บทความเกี่ยวกับ Tag email

  ที่อยู่ของผู้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เรียกว่าอะไร ถามเมื่อ (2018-07-13)   1,449 ( 1,448 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.93%

  จงบอกรายชื่อผู้ที่ให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาอย่างน้อย 5 ชื่อ ถามเมื่อ (2018-07-13)   6,066 ( 6,067 ) views  (ไม่มีคนดู)   100.02%

  การส่งจดหมายธรรมดากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อะไรเร็วกว่า เพราะสาเหตุใด ถามเมื่อ (2018-07-13)   4,431 ( 4,430 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.98%

  รู้จักกับ POP3 หรือ Post Office Protocol กับการรับส่ง อีเมล์ ถามเมื่อ (2015-08-11)   4,687 ( 4,252 ) views  (ไม่มีคนดู)   90.72%

  รู้จักกับ SMTP หรือ Simple Mail Transfer Protocol อีกหนึ่ง Protocol ในการส่งเมล์ ถามเมื่อ (2015-08-11)   4,091 ( 3,712 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 239 นาที)   90.74%

Tag ที่เกี่ยวข้อง

ไอที (23)  |  คอมพิวเตอร์ (24)  |  Internet (5)  |  email (5)  |  Protocol (1)  |  Computer Network (6)  |  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (1)  |