บทความเกี่ยวกับ Tag วิทยาศาสตร์

  หินชนิดใดที่จะพบร่องรอยของฟอสซิล ถามเมื่อ (2021-02-07)   327 ( 326 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 29 นาที)   99.69%

  เมื่อเคี้ยวข้าวนานๆ จะมีรสชาติ อย่างไร รู้สึกอย่างไร เพราะอะไร ถามเมื่อ (2020-06-08)   21,559 ( 21,537 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 8 นาที)   99.90%

  โครงงานมีกี่ประเภท อะไรบ้าง ถามเมื่อ (2020-02-11)   135,518 ( 85,338 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 47 นาที)   62.97%

  โครมาโทกราฟี คืออะไร ถามเมื่อ (2020-01-16)   940 ( 834 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 475 นาที)   88.72%

  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการตกผลึกของสารส้มเหลวและการเย็นตัวของหินแกรนิตและหินออบซิเดียน ถามเมื่อ (2018-08-17)   5,151 ( 3,449 ) views  (ไม่มีคนดู)   66.96%

  โรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2017-11-28)   671 ( 670 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 131 นาที)   99.85%

  ต้องดูแลอย่างไรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ถามเมื่อ (2017-11-28)   767 ( 766 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.87%

  เงาเกิดขึ้นได้อย่างไรและเงามีประโยชน์อย่างไร ถามเมื่อ (2017-11-01)   10,002 ( 7,436 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 155 นาที)   74.35%

  อัตราการสังเคราะด้วยเเสงของพืชในคลื่นเเสงที่เเตกต่างกัน ถามเมื่อ (2017-11-01)   449 ( 448 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 538 นาที)   99.78%

  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการตกผลึกของสารส้มเหลวและการเย็นตัวของหินแกรนิตและหินออบซิเดีย ถามเมื่อ (2017-11-01)   885 ( 884 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  อุณหภูมิ ความหนาแน่น สถานะของสาร มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ถามเมื่อ (2017-08-01)   16,816 ( 7,467 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 194 นาที)   44.40%

  การผสมเทียมหมายถึง ถามเมื่อ (2017-07-27)   577 ( 576 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.83%

  วิธีการและขั้นตอนการฝากตัวอ่อน ถามเมื่อ (2017-07-27)   1,168 ( 1,167 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 447 นาที)   99.91%

  ข้อดีของการถ่ายฝากตัวอ่อน ถามเมื่อ (2017-07-27)   1,127 ( 1,126 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.91%

  วิธีการเก็บตัวอย่างพืชอัดแห้งและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ ถามเมื่อ (2017-06-05)   1,398 ( 1,397 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 156 นาที)   99.93%

  ปัจจุบันหนังสือที่ให้ความรู้ด้านอนุกรมวิธานของพืชมีหลายประเภท คืออะไรบ้าง ถามเมื่อ (2017-05-31)   1,048 ( 1,047 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 8 นาที)   99.90%

  GMP คือ Good Manufacturing Practice หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา ถามเมื่อ (2016-06-06)   945 ( 842 ) views  (ไม่มีคนดู)   89.10%

  ็Hydrolysis คือ การไฮโดรไลซ์ ถามเมื่อ (2016-06-06)   1,014 ( 920 ) views  (ไม่มีคนดู)   90.73%

  Bacteria คือ แบคทีเรีย หรือ บัคเตรี ถามเมื่อ (2016-06-06)   1,156 ( 1,003 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 8 นาที)   86.76%

  มอลโตเดกซ์ตริน Maltodextrin รู้จักกับ polysaccharide คาร์โบไฮเดรต ถามเมื่อ (2016-06-05)   1,061 ( 941 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 20 นาที)   88.69%

  การกลั่นลำดับส่วน หมายถึง ถามเมื่อ (2016-06-03)   886 ( 789 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 198 นาที)   89.05%

  โครมาโทกราฟีแบบคอลัมน์ หมายถึง ถามเมื่อ (2016-06-03)   1,065 ( 969 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 137 นาที)   90.99%

  โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ หมายถึง ถามเมื่อ (2016-06-03)   975 ( 864 ) views  (ไม่มีคนดู)   88.62%

  การกรอง filtration คือ ถามเมื่อ (2016-06-03)   1,160 ( 1,106 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 395 นาที)   95.34%

  การระเหิด คืออะไร ถามเมื่อ (2016-06-03)   1,208 ( 1,115 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 199 นาที)   92.30%

  น้ำที่กลั่นได้จากน้ำเกลือมีจุดเดือดเท่าไร เท่ากับน้ำปรกติหรือไม่ ถามเมื่อ (2016-06-01)   3,635 ( 3,572 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 266 นาที)   98.27%

  การกรอง คืออะไร ต่างจากการกลั่นอย่างไร ถามเมื่อ (2016-06-01)   884 ( 834 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 561 นาที)   94.34%

  การกลั่น หมายถึง ถามเมื่อ (2016-05-30)   999 ( 863 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 289 นาที)   86.39%

  ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจ อยากได้ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจ ถามเมื่อ (2015-09-22)   32,155 ( 10,093 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 339 นาที)   31.39%

  หินอัคนีประเภทใดที่มีค่าความถ่วงจำเพาะ 3 0 หรือมากกว่า ถามเมื่อ (2015-08-27)   1,843 ( 723 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 230 นาที)   39.23%

  ประโยชน์ของลูกโลกคือ ถามเมื่อ (2015-08-23)   86,561 ( 53,180 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 5 นาที)   61.44%

  ลิพิด คืออะไรค่ะ ถามเมื่อ (2015-08-23)   1,536 ( 1,145 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 8 นาที)   74.54%

  ทำไมหนาวแล้วร่างกายจึงสั่น ถามเมื่อ (2015-08-23)   1,092 ( 749 ) views  (ไม่มีคนดู)   68.59%

Tag ที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์ (33)  |  โครงงาน (2)  |  ลูกโลก (4)  |  หิน (2)  |  จุดเดือด (1)  |  การกลั่น (3)  |  การกรอง (2)  |  การกลั่น (1)  |  การละเหิด (1)  |  โครมาโทกราฟี (3)  |  การแปรรูปอาหาร (6)  |  ชีววิทยา (3)  |  วิทยาการ อาหาร (4)  |  อนุกรมวิธาน (1)  |  การผสมเทียม (1)  |  การถ่ายฝากตัวอ่อน (1)  |  ขั้นตอนการฝากถ่ายตัวอ่อน (1)  |  โรคระบบภูมิคุ้มกัน (1)  |  สร้างภูมิคุ้มกัน (1)  |  ออกกำลังกาย (1)  |  หินอัคนี (1)  |  สารส้ม (1)  |