเมื่อ (2016-08-31)   1,243 ( 1,216 ) views  (ไม่มีคนดู)   97.83%

  VS ย่อมาจาก Versus ถามเมื่อ (2016-08-31)   1,319 ( 1,287 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 439 นาที)   97.57%

  TTYL ย่อมาจาก Talke to You later ถามเมื่อ (2016-08-31)   1,220 ( 1,189 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 223 นาที)   97.46%

  BFF ย่อมาจาก Best Friend Forever ถามเมื่อ (2016-08-30)   1,015 ( 1,003 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 979 นาที)   98.82%

  LOL ย่อมาจาก Laughing out Loud ถามเมื่อ (2016-08-30)   1,231 ( 1,197 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 247 นาที)   97.24%

  TC ย่อมาจาก Take Care ถามเมื่อ (2016-08-30)   1,325 ( 1,298 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 245 นาที)   97.96%

  LUV ย่อมาจาก Love ถามเมื่อ (2016-08-30)   1,996 ( 1,981 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.25%

  OSM ย่อมาจาก Awesome ถามเมื่อ (2016-08-30)   1,294 ( 1,264 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 61 นาที)   97.68%

Tag ที่เกี่ยวข้อง

คำย่อ (24)  |  อักษรย่อ (25)  |  อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ (20)  |  อักษรย่อ แชท (16)  |