บทความเกี่ยวกับ Tag unix command

  inode บน unix คืออะไร ถามเมื่อ (2020-02-04)   1,762 ( 1,761 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.94%

  คำสั่ง Unix VI เบื้องต้น รู้คร่าวๆ พอให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะ ถามเมื่อ (2018-04-24)   1,723 ( 1,722 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 538 นาที)   99.94%

  Unix นับจำนวน file ด้วย wc ถามเมื่อ (2017-03-14)   1,786 ( 1,785 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 551 นาที)   99.94%

  Unix คำสั่งลบไฟล์ทีละมากๆ ใน Unix ด้วยคำสั่ง xargs rm f ถามเมื่อ (2017-03-06)   1,630 ( 1,629 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,065 นาที)   99.94%

  Unix ค้นหาว่าไฟล์ใหนมี คำนี้อยู่บ้าง โดยระบุ folder ด้วย find xargs grep ถามเมื่อ (2016-12-09)   1,647 ( 1,646 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,065 นาที)   99.94%

  คำสั่ง unix check size folder unix ถามเมื่อ (2016-09-23)   1,423 ( 1,393 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 538 นาที)   97.89%

  unix command remove ไฟล์ แบบไม่ต้อง confirm Y ถามเมื่อ (2016-09-23)   1,640 ( 1,626 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 563 นาที)   99.15%

  เทคนิค ตั้ง crontab ให้ run ทุกๆ 15 วินาที ถามเมื่อ (2016-09-13)   2,245 ( 2,215 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 307 นาที)   98.66%

Tag ที่เกี่ยวข้อง

Programming (111)  |  unix (8)  |  unix command (8)  |  shell scrip (2)  |  vi command (1)  |  unix delete file (1)  |  unix wc (1)  |