บทความเกี่ยวกับ Tag อักษรย่อ

  PTA ศัพท์ทางการแพทย์ ย่อมาจากอะไร ถามเมื่อ (2017-11-01)   41,762 ( 22,329 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 44 นาที)   53.47%

  tvd คือโรคอะไร ถามเมื่อ (2017-01-25)   25,449 ( 12,623 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 734 นาที)   49.60%

  proof of concept คือ POC หรือการทดสอบความเป็นไปได้ ถามเมื่อ (2017-01-25)   13,051 ( 6,735 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 246 นาที)   51.61%

  หลักการบริหารด้วย 4M มีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2016-09-21)   154,578 ( 79,359 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 6 นาที)   51.34%

  BTW ย่อมาจาก By the Way ถามเมื่อ (2016-08-31)   427 ( 406 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 326 นาที)   95.08%

  OMG ย่อมาจาก Oh My God ถามเมื่อ (2016-08-31)   507 ( 476 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 531 นาที)   93.89%

  PS ย่อมาจาก Post Script หรือ ปล ถามเมื่อ (2016-08-31)   597 ( 563 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 592 นาที)   94.30%

  MHM ย่อมาจาก Yes หรือ อืมห์ เห็นด้วย ถามเมื่อ (2016-08-31)   548 ( 515 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 168 นาที)   93.98%

  JK ย่อมาจาก Just Kidding ถามเมื่อ (2016-08-31)   569 ( 537 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,099 นาที)   94.38%

  IOU ย่อมาจาก I Owe You ถามเมื่อ (2016-08-31)   669 ( 631 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 341 นาที)   94.32%

  ASAP ย่อมาจาก As Soon As Possilbe ถามเมื่อ (2016-08-31)   610 ( 586 ) views  (ไม่มีคนดู)   96.07%

  99 ย่อมาจาก Nighty Night ย่อมาจาก Good Night ถามเมื่อ (2016-08-31)   656 ( 617 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 21 นาที)   94.05%

  WTF ย่อมาจาก What The FxxK ถามเมื่อ (2016-08-31)   570 ( 543 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 893 นาที)   95.26%

  VS ย่อมาจาก Versus ถามเมื่อ (2016-08-31)   662 ( 630 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,344 นาที)   95.17%

  TTYL ย่อมาจาก Talke to You later ถามเมื่อ (2016-08-31)   575 ( 544 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 55 นาที)   94.61%

  ACE ย่อมาจาก ASEAN Centre for Energy ถามเมื่อ (2016-08-31)   670 ( 635 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 465 นาที)   94.78%

  BFF ย่อมาจาก Best Friend Forever ถามเมื่อ (2016-08-30)   444 ( 432 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,315 นาที)   97.30%

  LOL ย่อมาจาก Laughing out Loud ถามเมื่อ (2016-08-30)   606 ( 572 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 271 นาที)   94.39%

  TC ย่อมาจาก Take Care ถามเมื่อ (2016-08-30)   581 ( 554 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 806 นาที)   95.35%

  LUV ย่อมาจาก Love ถามเมื่อ (2016-08-30)   491 ( 476 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 736 นาที)   96.95%

  OSM ย่อมาจาก Awesome ถามเมื่อ (2016-08-30)   638 ( 608 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 634 นาที)   95.30%

  AED ย่อมาจาก Automated External Defibrillator ถามเมื่อ (2016-08-28)   551 ( 514 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,082 นาที)   93.28%

  MHz ย่อมาจากMegahertz ถามเมื่อ (2016-08-28)   453 ( 421 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 517 นาที)   92.94%

  EDM ย่อมาจาก Electronic dance music ถามเมื่อ (2016-08-28)   550 ( 516 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 140 นาที)   93.82%

  อบต ย่อมาจาก องค์การบริหารส่วนตำบล ถามเมื่อ (2016-08-28)   418 ( 383 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 45 นาที)   91.63%

Tag ที่เกี่ยวข้อง

บริหารธุรกิจ (1)  |  การจัดการ (1)  |  4M (1)  |  ศัพท์ทางการแพทย์ (2)  |  ชื่อโรค (1)  |  คอมพิวเตอร์ (22)  |  คำย่อ (24)  |  ตัวย่อ (4)  |  อักษรย่อ (25)  |  อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ (20)  |  อักษรย่อ แชท (16)  |