บทความเกี่ยวกับ Tag ภาษาอังกฤษ

  เทคนิคการทำข้อสอบ Reading ถามเมื่อ (2021-03-22)   310 ( 309 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.68%

  เทคนิคการทำข้อสอบเกี่ยวกับคำศัพท์ ถามเมื่อ (2021-03-22)   277 ( 276 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.64%

  สรุป Part of speech ถามเมื่อ (2021-02-23)   283 ( 282 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 64 นาที)   99.65%

  word choice ที่ออกข้อสอบบ่อยๆ ถามเมื่อ (2021-02-23)   276 ( 275 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.64%

  โครงสร้าง Tenses ของภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2021-02-06)   369 ( 368 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.73%

  การเทียบพยัญชนะภาษาไทยกับอักษรภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2021-02-03)   935 ( 934 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  การเทียบสระภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2021-02-03)   1,875 ( 1,874 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 62 นาที)   99.95%

  วิธีการใช้ few และ a few ถามเมื่อ (2021-01-31)   406 ( 405 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.75%

  วิธีการใช้ little และ a little ถามเมื่อ (2021-01-31)   276 ( 275 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.64%

  ประโยคปิดบทสนทนาภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2021-01-31)   818 ( 817 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.88%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักเขียนผิด หมวด A ถามเมื่อ (2021-01-29)   465 ( 464 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.78%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักเขียนผิด หมวด B ถามเมื่อ (2021-01-29)   448 ( 447 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.78%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักเขียนผิด หมวด C ถามเมื่อ (2021-01-29)   447 ( 446 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 77 นาที)   99.78%

  คำว่า like กับ alike แตกต่างกันอย่างไร ถามเมื่อ (2021-01-29)   285 ( 284 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.65%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักเขียนผิด หมวด E ถามเมื่อ (2021-01-27)   292 ( 291 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.66%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักเขียนผิด หมวด F ถามเมื่อ (2021-01-27)   284 ( 283 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.65%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักเขียนผิด หมวด G ถามเมื่อ (2021-01-27)   347 ( 346 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.71%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักเขียนผิด หมวด H ถามเมื่อ (2021-01-27)   291 ( 290 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.66%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักเขียนผิด หมวด D ถามเมื่อ (2021-01-26)   276 ( 275 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.64%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักเขียนผิด หมวด E ถามเมื่อ (2021-01-26)   309 ( 308 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.68%

  ความแตกต่างของ Life Live Alive ถามเมื่อ (2021-01-25)   104 ( 103 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.04%

  Watch Look และ See ใช้แตกต่างกันอย่างไร ถามเมื่อ (2021-01-18)   345 ( 344 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.71%

  แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป 3 เรื่องคำศัพท์ ถามเมื่อ (2020-03-04)   520 ( 519 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.81%

  ฉลากยาเป็นภาษาอังกฤษแปลไทยพร้อมภาพประกอบ ถามเมื่อ (2020-02-11)   37,332 ( 12,907 ) views  (ไม่มีคนดู)   34.57%

  ตย ข้อสอบ O NET ป 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ถามเมื่อ (2020-01-31)   700 ( 699 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.86%

  life live การอ่านออกเสียงแตกต่างกันยังไง ถามเมื่อ (2020-01-27)   532 ( 531 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.81%

  woman กับ womenต่างกันอย่างไร ถามเมื่อ (2020-01-27)   5,473 ( 5,472 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 9 นาที)   99.98%

  Man กับ Men ต่างกันยังไงคะ ถามเมื่อ (2019-12-19)   33,953 ( 29,856 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 75 นาที)   87.93%

  ข่าวภาษาอังกฤษสั้นๆแปลไทย ถามเมื่อ (2019-07-18)   121,802 ( 37,418 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 116 นาที)   30.72%

  แตงภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2016-02-16)   948 ( 827 ) views  (ไม่มีคนดู)   87.24%

  ข่าวภาษาอังกฤษพร้อมแปลภาษาไทย ถามเมื่อ (2015-08-27)   18,297 ( 4,164 ) views  (ไม่มีคนดู)   22.76%

Tag ที่เกี่ยวข้อง

ภาษาอังกฤษ (31)  |  แปลภาษา (6)  |  สลากยา (1)  |  คำศัพท์ (9)  |  มักเขียนผิด (9)  |  like และ alike (1)  |  few และ a few (1)  |  ประโยคภาษาอังกฤษ (5)  |  little และ a little  (1)  |  พยัญชนะไทย (1)  |  พยัญชนะภาษาอังกฤษ (1)  |  เทียบพยัญชนะ (1)  |  สระไทย (1)  |  สระภาษาอังกฤษ (1)  |  Tenses  (1)  |  part of speech (1)  |  เทคนิค (1)  |  Reading (1)  |  เทคนิค (1)  |  ฺVocabulary (1)  |