บทความเกี่ยวกับ Tag ภาษาอังกฤษ

  เทคนิคการทำข้อสอบ Reading ถามเมื่อ (2021-03-22)   56 ( 55 ) views  (ไม่มีคนดู)   98.21%

  เทคนิคการทำข้อสอบเกี่ยวกับคำศัพท์ ถามเมื่อ (2021-03-22)   61 ( 60 ) views  (ไม่มีคนดู)   98.36%

  สรุป Part of speech ถามเมื่อ (2021-02-23)   87 ( 86 ) views  (ไม่มีคนดู)   98.85%

  word choice ที่ออกข้อสอบบ่อยๆ ถามเมื่อ (2021-02-23)   62 ( 61 ) views  (ไม่มีคนดู)   98.39%

  โครงสร้าง Tenses ของภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2021-02-06)   147 ( 146 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 154 นาที)   99.32%

  การเทียบพยัญชนะภาษาไทยกับอักษรภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2021-02-03)   162 ( 161 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 12 นาที)   99.38%

  การเทียบสระภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2021-02-03)   255 ( 254 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.61%

  วิธีการใช้ few และ a few ถามเมื่อ (2021-01-31)   173 ( 172 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.42%

  วิธีการใช้ little และ a little ถามเมื่อ (2021-01-31)   132 ( 131 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 นาที)   99.24%

  ประโยคปิดบทสนทนาภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2021-01-31)   157 ( 156 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.36%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักเขียนผิด หมวด A ถามเมื่อ (2021-01-29)   228 ( 227 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.56%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักเขียนผิด หมวด B ถามเมื่อ (2021-01-29)   205 ( 204 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.51%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักเขียนผิด หมวด C ถามเมื่อ (2021-01-29)   196 ( 195 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.49%

  คำว่า like กับ alike แตกต่างกันอย่างไร ถามเมื่อ (2021-01-29)   146 ( 145 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.32%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักเขียนผิด หมวด E ถามเมื่อ (2021-01-27)   138 ( 137 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.28%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักเขียนผิด หมวด F ถามเมื่อ (2021-01-27)   150 ( 149 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 89 นาที)   99.33%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักเขียนผิด หมวด G ถามเมื่อ (2021-01-27)   155 ( 154 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.35%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักเขียนผิด หมวด H ถามเมื่อ (2021-01-27)   151 ( 150 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 20 นาที)   99.34%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักเขียนผิด หมวด D ถามเมื่อ (2021-01-26)   147 ( 146 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 165 นาที)   99.32%

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักเขียนผิด หมวด E ถามเมื่อ (2021-01-26)   161 ( 160 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.38%

  ความแตกต่างของ Life Live Alive ถามเมื่อ (2021-01-25)   50 ( 49 ) views  (ไม่มีคนดู)   98.00%

  Watch Look และ See ใช้แตกต่างกันอย่างไร ถามเมื่อ (2021-01-18)   190 ( 189 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.47%

  แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป 3 เรื่องคำศัพท์ ถามเมื่อ (2020-03-04)   411 ( 410 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 22 นาที)   99.76%

  ฉลากยาเป็นภาษาอังกฤษแปลไทยพร้อมภาพประกอบ ถามเมื่อ (2020-02-11)   37,050 ( 12,625 ) views  (ไม่มีคนดู)   34.08%

  ตย ข้อสอบ O NET ป 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ถามเมื่อ (2020-01-31)   494 ( 493 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.80%

  life live การอ่านออกเสียงแตกต่างกันยังไง ถามเมื่อ (2020-01-27)   423 ( 422 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.76%

  woman กับ womenต่างกันอย่างไร ถามเมื่อ (2020-01-27)   3,376 ( 3,375 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 172 นาที)   99.97%

  Man กับ Men ต่างกันยังไงคะ ถามเมื่อ (2019-12-19)   31,087 ( 26,989 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 35 นาที)   86.82%

  ข่าวภาษาอังกฤษสั้นๆแปลไทย ถามเมื่อ (2019-07-18)   117,597 ( 33,211 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 90 นาที)   28.24%

  แตงภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2016-02-16)   841 ( 720 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 23 นาที)   85.61%

  ข่าวภาษาอังกฤษพร้อมแปลภาษาไทย ถามเมื่อ (2015-08-27)   17,957 ( 3,824 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 98 นาที)   21.30%

Tag ที่เกี่ยวข้อง

ภาษาอังกฤษ (31)  |  แปลภาษา (6)  |  สลากยา (1)  |  คำศัพท์ (9)  |  มักเขียนผิด (9)  |  like และ alike (1)  |  few และ a few (1)  |  ประโยคภาษาอังกฤษ (5)  |  little และ a little  (1)  |  พยัญชนะไทย (1)  |  พยัญชนะภาษาอังกฤษ (1)  |  เทียบพยัญชนะ (1)  |  สระไทย (1)  |  สระภาษาอังกฤษ (1)  |  Tenses  (1)  |  part of speech (1)  |  เทคนิค (1)  |  Reading (1)  |  เทคนิค (1)  |  ฺVocabulary (1)  |