บทความเกี่ยวกับ Tag สำนวนไทย

  ผีซ้ำด้ำพลอย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2021-06-29)   11 ( 10 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 290 นาที)   90.91%

  แผ่สองสลึง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2021-06-29)   12 ( 11 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 693 นาที)   91.67%

  เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2021-06-29)   43 ( 42 ) views  (ไม่มีคนดู)   97.67%

  น้ำตาเช็ดหัวเข่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2021-06-09)   17 ( 16 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 747 นาที)   94.12%

  ทดแทนคุณท่านเมื่อยาก ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2020-07-29)   7,417 ( 7,134 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 392 นาที)   96.18%

  หวานอมขมกลืน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2020-02-04)   1,750 ( 1,750 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 31 นาที)   100.00%

  เฒ่ามะละกอ ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2020-02-03)   1,021 ( 826 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 417 นาที)   80.90%

  ผมดุจเส้นไหม หมายถึง ถามเมื่อ (2019-11-28)   400 ( 399 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 450 นาที)   99.75%

  สำนวนภาษาแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาอย่างไร ถามเมื่อ (2019-06-18)   8,907 ( 8,753 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,122 นาที)   98.27%

  เป็นหุ่นให้เชิด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   569 ( 568 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 29 นาที)   99.82%

  เป็นหูเป็นตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   712 ( 711 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 156 นาที)   99.86%

  เปิดหูเปิดตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   701 ( 700 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 634 นาที)   99.86%

  เป่าปี่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   981 ( 980 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 239 นาที)   99.90%

  เป่าฝุ่น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   579 ( 578 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,084 นาที)   99.83%

  แปดเหลี่ยมสิบสองคม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   639 ( 638 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 23 นาที)   99.84%

  ไปตายเอาดาบหน้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   628 ( 627 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 267 นาที)   99.84%

  ไปวัดไปวาได้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   783 ( 782 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.87%

  ไปน้ำขุ่นๆ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   641 ( 640 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 405 นาที)   99.84%

  ผิดหูผิดตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   602 ( 601 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 156 นาที)   99.83%

  ผินหลังให้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   596 ( 595 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 903 นาที)   99.83%

  ผ้าขี้ริ้วห่อทอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   645 ( 644 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 908 นาที)   99.84%

  ผีซ้ำด้ามพลอย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   664 ( 663 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,107 นาที)   99.85%

  ผ้าเหลืองร้อน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   848 ( 847 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 182 นาที)   99.88%

  แผ่นดินกลบหน้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   1,064 ( 1,063 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 548 นาที)   99.91%

  แผ่นดินไม่ไร้เท่าฝบพุทรา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   858 ( 857 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 243 นาที)   99.88%

  แผ่นดินเท่าใบพุทรา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   937 ( 936 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 178 นาที)   99.89%

  เป็นทองแผ่นเดียวกัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   613 ( 612 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 441 นาที)   99.84%

  เป็นน้ำเป็นนวล สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   725 ( 724 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 94 นาที)   99.86%

  เป็นเนื้อเป็นตัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   561 ( 560 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 811 นาที)   99.82%

  เป็นบ้าเป็นหลัง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   612 ( 611 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.84%

  เป็นปี่เป็นขลุ่ย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   575 ( 576 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,089 นาที)   100.17%

  เป็นฝั่งเป็นฝา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   874 ( 873 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 40 นาที)   99.89%

  เป็นฟืนเป็นไฟ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   659 ( 658 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 543 นาที)   99.85%

  เป็นล่ำเป็นสัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   753 ( 752 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 308 นาที)   99.87%

  เป็นโล้เป็นพาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   541 ( 540 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 566 นาที)   99.82%

  เป็นวรรคเป็นเวร สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   631 ( 630 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 679 นาที)   99.84%

  ปอกกล้วยเข้าปาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   926 ( 925 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 47 นาที)   99.89%

  ปอดลอย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   569 ( 568 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 55 นาที)   99.82%

  ปัญญาแค่หางอึ่ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   685 ( 684 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 517 นาที)   99.85%

  ปัดสวะ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   639 ( 638 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 501 นาที)   99.84%

  ปากตลาด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   1,091 ( 1,090 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 57 นาที)   99.91%

  ปากตำแย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   1,290 ( 1,289 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 69 นาที)   99.92%

  ปากปราศัยน้ำใจเชือดคอ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   784 ( 783 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 229 นาที)   99.87%

  ปากปลาร้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   852 ( 851 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 77 นาที)   99.88%

  ปากเปียกปากแฉะ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   772 ( 771 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,120 นาที)   99.87%

  ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   659 ( 658 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.85%

  ปากว่ามือถึง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   761 ( 760 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 25 นาที)   99.87%

  ปากหอยปากปู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   858 ( 857 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.88%

  ปากเหยี่ยวปากกา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   649 ( 648 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.85%

  ปิดประตูตีแมว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   635 ( 634 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 439 นาที)   99.84%

  ปีกกล้าขาแข็ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   663 ( 662 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 153 นาที)   99.85%

  ปีมะโว้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   577 ( 576 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 398 นาที)   99.83%

  เป็ดขันประชันไก่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   573 ( 572 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 14 นาที)   99.83%

  เป็นกอบเป็นกำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   626 ( 625 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.84%

  เป็นเงาตามตัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   665 ( 664 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 445 นาที)   99.85%

  เป็นหน้าดั้ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   630 ( 629 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 410 นาที)   99.84%

  เป็นตุเป็นตะ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   628 ( 627 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 551 นาที)   99.84%

  แทรกแผ่นดิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-07)   588 ( 587 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,028 นาที)   99.83%

  แบกหน้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-07)   790 ( 789 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 417 นาที)   99.87%

  นั่งทับอุจจาระ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   640 ( 639 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 138 นาที)   99.84%

  นั่งในหัวใจ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   654 ( 653 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 82 นาที)   99.85%

  น้ำซึมบ่อทราย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   626 ( 625 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 806 นาที)   99.84%

  น้ำตาตกใน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   642 ( 641 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 105 นาที)   99.84%

  น้ำตาเป็นเผาเต่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   1,617 ( 1,616 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 563 นาที)   99.94%

  น้ำท่วมปาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   989 ( 988 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 892 นาที)   99.90%

  น้ำน้อยแพ้ไฟ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   686 ( 685 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 310 นาที)   99.85%

  นายว่าขี้ข้าพลอย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   624 ( 623 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,139 นาที)   99.84%

  นิยมนิยาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   524 ( 523 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.81%

  น้ำผักบุ้งไป น้ำสายบัวมา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   994 ( 993 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  นิ่งเป็นสิงโตหิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   1,815 ( 1,814 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 981 นาที)   99.94%

  เนื้อไหนร้าย ให้ตัดทิ้งเสีย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   777 ( 776 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 459 นาที)   99.87%

  น้ำผึ้งเดือนห้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   1,073 ( 1,072 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 422 นาที)   99.91%

  น้ำผึ้งหยดเดียว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   2,235 ( 2,235 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 123 นาที)   100.00%

  น้ำสั่งฟ้าปลาสั่งฝน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   614 ( 613 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 457 นาที)   99.84%

  น้ำไหลไฟดับ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   1,052 ( 1,051 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 446 นาที)   99.90%

  บุญมาวาสนาส่ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   935 ( 934 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 331 นาที)   99.89%

  บุญหนักศักดิ์ใหญ่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   1,103 ( 1,103 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 589 นาที)   100.00%

  เบี้ยหัวแตก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   800 ( 799 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 481 นาที)   99.88%

  ทำได้อย่างเป็ด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-02)   1,348 ( 1,348 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 288 นาที)   100.00%

  ทิ้งทวน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-02)   793 ( 792 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 116 นาที)   99.87%

  ทิ้งไพ่ใบสุดท้าย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-02)   739 ( 738 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 215 นาที)   99.86%

  ทีใครทีมัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-02)   1,157 ( 1,156 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 39 นาที)   99.91%

  ที่เท่าแมวดิ้นตาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-02)   543 ( 542 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 107 นาที)   99.82%

  ทุบหม้อข้าว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-02)   619 ( 618 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 140 นาที)   99.84%

  เทครัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-02)   672 ( 671 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 303 นาที)   99.85%

  เทือกเถาเหล่ากอ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-02)   556 ( 555 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 540 นาที)   99.82%

  แทงใจดำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-02)   616 ( 615 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 250 นาที)   99.84%

  ตาเป็นสับปะรด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   702 ( 701 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 109 นาที)   99.86%

  ตามเพลง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   589 ( 588 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 419 นาที)   99.83%

  ตามยถากรรม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   590 ( 589 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 733 นาที)   99.83%

  ตาลยอดด้วน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   662 ( 661 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,161 นาที)   99.85%

  ตาสีตาสา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   751 ( 750 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,162 นาที)   99.87%

  ตาร้อน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   1,382 ( 1,381 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 416 นาที)   99.93%

  ตาเล็ก ตาน้อย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   578 ( 577 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.83%

  ติดสอยห้อยตาม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   689 ( 688 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 523 นาที)   99.85%

  ติดไม้ติดมือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   593 ( 592 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,100 นาที)   99.83%

  ตีปลาหน้าไซ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   610 ( 609 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 972 นาที)   99.84%

  ตีท้ายน้ำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   658 ( 657 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 480 นาที)   99.85%

  ตีนถีบปากกัด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   655 ( 654 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 152 นาที)   99.85%

  ตีนเท่าฝาหอย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   986 ( 985 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 382 นาที)   99.90%

  ตีหลายหน้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   624 ( 623 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 537 นาที)   99.84%

  ตีหัวหมา ด่าแม่เจ็ก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   1,185 ( 1,184 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,164 นาที)   99.92%

  ตืดเป็นตังเม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   652 ( 651 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 446 นาที)   99.85%

  เต่าใหญ่ไข่กลบ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   793 ( 793 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 512 นาที)   100.00%

  เต้นแร้งเต้นกา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   573 ( 572 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.83%

  แตงร่มใบ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   669 ( 668 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 505 นาที)   99.85%

  ใต้ดิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   652 ( 651 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 905 นาที)   99.85%

  โดดร่ม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   796 ( 795 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 132 นาที)   99.87%

  ได้น้ำได้เนื้อ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   1,023 ( 1,022 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  ได้หน้าได้ตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   753 ( 752 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,181 นาที)   99.87%

  ตบตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   946 ( 945 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 19 นาที)   99.89%

  ตบหัวกลางศาลา ขอขมาที่บ้าน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   644 ( 643 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,145 นาที)   99.84%

  ตบหัวลูบหลัง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   692 ( 691 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 218 นาที)   99.86%

  ตลกบริโภค สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   675 ( 674 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 126 นาที)   99.85%

  ตลาดหน้าคุก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   609 ( 608 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,022 นาที)   99.84%

  ต่อความยาว สาวความยืด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   1,404 ( 1,403 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 317 นาที)   99.93%

  ต่อปาก ต่อคำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   647 ( 646 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 349 นาที)   99.85%

  ต้นคดปลายตรง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   752 ( 751 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.87%

  ต้นร้าย ปลายดี สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   601 ( 600 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 543 นาที)   99.83%

  ต้มยำ ทำแกง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   982 ( 981 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 99 นาที)   99.90%

  ต้อนหมูเข้าเล้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   684 ( 683 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 83 นาที)   99.85%

  ตะเภาเดียวกัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   670 ( 669 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 150 นาที)   99.85%

  ตัดเชือก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   687 ( 686 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,203 นาที)   99.85%

  ตัดญาติขาดมิตร สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   731 ( 730 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 544 นาที)   99.86%

  ตัวใครตัวมัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   672 ( 672 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,207 นาที)   100.00%

  ตัวตายตัวแทน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   613 ( 612 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,167 นาที)   99.84%

  ตัวเป็นเกลียว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   633 ( 632 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 545 นาที)   99.84%

  ตั้งศาลเตี้ย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   586 ( 585 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 482 นาที)   99.83%

  ตาเป็นนกแขวก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   1,313 ( 1,312 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 864 นาที)   99.92%

  ตาเป็นมัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   613 ( 612 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 421 นาที)   99.84%

  ช้างเผือกเกิดในป่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   1,086 ( 1,085 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 254 นาที)   99.91%

  ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   702 ( 701 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 47 นาที)   99.86%

  ช้างสารชนกัน หญ้าแพรกก็แหลกลาญ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   1,139 ( 1,138 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 241 นาที)   99.91%

  ชี้โพรงให้กระรอก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   2,686 ( 2,685 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 62 นาที)   99.96%

  ชุบมือเปิบ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   946 ( 945 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 382 นาที)   99.89%

  เชือดไก่ให้ลิงดู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   725 ( 725 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 103 นาที)   100.00%

  เชื้อไม่ทิ้งแถว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   885 ( 884 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 625 นาที)   99.89%

  แช่งชักหักกระดูก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   648 ( 647 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,157 นาที)   99.85%

  ใช้แมวเฝ้าปลาย่าง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   941 ( 940 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  จับแพะชนแกะ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   538 ( 537 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.81%

  จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   748 ( 747 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 479 นาที)   99.87%

  จับให้มั่นคั้นให้ตาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   828 ( 827 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.88%

  จีนใหม่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   563 ( 562 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,179 นาที)   99.82%

  จืดเหมือนไชยเชษฐ์ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   906 ( 905 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,175 นาที)   99.89%

  จูงช้างลอดรูเข็ม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   764 ( 763 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,008 นาที)   99.87%

  เจ้าชู้ประตูดิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   609 ( 608 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 488 นาที)   99.84%

  เจ้าหน้าเจ้าตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   569 ( 568 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 67 นาที)   99.82%

  แจงสี่เบี้ย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   603 ( 602 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 879 นาที)   99.83%

  ใจดีสู้เสือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   1,298 ( 1,297 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.92%

  ใจหายใจคว่ำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   615 ( 615 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 483 นาที)   100.00%

  คลุกคลีตีโมง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   675 ( 674 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 628 นาที)   99.85%

  คลุมถุงชน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   1,018 ( 1,018 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 958 นาที)   100.00%

  ควันหลง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   829 ( 828 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 358 นาที)   99.88%

  คว้าน้ำเหลว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   695 ( 694 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 787 นาที)   99.86%

  คอขาดบาดตาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   1,610 ( 1,609 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 95 นาที)   99.94%

  คอทองแดง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   648 ( 647 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 285 นาที)   99.85%

  คอเป็นเอ็น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   1,406 ( 1,405 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.93%

  คางคกขึ้นวอ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   528 ( 527 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 20 นาที)   99.81%

  คางเหลือง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   740 ( 739 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 521 นาที)   99.86%

  คาบลูกคาบดอก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   740 ( 739 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 273 นาที)   99.86%

  คาบเส้นยาแดง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   616 ( 615 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.84%

  คาหนังคาเขา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   711 ( 710 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 306 นาที)   99.86%

  คู่สร้างคู่สม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   1,292 ( 1,291 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 123 นาที)   99.92%

  เคราะห์หามยามร้าย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   680 ( 679 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.85%

  เค็มเป็นเกลือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   719 ( 718 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 550 นาที)   99.86%

  เคียงบ่าเคียงไหล่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   756 ( 755 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 500 นาที)   99.87%

  โคแก่กินหญ้าอ่อน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   1,012 ( 1,011 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 446 นาที)   99.90%

  โคมลอย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   876 ( 875 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 299 นาที)   99.89%

  โค่นกล้วยอย่าไว้หน่อ ฆ่าพ่ออย่าไว้ลูก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   730 ( 729 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 156 นาที)   99.86%

  โง่แกมหยิ่ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   728 ( 727 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.86%

  เข้ารกเข้าพง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-22)   552 ( 551 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.82%

  เข้าร่องเข้ารอย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-22)   588 ( 587 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 824 นาที)   99.83%

  เข้าไส้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-22)   598 ( 597 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 581 นาที)   99.83%

  เข้าเลือดเข้าเนื้อ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-22)   568 ( 567 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 118 นาที)   99.82%

  ไข่ในหิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-22)   881 ( 880 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 583 นาที)   99.89%

  เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-22)   1,584 ( 1,585 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 212 นาที)   100.06%

  กาหลงรัง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   632 ( 631 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 528 นาที)   99.84%

  กำปั้นทุบดิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   891 ( 890 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 684 นาที)   99.89%

  กำเริบเสิบสาน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   555 ( 554 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,170 นาที)   99.82%

  กำลังกินกำลังนอน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   566 ( 565 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.82%

  กิ้งก่าได้ทอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   1,004 ( 1,003 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 158 นาที)   99.90%

  กิ่งทองใบหยก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   880 ( 879 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 926 นาที)   99.89%

  กินเกลือกินกะปิ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   630 ( 629 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 88 นาที)   99.84%

  กินของเก่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   687 ( 687 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 743 นาที)   100.00%

  กินขาด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   588 ( 587 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 302 นาที)   99.83%

  กินขันหมาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   676 ( 675 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.85%

  กินข้าวร้อนนอนตื่นสาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   786 ( 786 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 381 นาที)   100.00%

  กินข้าวต้มกระโจมกลาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   625 ( 624 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.84%

  กินบนเรือนขี้บนหลังคา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   581 ( 580 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.83%

  กินดิบ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   612 ( 611 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,136 นาที)   99.84%

  กินนอกกินใน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   595 ( 594 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 12 นาที)   99.83%

  กินน้ำตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   615 ( 614 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 335 นาที)   99.84%

  กินน้ำตาต่างข้าว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   532 ( 531 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 158 นาที)   99.81%

  กินน้ำใต้ศอก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   532 ( 531 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,126 นาที)   99.81%

  กินบ่อนนอนบ่อน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   564 ( 563 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 311 นาที)   99.82%

  กินบ้านกินเมือง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   559 ( 558 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 13 นาที)   99.82%

  กินบุญเก่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   584 ( 583 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 778 นาที)   99.83%

  กระโถนท้องพระโรง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   584 ( 583 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 468 นาที)   99.83%

  กระสือตอมห่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   697 ( 696 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 823 นาที)   99.86%

  กลมเป็นลูกบิลเลียด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   650 ( 649 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.85%

  กลมเป็นลูกมะนาว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   624 ( 623 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 183 นาที)   99.84%

  กลับเนื้อกลับตัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   1,271 ( 1,270 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 72 นาที)   99.92%

  กลับหน้ามือเป็นหลังมือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   1,085 ( 1,084 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.91%

  กลืนไม่เข้าคายไม่ออก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   1,196 ( 1,195 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 482 นาที)   99.92%

  กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   687 ( 686 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 316 นาที)   99.85%

  กวัดไกวไสส่ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   706 ( 705 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.86%

  ก่อกรรมทำเข็ญ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   829 ( 828 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 79 นาที)   99.88%

  ก่อร่างสร้างตัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   871 ( 870 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 255 นาที)   99.89%

  กะลา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   654 ( 653 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.85%

  กัดก้อนเกลือกิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   799 ( 798 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 69 นาที)   99.87%

  กันดีกว่าแก้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   615 ( 614 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 481 นาที)   99.84%

  กันท่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   685 ( 684 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.85%

  กาคาบพริก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   1,460 ( 1,459 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 94 นาที)   99.93%

  กาฝาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   886 ( 885 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 212 นาที)   99.89%

  กาในหมู่หงส์ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   711 ( 710 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 545 นาที)   99.86%

  หอคอยงาช้าง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   742 ( 741 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 432 นาที)   99.87%

  หักด้ามพร้าด้วยเข่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   749 ( 748 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 397 นาที)   99.87%

  หอมปากหอมคอ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   793 ( 792 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 72 นาที)   99.87%

  หวานลิ้นกินตาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   1,469 ( 1,468 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,178 นาที)   99.93%

  หงายเก๋ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   601 ( 600 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 155 นาที)   99.83%

  หญ้าปากคอก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   586 ( 585 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 497 นาที)   99.83%

  หนอนบ่อนไส้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   704 ( 703 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 475 นาที)   99.86%

  หนอนหนังสือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   1,791 ( 1,791 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 91 นาที)   100.00%

  ออกยักษ์ออกโขน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   609 ( 608 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 42 นาที)   99.84%

  ออกลาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   616 ( 615 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.84%

  อ้าปากเห็นลิ้นไก่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   776 ( 775 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 464 นาที)   99.87%

  เอาข้างเข้าถู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   622 ( 621 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 206 นาที)   99.84%

  เอาน้ำลูบ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   1,119 ( 1,118 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 656 นาที)   99.91%

  ศรศิลป์ไม่กินกัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   575 ( 574 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,109 นาที)   99.83%

  ศาลเตี้ย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   606 ( 605 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.83%

  ศิษย์มีครู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   960 ( 959 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,170 นาที)   99.90%

  ศึกหน้านาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   608 ( 607 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 642 นาที)   99.84%

  ส่งเดช สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   589 ( 588 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 524 นาที)   99.83%

  สดๆ ร้อนๆ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   620 ( 619 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 867 นาที)   99.84%

  สมน้ำสมเนื้อ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   639 ( 638 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 918 นาที)   99.84%

  สวมเขา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   998 ( 997 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 160 นาที)   99.90%

  สวมหัวโขน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   859 ( 858 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 34 นาที)   99.88%

  สองหน้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   920 ( 919 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 456 นาที)   99.89%

  สองหัวดีกว่าหัวเดียว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   1,017 ( 1,016 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,137 นาที)   99.90%

  สอดรู้สอดเห็น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   915 ( 914 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,195 นาที)   99.89%

  สอนลูกให้เป็นโจร สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   720 ( 719 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 600 นาที)   99.86%

  สอยดอกฟ้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   587 ( 586 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 714 นาที)   99.83%

  สันหลังยาว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   707 ( 706 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 478 นาที)   99.86%

  สาดโคลน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   830 ( 829 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,167 นาที)   99.88%

  สาดเสียเทเสีย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   585 ( 584 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 278 นาที)   99.83%

  สามวันดีสี่วันไข้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   819 ( 818 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 77 นาที)   99.88%

  สาวไส้กันเอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   582 ( 581 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 939 นาที)   99.83%

  เสือซ่อนเล็บ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   1,289 ( 1,289 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 879 นาที)   100.00%

  เสือนอนกิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   847 ( 846 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 93 นาที)   99.88%

  เสือลากหาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   717 ( 716 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 853 นาที)   99.86%

  เสือลำบาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   670 ( 669 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 59 นาที)   99.85%

  ใส่คะแนนไม่ทัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   675 ( 674 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 414 นาที)   99.85%

  ใส่ไฟ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   798 ( 797 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 439 นาที)   99.87%

  ใส่หน้ากาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   831 ( 830 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 87 นาที)   99.88%

  ไวไฟ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-14)   685 ( 684 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 724 นาที)   99.85%

  ว่าสาดเสียเทเสีย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-14)   623 ( 622 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 367 นาที)   99.84%

  ว่าวติดลม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-14)   1,293 ( 1,292 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 498 นาที)   99.92%

  วางเพลิง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-11)   550 ( 549 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 313 นาที)   99.82%

  ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-11)   561 ( 560 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 131 นาที)   99.82%

  ว่านอนสอนง่าย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-11)   1,094 ( 1,093 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.91%

  ว่าเป็นฉาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-11)   602 ( 601 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 277 นาที)   99.83%

  นอกคอก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-10)   870 ( 869 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 57 นาที)   99.89%

  นอกสังเวียน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-10)   715 ( 714 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 688 นาที)   99.86%

  ลิ้นตวัดถึงหู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-10)   566 ( 565 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 858 นาที)   99.82%

  วัดรอยตีน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-10)   625 ( 624 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 443 นาที)   99.84%

  วัวพันหลัก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-10)   715 ( 714 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 465 นาที)   99.86%

  วัวแก่กินหญ้าอ่อน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-10)   876 ( 875 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  รกคนดีกว่ารกหญ้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   587 ( 586 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 81 นาที)   99.83%

  รวบหัวรวบหาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   768 ( 767 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 484 นาที)   99.87%

  รอดปากเหยี่ยวปากกา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   520 ( 519 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.81%

  ร่มโพธิ์ร่มไทร สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   720 ( 719 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 87 นาที)   99.86%

  ร่มไม้ชายคา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   869 ( 868 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,176 นาที)   99.88%

  ร้อนตัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,333 ( 1,332 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 530 นาที)   99.92%

  ร่วมเรียงเคียงหมอน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   639 ( 638 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 502 นาที)   99.84%

  ร้อนผ้าเหลือง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   543 ( 542 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 233 นาที)   99.82%

  ร้อนวิชา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   634 ( 633 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,021 นาที)   99.84%

  ร้อยลิ้นกะลาวน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   934 ( 933 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 691 นาที)   99.89%

  ร้อยสีพันอย่าง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   555 ( 554 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.82%

  ร้อยเอ็ดเจ็ดหัวเมือง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   538 ( 537 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,138 นาที)   99.81%

  รักนักมักหน่าย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   724 ( 723 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 11 นาที)   99.86%

  รัดเข็มขัด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   849 ( 848 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 521 นาที)   99.88%

  ระยำตำบอน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   583 ( 582 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.83%

  ราชรถมาเกย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   552 ( 551 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 964 นาที)   99.82%

  ราบเป็นหน้ากลอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   591 ( 590 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.83%

  รีดนาทาเร้น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   545 ( 544 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 74 นาที)   99.82%

  ฤกษ์พานาที สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   564 ( 563 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.82%

  ฤๅษีแปลงสาร สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   3,844 ( 3,846 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 366 นาที)   100.05%

  ฤกษ์งามยามดี สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   812 ( 811 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 83 นาที)   99.88%

  ลงรอยกัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   573 ( 572 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 816 นาที)   99.83%

  ลงแดง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   699 ( 698 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 258 นาที)   99.86%

  ลงแขก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   909 ( 908 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  ลงเรือลำเดียวกัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   862 ( 861 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,144 นาที)   99.88%

  ลดราวาศอก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   839 ( 838 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.88%

  ลม ๆ แล้ง ๆ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   785 ( 784 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 620 นาที)   99.87%

  ลมพัดชายเขา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   574 ( 573 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,160 นาที)   99.83%

  ลมเพลมพัด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   743 ( 742 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,106 นาที)   99.87%

  ลอยลม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   631 ( 630 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 14 นาที)   99.84%

  ล้มทั้งยืน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   559 ( 558 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 407 นาที)   99.82%

  ล้มลุกคลุกคลาน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   676 ( 675 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 40 นาที)   99.85%

  ล้มหมอนนอนเสื่อ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,471 ( 1,470 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.93%

  ล้วงคองูเห่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   555 ( 554 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,064 นาที)   99.82%

  ล้วงตับ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   583 ( 583 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 8 นาที)   100.00%

  ลับลมคมใน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   697 ( 696 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 161 นาที)   99.86%

  ลำหักลำโค่น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   525 ( 524 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.81%

  ล้ำหน้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   774 ( 773 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.87%

  ลิงหลอกเจ้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,132 ( 1,131 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.91%

  ลูกท่านหลานเธอ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   804 ( 803 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.88%

  ทนายหน้าหอ ทนายหน้าหอ ถามเมื่อ (2016-11-08)   764 ( 763 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.87%

  มีภาษีกว่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   503 ( 502 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 670 นาที)   99.80%

  มีเส้น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   644 ( 643 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 523 นาที)   99.84%

  มีอันจะกิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   656 ( 655 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 908 นาที)   99.85%

  มีอายุ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   567 ( 566 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 32 นาที)   99.82%

  มืดแปดด้าน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   593 ( 592 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.83%

  มืดฟ้ามัวดิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   622 ( 621 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,004 นาที)   99.84%

  ยกภูเขาออกจากอก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   743 ( 742 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 140 นาที)   99.87%

  ยกเค้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   749 ( 748 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 346 นาที)   99.87%

  ยกเครื่อง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   919 ( 918 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 363 นาที)   99.89%

  ยกเมฆ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   656 ( 655 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 429 นาที)   99.85%

  ยกยอปอปั้น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   690 ( 689 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 14 นาที)   99.86%

  ยกใหญ่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   592 ( 591 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 74 นาที)   99.83%

  ยักกระสอบ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   542 ( 541 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 272 นาที)   99.82%

  ย้อมแมวขาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   639 ( 638 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 นาที)   99.84%

  ยืนกระต่ายขาเดียว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   656 ( 655 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 165 นาที)   99.85%

  ยืมจมูกคนอื่นหายใจ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   709 ( 708 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 189 นาที)   99.86%

  ยื่นจมูก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   577 ( 576 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,122 นาที)   99.83%

  ยื่นหมูยื่นแมว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   780 ( 779 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 276 นาที)   99.87%

  ยุแยงตะแคงรั่ว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   770 ( 769 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 51 นาที)   99.87%

  แย้มปากเห็นไรฟัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   992 ( 991 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,105 นาที)   99.90%

  ภาวนากันตาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   566 ( 565 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.82%

  มะนาวไม่มีน้ำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   1,903 ( 1,902 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 169 นาที)   99.95%

  ม้วนเสื่อ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   827 ( 826 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 12 นาที)   99.88%

  มะพร้าวห้าวขายสวน การบอกหรือการเอาสิ่งของมาแสดงต่อผู้ที่รู้อยู่แล้ว ถามเมื่อ (2016-11-07)   512 ( 511 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 15 นาที)   99.80%

  มันเทศขึ้นโต๊ะ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   736 ( 735 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 47 นาที)   99.86%

  มากหน้าหลายตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   620 ( 619 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 377 นาที)   99.84%

  มากหมอมากความ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   558 ( 557 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 704 นาที)   99.82%

  มะพร้าวห้าวขายสวน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   565 ( 564 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 15 นาที)   99.82%

  มารคอหอย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   568 ( 567 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 591 นาที)   99.82%

  มารหัวขน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   560 ( 559 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,071 นาที)   99.82%

  มาสำเภาเดียวกัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   734 ( 733 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 44 นาที)   99.86%

  มาเหนือเมฆ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   954 ( 953 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 44 นาที)   99.90%

  ม้าดีดกระโหลก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   900 ( 899 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 407 นาที)   99.89%

  ปรบมือให้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   652 ( 651 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 309 นาที)   99.85%

  ปลอกคอ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   1,077 ( 1,076 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 925 นาที)   99.91%

  ปล่อยนกปล่อยปลา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   849 ( 848 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 94 นาที)   99.88%

  ปลากระดี่ได้น้ำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   583 ( 582 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 749 นาที)   99.83%

  ปลากระดี่ได้น้ำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   882 ( 881 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  ปลาติดร่างแห สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   611 ( 610 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 336 นาที)   99.84%

  ปลายอ้อปลายแขม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   619 ( 619 ) views  (ไม่มีคนดู)   100.00%

  ปวดเศียรเวียนเกล้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   566 ( 565 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 538 นาที)   99.82%

  ผงเข้าตาตัวเอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   832 ( 831 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 265 นาที)   99.88%

  ผลพลอยได้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   577 ( 576 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 938 นาที)   99.83%

  ผ่อนหนักเป็นเบา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   575 ( 574 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,186 นาที)   99.83%

  ผักต้มขนมยำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   610 ( 609 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 450 นาที)   99.84%

  ผักชีโรยหน้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   532 ( 531 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 308 นาที)   99.81%

  ผิดเป็นครู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   1,137 ( 1,137 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 820 นาที)   100.00%

  ผัดวันประกัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   798 ( 797 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.87%

  ผิดฝาผิดตัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   574 ( 573 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 60 นาที)   99.83%

  ผิดพ้องหมองใจ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   593 ( 592 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 286 นาที)   99.83%

  ผิดสำแดง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   568 ( 567 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 854 นาที)   99.82%

  แผลเก่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   577 ( 576 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,004 นาที)   99.83%

  ปล่อยไก่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   784 ( 783 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 218 นาที)   99.87%

  ฝนสั่งฟ้า ปลาสั่งหนอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   639 ( 638 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 682 นาที)   99.84%

  ฝรั่งบางเสาธง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   541 ( 540 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 59 นาที)   99.82%

  ฝ่าคมหอกคมดาบ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   579 ( 578 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,155 นาที)   99.83%

  ฝันกลางวัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   731 ( 730 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.86%

  ฝากเนื้อฝากตัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   601 ( 600 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 634 นาที)   99.83%

  ฝากไว้ก่อน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   621 ( 620 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,006 นาที)   99.84%

  พกนุ่น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   681 ( 680 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,014 นาที)   99.85%

  พกหิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   724 ( 723 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 362 นาที)   99.86%

  พระเตมีย์ใบ้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   774 ( 773 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.87%

  พระยาเทครัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   594 ( 593 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 564 นาที)   99.83%

  พระอิฐพระปูน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   589 ( 588 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,094 นาที)   99.83%

  พร้อมหน้าพร้อมตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   534 ( 533 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.81%

  พร้าขัดหลังเล่มเดียว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   862 ( 861 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 289 นาที)   99.88%

  พริกกะเกลือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   791 ( 790 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 9 นาที)   99.87%

  พลอยฟ้าพลอยฝน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   693 ( 692 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 550 นาที)   99.86%

  พลัดที่นาคาที่อยู่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   540 ( 539 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,093 นาที)   99.81%

  พลิกกระเป๋า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   869 ( 868 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 612 นาที)   99.88%

  พอลืมตาอ้าปาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   815 ( 814 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 101 นาที)   99.88%

  พอฟัดพอเหวี่ยง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   546 ( 545 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 867 นาที)   99.82%

  พอแรง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   571 ( 570 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 152 นาที)   99.82%

  พ่อแจ้แม่อู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   576 ( 575 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 836 นาที)   99.83%

  พ่อพวงมาลัย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   612 ( 611 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.84%

  ฟังความข้างเดียว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   990 ( 992 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 298 นาที)   100.20%

  ฟังหูไว้หู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   693 ( 692 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 541 นาที)   99.86%

  ฟาดเคราะห์ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   1,101 ( 1,100 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 176 นาที)   99.91%

  ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   564 ( 563 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 655 นาที)   99.82%

  ฟื้นฝอยหาตะเข็บ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   547 ( 546 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 482 นาที)   99.82%

  ไฟจุกตูด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   537 ( 536 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 578 นาที)   99.81%

  ไฟสุมขอน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   772 ( 771 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 378 นาที)   99.87%

  ไฟไหม้ฟาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   1,626 ( 1,625 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 197 นาที)   99.94%

  ไฟสุมขอน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   755 ( 754 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 459 นาที)   99.87%

  ขนทรายเข้าวัด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   869 ( 868 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.88%

  ฉลาดแกมโกง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   787 ( 786 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 277 นาที)   99.87%

  ตกถังข้าวสาร สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   854 ( 853 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 49 นาที)   99.88%

  ตกใต้เถรเทวทัต สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   550 ( 549 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 248 นาที)   99.82%

  ตกนรกทั้งเป็น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   586 ( 585 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,057 นาที)   99.83%

  ตกน้ำไม่ว่าย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,205 ( 1,204 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,035 นาที)   99.92%

  ตกเบ็ด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   740 ( 739 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.86%

  ตกปากตกคำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   612 ( 611 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 318 นาที)   99.84%

  ตกเป็นเบี้ยล่าง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   516 ( 515 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.81%

  ตกล่องปล่องชิ้น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   554 ( 553 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,148 นาที)   99.82%

  ตกหลุมพราง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   650 ( 649 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 996 นาที)   99.85%

  ตดไม่ทันหายเหม็น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,039 ( 1,038 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,166 นาที)   99.90%

  ถวายหัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   622 ( 621 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.84%

  ถ่มน้ำลายรดฟ้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   546 ( 545 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,074 นาที)   99.82%

  ถอดเขี้ยวถอดเล็บ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   611 ( 610 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 389 นาที)   99.84%

  ถอนขนห่าน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,022 ( 1,021 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,135 นาที)   99.90%

  ถอนหงอก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   603 ( 602 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 762 นาที)   99.83%

  ถ่านไฟเก่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   702 ( 701 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.86%

  ถีบหัวส่ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   648 ( 647 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 290 นาที)   99.85%

  ถึงพริกถึงขิง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   644 ( 643 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 267 นาที)   99.84%

  ถึงลูกถึงคน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   719 ( 718 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 485 นาที)   99.86%

  ถูกเส้น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   744 ( 744 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 807 นาที)   100.00%

  เถียงคำไม่ตกฟาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   972 ( 971 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 497 นาที)   99.90%

  ทองแผ่นเดียวกัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   628 ( 627 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 683 นาที)   99.84%

  ทองไม่รู้ร้อน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   709 ( 708 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,076 นาที)   99.86%

  ทางออก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   935 ( 934 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 630 นาที)   99.89%

  ท้องยุ้งพุงกระสอบ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   602 ( 601 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,079 นาที)   99.83%

  ท้องแห้ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   628 ( 627 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.84%

  ท้ายครัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   871 ( 870 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 90 นาที)   99.89%

  ทั้งขึ้นทั้งล่อง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   697 ( 696 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 909 นาที)   99.86%

  ท่าดีทีเหลว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   684 ( 683 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 786 นาที)   99.85%

  ธุระไม่ใช่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,049 ( 1,048 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 165 นาที)   99.90%

  นกกระจอกไม่ทันกินน้ำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   865 ( 864 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 428 นาที)   99.88%

  นกกระปูด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   725 ( 724 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 932 นาที)   99.86%

  นกต่อ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   907 ( 906 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 446 นาที)   99.89%

  นกรู้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   707 ( 706 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 262 นาที)   99.86%

  นกสองหัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   914 ( 913 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,071 นาที)   99.89%

  นอนหลับทับสิทธิ์ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   928 ( 927 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  นอกสังเวียน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   531 ( 530 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 175 นาที)   99.81%

  บนบานศาลกล่าว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   830 ( 829 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 840 นาที)   99.88%

  บอกเล่าเก้าสิบ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   758 ( 757 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 76 นาที)   99.87%

  บอกศาลา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   835 ( 834 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 985 นาที)   99.88%

  บานปลาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   579 ( 578 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 815 นาที)   99.83%

  บ่างช่างยุ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   915 ( 914 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 393 นาที)   99.89%

  บ้านนอกคอกนา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,054 ( 1,053 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,179 นาที)   99.91%

  บ้าหอบฟาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   983 ( 982 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 52 นาที)   99.90%

  บ้าห้าร้อยจำพวก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   638 ( 637 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 477 นาที)   99.84%

  บ้วนน้ำลายแล้วกลืน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   536 ( 535 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 507 นาที)   99.81%

  บุกป่าฝ่าดง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   621 ( 620 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,071 นาที)   99.84%

  นับสิบไม่ถ้วน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   553 ( 552 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.82%

  งอมืองอตีน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,028 ( 1,027 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 522 นาที)   99.90%

  งูกินหาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,111 ( 1,110 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 230 นาที)   99.91%

  ง่อยเปลี้ยเสียขา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   608 ( 607 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 6 นาที)   99.84%

  ง่วงเหงาหาวนอน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   587 ( 586 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 183 นาที)   99.83%

  งูจงอางหวงไข่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,285 ( 1,284 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,006 นาที)   99.92%

  งูๆปลาๆ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   656 ( 655 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.85%

  งูถูกตีขนดหาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   772 ( 771 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 216 นาที)   99.87%

  เงยหน้าอ้าปาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,629 ( 1,628 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 382 นาที)   99.94%

  เงาตามตัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   640 ( 639 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 704 นาที)   99.84%

  เงียบเป็นเป่าสาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   525 ( 525 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 482 นาที)   100.00%

  โง่เง้าเต่าตุ่น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   641 ( 640 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 765 นาที)   99.84%

  จมูกมด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,315 ( 1,314 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 569 นาที)   99.92%

  จระเข้ขวางคลอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   999 ( 998 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 570 นาที)   99.90%

  จรกาหน้าหนู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   821 ( 820 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 196 นาที)   99.88%

  จมไม่ลง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   904 ( 903 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 288 นาที)   99.89%

  จองหองพองขน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   744 ( 743 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 393 นาที)   99.87%

  จับดำถลำแดง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   572 ( 571 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,113 นาที)   99.83%

  จับตัววางตาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   752 ( 751 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 760 นาที)   99.87%

  จับปลาสองมือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   937 ( 936 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  จับพลัดจับผลู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   752 ( 751 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 นาที)   99.87%

  จับปูใส่กระด้ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   820 ( 819 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 904 นาที)   99.88%

  ฉ้อราษฎร์บังหลวง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   661 ( 660 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 809 นาที)   99.85%

  ชนักติดหลัง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   802 ( 801 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 770 นาที)   99.88%

  ชักแม่น้ำทั้งห้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   625 ( 624 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.84%

  ชักใบให้เรือเสีย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   707 ( 706 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 66 นาที)   99.86%

  ชักใย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,151 ( 1,150 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 382 นาที)   99.91%

  ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,023 ( 1,023 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 676 นาที)   100.00%

  ชั่วนาตาปี สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   910 ( 909 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 90 นาที)   99.89%

  ชาติเสือจับเนื้อกินเอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,303 ( 1,303 ) views  (ไม่มีคนดู)   100.00%

  ชาติเสือไม่ทิ้งลาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,191 ( 1,190 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 200 นาที)   99.92%

  ชายหาบหญิงคอน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   786 ( 785 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.87%

  ช้างเท้าหลัง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   885 ( 884 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 454 นาที)   99.89%

  ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   963 ( 963 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 239 นาที)   100.00%

  ซื่อเหมือนแมวนอนหวด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   828 ( 827 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 577 นาที)   99.88%

  ซื้อร่มหน้าฝน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,137 ( 1,136 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 444 นาที)   99.91%

  ซุ่มซ่ามเหมือนจีนใหม่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   853 ( 852 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 53 นาที)   99.88%

  เฒ่าหัวงู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   774 ( 773 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 69 นาที)   99.87%

  ดอกทอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   883 ( 882 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,080 นาที)   99.89%

  ดอกพิกุลร่วง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,182 ( 1,181 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.92%

  ดอกไม้ริมทาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,367 ( 1,367 ) views  (ไม่มีคนดู)   100.00%

  ดาบสองคม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,687 ( 1,686 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 64 นาที)   99.94%

  ดาวล้อมเดือน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,254 ( 1,254 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 446 นาที)   100.00%

  ดินพอกหางหมู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,171 ( 1,170 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.91%

  ดินไม่กลบหน้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   533 ( 532 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 318 นาที)   99.81%

  ดีดลูกคิด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   671 ( 670 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 595 นาที)   99.85%

  เด็กเมื่อวานซืน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   666 ( 665 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,160 นาที)   99.85%

  เด็กอมมือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   873 ( 873 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 798 นาที)   100.00%

  เด็ดดอกฟ้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,055 ( 1,054 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 915 นาที)   99.91%

  เดือนยังกะจับมด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   756 ( 755 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 35 นาที)   99.87%

  สำนวนไทย กินปูนร้อนท้อง ถามเมื่อ (2016-11-01)   551 ( 550 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 506 นาที)   99.82%

  กบเลือกนาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,297 ( 1,296 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 623 นาที)   99.92%

  ก้มหน้า ก้มตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   811 ( 810 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 44 นาที)   99.88%

  กรวดน้ำคว่ำกะลา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   531 ( 530 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 534 นาที)   99.81%

  กรวดน้ำคว่ำขัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   636 ( 635 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,188 นาที)   99.84%

  กระจอกงอกง่อย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   806 ( 805 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 382 นาที)   99.88%

  กระจัดพลัดพราย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   530 ( 529 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 107 นาที)   99.81%

  กระชังหน้าใหญ่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   575 ( 574 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 564 นาที)   99.83%

  กระเชอก้นรั่ว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,187 ( 1,186 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 711 นาที)   99.92%

  กระดกกระดนโด่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   546 ( 545 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 552 นาที)   99.82%

  กระดังงาลนไฟ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   837 ( 836 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 111 นาที)   99.88%

  กระดี่ได้น้ำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   927 ( 926 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 75 นาที)   99.89%

  กระดูกแข็ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   845 ( 844 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 240 นาที)   99.88%

  กระดูกคนละเบอร์ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   2,986 ( 2,985 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 444 นาที)   99.97%

  กระดูกสันหลังของชาติ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   621 ( 620 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 630 นาที)   99.84%

  กระต่ายขาเดียว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   844 ( 843 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 772 นาที)   99.88%

  กระต่ายสามขา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   778 ( 777 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 604 นาที)   99.87%

  กระต่ายหมายจันทร์ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   809 ( 808 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 111 นาที)   99.88%

  กระต่ายแหย่เสือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,296 ( 1,295 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 248 นาที)   99.92%

  กระเทือนซาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   735 ( 734 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.86%

  ไก่อ่อน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   893 ( 892 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 52 นาที)   99.89%

  กระแตวับ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   727 ( 726 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 20 นาที)   99.86%

  ขนมพอผสมกับน้ำยา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   762 ( 761 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 230 นาที)   99.87%

  ขนหน้าแข้งไม่ร่วง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   659 ( 658 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 480 นาที)   99.85%

  ขมเป็นยา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   613 ( 612 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 722 นาที)   99.84%

  ข่มเหงคะเนงร้าย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   523 ( 522 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 22 นาที)   99.81%

  ขมิ้นกับปูน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   641 ( 640 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 254 นาที)   99.84%

  ขวานฝ่าซาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   759 ( 758 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 125 นาที)   99.87%

  เข้าเนื้อ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   630 ( 629 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 592 นาที)   99.84%

  เข้าพกเข้าห่อ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   615 ( 614 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 536 นาที)   99.84%

  เข้าพระเข้านาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   754 ( 753 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 903 นาที)   99.87%

  คงเส้นคงวา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,154 ( 1,154 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 759 นาที)   100.00%

  คนละไม้คนละมือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,109 ( 1,109 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 57 นาที)   100.00%

  คมในฝัก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   920 ( 919 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  ครอบจักรวาล สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   631 ( 630 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 925 นาที)   99.84%

  คร่ำหวอด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   709 ( 708 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 93 นาที)   99.86%

  ครึ่ง ๆ กลาง ๆ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,018 ( 1,017 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 324 นาที)   99.90%

  คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   727 ( 726 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 182 นาที)   99.86%

  คลับคล้ายคลับคลา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   856 ( 855 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 627 นาที)   99.88%

  คลื่นกระทบฝั่ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   719 ( 718 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 933 นาที)   99.86%

  คลื่นใต้น้ำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,909 ( 1,909 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 383 นาที)   100.00%

  ฆ่าควายอย่าเสียดายพริก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   782 ( 781 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 54 นาที)   99.87%

  ฆ่าไม่ตายขายไม่ขาด ฆ่าไม่ตายขายไม่ขาด ถามเมื่อ (2016-11-01)   739 ( 738 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 53 นาที)   99.86%

  ฆ้องดีถ้าไม่ตีก็ไม่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,207 ( 1,210 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 174 นาที)   100.25%

  ฆ้องปากแตก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,115 ( 1,114 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 นาที)   99.91%

  งงเป็นไก่ตาแตก ถามเมื่อ (2016-11-01)   695 ( 694 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 942 นาที)   99.86%

  งอมแงม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   597 ( 596 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 605 นาที)   99.83%

  งอมพระราม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   846 ( 845 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.88%

  กินแกงร้อน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-10-31)   1,641 ( 1,640 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 536 นาที)   99.94%

  กามิอาจเทียมหงส์ ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   790 ( 616 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 560 นาที)   77.97%

  กุหลาบริมทาง ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   996 ( 842 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 110 นาที)   84.54%

  กุหลาบเวียงพิงค์ ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   1,127 ( 942 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 470 นาที)   83.58%

  เกิดเป็นเสือยังไว้ลายเสือ ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   914 ( 748 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 505 นาที)   81.84%

  เกิดเป็นหญิงยากยิ่งจะไว้ตัว ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   909 ( 704 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 814 นาที)   77.45%

  แก่มะพร้าวห้าว ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   892 ( 689 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 128 นาที)   77.24%

  ไก่แก่แม่ปลาช่อน ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   1,012 ( 825 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 447 นาที)   81.52%

  ไก่แก่หนังเหนียว ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   1,465 ( 1,040 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,005 นาที)   70.99%

  ไก่ไข่แล้วย่อมกระต๊าก ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   2,188 ( 1,747 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 446 นาที)   79.84%

  ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   1,151 ( 867 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 620 นาที)   75.33%

  ข้าวไม่ตากตำเหนียว ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   1,015 ( 817 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 619 นาที)   80.49%

  ความสงบเสงี่ยมคือความงามของหญิง ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   847 ( 658 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 168 นาที)   77.69%

  คอเหล็ก ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   799 ( 638 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 861 นาที)   79.85%

  ฆ้องกลองที่ดี ไม่ตีก็ดัง ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   2,685 ( 2,320 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 345 นาที)   86.41%

  ช้างเผือกเกิดในไพรไม่เกิดในกรุง ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   918 ( 768 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 452 นาที)   83.66%

  เฒ่าสารพัดพิษ ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   713 ( 559 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,202 นาที)   78.40%

  เฒ่าหัวงู ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   774 ( 596 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 515 นาที)   77.00%

  รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ ถามเมื่อ (2016-02-16)   1,095 ( 981 ) views  (ไม่มีคนดู)   89.59%

Tag ที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย (35)  |  คำเปรียบเทียบ (553)  |  สำนวนไทย (558)  |  คำพังเพย (2)  |  น้ำตาเช็ดหัวเข่า (1)  |