บทความเกี่ยวกับ Tag สำนวนไทย

  ทดแทนคุณท่านเมื่อยาก ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2020-07-29)   6,056 ( 5,773 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 8 นาที)   95.33%

  หวานอมขมกลืน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2020-02-04)   1,354 ( 1,354 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 957 นาที)   100.00%

  เฒ่ามะละกอ ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2020-02-03)   838 ( 643 ) views  (ไม่มีคนดู)   76.73%

  ผมดุจเส้นไหม หมายถึง ถามเมื่อ (2019-11-28)   231 ( 230 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 567 นาที)   99.57%

  สำนวนภาษาแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาอย่างไร ถามเมื่อ (2019-06-18)   8,631 ( 8,477 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 234 นาที)   98.22%

  เป็นหุ่นให้เชิด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   475 ( 474 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 714 นาที)   99.79%

  เป็นหูเป็นตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   590 ( 589 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.83%

  เปิดหูเปิดตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   598 ( 597 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 870 นาที)   99.83%

  เป่าปี่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   785 ( 784 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 273 นาที)   99.87%

  เป่าฝุ่น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   479 ( 478 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.79%

  แปดเหลี่ยมสิบสองคม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   550 ( 549 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.82%

  ไปตายเอาดาบหน้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   532 ( 531 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 991 นาที)   99.81%

  ไปวัดไปวาได้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   626 ( 625 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 895 นาที)   99.84%

  ไปน้ำขุ่นๆ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   553 ( 552 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,000 นาที)   99.82%

  ผิดหูผิดตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   526 ( 525 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 854 นาที)   99.81%

  ผินหลังให้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   501 ( 500 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,039 นาที)   99.80%

  ผ้าขี้ริ้วห่อทอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   536 ( 535 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 163 นาที)   99.81%

  ผีซ้ำด้ามพลอย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   570 ( 569 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,054 นาที)   99.82%

  ผ้าเหลืองร้อน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   686 ( 685 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 660 นาที)   99.85%

  แผ่นดินกลบหน้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   889 ( 888 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 450 นาที)   99.89%

  แผ่นดินไม่ไร้เท่าฝบพุทรา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   725 ( 724 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.86%

  แผ่นดินเท่าใบพุทรา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   774 ( 773 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.87%

  เป็นทองแผ่นเดียวกัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   528 ( 527 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 860 นาที)   99.81%

  เป็นน้ำเป็นนวล สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   535 ( 534 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 333 นาที)   99.81%

  เป็นเนื้อเป็นตัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   478 ( 477 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 865 นาที)   99.79%

  เป็นบ้าเป็นหลัง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   506 ( 505 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.80%

  เป็นปี่เป็นขลุ่ย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   486 ( 487 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 490 นาที)   100.21%

  เป็นฝั่งเป็นฝา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   740 ( 739 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 59 นาที)   99.86%

  เป็นฟืนเป็นไฟ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   565 ( 564 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 823 นาที)   99.82%

  เป็นล่ำเป็นสัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   634 ( 633 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 709 นาที)   99.84%

  เป็นโล้เป็นพาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   459 ( 458 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 50 นาที)   99.78%

  เป็นวรรคเป็นเวร สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   548 ( 547 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 503 นาที)   99.82%

  ปอกกล้วยเข้าปาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   690 ( 689 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,013 นาที)   99.86%

  ปอดลอย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   482 ( 481 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 913 นาที)   99.79%

  ปัญญาแค่หางอึ่ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   586 ( 585 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,040 นาที)   99.83%

  ปัดสวะ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   550 ( 549 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 524 นาที)   99.82%

  ปากตลาด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   864 ( 863 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 870 นาที)   99.88%

  ปากตำแย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   1,093 ( 1,092 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.91%

  ปากปราศัยน้ำใจเชือดคอ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   645 ( 644 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 137 นาที)   99.84%

  ปากปลาร้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   742 ( 741 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 504 นาที)   99.87%

  ปากเปียกปากแฉะ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   663 ( 662 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.85%

  ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   552 ( 551 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.82%

  ปากว่ามือถึง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   661 ( 660 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,013 นาที)   99.85%

  ปากหอยปากปู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   753 ( 752 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 646 นาที)   99.87%

  ปากเหยี่ยวปากกา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   543 ( 542 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 959 นาที)   99.82%

  ปิดประตูตีแมว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   554 ( 553 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,003 นาที)   99.82%

  ปีกกล้าขาแข็ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   522 ( 521 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.81%

  ปีมะโว้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   491 ( 490 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.80%

  เป็ดขันประชันไก่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   476 ( 475 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 349 นาที)   99.79%

  เป็นกอบเป็นกำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   537 ( 536 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 77 นาที)   99.81%

  เป็นเงาตามตัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   570 ( 569 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,047 นาที)   99.82%

  เป็นหน้าดั้ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   535 ( 534 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.81%

  เป็นตุเป็นตะ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   526 ( 525 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 843 นาที)   99.81%

  แทรกแผ่นดิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-07)   503 ( 502 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 687 นาที)   99.80%

  แบกหน้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-07)   627 ( 626 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 977 นาที)   99.84%

  นั่งทับอุจจาระ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   540 ( 539 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 866 นาที)   99.81%

  นั่งในหัวใจ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   557 ( 556 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 274 นาที)   99.82%

  น้ำซึมบ่อทราย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   524 ( 523 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 343 นาที)   99.81%

  น้ำตาตกใน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   536 ( 535 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 808 นาที)   99.81%

  น้ำตาเป็นเผาเต่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   1,383 ( 1,382 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 760 นาที)   99.93%

  น้ำท่วมปาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   862 ( 861 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 113 นาที)   99.88%

  น้ำน้อยแพ้ไฟ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   557 ( 556 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.82%

  นายว่าขี้ข้าพลอย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   505 ( 504 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 328 นาที)   99.80%

  นิยมนิยาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   446 ( 445 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 820 นาที)   99.78%

  น้ำผักบุ้งไป น้ำสายบัวมา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   811 ( 810 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 17 นาที)   99.88%

  นิ่งเป็นสิงโตหิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   1,416 ( 1,415 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 960 นาที)   99.93%

  เนื้อไหนร้าย ให้ตัดทิ้งเสีย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   621 ( 620 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.84%

  น้ำผึ้งเดือนห้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   907 ( 906 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 504 นาที)   99.89%

  น้ำผึ้งหยดเดียว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   1,292 ( 1,291 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.92%

  น้ำสั่งฟ้าปลาสั่งฝน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   525 ( 524 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 606 นาที)   99.81%

  น้ำไหลไฟดับ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   692 ( 691 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 561 นาที)   99.86%

  บุญมาวาสนาส่ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   755 ( 754 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 68 นาที)   99.87%

  บุญหนักศักดิ์ใหญ่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   924 ( 923 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 68 นาที)   99.89%

  เบี้ยหัวแตก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   649 ( 648 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.85%

  ทำได้อย่างเป็ด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-02)   909 ( 909 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 245 นาที)   100.00%

  ทิ้งทวน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-02)   660 ( 659 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 97 นาที)   99.85%

  ทิ้งไพ่ใบสุดท้าย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-02)   559 ( 558 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 80 นาที)   99.82%

  ทีใครทีมัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-02)   879 ( 878 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 310 นาที)   99.89%

  ที่เท่าแมวดิ้นตาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-02)   466 ( 465 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,000 นาที)   99.79%

  ทุบหม้อข้าว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-02)   548 ( 547 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.82%

  เทครัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-02)   537 ( 536 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 939 นาที)   99.81%

  เทือกเถาเหล่ากอ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-02)   497 ( 496 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.80%

  แทงใจดำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-02)   522 ( 521 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,070 นาที)   99.81%

  ตาเป็นสับปะรด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   608 ( 607 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 388 นาที)   99.84%

  ตามเพลง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   461 ( 460 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 58 วินาที!!)   99.78%

  ตามยถากรรม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   498 ( 497 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 556 นาที)   99.80%

  ตาลยอดด้วน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   559 ( 558 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.82%

  ตาสีตาสา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   631 ( 630 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 229 นาที)   99.84%

  ตาร้อน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   1,172 ( 1,171 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.91%

  ตาเล็ก ตาน้อย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   498 ( 497 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 856 นาที)   99.80%

  ติดสอยห้อยตาม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   591 ( 590 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,064 นาที)   99.83%

  ติดไม้ติดมือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   483 ( 482 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,057 นาที)   99.79%

  ตีปลาหน้าไซ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   542 ( 541 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 275 นาที)   99.82%

  ตีท้ายน้ำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   548 ( 547 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.82%

  ตีนถีบปากกัด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   573 ( 572 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 723 นาที)   99.83%

  ตีนเท่าฝาหอย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   800 ( 799 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.88%

  ตีหลายหน้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   533 ( 532 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 915 นาที)   99.81%

  ตีหัวหมา ด่าแม่เจ็ก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   898 ( 897 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 885 นาที)   99.89%

  ตืดเป็นตังเม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   555 ( 554 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 540 นาที)   99.82%

  เต่าใหญ่ไข่กลบ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   706 ( 706 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 37 นาที)   100.00%

  เต้นแร้งเต้นกา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   468 ( 467 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 540 นาที)   99.79%

  แตงร่มใบ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   575 ( 574 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 388 นาที)   99.83%

  ใต้ดิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   529 ( 528 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 140 นาที)   99.81%

  โดดร่ม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   661 ( 660 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 954 นาที)   99.85%

  ได้น้ำได้เนื้อ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   767 ( 766 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 500 นาที)   99.87%

  ได้หน้าได้ตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   568 ( 567 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 54 นาที)   99.82%

  ตบตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   821 ( 820 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 304 นาที)   99.88%

  ตบหัวกลางศาลา ขอขมาที่บ้าน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   548 ( 547 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 441 นาที)   99.82%

  ตบหัวลูบหลัง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   533 ( 532 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.81%

  ตลกบริโภค สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   554 ( 553 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 942 นาที)   99.82%

  ตลาดหน้าคุก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   528 ( 527 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 642 นาที)   99.81%

  ต่อความยาว สาวความยืด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   1,103 ( 1,102 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 172 นาที)   99.91%

  ต่อปาก ต่อคำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   499 ( 498 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 399 นาที)   99.80%

  ต้นคดปลายตรง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   605 ( 604 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 658 นาที)   99.83%

  ต้นร้าย ปลายดี สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   507 ( 506 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,007 นาที)   99.80%

  ต้มยำ ทำแกง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   803 ( 802 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 628 นาที)   99.88%

  ต้อนหมูเข้าเล้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   607 ( 606 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 695 นาที)   99.84%

  ตะเภาเดียวกัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   488 ( 487 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.80%

  ตัดเชือก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   577 ( 576 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 32 นาที)   99.83%

  ตัดญาติขาดมิตร สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   611 ( 610 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 815 นาที)   99.84%

  ตัวใครตัวมัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   562 ( 562 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 225 นาที)   100.00%

  ตัวตายตัวแทน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   516 ( 515 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,022 นาที)   99.81%

  ตัวเป็นเกลียว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   523 ( 522 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 717 นาที)   99.81%

  ตั้งศาลเตี้ย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   503 ( 502 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.80%

  ตาเป็นนกแขวก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   1,112 ( 1,111 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 444 นาที)   99.91%

  ตาเป็นมัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   511 ( 510 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.80%

  ช้างเผือกเกิดในป่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   860 ( 859 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 544 นาที)   99.88%

  ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   603 ( 602 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 839 นาที)   99.83%

  ช้างสารชนกัน หญ้าแพรกก็แหลกลาญ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   980 ( 979 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 26 นาที)   99.90%

  ชี้โพรงให้กระรอก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   2,278 ( 2,277 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 738 นาที)   99.96%

  ชุบมือเปิบ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   648 ( 647 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 518 นาที)   99.85%

  เชือดไก่ให้ลิงดู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   635 ( 635 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 479 นาที)   100.00%

  เชื้อไม่ทิ้งแถว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   787 ( 786 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 414 นาที)   99.87%

  แช่งชักหักกระดูก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   544 ( 543 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 363 นาที)   99.82%

  ใช้แมวเฝ้าปลาย่าง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   819 ( 818 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.88%

  จับแพะชนแกะ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   467 ( 466 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 778 นาที)   99.79%

  จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   584 ( 583 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 197 นาที)   99.83%

  จับให้มั่นคั้นให้ตาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   678 ( 677 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 79 นาที)   99.85%

  จีนใหม่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   491 ( 490 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 277 นาที)   99.80%

  จืดเหมือนไชยเชษฐ์ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   762 ( 761 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.87%

  จูงช้างลอดรูเข็ม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   654 ( 653 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 816 นาที)   99.85%

  เจ้าชู้ประตูดิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   523 ( 522 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 256 นาที)   99.81%

  เจ้าหน้าเจ้าตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   483 ( 482 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 911 นาที)   99.79%

  แจงสี่เบี้ย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   503 ( 502 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 205 นาที)   99.80%

  ใจดีสู้เสือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   1,036 ( 1,035 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 163 นาที)   99.90%

  ใจหายใจคว่ำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   512 ( 511 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.80%

  คลุกคลีตีโมง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   548 ( 547 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.82%

  คลุมถุงชน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   769 ( 769 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 511 นาที)   100.00%

  ควันหลง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   656 ( 655 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.85%

  คว้าน้ำเหลว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   619 ( 618 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 921 นาที)   99.84%

  คอขาดบาดตาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   1,233 ( 1,232 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 418 นาที)   99.92%

  คอทองแดง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   546 ( 545 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.82%

  คอเป็นเอ็น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   528 ( 527 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 643 นาที)   99.81%

  คางคกขึ้นวอ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   447 ( 446 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 638 นาที)   99.78%

  คางเหลือง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   607 ( 606 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 751 นาที)   99.84%

  คาบลูกคาบดอก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   664 ( 663 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 377 นาที)   99.85%

  คาบเส้นยาแดง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   469 ( 468 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 984 นาที)   99.79%

  คาหนังคาเขา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   610 ( 609 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 162 นาที)   99.84%

  คู่สร้างคู่สม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   1,148 ( 1,147 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.91%

  เคราะห์หามยามร้าย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   522 ( 521 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 163 นาที)   99.81%

  เค็มเป็นเกลือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   564 ( 563 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.82%

  เคียงบ่าเคียงไหล่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   594 ( 593 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.83%

  โคแก่กินหญ้าอ่อน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   725 ( 724 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 246 นาที)   99.86%

  โคมลอย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   664 ( 663 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,092 นาที)   99.85%

  โค่นกล้วยอย่าไว้หน่อ ฆ่าพ่ออย่าไว้ลูก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   629 ( 628 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 327 นาที)   99.84%

  โง่แกมหยิ่ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   644 ( 643 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 815 นาที)   99.84%

  เข้ารกเข้าพง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-22)   462 ( 461 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.78%

  เข้าร่องเข้ารอย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-22)   499 ( 498 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.80%

  เข้าไส้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-22)   508 ( 507 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,016 นาที)   99.80%

  เข้าเลือดเข้าเนื้อ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-22)   448 ( 447 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 676 นาที)   99.78%

  ไข่ในหิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-22)   651 ( 650 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 178 นาที)   99.85%

  เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-22)   1,146 ( 1,147 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 759 นาที)   100.09%

  กาหลงรัง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   530 ( 529 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 816 นาที)   99.81%

  กำปั้นทุบดิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   644 ( 643 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.84%

  กำเริบเสิบสาน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   474 ( 473 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.79%

  กำลังกินกำลังนอน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   462 ( 461 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 406 นาที)   99.78%

  กิ้งก่าได้ทอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   849 ( 848 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 179 นาที)   99.88%

  กิ่งทองใบหยก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   769 ( 768 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 218 นาที)   99.87%

  กินเกลือกินกะปิ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   541 ( 540 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 760 นาที)   99.82%

  กินของเก่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   559 ( 558 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 14 นาที)   99.82%

  กินขาด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   490 ( 489 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 340 นาที)   99.80%

  กินขันหมาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   545 ( 544 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.82%

  กินข้าวร้อนนอนตื่นสาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   581 ( 581 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 338 นาที)   100.00%

  กินข้าวต้มกระโจมกลาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   517 ( 516 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.81%

  กินบนเรือนขี้บนหลังคา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   486 ( 485 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,090 นาที)   99.79%

  กินดิบ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   503 ( 502 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 890 นาที)   99.80%

  กินนอกกินใน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   490 ( 489 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.80%

  กินน้ำตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   510 ( 509 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 851 นาที)   99.80%

  กินน้ำตาต่างข้าว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   460 ( 459 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 483 นาที)   99.78%

  กินน้ำใต้ศอก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   440 ( 439 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 8 นาที)   99.77%

  กินบ่อนนอนบ่อน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   486 ( 485 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 177 นาที)   99.79%

  กินบ้านกินเมือง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   451 ( 450 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 881 นาที)   99.78%

  กินบุญเก่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   491 ( 490 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 370 นาที)   99.80%

  กระโถนท้องพระโรง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   512 ( 511 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 984 นาที)   99.80%

  กระสือตอมห่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   586 ( 585 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.83%

  กลมเป็นลูกบิลเลียด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   558 ( 557 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 411 นาที)   99.82%

  กลมเป็นลูกมะนาว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   532 ( 531 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 114 นาที)   99.81%

  กลับเนื้อกลับตัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   1,086 ( 1,085 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 786 นาที)   99.91%

  กลับหน้ามือเป็นหลังมือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   925 ( 924 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 711 นาที)   99.89%

  กลืนไม่เข้าคายไม่ออก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   974 ( 973 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 710 นาที)   99.90%

  กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   601 ( 600 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 849 นาที)   99.83%

  กวัดไกวไสส่ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   605 ( 604 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 939 นาที)   99.83%

  ก่อกรรมทำเข็ญ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   585 ( 584 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 988 นาที)   99.83%

  ก่อร่างสร้างตัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   700 ( 699 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 260 นาที)   99.86%

  กะลา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   560 ( 559 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.82%

  กัดก้อนเกลือกิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   687 ( 686 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.85%

  กันดีกว่าแก้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   502 ( 501 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 154 นาที)   99.80%

  กันท่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   601 ( 600 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 723 นาที)   99.83%

  กาคาบพริก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   1,162 ( 1,161 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 132 นาที)   99.91%

  กาฝาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   744 ( 743 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 96 นาที)   99.87%

  กาในหมู่หงส์ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   596 ( 595 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.83%

  หอคอยงาช้าง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   598 ( 597 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 207 นาที)   99.83%

  หักด้ามพร้าด้วยเข่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   654 ( 653 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.85%

  หอมปากหอมคอ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   655 ( 654 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 929 นาที)   99.85%

  หวานลิ้นกินตาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   1,261 ( 1,260 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 659 นาที)   99.92%

  หงายเก๋ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   514 ( 513 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.81%

  หญ้าปากคอก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   477 ( 476 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.79%

  หนอนบ่อนไส้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   575 ( 574 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 869 นาที)   99.83%

  หนอนหนังสือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   1,424 ( 1,423 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 799 นาที)   99.93%

  ออกยักษ์ออกโขน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   497 ( 496 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 946 นาที)   99.80%

  ออกลาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   515 ( 514 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 709 นาที)   99.81%

  อ้าปากเห็นลิ้นไก่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   700 ( 699 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 358 นาที)   99.86%

  เอาข้างเข้าถู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   523 ( 522 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 741 นาที)   99.81%

  เอาน้ำลูบ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   835 ( 834 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 153 นาที)   99.88%

  ศรศิลป์ไม่กินกัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   486 ( 485 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.79%

  ศาลเตี้ย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   507 ( 506 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 63 นาที)   99.80%

  ศิษย์มีครู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   807 ( 806 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 390 นาที)   99.88%

  ศึกหน้านาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   519 ( 518 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 13 นาที)   99.81%

  ส่งเดช สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   500 ( 499 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 972 นาที)   99.80%

  สดๆ ร้อนๆ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   536 ( 535 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.81%

  สมน้ำสมเนื้อ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   530 ( 529 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 917 นาที)   99.81%

  สวมเขา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   769 ( 768 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 154 นาที)   99.87%

  สวมหัวโขน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   671 ( 670 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.85%

  สองหน้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   704 ( 703 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 194 นาที)   99.86%

  สองหัวดีกว่าหัวเดียว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   854 ( 853 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,025 นาที)   99.88%

  สอดรู้สอดเห็น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   726 ( 725 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 129 นาที)   99.86%

  สอนลูกให้เป็นโจร สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   564 ( 563 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.82%

  สอยดอกฟ้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   508 ( 507 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.80%

  สันหลังยาว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   524 ( 523 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 323 นาที)   99.81%

  สาดโคลน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   590 ( 589 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 786 นาที)   99.83%

  สาดเสียเทเสีย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   511 ( 510 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 460 นาที)   99.80%

  สามวันดีสี่วันไข้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   664 ( 663 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 616 นาที)   99.85%

  สาวไส้กันเอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   483 ( 482 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 656 นาที)   99.79%

  เสือซ่อนเล็บ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   983 ( 982 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  เสือนอนกิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   588 ( 587 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 763 นาที)   99.83%

  เสือลากหาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   618 ( 617 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 22 นาที)   99.84%

  เสือลำบาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   517 ( 516 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 745 นาที)   99.81%

  ใส่คะแนนไม่ทัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   558 ( 557 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 235 นาที)   99.82%

  ใส่ไฟ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   627 ( 626 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 858 นาที)   99.84%

  ใส่หน้ากาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   675 ( 674 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.85%

  ไวไฟ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-14)   595 ( 594 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 227 นาที)   99.83%

  ว่าสาดเสียเทเสีย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-14)   540 ( 539 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 614 นาที)   99.81%

  ว่าวติดลม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-14)   1,029 ( 1,028 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 584 นาที)   99.90%

  วางเพลิง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-11)   461 ( 460 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 73 นาที)   99.78%

  ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-11)   488 ( 487 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 388 นาที)   99.80%

  ว่านอนสอนง่าย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-11)   843 ( 842 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 943 นาที)   99.88%

  ว่าเป็นฉาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-11)   503 ( 502 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 664 นาที)   99.80%

  นอกคอก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-10)   712 ( 711 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 636 นาที)   99.86%

  นอกสังเวียน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-10)   607 ( 606 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.84%

  ลิ้นตวัดถึงหู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-10)   493 ( 492 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.80%

  วัดรอยตีน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-10)   527 ( 526 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 814 นาที)   99.81%

  วัวพันหลัก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-10)   585 ( 584 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,069 นาที)   99.83%

  วัวแก่กินหญ้าอ่อน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-10)   692 ( 691 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,019 นาที)   99.86%

  รกคนดีกว่ารกหญ้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   478 ( 477 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,065 นาที)   99.79%

  รวบหัวรวบหาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   677 ( 676 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 24 นาที)   99.85%

  รอดปากเหยี่ยวปากกา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   431 ( 430 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 386 นาที)   99.77%

  ร่มโพธิ์ร่มไทร สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   585 ( 584 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.83%

  ร่มไม้ชายคา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   663 ( 662 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,092 นาที)   99.85%

  ร้อนตัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,099 ( 1,098 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 663 นาที)   99.91%

  ร่วมเรียงเคียงหมอน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   544 ( 543 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 256 นาที)   99.82%

  ร้อนผ้าเหลือง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   457 ( 456 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 154 นาที)   99.78%

  ร้อนวิชา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   543 ( 542 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.82%

  ร้อยลิ้นกะลาวน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   793 ( 792 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 691 นาที)   99.87%

  ร้อยสีพันอย่าง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   460 ( 459 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.78%

  ร้อยเอ็ดเจ็ดหัวเมือง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   465 ( 464 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 660 นาที)   99.78%

  รักนักมักหน่าย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   551 ( 550 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 24 นาที)   99.82%

  รัดเข็มขัด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   634 ( 633 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 750 นาที)   99.84%

  ระยำตำบอน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   465 ( 464 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,055 นาที)   99.78%

  ราชรถมาเกย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   454 ( 453 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 237 นาที)   99.78%

  ราบเป็นหน้ากลอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   487 ( 486 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 443 นาที)   99.79%

  รีดนาทาเร้น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   452 ( 451 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 588 นาที)   99.78%

  ฤกษ์พานาที สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   463 ( 462 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 773 นาที)   99.78%

  ฤๅษีแปลงสาร สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   2,858 ( 2,860 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 974 นาที)   100.07%

  ฤกษ์งามยามดี สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   708 ( 707 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 64 นาที)   99.86%

  ลงรอยกัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   492 ( 491 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.80%

  ลงแดง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   566 ( 565 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 989 นาที)   99.82%

  ลงแขก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   716 ( 715 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.86%

  ลงเรือลำเดียวกัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   712 ( 711 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.86%

  ลดราวาศอก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   682 ( 681 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 368 นาที)   99.85%

  ลม ๆ แล้ง ๆ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   619 ( 618 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 450 นาที)   99.84%

  ลมพัดชายเขา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   502 ( 501 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 515 นาที)   99.80%

  ลมเพลมพัด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   525 ( 524 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 610 นาที)   99.81%

  ลอยลม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   480 ( 479 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 574 นาที)   99.79%

  ล้มทั้งยืน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   449 ( 448 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 911 นาที)   99.78%

  ล้มลุกคลุกคลาน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   554 ( 553 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.82%

  ล้มหมอนนอนเสื่อ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,221 ( 1,220 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 163 นาที)   99.92%

  ล้วงคองูเห่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   468 ( 467 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 887 นาที)   99.79%

  ล้วงตับ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   499 ( 499 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 163 นาที)   100.00%

  ลับลมคมใน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   562 ( 561 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 545 นาที)   99.82%

  ลำหักลำโค่น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   424 ( 423 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 895 นาที)   99.76%

  ล้ำหน้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   642 ( 641 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.84%

  ลิงหลอกเจ้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   838 ( 837 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.88%

  ลูกท่านหลานเธอ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   636 ( 635 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.84%

  ทนายหน้าหอ ทนายหน้าหอ ถามเมื่อ (2016-11-08)   658 ( 657 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 952 นาที)   99.85%

  มีภาษีกว่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   421 ( 420 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.76%

  มีเส้น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   533 ( 532 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.81%

  มีอันจะกิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   532 ( 531 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 889 นาที)   99.81%

  มีอายุ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   482 ( 481 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 539 นาที)   99.79%

  มืดแปดด้าน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   453 ( 452 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 321 นาที)   99.78%

  มืดฟ้ามัวดิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   484 ( 483 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 542 นาที)   99.79%

  ยกภูเขาออกจากอก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   557 ( 556 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,055 นาที)   99.82%

  ยกเค้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   629 ( 628 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 975 นาที)   99.84%

  ยกเครื่อง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   575 ( 574 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 360 นาที)   99.83%

  ยกเมฆ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   533 ( 532 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 763 นาที)   99.81%

  ยกยอปอปั้น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   558 ( 557 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 745 นาที)   99.82%

  ยกใหญ่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   498 ( 497 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.80%

  ยักกระสอบ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   435 ( 434 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 585 นาที)   99.77%

  ย้อมแมวขาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   527 ( 526 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 611 นาที)   99.81%

  ยืนกระต่ายขาเดียว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   553 ( 552 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 392 นาที)   99.82%

  ยืมจมูกคนอื่นหายใจ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   614 ( 613 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.84%

  ยื่นจมูก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   499 ( 498 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 499 นาที)   99.80%

  ยื่นหมูยื่นแมว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   664 ( 663 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 945 นาที)   99.85%

  ยุแยงตะแคงรั่ว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   669 ( 668 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 251 นาที)   99.85%

  แย้มปากเห็นไรฟัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   876 ( 875 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  ภาวนากันตาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   479 ( 478 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,025 นาที)   99.79%

  มะนาวไม่มีน้ำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   1,566 ( 1,565 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 934 นาที)   99.94%

  ม้วนเสื่อ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   644 ( 643 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 844 นาที)   99.84%

  มะพร้าวห้าวขายสวน การบอกหรือการเอาสิ่งของมาแสดงต่อผู้ที่รู้อยู่แล้ว ถามเมื่อ (2016-11-07)   429 ( 428 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,029 นาที)   99.77%

  มันเทศขึ้นโต๊ะ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   624 ( 623 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 585 นาที)   99.84%

  มากหน้าหลายตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   485 ( 484 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 643 นาที)   99.79%

  มากหมอมากความ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   481 ( 480 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 370 นาที)   99.79%

  มะพร้าวห้าวขายสวน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   448 ( 447 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 238 นาที)   99.78%

  มารคอหอย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   480 ( 479 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 831 นาที)   99.79%

  มารหัวขน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   465 ( 464 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 390 นาที)   99.78%

  มาสำเภาเดียวกัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   602 ( 601 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 710 นาที)   99.83%

  มาเหนือเมฆ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   688 ( 687 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 814 นาที)   99.85%

  ม้าดีดกระโหลก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   724 ( 723 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 203 นาที)   99.86%

  ปรบมือให้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   557 ( 556 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 899 นาที)   99.82%

  ปลอกคอ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   910 ( 909 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 710 นาที)   99.89%

  ปล่อยนกปล่อยปลา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   574 ( 573 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 56 นาที)   99.83%

  ปลากระดี่ได้น้ำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   500 ( 499 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 963 นาที)   99.80%

  ปลากระดี่ได้น้ำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   719 ( 718 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.86%

  ปลาติดร่างแห สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   504 ( 503 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 572 นาที)   99.80%

  ปลายอ้อปลายแขม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   532 ( 532 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 245 นาที)   100.00%

  ปวดเศียรเวียนเกล้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   450 ( 449 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 151 นาที)   99.78%

  ผงเข้าตาตัวเอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   732 ( 731 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 317 นาที)   99.86%

  ผลพลอยได้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   474 ( 473 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 980 นาที)   99.79%

  ผ่อนหนักเป็นเบา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   469 ( 468 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 729 นาที)   99.79%

  ผักต้มขนมยำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   507 ( 506 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.80%

  ผักชีโรยหน้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   457 ( 456 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 253 นาที)   99.78%

  ผิดเป็นครู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   935 ( 935 ) views  (ไม่มีคนดู)   100.00%

  ผัดวันประกัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   641 ( 640 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.84%

  ผิดฝาผิดตัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   472 ( 471 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 294 นาที)   99.79%

  ผิดพ้องหมองใจ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   501 ( 500 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.80%

  ผิดสำแดง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   472 ( 471 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.79%

  แผลเก่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   488 ( 487 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.80%

  ปล่อยไก่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   601 ( 600 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.83%

  ฝนสั่งฟ้า ปลาสั่งหนอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   541 ( 540 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 46 นาที)   99.82%

  ฝรั่งบางเสาธง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   464 ( 463 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 633 นาที)   99.78%

  ฝ่าคมหอกคมดาบ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   497 ( 496 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 750 นาที)   99.80%

  ฝันกลางวัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   593 ( 592 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 934 นาที)   99.83%

  ฝากเนื้อฝากตัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   521 ( 520 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 892 นาที)   99.81%

  ฝากไว้ก่อน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   529 ( 528 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.81%

  พกนุ่น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   579 ( 578 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 44 นาที)   99.83%

  พกหิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   616 ( 615 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 759 นาที)   99.84%

  พระเตมีย์ใบ้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   534 ( 533 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,093 นาที)   99.81%

  พระยาเทครัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   501 ( 500 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,056 นาที)   99.80%

  พระอิฐพระปูน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   486 ( 485 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 148 นาที)   99.79%

  พร้อมหน้าพร้อมตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   455 ( 454 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 786 นาที)   99.78%

  พร้าขัดหลังเล่มเดียว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   670 ( 669 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.85%

  พริกกะเกลือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   641 ( 640 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 283 นาที)   99.84%

  พลอยฟ้าพลอยฝน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   613 ( 612 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 258 นาที)   99.84%

  พลัดที่นาคาที่อยู่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   460 ( 459 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 210 นาที)   99.78%

  พลิกกระเป๋า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   691 ( 690 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.86%

  พอลืมตาอ้าปาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   694 ( 693 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 407 นาที)   99.86%

  พอฟัดพอเหวี่ยง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   460 ( 459 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 16 นาที)   99.78%

  พอแรง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   496 ( 495 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 196 นาที)   99.80%

  พ่อแจ้แม่อู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   486 ( 485 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 296 นาที)   99.79%

  พ่อพวงมาลัย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   510 ( 509 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 95 นาที)   99.80%

  ฟังความข้างเดียว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   858 ( 860 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 5 นาที)   100.23%

  ฟังหูไว้หู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   566 ( 565 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,021 นาที)   99.82%

  ฟาดเคราะห์ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   923 ( 922 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 217 นาที)   99.89%

  ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   488 ( 487 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 803 นาที)   99.80%

  ฟื้นฝอยหาตะเข็บ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   456 ( 455 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.78%

  ไฟจุกตูด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   448 ( 447 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.78%

  ไฟสุมขอน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   586 ( 585 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 154 นาที)   99.83%

  ไฟไหม้ฟาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   1,378 ( 1,377 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.93%

  ไฟสุมขอน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   605 ( 604 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 914 นาที)   99.83%

  ขนทรายเข้าวัด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   769 ( 768 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 745 นาที)   99.87%

  ฉลาดแกมโกง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   663 ( 662 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 821 นาที)   99.85%

  ตกถังข้าวสาร สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   644 ( 643 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 89 นาที)   99.84%

  ตกใต้เถรเทวทัต สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   459 ( 458 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.78%

  ตกนรกทั้งเป็น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   493 ( 492 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 531 นาที)   99.80%

  ตกน้ำไม่ว่าย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   967 ( 966 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  ตกเบ็ด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   595 ( 594 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.83%

  ตกปากตกคำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   511 ( 510 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.80%

  ตกเป็นเบี้ยล่าง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   436 ( 435 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 216 นาที)   99.77%

  ตกล่องปล่องชิ้น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   445 ( 444 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.78%

  ตกหลุมพราง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   551 ( 550 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 868 นาที)   99.82%

  ตดไม่ทันหายเหม็น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   827 ( 826 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 456 นาที)   99.88%

  ถวายหัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   525 ( 524 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 135 นาที)   99.81%

  ถ่มน้ำลายรดฟ้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   466 ( 465 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 453 นาที)   99.79%

  ถอดเขี้ยวถอดเล็บ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   477 ( 476 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 174 นาที)   99.79%

  ถอนขนห่าน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   829 ( 828 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 157 นาที)   99.88%

  ถอนหงอก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   483 ( 482 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 804 นาที)   99.79%

  ถ่านไฟเก่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   581 ( 580 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 186 นาที)   99.83%

  ถีบหัวส่ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   559 ( 558 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 521 นาที)   99.82%

  ถึงพริกถึงขิง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   538 ( 537 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,015 นาที)   99.81%

  ถึงลูกถึงคน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   626 ( 625 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.84%

  ถูกเส้น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   618 ( 618 ) views  (ไม่มีคนดู)   100.00%

  เถียงคำไม่ตกฟาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   774 ( 773 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 368 นาที)   99.87%

  ทองแผ่นเดียวกัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   531 ( 530 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 259 นาที)   99.81%

  ทองไม่รู้ร้อน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   591 ( 590 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 156 นาที)   99.83%

  ทางออก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   767 ( 766 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 31 นาที)   99.87%

  ท้องยุ้งพุงกระสอบ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   498 ( 497 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 561 นาที)   99.80%

  ท้องแห้ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   537 ( 536 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 485 นาที)   99.81%

  ท้ายครัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   727 ( 726 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.86%

  ทั้งขึ้นทั้งล่อง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   601 ( 600 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 682 นาที)   99.83%

  ท่าดีทีเหลว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   586 ( 585 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 765 นาที)   99.83%

  ธุระไม่ใช่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   871 ( 870 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  นกกระจอกไม่ทันกินน้ำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   755 ( 754 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 654 นาที)   99.87%

  นกกระปูด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   633 ( 632 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.84%

  นกต่อ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   722 ( 721 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 195 นาที)   99.86%

  นกรู้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   594 ( 593 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 608 นาที)   99.83%

  นกสองหัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   787 ( 786 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 890 นาที)   99.87%

  นอนหลับทับสิทธิ์ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   709 ( 708 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.86%

  นอกสังเวียน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   447 ( 446 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.78%

  บนบานศาลกล่าว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   671 ( 670 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 570 นาที)   99.85%

  บอกเล่าเก้าสิบ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   653 ( 652 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 130 นาที)   99.85%

  บอกศาลา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   669 ( 668 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 659 นาที)   99.85%

  บานปลาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   477 ( 476 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.79%

  บ่างช่างยุ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   768 ( 767 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 68 นาที)   99.87%

  บ้านนอกคอกนา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   896 ( 895 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 68 นาที)   99.89%

  บ้าหอบฟาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   825 ( 824 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 68 นาที)   99.88%

  บ้าห้าร้อยจำพวก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   543 ( 542 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,091 นาที)   99.82%

  บ้วนน้ำลายแล้วกลืน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   452 ( 451 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 242 นาที)   99.78%

  บุกป่าฝ่าดง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   485 ( 484 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 831 นาที)   99.79%

  นับสิบไม่ถ้วน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   462 ( 461 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 626 นาที)   99.78%

  งอมืองอตีน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   889 ( 888 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  งูกินหาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   882 ( 881 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 370 นาที)   99.89%

  ง่อยเปลี้ยเสียขา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   503 ( 502 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 407 นาที)   99.80%

  ง่วงเหงาหาวนอน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   472 ( 471 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 808 นาที)   99.79%

  งูจงอางหวงไข่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   878 ( 877 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 814 นาที)   99.89%

  งูๆปลาๆ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   549 ( 548 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 657 นาที)   99.82%

  งูถูกตีขนดหาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   673 ( 672 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.85%

  เงยหน้าอ้าปาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,142 ( 1,141 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.91%

  เงาตามตัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   548 ( 547 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.82%

  เงียบเป็นเป่าสาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   460 ( 460 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,024 นาที)   100.00%

  โง่เง้าเต่าตุ่น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   550 ( 549 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 68 นาที)   99.82%

  จมูกมด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,013 ( 1,012 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 237 นาที)   99.90%

  จระเข้ขวางคลอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   901 ( 900 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 273 นาที)   99.89%

  จรกาหน้าหนู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   654 ( 653 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 864 นาที)   99.85%

  จมไม่ลง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   809 ( 808 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 163 นาที)   99.88%

  จองหองพองขน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   611 ( 610 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,069 นาที)   99.84%

  จับดำถลำแดง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   496 ( 495 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 94 นาที)   99.80%

  จับตัววางตาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   641 ( 640 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 669 นาที)   99.84%

  จับปลาสองมือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   817 ( 816 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 140 นาที)   99.88%

  จับพลัดจับผลู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   638 ( 637 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 258 นาที)   99.84%

  จับปูใส่กระด้ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   692 ( 691 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.86%

  ฉ้อราษฎร์บังหลวง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   577 ( 576 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 553 นาที)   99.83%

  ชนักติดหลัง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   713 ( 712 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 603 นาที)   99.86%

  ชักแม่น้ำทั้งห้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   514 ( 513 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 265 นาที)   99.81%

  ชักใบให้เรือเสีย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   620 ( 619 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 696 นาที)   99.84%

  ชักใย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   938 ( 937 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   721 ( 721 ) views  (ไม่มีคนดู)   100.00%

  ชั่วนาตาปี สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   768 ( 767 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 122 นาที)   99.87%

  ชาติเสือจับเนื้อกินเอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,155 ( 1,155 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 64 นาที)   100.00%

  ชาติเสือไม่ทิ้งลาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,018 ( 1,017 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 868 นาที)   99.90%

  ชายหาบหญิงคอน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   669 ( 668 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 263 นาที)   99.85%

  ช้างเท้าหลัง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   699 ( 698 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 25 นาที)   99.86%

  ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   776 ( 776 ) views  (ไม่มีคนดู)   100.00%

  ซื่อเหมือนแมวนอนหวด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   706 ( 705 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.86%

  ซื้อร่มหน้าฝน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   895 ( 894 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 803 นาที)   99.89%

  ซุ่มซ่ามเหมือนจีนใหม่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   698 ( 697 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,041 นาที)   99.86%

  เฒ่าหัวงู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   639 ( 638 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 410 นาที)   99.84%

  ดอกทอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   650 ( 649 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.85%

  ดอกพิกุลร่วง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   982 ( 981 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  ดอกไม้ริมทาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,046 ( 1,046 ) views  (ไม่มีคนดู)   100.00%

  ดาบสองคม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,448 ( 1,447 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.93%

  ดาวล้อมเดือน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   971 ( 971 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 239 นาที)   100.00%

  ดินพอกหางหมู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   967 ( 966 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  ดินไม่กลบหน้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   452 ( 451 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 786 นาที)   99.78%

  ดีดลูกคิด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   577 ( 576 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 862 นาที)   99.83%

  เด็กเมื่อวานซืน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   545 ( 544 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.82%

  เด็กอมมือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   766 ( 766 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 289 นาที)   100.00%

  เด็ดดอกฟ้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   741 ( 740 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 167 นาที)   99.87%

  เดือนยังกะจับมด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   649 ( 648 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 957 นาที)   99.85%

  สำนวนไทย กินปูนร้อนท้อง ถามเมื่อ (2016-11-01)   463 ( 462 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 649 นาที)   99.78%

  กบเลือกนาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,179 ( 1,178 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 474 นาที)   99.92%

  ก้มหน้า ก้มตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   691 ( 690 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.86%

  กรวดน้ำคว่ำกะลา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   454 ( 453 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 27 นาที)   99.78%

  กรวดน้ำคว่ำขัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   538 ( 537 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 345 นาที)   99.81%

  กระจอกงอกง่อย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   537 ( 536 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.81%

  กระจัดพลัดพราย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   461 ( 460 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,026 นาที)   99.78%

  กระชังหน้าใหญ่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   502 ( 501 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 970 นาที)   99.80%

  กระเชอก้นรั่ว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   909 ( 908 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 449 นาที)   99.89%

  กระดกกระดนโด่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   459 ( 458 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 762 นาที)   99.78%

  กระดังงาลนไฟ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   760 ( 759 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 537 นาที)   99.87%

  กระดี่ได้น้ำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   665 ( 664 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 642 นาที)   99.85%

  กระดูกแข็ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   747 ( 746 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 714 นาที)   99.87%

  กระดูกคนละเบอร์ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,908 ( 1,907 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 246 นาที)   99.95%

  กระดูกสันหลังของชาติ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   499 ( 498 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 952 นาที)   99.80%

  กระต่ายขาเดียว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   726 ( 725 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)   99.86%

  กระต่ายสามขา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   649 ( 648 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 482 นาที)   99.85%

  กระต่ายหมายจันทร์ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   708 ( 707 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 820 นาที)   99.86%

  กระต่ายแหย่เสือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,029 ( 1,028 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 425 นาที)   99.90%

  กระเทือนซาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   633 ( 632 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 935 นาที)   99.84%

  ไก่อ่อน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   728 ( 727 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 832 นาที)   99.86%

  กระแตวับ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   634 ( 633 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 98 นาที)   99.84%

  ขนมพอผสมกับน้ำยา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   680 ( 679 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.85%

  ขนหน้าแข้งไม่ร่วง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   571 ( 570 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 913 นาที)   99.82%

  ขมเป็นยา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   527 ( 526 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 156 นาที)   99.81%

  ข่มเหงคะเนงร้าย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   449 ( 448 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 902 นาที)   99.78%

  ขมิ้นกับปูน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   550 ( 549 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.82%

  ขวานฝ่าซาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   668 ( 667 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 593 นาที)   99.85%

  เข้าเนื้อ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   503 ( 502 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 925 นาที)   99.80%

  เข้าพกเข้าห่อ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   524 ( 523 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 10 นาที)   99.81%

  เข้าพระเข้านาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   633 ( 632 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 37 นาที)   99.84%

  คงเส้นคงวา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   959 ( 959 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 382 นาที)   100.00%

  คนละไม้คนละมือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   891 ( 891 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 897 นาที)   100.00%

  คมในฝัก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   712 ( 711 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 330 นาที)   99.86%

  ครอบจักรวาล สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   534 ( 533 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.81%

  คร่ำหวอด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   586 ( 585 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,057 นาที)   99.83%

  ครึ่ง ๆ กลาง ๆ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   818 ( 817 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 259 นาที)   99.88%

  คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   607 ( 606 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.84%

  คลับคล้ายคลับคลา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   771 ( 770 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 894 นาที)   99.87%

  คลื่นกระทบฝั่ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   604 ( 603 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 906 นาที)   99.83%

  คลื่นใต้น้ำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   782 ( 782 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 151 นาที)   100.00%

  ฆ่าควายอย่าเสียดายพริก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   696 ( 695 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 277 นาที)   99.86%

  ฆ่าไม่ตายขายไม่ขาด ฆ่าไม่ตายขายไม่ขาด ถามเมื่อ (2016-11-01)   643 ( 642 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 506 นาที)   99.84%

  ฆ้องดีถ้าไม่ตีก็ไม่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   985 ( 984 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  ฆ้องปากแตก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   919 ( 918 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  งงเป็นไก่ตาแตก ถามเมื่อ (2016-11-01)   530 ( 529 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 438 นาที)   99.81%

  งอมแงม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   523 ( 522 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 888 นาที)   99.81%

  งอมพระราม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   732 ( 731 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 724 นาที)   99.86%

  กินแกงร้อน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-10-31)   1,307 ( 1,306 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 840 นาที)   99.92%

  กามิอาจเทียมหงส์ ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   716 ( 542 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 582 นาที)   75.70%

  กุหลาบริมทาง ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   865 ( 711 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 364 นาที)   82.20%

  กุหลาบเวียงพิงค์ ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   957 ( 772 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 284 นาที)   80.67%

  เกิดเป็นเสือยังไว้ลายเสือ ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   762 ( 596 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 613 นาที)   78.22%

  เกิดเป็นหญิงยากยิ่งจะไว้ตัว ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   765 ( 560 ) views  (ไม่มีคนดู)   73.20%

  แก่มะพร้าวห้าว ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   768 ( 565 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 76 นาที)   73.57%

  ไก่แก่แม่ปลาช่อน ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   862 ( 675 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 583 นาที)   78.31%

  ไก่แก่หนังเหนียว ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   1,249 ( 824 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 860 นาที)   65.97%

  ไก่ไข่แล้วย่อมกระต๊าก ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   1,802 ( 1,361 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 832 นาที)   75.53%

  ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   977 ( 693 ) views  (ไม่มีคนดู)   70.93%

  ข้าวไม่ตากตำเหนียว ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   876 ( 678 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 499 นาที)   77.40%

  ความสงบเสงี่ยมคือความงามของหญิง ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   735 ( 546 ) views  (ไม่มีคนดู)   74.29%

  คอเหล็ก ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   706 ( 545 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 867 นาที)   77.20%

  ฆ้องกลองที่ดี ไม่ตีก็ดัง ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   2,260 ( 1,895 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 55 นาที)   83.85%

  ช้างเผือกเกิดในไพรไม่เกิดในกรุง ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   760 ( 610 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 22 นาที)   80.26%

  เฒ่าสารพัดพิษ ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   611 ( 457 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 612 นาที)   74.80%

  เฒ่าหัวงู ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   692 ( 514 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 895 นาที)   74.28%

  รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ ถามเมื่อ (2016-02-16)   895 ( 781 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 800 นาที)   87.26%

Tag ที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย (35)  |  คำเปรียบเทียบ (550)  |  สำนวนไทย (554)  |  คำพังเพย (1)  |