บทความเกี่ยวกับ Tag อักษรย่อ

  PTA ศัพท์ทางการแพทย์ ย่อมาจากอะไร ถามเมื่อ (2017-11-01)   40,903 ( 21,470 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 74 นาที)   52.49%

  tvd คือโรคอะไร ถามเมื่อ (2017-01-25)   25,284 ( 12,458 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 972 นาที)   49.27%

  proof of concept คือ POC หรือการทดสอบความเป็นไปได้ ถามเมื่อ (2017-01-25)   12,753 ( 6,437 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 373 นาที)   50.47%

  หลักการบริหารด้วย 4M มีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2016-09-21)   149,501 ( 74,280 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 16 นาที)   49.69%

  BTW ย่อมาจาก By the Way ถามเมื่อ (2016-08-31)   391 ( 370 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 570 นาที)   94.63%

  OMG ย่อมาจาก Oh My God ถามเมื่อ (2016-08-31)   484 ( 453 ) views  (ไม่มีคนดู)   93.60%

  PS ย่อมาจาก Post Script หรือ ปล ถามเมื่อ (2016-08-31)   568 ( 534 ) views  (ไม่มีคนดู)   94.01%

  MHM ย่อมาจาก Yes หรือ อืมห์ เห็นด้วย ถามเมื่อ (2016-08-31)   522 ( 489 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 196 นาที)   93.68%

  JK ย่อมาจาก Just Kidding ถามเมื่อ (2016-08-31)   543 ( 511 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 700 นาที)   94.11%

  IOU ย่อมาจาก I Owe You ถามเมื่อ (2016-08-31)   637 ( 599 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 475 นาที)   94.03%

  ASAP ย่อมาจาก As Soon As Possilbe ถามเมื่อ (2016-08-31)   578 ( 554 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 996 นาที)   95.85%

  99 ย่อมาจาก Nighty Night ย่อมาจาก Good Night ถามเมื่อ (2016-08-31)   624 ( 585 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)   93.75%

  WTF ย่อมาจาก What The FxxK ถามเมื่อ (2016-08-31)   546 ( 519 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 431 นาที)   95.05%

  VS ย่อมาจาก Versus ถามเมื่อ (2016-08-31)   621 ( 589 ) views  (ไม่มีคนดู)   94.85%

  TTYL ย่อมาจาก Talke to You later ถามเมื่อ (2016-08-31)   550 ( 519 ) views  (ไม่มีคนดู)   94.36%

  ACE ย่อมาจาก ASEAN Centre for Energy ถามเมื่อ (2016-08-31)   646 ( 611 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 70 นาที)   94.58%

  BFF ย่อมาจาก Best Friend Forever ถามเมื่อ (2016-08-30)   413 ( 401 ) views  (ไม่มีคนดู)   97.09%

  LOL ย่อมาจาก Laughing out Loud ถามเมื่อ (2016-08-30)   575 ( 541 ) views  (ไม่มีคนดู)   94.09%

  TC ย่อมาจาก Take Care ถามเมื่อ (2016-08-30)   551 ( 524 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 872 นาที)   95.10%

  LUV ย่อมาจาก Love ถามเมื่อ (2016-08-30)   465 ( 450 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 145 นาที)   96.77%

  OSM ย่อมาจาก Awesome ถามเมื่อ (2016-08-30)   593 ( 563 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,003 นาที)   94.94%

  AED ย่อมาจาก Automated External Defibrillator ถามเมื่อ (2016-08-28)   518 ( 481 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 789 นาที)   92.86%

  MHz ย่อมาจากMegahertz ถามเมื่อ (2016-08-28)   435 ( 403 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 756 นาที)   92.64%

  EDM ย่อมาจาก Electronic dance music ถามเมื่อ (2016-08-28)   528 ( 494 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,006 นาที)   93.56%

  อบต ย่อมาจาก องค์การบริหารส่วนตำบล ถามเมื่อ (2016-08-28)   397 ( 362 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 814 นาที)   91.18%

Tag ที่เกี่ยวข้อง

บริหารธุรกิจ (1)  |  การจัดการ (1)  |  4M (1)  |  ศัพท์ทางการแพทย์ (2)  |  ชื่อโรค (1)  |  คอมพิวเตอร์ (22)  |  คำย่อ (24)  |  ตัวย่อ (4)  |  อักษรย่อ (25)  |  อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ (20)  |  อักษรย่อ แชท (16)  |