บทความเกี่ยวกับ Tag ภาษาอังกฤษ

  ข่าวภาษาอังกฤษสั้นๆแปลไทย ถามเมื่อ (2023-10-20)   136,035 ( 51,671 ) views  (ไม่มีคนดู)   37.98%

  คำที่มักใช้กับ go ถามเมื่อ (2022-10-16)   296 ( 295 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.66%

  คำที่มักใช้กับ do ถามเมื่อ (2022-10-16)   360 ( 359 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.72%

  คำที่มักใช้กับ pay ถามเมื่อ (2022-10-16)   293 ( 292 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.66%

  เทคนิคการทำข้อสอบ Reading ถามเมื่อ (2021-03-22)   1,988 ( 1,987 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.95%

  เทคนิคการทำข้อสอบเกี่ยวกับคำศัพท์ ถามเมื่อ (2021-03-22)   1,549 ( 1,549 ) views  (ไม่มีคนดู)   100.00%

  สรุป Part of speech ถามเมื่อ (2021-02-23)   1,500 ( 1,500 ) views  (ไม่มีคนดู)   100.00%

  word choice ที่ออกข้อสอบบ่อยๆ ถามเมื่อ (2021-02-23)   1,449 ( 1,448 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.93%

  โครงสร้าง Tenses ของภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2021-02-06)   1,283 ( 1,282 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.92%

  การเทียบพยัญชนะภาษาไทยกับอักษรภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2021-02-03)   5,134 ( 5,133 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.98%

  การเทียบสระภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2021-02-03)   8,220 ( 8,219 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.99%

  วิธีการใช้ few และ a few ถามเมื่อ (2021-01-31)   1,280 ( 1,279 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.92%

  วิธีการใช้ little และ a little ถามเมื่อ (2021-01-31)   1,129 ( 1,128 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.91%

  ประโยคปิดบทสนทนาภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2021-01-31)   3,739 ( 3,738 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.97%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักเขียนผิด หมวด A ถามเมื่อ (2021-01-29)   1,131 ( 1,130 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.91%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักเขียนผิด หมวด B ถามเมื่อ (2021-01-29)   1,300 ( 1,299 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.92%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักเขียนผิด หมวด C ถามเมื่อ (2021-01-29)   1,239 ( 1,238 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.92%

  คำว่า like กับ alike แตกต่างกันอย่างไร ถามเมื่อ (2021-01-29)   1,157 ( 1,156 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.91%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักเขียนผิด หมวด E ถามเมื่อ (2021-01-27)   1,192 ( 1,192 ) views  (ไม่มีคนดู)   100.00%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักเขียนผิด หมวด F ถามเมื่อ (2021-01-27)   1,400 ( 1,399 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.93%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักเขียนผิด หมวด G ถามเมื่อ (2021-01-27)   1,374 ( 1,373 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.93%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักเขียนผิด หมวด H ถามเมื่อ (2021-01-27)   1,140 ( 1,139 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.91%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักเขียนผิด หมวด D ถามเมื่อ (2021-01-26)   1,037 ( 1,036 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักเขียนผิด หมวด E ถามเมื่อ (2021-01-26)   1,121 ( 1,121 ) views  (ไม่มีคนดู)   100.00%

  ความแตกต่างของ Life Live Alive ถามเมื่อ (2021-01-25)   554 ( 553 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.82%

  Watch Look และ See ใช้แตกต่างกันอย่างไร ถามเมื่อ (2021-01-18)   1,008 ( 1,007 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป 3 เรื่องคำศัพท์ ถามเมื่อ (2020-03-04)   1,242 ( 1,241 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.92%

  ฉลากยาเป็นภาษาอังกฤษแปลไทยพร้อมภาพประกอบ ถามเมื่อ (2020-02-11)   38,476 ( 14,052 ) views  (ไม่มีคนดู)   36.52%

  ตย ข้อสอบ O NET ป 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ถามเมื่อ (2020-01-31)   1,658 ( 1,657 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.94%

  life live การอ่านออกเสียงแตกต่างกันยังไง ถามเมื่อ (2020-01-27)   1,453 ( 1,452 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.93%

  woman กับ womenต่างกันอย่างไร ถามเมื่อ (2020-01-27)   10,760 ( 10,761 ) views  (ไม่มีคนดู)   100.01%

  Man กับ Men ต่างกันยังไงคะ ถามเมื่อ (2019-12-19)   45,046 ( 40,952 ) views  (ไม่มีคนดู)   90.91%

  แตงภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2016-02-16)   1,517 ( 1,396 ) views  (ไม่มีคนดู)   92.02%

  ข่าวภาษาอังกฤษพร้อมแปลภาษาไทย ถามเมื่อ (2015-08-27)   20,341 ( 6,208 ) views  (ไม่มีคนดู)   30.52%

Tag ที่เกี่ยวข้อง

ภาษาอังกฤษ (34)  |  แปลภาษา (92)  |  สลากยา (1)  |  คำศัพท์ (9)  |  มักเขียนผิด (11)  |  like และ alike (1)  |  few และ a few (1)  |  ประโยคภาษาอังกฤษ (131)  |  little และ a little  (1)  |  พยัญชนะไทย (2)  |  พยัญชนะภาษาอังกฤษ (1)  |  เทียบพยัญชนะ (1)  |  สระไทย (1)  |  สระภาษาอังกฤษ (1)  |  Tenses  (1)  |  part of speech (1)  |  เทคนิค (1)  |  Reading (1)  |  เทคนิค (1)  |  ฺVocabulary (1)  |  go (1)  |  do (1)  |  pay (1)  |