บทความเกี่ยวกับ Tag คำเปรียบเทียบ

  ผีซ้ำด้ำพลอย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2021-06-29)   121 ( 120 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.17%

  แผ่สองสลึง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2021-06-29)   111 ( 110 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 956 นาที)   99.10%

  เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2021-06-29)   360 ( 359 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 968 นาที)   99.72%

  หวานอมขมกลืน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2020-02-04)   2,086 ( 2,086 ) views  (ไม่มีคนดู)   100.00%

  เฒ่ามะละกอ ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2020-02-03)   1,142 ( 947 ) views  (ไม่มีคนดู)   82.92%

  น้ำลูบหมายถึงอะไร ถามเมื่อ (2019-12-27)   762 ( 761 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.87%

  ผมดุจเส้นไหม หมายถึง ถามเมื่อ (2019-11-28)   623 ( 622 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.84%

  ขอตัวอย่างคำเปรียบเทียบในภาษาไทยค่ะ ถามเมื่อ (2017-09-05)   131,098 ( 77,073 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 38 นาที)   58.79%

  เป็นหุ่นให้เชิด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   642 ( 641 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 43 นาที)   99.84%

  เป็นหูเป็นตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   810 ( 809 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.88%

  เปิดหูเปิดตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   883 ( 882 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 361 นาที)   99.89%

  เป่าปี่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   1,170 ( 1,169 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.91%

  เป่าฝุ่น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   659 ( 658 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 684 นาที)   99.85%

  แปดเหลี่ยมสิบสองคม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   711 ( 710 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 996 นาที)   99.86%

  ไปตายเอาดาบหน้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   707 ( 706 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,063 นาที)   99.86%

  ไปวัดไปวาได้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   973 ( 972 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  ไปน้ำขุ่นๆ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   758 ( 757 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 นาที)   99.87%

  ผิดหูผิดตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   701 ( 700 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 278 นาที)   99.86%

  ผินหลังให้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   698 ( 697 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 698 นาที)   99.86%

  ผ้าขี้ริ้วห่อทอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   733 ( 732 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 300 นาที)   99.86%

  ผีซ้ำด้ามพลอย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   765 ( 764 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,026 นาที)   99.87%

  ผ้าเหลืองร้อน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   996 ( 995 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 400 นาที)   99.90%

  แผ่นดินกลบหน้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   1,209 ( 1,208 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.92%

  แผ่นดินไม่ไร้เท่าฝบพุทรา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   965 ( 964 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  แผ่นดินเท่าใบพุทรา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   1,061 ( 1,060 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 996 นาที)   99.91%

  เป็นทองแผ่นเดียวกัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   685 ( 684 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 990 นาที)   99.85%

  เป็นน้ำเป็นนวล สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   820 ( 819 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 767 นาที)   99.88%

  เป็นเนื้อเป็นตัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   648 ( 647 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 298 นาที)   99.85%

  เป็นบ้าเป็นหลัง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   713 ( 712 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 333 นาที)   99.86%

  เป็นปี่เป็นขลุ่ย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   660 ( 661 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 299 นาที)   100.15%

  เป็นฝั่งเป็นฝา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   986 ( 985 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  เป็นฟืนเป็นไฟ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   771 ( 770 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 631 นาที)   99.87%

  เป็นล่ำเป็นสัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   855 ( 854 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,072 นาที)   99.88%

  เป็นโล้เป็นพาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   640 ( 639 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,072 นาที)   99.84%

  เป็นวรรคเป็นเวร สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   698 ( 697 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,064 นาที)   99.86%

  ปอกกล้วยเข้าปาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   1,165 ( 1,164 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 884 นาที)   99.91%

  ปอดลอย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   658 ( 657 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 274 นาที)   99.85%

  ปัญญาแค่หางอึ่ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   764 ( 763 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 270 นาที)   99.87%

  ปัดสวะ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   712 ( 711 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.86%

  ปากตลาด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   1,283 ( 1,282 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.92%

  ปากตำแย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   1,436 ( 1,435 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 39 นาที)   99.93%

  ปากปราศัยน้ำใจเชือดคอ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   941 ( 940 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 446 นาที)   99.89%

  ปากปลาร้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   954 ( 953 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 804 นาที)   99.90%

  ปากเปียกปากแฉะ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   861 ( 860 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 972 นาที)   99.88%

  ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   780 ( 779 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 98 นาที)   99.87%

  ปากว่ามือถึง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   865 ( 864 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.88%

  ปากหอยปากปู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   978 ( 977 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 114 นาที)   99.90%

  ปากเหยี่ยวปากกา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   757 ( 756 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,064 นาที)   99.87%

  ปิดประตูตีแมว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   713 ( 712 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.86%

  ปีกกล้าขาแข็ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   768 ( 767 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,026 นาที)   99.87%

  ปีมะโว้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   666 ( 665 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 885 นาที)   99.85%

  เป็ดขันประชันไก่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   655 ( 654 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 440 นาที)   99.85%

  เป็นกอบเป็นกำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   708 ( 707 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,025 นาที)   99.86%

  เป็นเงาตามตัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   786 ( 785 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 903 นาที)   99.87%

  เป็นหน้าดั้ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   724 ( 723 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 333 นาที)   99.86%

  เป็นตุเป็นตะ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   716 ( 715 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.86%

  แทรกแผ่นดิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-07)   691 ( 690 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 834 นาที)   99.86%

  แบกหน้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-07)   918 ( 917 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 40 นาที)   99.89%

  นั่งทับอุจจาระ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   757 ( 756 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.87%

  นั่งในหัวใจ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   736 ( 735 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.86%

  น้ำซึมบ่อทราย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   693 ( 692 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 999 นาที)   99.86%

  น้ำตาตกใน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   751 ( 750 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 956 นาที)   99.87%

  น้ำตาเป็นเผาเต่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   1,951 ( 1,950 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 336 นาที)   99.95%

  น้ำท่วมปาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   1,177 ( 1,176 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 761 นาที)   99.92%

  น้ำน้อยแพ้ไฟ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   786 ( 785 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 214 นาที)   99.87%

  นายว่าขี้ข้าพลอย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   714 ( 713 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 243 นาที)   99.86%

  นิยมนิยาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   602 ( 601 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.83%

  น้ำผักบุ้งไป น้ำสายบัวมา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   1,230 ( 1,229 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 95 นาที)   99.92%

  นิ่งเป็นสิงโตหิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   2,097 ( 2,096 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 303 นาที)   99.95%

  เนื้อไหนร้าย ให้ตัดทิ้งเสีย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   928 ( 927 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 804 นาที)   99.89%

  น้ำผึ้งเดือนห้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   1,201 ( 1,200 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 147 นาที)   99.92%

  น้ำผึ้งหยดเดียว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   3,284 ( 3,284 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 223 นาที)   100.00%

  น้ำสั่งฟ้าปลาสั่งฝน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   701 ( 700 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 696 นาที)   99.86%

  น้ำไหลไฟดับ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   1,525 ( 1,524 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 520 นาที)   99.93%

  บุญมาวาสนาส่ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   1,194 ( 1,193 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.92%

  บุญหนักศักดิ์ใหญ่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   1,230 ( 1,230 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 161 นาที)   100.00%

  เบี้ยหัวแตก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   906 ( 905 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 91 นาที)   99.89%

  ทำได้อย่างเป็ด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-02)   1,823 ( 1,823 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 791 นาที)   100.00%

  ทิ้งทวน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-02)   975 ( 974 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  ทิ้งไพ่ใบสุดท้าย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-02)   836 ( 835 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 265 นาที)   99.88%

  ทีใครทีมัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-02)   1,530 ( 1,529 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 202 นาที)   99.93%

  ที่เท่าแมวดิ้นตาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-02)   610 ( 609 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 623 นาที)   99.84%

  ทุบหม้อข้าว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-02)   714 ( 713 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.86%

  เทครัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-02)   751 ( 750 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.87%

  เทือกเถาเหล่ากอ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-02)   625 ( 624 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 317 นาที)   99.84%

  แทงใจดำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-02)   683 ( 682 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 308 นาที)   99.85%

  ตาเป็นสับปะรด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   832 ( 831 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 773 นาที)   99.88%

  ตามเพลง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   721 ( 720 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 458 นาที)   99.86%

  ตามยถากรรม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   667 ( 666 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 84 นาที)   99.85%

  ตาลยอดด้วน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   732 ( 731 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 956 นาที)   99.86%

  ตาสีตาสา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   860 ( 859 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.88%

  ตาร้อน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   1,524 ( 1,523 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.93%

  ตาเล็ก ตาน้อย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   641 ( 640 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 334 นาที)   99.84%

  ติดสอยห้อยตาม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   786 ( 785 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.87%

  ติดไม้ติดมือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   679 ( 678 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 932 นาที)   99.85%

  ตีปลาหน้าไซ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   677 ( 676 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 655 นาที)   99.85%

  ตีท้ายน้ำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   776 ( 775 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 261 นาที)   99.87%

  ตีนถีบปากกัด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   718 ( 717 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 777 นาที)   99.86%

  ตีนเท่าฝาหอย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   1,081 ( 1,080 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 355 นาที)   99.91%

  ตีหลายหน้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   700 ( 699 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.86%

  ตีหัวหมา ด่าแม่เจ็ก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   1,371 ( 1,370 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 412 นาที)   99.93%

  ตืดเป็นตังเม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   783 ( 782 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 351 นาที)   99.87%

  เต่าใหญ่ไข่กลบ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   900 ( 900 ) views  (ไม่มีคนดู)   100.00%

  เต้นแร้งเต้นกา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   664 ( 663 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 381 นาที)   99.85%

  แตงร่มใบ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   765 ( 764 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 212 นาที)   99.87%

  ใต้ดิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   755 ( 754 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 193 นาที)   99.87%

  โดดร่ม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   897 ( 896 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 179 นาที)   99.89%

  ได้น้ำได้เนื้อ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   1,207 ( 1,206 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.92%

  ได้หน้าได้ตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   946 ( 945 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 389 นาที)   99.89%

  ตบตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   1,053 ( 1,052 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 277 นาที)   99.91%

  ตบหัวกลางศาลา ขอขมาที่บ้าน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   710 ( 709 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.86%

  ตบหัวลูบหลัง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   799 ( 798 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 602 นาที)   99.87%

  ตลกบริโภค สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   766 ( 765 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 526 นาที)   99.87%

  ตลาดหน้าคุก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   677 ( 676 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 393 นาที)   99.85%

  ต่อความยาว สาวความยืด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   1,659 ( 1,658 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 45 นาที)   99.94%

  ต่อปาก ต่อคำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   746 ( 745 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 215 นาที)   99.87%

  ต้นคดปลายตรง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   881 ( 880 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,064 นาที)   99.89%

  ต้นร้าย ปลายดี สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   695 ( 694 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 20 นาที)   99.86%

  ต้มยำ ทำแกง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   1,142 ( 1,142 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 36 นาที)   100.00%

  ต้อนหมูเข้าเล้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   763 ( 762 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 250 นาที)   99.87%

  ตะเภาเดียวกัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   829 ( 828 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 809 นาที)   99.88%

  ตัดเชือก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   778 ( 777 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 891 นาที)   99.87%

  ตัดญาติขาดมิตร สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   821 ( 820 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.88%

  ตัวใครตัวมัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   774 ( 774 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 741 นาที)   100.00%

  ตัวตายตัวแทน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   676 ( 675 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 958 นาที)   99.85%

  ตัวเป็นเกลียว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   706 ( 705 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 49 นาที)   99.86%

  ตั้งศาลเตี้ย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   675 ( 674 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.85%

  ตาเป็นนกแขวก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   1,428 ( 1,427 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 675 นาที)   99.93%

  ตาเป็นมัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   721 ( 720 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 641 นาที)   99.86%

  ช้างเผือกเกิดในป่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   1,329 ( 1,328 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 473 นาที)   99.92%

  ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   784 ( 783 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 997 นาที)   99.87%

  ช้างสารชนกัน หญ้าแพรกก็แหลกลาญ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   1,279 ( 1,278 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,053 นาที)   99.92%

  ชี้โพรงให้กระรอก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   3,086 ( 3,086 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 276 นาที)   100.00%

  ชุบมือเปิบ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   1,259 ( 1,258 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.92%

  เชือดไก่ให้ลิงดู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   812 ( 812 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 608 นาที)   100.00%

  เชื้อไม่ทิ้งแถว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   1,008 ( 1,007 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 450 นาที)   99.90%

  แช่งชักหักกระดูก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   716 ( 715 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 951 นาที)   99.86%

  ใช้แมวเฝ้าปลาย่าง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   1,027 ( 1,026 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 569 นาที)   99.90%

  ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   1,254 ( 1,254 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 322 นาที)   100.00%

  จับแพะชนแกะ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   605 ( 604 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 474 นาที)   99.83%

  จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   885 ( 884 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 463 นาที)   99.89%

  จับให้มั่นคั้นให้ตาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   917 ( 916 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  จีนใหม่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   634 ( 633 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 811 นาที)   99.84%

  จืดเหมือนไชยเชษฐ์ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   1,006 ( 1,005 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 360 นาที)   99.90%

  จูงช้างลอดรูเข็ม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   909 ( 908 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  เจ้าชู้ประตูดิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   732 ( 731 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 497 นาที)   99.86%

  เจ้าหน้าเจ้าตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   679 ( 678 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 871 นาที)   99.85%

  แจงสี่เบี้ย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   868 ( 867 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,062 นาที)   99.88%

  ใจดีสู้เสือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   1,611 ( 1,610 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 130 นาที)   99.94%

  ใจหายใจคว่ำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   709 ( 709 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 134 นาที)   100.00%

  คลุกคลีตีโมง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   790 ( 789 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 295 นาที)   99.87%

  คลุมถุงชน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   1,247 ( 1,247 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 956 นาที)   100.00%

  ควันหลง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   945 ( 944 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 215 นาที)   99.89%

  คว้าน้ำเหลว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   780 ( 779 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 101 นาที)   99.87%

  คอขาดบาดตาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   1,963 ( 1,962 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.95%

  คอทองแดง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   715 ( 714 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 877 นาที)   99.86%

  คอเป็นเอ็น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   1,650 ( 1,649 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 160 นาที)   99.94%

  คางคกขึ้นวอ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   616 ( 615 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,033 นาที)   99.84%

  คางเหลือง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   838 ( 837 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 685 นาที)   99.88%

  คาบลูกคาบดอก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   829 ( 828 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,066 นาที)   99.88%

  คาบเส้นยาแดง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   751 ( 750 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 444 นาที)   99.87%

  คาหนังคาเขา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   798 ( 797 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,023 นาที)   99.87%

  คู่สร้างคู่สม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   1,422 ( 1,421 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 42 นาที)   99.93%

  เคราะห์หามยามร้าย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   827 ( 826 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.88%

  เค็มเป็นเกลือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   943 ( 942 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 285 นาที)   99.89%

  เคียงบ่าเคียงไหล่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   862 ( 861 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 556 นาที)   99.88%

  โคแก่กินหญ้าอ่อน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   1,206 ( 1,205 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.92%

  โคมลอย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   1,071 ( 1,070 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,041 นาที)   99.91%

  โค่นกล้วยอย่าไว้หน่อ ฆ่าพ่ออย่าไว้ลูก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   822 ( 821 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 19 นาที)   99.88%

  โง่แกมหยิ่ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   834 ( 833 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 155 นาที)   99.88%

  เข้ารกเข้าพง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-22)   614 ( 613 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 818 นาที)   99.84%

  เข้าร่องเข้ารอย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-22)   682 ( 681 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 382 นาที)   99.85%

  เข้าไส้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-22)   670 ( 669 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 516 นาที)   99.85%

  เข้าเลือดเข้าเนื้อ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-22)   628 ( 627 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 840 นาที)   99.84%

  ไข่ในหิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-22)   1,089 ( 1,088 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 570 นาที)   99.91%

  เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-22)   2,083 ( 2,084 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 395 นาที)   100.05%

  กาหลงรัง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   698 ( 697 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.86%

  กำปั้นทุบดิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   1,107 ( 1,106 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,050 นาที)   99.91%

  กำเริบเสิบสาน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   642 ( 641 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 44 นาที)   99.84%

  กำลังกินกำลังนอน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   709 ( 708 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 584 นาที)   99.86%

  กิ้งก่าได้ทอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   1,226 ( 1,225 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 772 นาที)   99.92%

  กิ่งทองใบหยก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   984 ( 983 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 753 นาที)   99.90%

  กินเกลือกินกะปิ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   699 ( 698 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.86%

  กินของเก่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   782 ( 782 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 212 นาที)   100.00%

  กินขาด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   686 ( 685 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 680 นาที)   99.85%

  กินขันหมาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   792 ( 791 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 630 นาที)   99.87%

  กินข้าวร้อนนอนตื่นสาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   921 ( 921 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 476 นาที)   100.00%

  กินข้าวต้มกระโจมกลาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   726 ( 725 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 252 นาที)   99.86%

  กินบนเรือนขี้บนหลังคา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   644 ( 643 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.84%

  กินดิบ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   721 ( 720 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.86%

  กินนอกกินใน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   681 ( 680 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 463 นาที)   99.85%

  กินน้ำตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   711 ( 710 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 36 นาที)   99.86%

  กินน้ำตาต่างข้าว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   602 ( 601 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.83%

  กินน้ำใต้ศอก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   640 ( 639 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 710 นาที)   99.84%

  กินบ่อนนอนบ่อน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   631 ( 630 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.84%

  กินบ้านกินเมือง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   675 ( 674 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 958 นาที)   99.85%

  กินบุญเก่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   666 ( 665 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 234 นาที)   99.85%

  กระโถนท้องพระโรง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   668 ( 667 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.85%

  กระสือตอมห่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   824 ( 823 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.88%

  กลมเป็นลูกบิลเลียด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   733 ( 732 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 146 นาที)   99.86%

  กลมเป็นลูกมะนาว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   737 ( 736 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.86%

  กลับเนื้อกลับตัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   1,459 ( 1,458 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 24 นาที)   99.93%

  กลับหน้ามือเป็นหลังมือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   1,220 ( 1,219 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 74 นาที)   99.92%

  กลืนไม่เข้าคายไม่ออก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   1,403 ( 1,402 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 59 นาที)   99.93%

  กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   781 ( 780 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 935 นาที)   99.87%

  กวัดไกวไสส่ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   767 ( 766 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 52 นาที)   99.87%

  ก่อกรรมทำเข็ญ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   1,034 ( 1,033 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  ก่อร่างสร้างตัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   1,088 ( 1,087 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,006 นาที)   99.91%

  กะลา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   753 ( 752 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 292 นาที)   99.87%

  กัดก้อนเกลือกิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   894 ( 893 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 148 นาที)   99.89%

  กันดีกว่าแก้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   731 ( 730 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 307 นาที)   99.86%

  กันท่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   771 ( 770 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,084 นาที)   99.87%

  กาคาบพริก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   1,879 ( 1,878 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.95%

  กาฝาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   995 ( 994 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 93 นาที)   99.90%

  กาในหมู่หงส์ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   794 ( 793 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.87%

  หอคอยงาช้าง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   827 ( 826 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 225 นาที)   99.88%

  หักด้ามพร้าด้วยเข่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   835 ( 834 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.88%

  หอมปากหอมคอ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   891 ( 890 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 397 นาที)   99.89%

  หวานลิ้นกินตาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   1,658 ( 1,657 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,083 นาที)   99.94%

  หงายเก๋ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   676 ( 675 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 274 นาที)   99.85%

  หญ้าปากคอก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   652 ( 651 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 280 นาที)   99.85%

  หนอนบ่อนไส้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   894 ( 893 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 842 นาที)   99.89%

  หนอนหนังสือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   2,258 ( 2,258 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 24 นาที)   100.00%

  ออกยักษ์ออกโขน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   685 ( 684 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 460 นาที)   99.85%

  ออกลาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   713 ( 712 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,008 นาที)   99.86%

  อ้าปากเห็นลิ้นไก่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   854 ( 853 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 326 นาที)   99.88%

  เอาข้างเข้าถู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   708 ( 707 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 276 นาที)   99.86%

  เอาน้ำลูบ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   1,318 ( 1,317 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 759 นาที)   99.92%

  ศรศิลป์ไม่กินกัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   679 ( 678 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 495 นาที)   99.85%

  ศาลเตี้ย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   698 ( 697 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 783 นาที)   99.86%

  ศิษย์มีครู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   1,063 ( 1,062 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 630 นาที)   99.91%

  ศึกหน้านาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   689 ( 688 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 56 นาที)   99.85%

  ส่งเดช สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   647 ( 646 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 35 นาที)   99.85%

  สดๆ ร้อนๆ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   705 ( 704 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,046 นาที)   99.86%

  สมน้ำสมเนื้อ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   748 ( 747 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.87%

  สวมเขา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   1,277 ( 1,276 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 781 นาที)   99.92%

  สวมหัวโขน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   1,012 ( 1,011 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 296 นาที)   99.90%

  สองหน้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   1,222 ( 1,221 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.92%

  สองหัวดีกว่าหัวเดียว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   1,337 ( 1,336 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 631 นาที)   99.93%

  สอดรู้สอดเห็น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   1,199 ( 1,198 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 780 นาที)   99.92%

  สอนลูกให้เป็นโจร สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   865 ( 864 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.88%

  สอยดอกฟ้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   656 ( 655 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 953 นาที)   99.85%

  สันหลังยาว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   838 ( 837 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.88%

  สาดโคลน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   1,022 ( 1,021 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 290 นาที)   99.90%

  สาดเสียเทเสีย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   665 ( 664 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.85%

  สามวันดีสี่วันไข้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   909 ( 908 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 163 นาที)   99.89%

  สาวไส้กันเอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   656 ( 655 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 391 นาที)   99.85%

  เสือซ่อนเล็บ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   1,514 ( 1,514 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 895 นาที)   100.00%

  เสือนอนกิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   1,047 ( 1,046 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  เสือลากหาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   798 ( 797 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 843 นาที)   99.87%

  เสือลำบาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   809 ( 808 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 743 นาที)   99.88%

  ใส่คะแนนไม่ทัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   765 ( 764 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.87%

  ใส่ไฟ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   941 ( 940 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 248 นาที)   99.89%

  ใส่หน้ากาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   962 ( 961 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 83 นาที)   99.90%

  ไวไฟ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-14)   777 ( 776 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 399 นาที)   99.87%

  ว่าสาดเสียเทเสีย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-14)   700 ( 699 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 42 นาที)   99.86%

  ว่าวติดลม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-14)   1,557 ( 1,556 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 584 นาที)   99.94%

  วางเพลิง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-11)   742 ( 741 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 756 นาที)   99.87%

  ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-11)   618 ( 617 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.84%

  ว่านอนสอนง่าย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-11)   1,324 ( 1,323 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.92%

  ว่าเป็นฉาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-11)   673 ( 672 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.85%

  นอกคอก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-10)   1,068 ( 1,067 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 122 นาที)   99.91%

  นอกสังเวียน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-10)   799 ( 798 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 37 นาที)   99.87%

  ลิ้นตวัดถึงหู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-10)   708 ( 707 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 333 นาที)   99.86%

  วัดรอยตีน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-10)   711 ( 710 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 210 นาที)   99.86%

  วัวพันหลัก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-10)   803 ( 802 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,046 นาที)   99.88%

  วัวแก่กินหญ้าอ่อน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-10)   1,018 ( 1,017 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 171 นาที)   99.90%

  รกคนดีกว่ารกหญ้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   663 ( 662 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 270 นาที)   99.85%

  รวบหัวรวบหาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   881 ( 880 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,075 นาที)   99.89%

  รอดปากเหยี่ยวปากกา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   663 ( 662 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 339 นาที)   99.85%

  ร่มโพธิ์ร่มไทร สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   831 ( 830 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 928 นาที)   99.88%

  ร่มไม้ชายคา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,004 ( 1,003 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 283 นาที)   99.90%

  ร้อนตัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,610 ( 1,609 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 63 นาที)   99.94%

  ร่วมเรียงเคียงหมอน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   708 ( 707 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.86%

  ร้อนผ้าเหลือง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   654 ( 653 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 89 นาที)   99.85%

  ร้อนวิชา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   754 ( 753 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,057 นาที)   99.87%

  ร้อยลิ้นกะลาวน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,188 ( 1,187 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 461 นาที)   99.92%

  ร้อยสีพันอย่าง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   639 ( 638 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 444 นาที)   99.84%

  ร้อยเอ็ดเจ็ดหัวเมือง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   609 ( 608 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 416 นาที)   99.84%

  รักนักมักหน่าย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   847 ( 846 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 394 นาที)   99.88%

  รัดเข็มขัด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,007 ( 1,006 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  ระยำตำบอน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   671 ( 670 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 330 นาที)   99.85%

  ราชรถมาเกย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   692 ( 691 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 40 นาที)   99.86%

  ราบเป็นหน้ากลอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   678 ( 677 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 625 นาที)   99.85%

  รีดนาทาเร้น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   616 ( 615 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 838 นาที)   99.84%

  ฤกษ์พานาที สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   647 ( 646 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 919 นาที)   99.85%

  ฤๅษีแปลงสาร สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   4,771 ( 4,774 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 104 นาที)   100.06%

  ฤกษ์งามยามดี สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   932 ( 931 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 118 นาที)   99.89%

  ลงรอยกัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   648 ( 647 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.85%

  ลงแดง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   829 ( 828 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 455 นาที)   99.88%

  ลงแขก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,061 ( 1,060 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 115 นาที)   99.91%

  ลงเรือลำเดียวกัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   972 ( 971 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 979 นาที)   99.90%

  ลดราวาศอก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   967 ( 966 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 447 นาที)   99.90%

  ลม ๆ แล้ง ๆ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,105 ( 1,104 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.91%

  ลมพัดชายเขา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   671 ( 670 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 156 นาที)   99.85%

  ลมเพลมพัด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,019 ( 1,018 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,084 นาที)   99.90%

  ลอยลม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   827 ( 826 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,042 นาที)   99.88%

  ล้มทั้งยืน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   641 ( 640 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.84%

  ล้มลุกคลุกคลาน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   795 ( 794 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 741 นาที)   99.87%

  ล้มหมอนนอนเสื่อ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,668 ( 1,667 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 504 นาที)   99.94%

  ล้วงคองูเห่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   638 ( 637 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 639 นาที)   99.84%

  ล้วงตับ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   661 ( 661 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 688 นาที)   100.00%

  ลับลมคมใน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   800 ( 799 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 698 นาที)   99.88%

  ลำหักลำโค่น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   609 ( 608 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 324 นาที)   99.84%

  ล้ำหน้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   888 ( 887 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  ลิงหลอกเจ้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,344 ( 1,343 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 103 นาที)   99.93%

  ลูกท่านหลานเธอ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   931 ( 930 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 249 นาที)   99.89%

  ทนายหน้าหอ ทนายหน้าหอ ถามเมื่อ (2016-11-08)   897 ( 896 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 186 นาที)   99.89%

  มีภาษีกว่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   573 ( 572 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 469 นาที)   99.83%

  มีเส้น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   825 ( 824 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 409 นาที)   99.88%

  มีอันจะกิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   727 ( 726 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,007 นาที)   99.86%

  มีอายุ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   628 ( 627 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 18 นาที)   99.84%

  มืดแปดด้าน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   831 ( 830 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.88%

  มืดฟ้ามัวดิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   731 ( 730 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 148 นาที)   99.86%

  ยกภูเขาออกจากอก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   922 ( 921 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 314 นาที)   99.89%

  ยกเค้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   892 ( 891 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 159 นาที)   99.89%

  ยกเครื่อง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   1,200 ( 1,199 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 25 นาที)   99.92%

  ยกเมฆ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   798 ( 797 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 672 นาที)   99.87%

  ยกยอปอปั้น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   823 ( 822 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 523 นาที)   99.88%

  ยกใหญ่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   667 ( 666 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.85%

  ยักกระสอบ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   626 ( 625 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,059 นาที)   99.84%

  ย้อมแมวขาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   808 ( 807 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 620 นาที)   99.88%

  ยืนกระต่ายขาเดียว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   742 ( 741 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 625 นาที)   99.87%

  ยืมจมูกคนอื่นหายใจ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   816 ( 815 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 147 นาที)   99.88%

  ยื่นจมูก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   649 ( 648 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 430 นาที)   99.85%

  ยื่นหมูยื่นแมว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   927 ( 926 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  ยุแยงตะแคงรั่ว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   922 ( 921 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  แย้มปากเห็นไรฟัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   1,070 ( 1,069 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 871 นาที)   99.91%

  ภาวนากันตาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   641 ( 640 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.84%

  มะนาวไม่มีน้ำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   2,294 ( 2,293 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 398 นาที)   99.96%

  ม้วนเสื่อ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   1,003 ( 1,002 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  มะพร้าวห้าวขายสวน การบอกหรือการเอาสิ่งของมาแสดงต่อผู้ที่รู้อยู่แล้ว ถามเมื่อ (2016-11-07)   585 ( 584 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 126 นาที)   99.83%

  มันเทศขึ้นโต๊ะ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   823 ( 822 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 492 นาที)   99.88%

  มากหน้าหลายตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   712 ( 711 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.86%

  มากหมอมากความ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   640 ( 639 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.84%

  มะพร้าวห้าวขายสวน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   672 ( 671 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.85%

  มารคอหอย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   662 ( 661 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 681 นาที)   99.85%

  มารหัวขน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   672 ( 671 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 284 นาที)   99.85%

  มาสำเภาเดียวกัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   867 ( 866 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 949 นาที)   99.88%

  มาเหนือเมฆ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   1,115 ( 1,114 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.91%

  ม้าดีดกระโหลก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   1,093 ( 1,092 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 356 นาที)   99.91%

  ปรบมือให้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   728 ( 727 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 158 นาที)   99.86%

  ปลอกคอ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   1,218 ( 1,217 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 43 นาที)   99.92%

  ปล่อยนกปล่อยปลา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   1,023 ( 1,022 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 704 นาที)   99.90%

  ปลากระดี่ได้น้ำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   663 ( 662 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 599 นาที)   99.85%

  ปลากระดี่ได้น้ำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   990 ( 989 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 281 นาที)   99.90%

  ปลาติดร่างแห สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   665 ( 664 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 85 นาที)   99.85%

  ปลายอ้อปลายแขม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   697 ( 697 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 884 นาที)   100.00%

  ปวดเศียรเวียนเกล้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   630 ( 629 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 141 นาที)   99.84%

  ผงเข้าตาตัวเอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   927 ( 926 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  ผลพลอยได้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   676 ( 675 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 995 นาที)   99.85%

  ผ่อนหนักเป็นเบา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   653 ( 652 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 564 นาที)   99.85%

  ผักต้มขนมยำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   711 ( 710 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.86%

  ผักชีโรยหน้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   598 ( 597 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 707 นาที)   99.83%

  ผิดเป็นครู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   1,440 ( 1,440 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 575 นาที)   100.00%

  ผัดวันประกัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   990 ( 989 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  ผิดฝาผิดตัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   655 ( 654 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 803 นาที)   99.85%

  ผิดพ้องหมองใจ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   661 ( 660 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 264 นาที)   99.85%

  ผิดสำแดง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   636 ( 635 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 740 นาที)   99.84%

  แผลเก่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   640 ( 639 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.84%

  ปล่อยไก่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   915 ( 914 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,061 นาที)   99.89%

  ฝนสั่งฟ้า ปลาสั่งหนอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   757 ( 756 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 81 นาที)   99.87%

  ฝรั่งบางเสาธง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   590 ( 589 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 876 นาที)   99.83%

  ฝ่าคมหอกคมดาบ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   629 ( 628 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.84%

  ฝันกลางวัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   847 ( 846 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 997 นาที)   99.88%

  ฝากเนื้อฝากตัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   665 ( 664 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,061 นาที)   99.85%

  ฝากไว้ก่อน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   679 ( 678 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 712 นาที)   99.85%

  พกนุ่น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   764 ( 763 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.87%

  พกหิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   824 ( 823 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 99 นาที)   99.88%

  พระเตมีย์ใบ้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   1,058 ( 1,057 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.91%

  พระยาเทครัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   684 ( 683 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 923 นาที)   99.85%

  พระอิฐพระปูน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   673 ( 672 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.85%

  พร้อมหน้าพร้อมตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   595 ( 594 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.83%

  พร้าขัดหลังเล่มเดียว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   1,023 ( 1,022 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 878 นาที)   99.90%

  พริกกะเกลือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   972 ( 971 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  พลอยฟ้าพลอยฝน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   764 ( 763 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 461 นาที)   99.87%

  พลัดที่นาคาที่อยู่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   617 ( 616 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 278 นาที)   99.84%

  พลิกกระเป๋า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   1,011 ( 1,010 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  พอลืมตาอ้าปาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   952 ( 951 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 314 นาที)   99.89%

  พอฟัดพอเหวี่ยง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   631 ( 630 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.84%

  พอแรง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   628 ( 627 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 189 นาที)   99.84%

  พ่อแจ้แม่อู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   658 ( 657 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.85%

  พ่อพวงมาลัย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   719 ( 718 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.86%

  ฟังความข้างเดียว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   1,118 ( 1,120 ) views  (ไม่มีคนดู)   100.18%

  ฟังหูไว้หู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   876 ( 875 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 571 นาที)   99.89%

  ฟาดเคราะห์ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   1,262 ( 1,261 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 826 นาที)   99.92%

  ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   634 ( 633 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.84%

  ฟื้นฝอยหาตะเข็บ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   628 ( 627 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.84%

  ไฟจุกตูด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   624 ( 623 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.84%

  ไฟสุมขอน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   926 ( 925 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 569 นาที)   99.89%

  ไฟไหม้ฟาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   1,805 ( 1,804 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 553 นาที)   99.94%

  ไฟสุมขอน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   932 ( 931 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 207 นาที)   99.89%

  ขนทรายเข้าวัด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   987 ( 986 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 465 นาที)   99.90%

  ฉลาดแกมโกง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   948 ( 947 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  ตกถังข้าวสาร สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,034 ( 1,033 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  ตกใต้เถรเทวทัต สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   619 ( 618 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 320 นาที)   99.84%

  ตกนรกทั้งเป็น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   660 ( 659 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 415 นาที)   99.85%

  ตกน้ำไม่ว่าย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,337 ( 1,336 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 315 นาที)   99.93%

  ตกเบ็ด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,059 ( 1,058 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 857 นาที)   99.91%

  ตกปากตกคำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   718 ( 717 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.86%

  ตกเป็นเบี้ยล่าง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   574 ( 573 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 570 นาที)   99.83%

  ตกล่องปล่องชิ้น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   648 ( 647 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,062 นาที)   99.85%

  ตกหลุมพราง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   744 ( 743 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 874 นาที)   99.87%

  ตดไม่ทันหายเหม็น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,344 ( 1,343 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 274 นาที)   99.93%

  ถวายหัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   695 ( 694 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 503 นาที)   99.86%

  ถ่มน้ำลายรดฟ้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   640 ( 639 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,030 นาที)   99.84%

  ถอดเขี้ยวถอดเล็บ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   686 ( 685 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 868 นาที)   99.85%

  ถอนขนห่าน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,282 ( 1,281 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.92%

  ถอนหงอก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   706 ( 705 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 382 นาที)   99.86%

  ถ่านไฟเก่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   793 ( 792 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.87%

  ถีบหัวส่ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   747 ( 746 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 487 นาที)   99.87%

  ถึงพริกถึงขิง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   727 ( 726 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 742 นาที)   99.86%

  ถึงลูกถึงคน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   813 ( 812 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 454 นาที)   99.88%

  ถูกเส้น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   848 ( 848 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 745 นาที)   100.00%

  เถียงคำไม่ตกฟาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,184 ( 1,183 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 321 นาที)   99.92%

  ทองแผ่นเดียวกัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   727 ( 726 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 680 นาที)   99.86%

  ทองไม่รู้ร้อน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   815 ( 814 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 284 นาที)   99.88%

  ทางออก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,072 ( 1,071 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 938 นาที)   99.91%

  ท้องยุ้งพุงกระสอบ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   684 ( 683 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 458 นาที)   99.85%

  ท้องแห้ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   701 ( 700 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 559 นาที)   99.86%

  ท้ายครัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   964 ( 963 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 859 นาที)   99.90%

  ทั้งขึ้นทั้งล่อง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   782 ( 781 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.87%

  ท่าดีทีเหลว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   772 ( 771 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 864 นาที)   99.87%

  ธุระไม่ใช่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,179 ( 1,178 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 34 นาที)   99.92%

  นกกระจอกไม่ทันกินน้ำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   974 ( 973 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  นกกระปูด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   820 ( 819 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.88%

  นกต่อ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,113 ( 1,112 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.91%

  นกรู้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   795 ( 794 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.87%

  นกสองหัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,101 ( 1,100 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 717 นาที)   99.91%

  นอนหลับทับสิทธิ์ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,132 ( 1,131 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 400 นาที)   99.91%

  นอกสังเวียน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   595 ( 594 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.83%

  บนบานศาลกล่าว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,057 ( 1,056 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 69 นาที)   99.91%

  บอกศาลา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,035 ( 1,034 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  บานปลาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   679 ( 678 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 538 นาที)   99.85%

  บ่างช่างยุ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,028 ( 1,027 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 442 นาที)   99.90%

  บ้านนอกคอกนา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,164 ( 1,163 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 342 นาที)   99.91%

  บ้าหอบฟาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,098 ( 1,097 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 330 นาที)   99.91%

  บ้าห้าร้อยจำพวก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   752 ( 751 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 285 นาที)   99.87%

  บ้วนน้ำลายแล้วกลืน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   630 ( 629 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 741 นาที)   99.84%

  บุกป่าฝ่าดง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   701 ( 700 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 367 นาที)   99.86%

  นับสิบไม่ถ้วน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   622 ( 621 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.84%

  งอมืองอตีน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,154 ( 1,153 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 19 นาที)   99.91%

  งูกินหาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,379 ( 1,378 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 496 นาที)   99.93%

  ง่อยเปลี้ยเสียขา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   684 ( 683 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.85%

  ง่วงเหงาหาวนอน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   697 ( 696 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 67 นาที)   99.86%

  งูจงอางหวงไข่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,603 ( 1,602 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 103 นาที)   99.94%

  งูๆปลาๆ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   773 ( 772 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 891 นาที)   99.87%

  เงยหน้าอ้าปาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   2,048 ( 2,047 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 96 นาที)   99.95%

  เงาตามตัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   715 ( 714 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 110 นาที)   99.86%

  เงียบเป็นเป่าสาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   589 ( 589 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 459 นาที)   100.00%

  โง่เง้าเต่าตุ่น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   710 ( 709 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 550 นาที)   99.86%

  จมูกมด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,502 ( 1,501 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 414 นาที)   99.93%

  จระเข้ขวางคลอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,100 ( 1,099 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 33 นาที)   99.91%

  จรกาหน้าหนู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,007 ( 1,007 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 998 นาที)   100.00%

  จมไม่ลง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,007 ( 1,006 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 564 นาที)   99.90%

  จองหองพองขน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   851 ( 851 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 558 นาที)   100.00%

  จับดำถลำแดง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   639 ( 638 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 703 นาที)   99.84%

  จับตัววางตาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   839 ( 838 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 401 นาที)   99.88%

  จับปลาสองมือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,041 ( 1,040 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  จับพลัดจับผลู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   857 ( 856 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 246 นาที)   99.88%

  จับปูใส่กระด้ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   924 ( 923 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 637 นาที)   99.89%

  ฉ้อราษฎร์บังหลวง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   759 ( 758 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 192 นาที)   99.87%

  ชนักติดหลัง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   902 ( 901 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,013 นาที)   99.89%

  ชักแม่น้ำทั้งห้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   703 ( 702 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 265 นาที)   99.86%

  ชักใบให้เรือเสีย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   785 ( 784 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 664 นาที)   99.87%

  ชักใย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,269 ( 1,268 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,045 นาที)   99.92%

  ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,212 ( 1,212 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 103 นาที)   100.00%

  ชั่วนาตาปี สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,064 ( 1,063 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 103 นาที)   99.91%

  ชาติเสือจับเนื้อกินเอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,444 ( 1,444 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 54 นาที)   100.00%

  ชาติเสือไม่ทิ้งลาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,356 ( 1,355 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 112 นาที)   99.93%

  ชายหาบหญิงคอน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   872 ( 871 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  ช้างเท้าหลัง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,109 ( 1,108 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.91%

  ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,101 ( 1,101 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 717 นาที)   100.00%

  ซื่อเหมือนแมวนอนหวด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   922 ( 921 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 210 นาที)   99.89%

  ซื้อร่มหน้าฝน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,362 ( 1,361 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.93%

  ซุ่มซ่ามเหมือนจีนใหม่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   999 ( 998 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 717 นาที)   99.90%

  เฒ่าหัวงู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   998 ( 997 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 511 นาที)   99.90%

  ดอกทอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,068 ( 1,067 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,000 นาที)   99.91%

  ดอกพิกุลร่วง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,353 ( 1,352 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 465 นาที)   99.93%

  ดอกไม้ริมทาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,711 ( 1,711 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 604 นาที)   100.00%

  ดาบสองคม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,887 ( 1,886 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 291 นาที)   99.95%

  ดาวล้อมเดือน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,482 ( 1,482 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 51 นาที)   100.00%

  ดินพอกหางหมู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,599 ( 1,598 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 76 นาที)   99.94%

  ดินไม่กลบหน้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   602 ( 601 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 208 นาที)   99.83%

  ดีดลูกคิด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   768 ( 767 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 620 นาที)   99.87%

  เด็กเมื่อวานซืน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   742 ( 741 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 710 นาที)   99.87%

  เด็กอมมือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   974 ( 974 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 87 นาที)   100.00%

  เด็ดดอกฟ้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,370 ( 1,369 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 303 นาที)   99.93%

  เดือนยังกะจับมด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   932 ( 931 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 618 นาที)   99.89%

  สำนวนไทย กินปูนร้อนท้อง ถามเมื่อ (2016-11-01)   625 ( 624 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,041 นาที)   99.84%

  กบเลือกนาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,437 ( 1,436 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 130 นาที)   99.93%

  ก้มหน้า ก้มตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   921 ( 921 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 323 นาที)   100.00%

  กรวดน้ำคว่ำกะลา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   598 ( 597 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 768 นาที)   99.83%

  กรวดน้ำคว่ำขัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   712 ( 711 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 638 นาที)   99.86%

  กระจอกงอกง่อย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   938 ( 937 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 833 นาที)   99.89%

  กระจัดพลัดพราย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   603 ( 602 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 381 นาที)   99.83%

  กระชังหน้าใหญ่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   701 ( 700 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 478 นาที)   99.86%

  กระเชอก้นรั่ว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,485 ( 1,484 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.93%

  กระดกกระดนโด่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   626 ( 625 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 978 นาที)   99.84%

  กระดังงาลนไฟ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   985 ( 984 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  กระดี่ได้น้ำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,130 ( 1,129 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 774 นาที)   99.91%

  กระดูกแข็ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   915 ( 914 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 995 นาที)   99.89%

  กระดูกคนละเบอร์ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   3,801 ( 3,800 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 14 นาที)   99.97%

  กระดูกสันหลังของชาติ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   718 ( 717 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 76 นาที)   99.86%

  กระต่ายขาเดียว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   966 ( 965 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 423 นาที)   99.90%

  กระต่ายสามขา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   968 ( 967 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  กระต่ายหมายจันทร์ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,106 ( 1,105 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 202 นาที)   99.91%

  กระต่ายแหย่เสือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,597 ( 1,596 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 370 นาที)   99.94%

  กระเทือนซาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   825 ( 824 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 869 นาที)   99.88%

  ไก่อ่อน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,048 ( 1,047 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 875 นาที)   99.90%

  กระแตวับ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   799 ( 798 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 992 นาที)   99.87%

  ขนมพอผสมกับน้ำยา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   877 ( 876 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  ขนหน้าแข้งไม่ร่วง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   735 ( 734 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 175 นาที)   99.86%

  ขมเป็นยา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   682 ( 681 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 215 นาที)   99.85%

  ข่มเหงคะเนงร้าย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   592 ( 591 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 521 นาที)   99.83%

  ขมิ้นกับปูน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   739 ( 738 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.86%

  ขวานฝ่าซาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   819 ( 818 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 779 นาที)   99.88%

  เข้าเนื้อ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   801 ( 800 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 748 นาที)   99.88%

  เข้าพกเข้าห่อ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   690 ( 689 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 899 นาที)   99.86%

  เข้าพระเข้านาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   849 ( 848 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 561 นาที)   99.88%

  คงเส้นคงวา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,328 ( 1,328 ) views  (ไม่มีคนดู)   100.00%

  คนละไม้คนละมือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,296 ( 1,296 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 439 นาที)   100.00%

  คมในฝัก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,108 ( 1,107 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 784 นาที)   99.91%

  ครอบจักรวาล สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   698 ( 697 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.86%

  คร่ำหวอด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   815 ( 814 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.88%

  ครึ่ง ๆ กลาง ๆ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,269 ( 1,268 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 257 นาที)   99.92%

  คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   826 ( 825 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 19 นาที)   99.88%

  คลับคล้ายคลับคลา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   940 ( 939 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 569 นาที)   99.89%

  คลื่นกระทบฝั่ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   837 ( 836 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 144 นาที)   99.88%

  คลื่นใต้น้ำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   2,218 ( 2,218 ) views  (ไม่มีคนดู)   100.00%

  ฆ่าควายอย่าเสียดายพริก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   880 ( 879 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 323 นาที)   99.89%

  ฆ่าไม่ตายขายไม่ขาด ฆ่าไม่ตายขายไม่ขาด ถามเมื่อ (2016-11-01)   824 ( 823 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 398 นาที)   99.88%

  ฆ้องปากแตก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,288 ( 1,287 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 121 นาที)   99.92%

  งอมแงม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   655 ( 654 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 238 นาที)   99.85%

  งอมพระราม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,014 ( 1,013 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 700 นาที)   99.90%

  กินแกงร้อน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-10-31)   1,808 ( 1,807 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 114 นาที)   99.94%

  กามิอาจเทียมหงส์ ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   863 ( 689 ) views  (ไม่มีคนดู)   79.84%

  กุหลาบริมทาง ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   1,278 ( 1,124 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 390 นาที)   87.95%

  กุหลาบเวียงพิงค์ ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   1,467 ( 1,282 ) views  (ไม่มีคนดู)   87.39%

  เกิดเป็นเสือยังไว้ลายเสือ ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   1,036 ( 870 ) views  (ไม่มีคนดู)   83.98%

  เกิดเป็นหญิงยากยิ่งจะไว้ตัว ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   1,018 ( 813 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,062 นาที)   79.86%

  แก่มะพร้าวห้าว ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   1,029 ( 826 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 680 นาที)   80.27%

  ไก่แก่แม่ปลาช่อน ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   1,210 ( 1,023 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 297 นาที)   84.55%

  ไก่แก่หนังเหนียว ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   1,632 ( 1,207 ) views  (ไม่มีคนดู)   73.96%

  ไก่ไข่แล้วย่อมกระต๊าก ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   2,488 ( 2,047 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 310 นาที)   82.27%

  ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   1,305 ( 1,021 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 278 นาที)   78.24%

  ข้าวไม่ตากตำเหนียว ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   1,135 ( 937 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 694 นาที)   82.56%

  ความสงบเสงี่ยมคือความงามของหญิง ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   1,143 ( 955 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 236 นาที)   83.55%

  คอเหล็ก ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   870 ( 709 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 864 นาที)   81.49%

  ฆ้องกลองที่ดี ไม่ตีก็ดัง ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   3,101 ( 2,736 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 89 นาที)   88.23%

  ช้างเผือกเกิดในไพรไม่เกิดในกรุง ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   1,045 ( 895 ) views  (ไม่มีคนดู)   85.65%

  เฒ่าสารพัดพิษ ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   808 ( 654 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 252 นาที)   80.94%

  เฒ่าหัวงู ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   857 ( 679 ) views  (ไม่มีคนดู)   79.23%

Tag ที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย (35)  |  คำเปรียบเทียบ (553)  |  สำนวนไทย (558)  |