บทความเกี่ยวกับ Tag คำเปรียบเทียบ

  สว่างเหมือน คำเปรียบเทียบ ถามเมื่อ (2022-11-15)   4,765 ( 3,630 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 217 นาที)   76.18%

  ผีซ้ำด้ำพลอย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2021-06-29)   367 ( 366 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 907 นาที)   99.73%

  แผ่สองสลึง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2021-06-29)   348 ( 347 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 680 นาที)   99.71%

  เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2021-06-29)   920 ( 919 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 237 นาที)   99.89%

  หวานอมขมกลืน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2020-02-04)   3,355 ( 3,355 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 225 นาที)   100.00%

  เฒ่ามะละกอ ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2020-02-03)   1,443 ( 1,248 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 681 นาที)   86.49%

  น้ำลูบหมายถึงอะไร ถามเมื่อ (2019-12-27)   1,278 ( 1,277 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 39 นาที)   99.92%

  ผมดุจเส้นไหม หมายถึง ถามเมื่อ (2019-11-28)   1,202 ( 1,201 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 678 นาที)   99.92%

  ขอตัวอย่างคำเปรียบเทียบในภาษาไทยค่ะ ถามเมื่อ (2017-09-05)   163,033 ( 109,012 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 6 นาที)   66.86%

  เป็นหุ่นให้เชิด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   839 ( 838 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 695 นาที)   99.88%

  เป็นหูเป็นตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   1,073 ( 1,072 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,078 นาที)   99.91%

  เปิดหูเปิดตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   1,553 ( 1,552 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 667 นาที)   99.94%

  เป่าปี่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   2,160 ( 2,159 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.95%

  เป่าฝุ่น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   1,093 ( 1,092 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 684 นาที)   99.91%

  แปดเหลี่ยมสิบสองคม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   945 ( 944 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 118 นาที)   99.89%

  ไปตายเอาดาบหน้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   928 ( 927 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  ไปวัดไปวาได้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   1,494 ( 1,493 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 214 นาที)   99.93%

  ไปน้ำขุ่นๆ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   1,092 ( 1,091 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 922 นาที)   99.91%

  ผิดหูผิดตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   951 ( 950 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  ผินหลังให้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   970 ( 969 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 27 นาที)   99.90%

  ผ้าขี้ริ้วห่อทอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   1,049 ( 1,048 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  ผีซ้ำด้ามพลอย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   1,018 ( 1,017 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 527 นาที)   99.90%

  ผ้าเหลืองร้อน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   1,367 ( 1,366 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.93%

  แผ่นดินกลบหน้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   2,123 ( 2,122 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.95%

  แผ่นดินไม่ไร้เท่าฝบพุทรา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   1,291 ( 1,290 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 541 นาที)   99.92%

  แผ่นดินเท่าใบพุทรา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-15)   1,422 ( 1,421 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 424 นาที)   99.93%

  เป็นทองแผ่นเดียวกัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   927 ( 926 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  เป็นน้ำเป็นนวล สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   1,273 ( 1,272 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)   99.92%

  เป็นเนื้อเป็นตัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   1,032 ( 1,031 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 648 นาที)   99.90%

  เป็นบ้าเป็นหลัง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   1,097 ( 1,096 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.91%

  เป็นปี่เป็นขลุ่ย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   854 ( 855 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 18 นาที)   100.12%

  เป็นฝั่งเป็นฝา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   1,472 ( 1,471 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 154 นาที)   99.93%

  เป็นฟืนเป็นไฟ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   1,001 ( 1,000 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 884 นาที)   99.90%

  เป็นล่ำเป็นสัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   1,318 ( 1,317 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 355 นาที)   99.92%

  เป็นโล้เป็นพาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   843 ( 842 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 267 นาที)   99.88%

  เป็นวรรคเป็นเวร สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-13)   917 ( 916 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 558 นาที)   99.89%

  ปอกกล้วยเข้าปาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   2,005 ( 2,004 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 764 นาที)   99.95%

  ปอดลอย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   868 ( 867 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 621 นาที)   99.88%

  ปัญญาแค่หางอึ่ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   1,041 ( 1,040 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,045 นาที)   99.90%

  ปัดสวะ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   970 ( 969 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  ปากตลาด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   1,696 ( 1,695 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,051 นาที)   99.94%

  ปากตำแย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   1,871 ( 1,871 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 797 นาที)   100.00%

  ปากปราศัยน้ำใจเชือดคอ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   1,446 ( 1,445 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 310 นาที)   99.93%

  ปากปลาร้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   1,282 ( 1,281 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.92%

  ปากเปียกปากแฉะ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   1,120 ( 1,119 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 192 นาที)   99.91%

  ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   1,157 ( 1,156 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 497 นาที)   99.91%

  ปากว่ามือถึง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   1,178 ( 1,177 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 665 นาที)   99.92%

  ปากหอยปากปู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   1,289 ( 1,288 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,075 นาที)   99.92%

  ปากเหยี่ยวปากกา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   1,024 ( 1,023 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 108 นาที)   99.90%

  ปิดประตูตีแมว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   930 ( 929 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 456 นาที)   99.89%

  ปีกกล้าขาแข็ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   1,359 ( 1,358 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 531 นาที)   99.93%

  ปีมะโว้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   887 ( 886 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 794 นาที)   99.89%

  เป็ดขันประชันไก่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   888 ( 887 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 458 นาที)   99.89%

  เป็นกอบเป็นกำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   920 ( 919 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 787 นาที)   99.89%

  เป็นเงาตามตัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   1,032 ( 1,031 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 312 นาที)   99.90%

  เป็นหน้าดั้ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   954 ( 953 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,013 นาที)   99.90%

  เป็นตุเป็นตะ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-09)   979 ( 978 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 448 นาที)   99.90%

  แทรกแผ่นดิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-07)   872 ( 871 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 989 นาที)   99.89%

  แบกหน้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-07)   1,202 ( 1,201 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.92%

  นั่งทับอุจจาระ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   1,012 ( 1,011 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 907 นาที)   99.90%

  นั่งในหัวใจ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   961 ( 960 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 544 นาที)   99.90%

  น้ำซึมบ่อทราย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   942 ( 941 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  น้ำตาตกใน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   1,012 ( 1,011 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 534 นาที)   99.90%

  น้ำตาเป็นเผาเต่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   2,871 ( 2,870 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 448 นาที)   99.97%

  น้ำท่วมปาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   1,640 ( 1,639 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 963 นาที)   99.94%

  น้ำน้อยแพ้ไฟ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   999 ( 998 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  นายว่าขี้ข้าพลอย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   1,003 ( 1,002 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,023 นาที)   99.90%

  นิยมนิยาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   817 ( 816 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 598 นาที)   99.88%

  น้ำผักบุ้งไป น้ำสายบัวมา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   1,673 ( 1,672 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 311 นาที)   99.94%

  นิ่งเป็นสิงโตหิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   3,160 ( 3,159 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 218 นาที)   99.97%

  เนื้อไหนร้าย ให้ตัดทิ้งเสีย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   1,290 ( 1,289 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 211 นาที)   99.92%

  น้ำผึ้งเดือนห้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   1,783 ( 1,782 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 878 นาที)   99.94%

  น้ำผึ้งหยดเดียว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   5,238 ( 5,238 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 93 นาที)   100.00%

  น้ำสั่งฟ้าปลาสั่งฝน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   905 ( 904 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 22 นาที)   99.89%

  น้ำไหลไฟดับ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   2,546 ( 2,545 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 592 นาที)   99.96%

  บุญมาวาสนาส่ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   1,696 ( 1,695 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 672 นาที)   99.94%

  บุญหนักศักดิ์ใหญ่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   1,811 ( 1,811 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 45 นาที)   100.00%

  เบี้ยหัวแตก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-06)   1,274 ( 1,273 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 210 นาที)   99.92%

  ทำได้อย่างเป็ด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-02)   2,543 ( 2,543 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 230 นาที)   100.00%

  ทิ้งทวน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-02)   1,315 ( 1,314 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 306 นาที)   99.92%

  ทิ้งไพ่ใบสุดท้าย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-02)   1,280 ( 1,279 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 539 นาที)   99.92%

  ทีใครทีมัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-02)   2,013 ( 2,012 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.95%

  ที่เท่าแมวดิ้นตาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-02)   809 ( 808 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 100 นาที)   99.88%

  ทุบหม้อข้าว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-02)   931 ( 930 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 524 นาที)   99.89%

  เทครัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-02)   970 ( 969 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  เทือกเถาเหล่ากอ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-02)   800 ( 799 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 691 นาที)   99.88%

  แทงใจดำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-02)   898 ( 897 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  ตาเป็นสับปะรด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   1,093 ( 1,092 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,028 นาที)   99.91%

  ตามเพลง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   1,645 ( 1,644 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 976 นาที)   99.94%

  ตามยถากรรม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   883 ( 882 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  ตาลยอดด้วน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   978 ( 977 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 971 นาที)   99.90%

  ตาสีตาสา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   1,091 ( 1,090 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 769 นาที)   99.91%

  ตาร้อน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   1,889 ( 1,888 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 780 นาที)   99.95%

  ตาเล็ก ตาน้อย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   843 ( 842 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 517 นาที)   99.88%

  ติดสอยห้อยตาม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   1,062 ( 1,061 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 689 นาที)   99.91%

  ติดไม้ติดมือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   1,083 ( 1,082 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 766 นาที)   99.91%

  ตีปลาหน้าไซ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   878 ( 877 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 86 นาที)   99.89%

  ตีท้ายน้ำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   1,013 ( 1,012 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  ตีนถีบปากกัด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   1,100 ( 1,099 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 963 นาที)   99.91%

  ตีนเท่าฝาหอย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   1,569 ( 1,568 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 607 นาที)   99.94%

  ตีหลายหน้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   905 ( 904 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 709 นาที)   99.89%

  ตีหัวหมา ด่าแม่เจ็ก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   1,768 ( 1,767 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 716 นาที)   99.94%

  ตืดเป็นตังเม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   1,079 ( 1,078 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 937 นาที)   99.91%

  เต่าใหญ่ไข่กลบ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   1,133 ( 1,133 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 624 นาที)   100.00%

  เต้นแร้งเต้นกา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   1,310 ( 1,309 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 903 นาที)   99.92%

  แตงร่มใบ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   990 ( 989 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 668 นาที)   99.90%

  ใต้ดิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   1,026 ( 1,025 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 577 นาที)   99.90%

  โดดร่ม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   1,328 ( 1,327 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 715 นาที)   99.92%

  ได้น้ำได้เนื้อ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   1,548 ( 1,547 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.94%

  ได้หน้าได้ตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   1,240 ( 1,239 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 681 นาที)   99.92%

  ตบตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   1,401 ( 1,400 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.93%

  ตบหัวกลางศาลา ขอขมาที่บ้าน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   922 ( 921 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 953 นาที)   99.89%

  ตบหัวลูบหลัง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   1,198 ( 1,197 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 762 นาที)   99.92%

  ตลกบริโภค สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   1,079 ( 1,078 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 646 นาที)   99.91%

  ตลาดหน้าคุก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   1,123 ( 1,122 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 802 นาที)   99.91%

  ต่อความยาว สาวความยืด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   2,168 ( 2,167 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 696 นาที)   99.95%

  ต่อปาก ต่อคำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   1,025 ( 1,024 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 394 นาที)   99.90%

  ต้นคดปลายตรง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   1,243 ( 1,242 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 414 นาที)   99.92%

  ต้นร้าย ปลายดี สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   904 ( 903 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 32 นาที)   99.89%

  ต้มยำ ทำแกง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   1,556 ( 1,556 ) views  (ไม่มีคนดู)   100.00%

  ต้อนหมูเข้าเล้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   971 ( 970 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  ตะเภาเดียวกัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   1,317 ( 1,316 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 844 นาที)   99.92%

  ตัดเชือก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   1,034 ( 1,033 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 235 นาที)   99.90%

  ตัดญาติขาดมิตร สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   1,001 ( 1,000 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 238 นาที)   99.90%

  ตัวใครตัวมัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   1,019 ( 1,019 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 779 นาที)   100.00%

  ตัวตายตัวแทน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   887 ( 886 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,063 นาที)   99.89%

  ตัวเป็นเกลียว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   920 ( 919 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 455 นาที)   99.89%

  ตั้งศาลเตี้ย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   1,207 ( 1,206 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 145 นาที)   99.92%

  ตาเป็นนกแขวก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   1,789 ( 1,788 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 259 นาที)   99.94%

  ตาเป็นมัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-30)   907 ( 906 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 535 นาที)   99.89%

  ช้างเผือกเกิดในป่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   1,672 ( 1,671 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.94%

  ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   1,050 ( 1,049 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 595 นาที)   99.90%

  ช้างสารชนกัน หญ้าแพรกก็แหลกลาญ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   1,601 ( 1,600 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 451 นาที)   99.94%

  ชี้โพรงให้กระรอก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   4,296 ( 4,296 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 458 นาที)   100.00%

  ชุบมือเปิบ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   2,001 ( 2,000 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 602 นาที)   99.95%

  เชือดไก่ให้ลิงดู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   1,122 ( 1,122 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 50 นาที)   100.00%

  เชื้อไม่ทิ้งแถว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   1,421 ( 1,420 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.93%

  แช่งชักหักกระดูก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   1,184 ( 1,183 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 707 นาที)   99.92%

  ใช้แมวเฝ้าปลาย่าง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   1,363 ( 1,362 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.93%

  ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-28)   1,521 ( 1,521 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 81 นาที)   100.00%

  จับแพะชนแกะ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   825 ( 824 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 384 นาที)   99.88%

  จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   1,242 ( 1,241 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 143 นาที)   99.92%

  จับให้มั่นคั้นให้ตาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   1,235 ( 1,234 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 801 นาที)   99.92%

  จีนใหม่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   1,132 ( 1,131 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 318 นาที)   99.91%

  จืดเหมือนไชยเชษฐ์ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   1,319 ( 1,318 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.92%

  จูงช้างลอดรูเข็ม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   1,185 ( 1,184 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 798 นาที)   99.92%

  เจ้าชู้ประตูดิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   1,030 ( 1,029 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 620 นาที)   99.90%

  เจ้าหน้าเจ้าตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   921 ( 920 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 759 นาที)   99.89%

  แจงสี่เบี้ย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   2,117 ( 2,116 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 955 นาที)   99.95%

  ใจดีสู้เสือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   2,152 ( 2,151 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 700 นาที)   99.95%

  ใจหายใจคว่ำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-25)   921 ( 921 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 725 นาที)   100.00%

  คลุกคลีตีโมง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   1,074 ( 1,073 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 745 นาที)   99.91%

  คลุมถุงชน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   2,151 ( 2,151 ) views  (ไม่มีคนดู)   100.00%

  ควันหลง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   1,203 ( 1,202 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 930 นาที)   99.92%

  คว้าน้ำเหลว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   1,032 ( 1,031 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 574 นาที)   99.90%

  คอขาดบาดตาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   2,764 ( 2,763 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 979 นาที)   99.96%

  คอทองแดง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   977 ( 976 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 922 นาที)   99.90%

  คอเป็นเอ็น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   2,498 ( 2,497 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.96%

  คางคกขึ้นวอ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   1,218 ( 1,217 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 900 นาที)   99.92%

  คางเหลือง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   1,339 ( 1,338 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 168 นาที)   99.93%

  คาบลูกคาบดอก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   1,372 ( 1,371 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 964 นาที)   99.93%

  คาบเส้นยาแดง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   1,064 ( 1,063 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 806 นาที)   99.91%

  คาหนังคาเขา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   1,035 ( 1,034 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 602 นาที)   99.90%

  คู่สร้างคู่สม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   1,901 ( 1,900 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 817 นาที)   99.95%

  เคราะห์หามยามร้าย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   1,283 ( 1,282 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.92%

  เค็มเป็นเกลือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   1,616 ( 1,615 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 58 นาที)   99.94%

  เคียงบ่าเคียงไหล่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   1,220 ( 1,219 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 587 นาที)   99.92%

  โคแก่กินหญ้าอ่อน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   1,794 ( 1,793 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 671 นาที)   99.94%

  โคมลอย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   1,369 ( 1,368 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.93%

  โค่นกล้วยอย่าไว้หน่อ ฆ่าพ่ออย่าไว้ลูก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   1,135 ( 1,134 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,017 นาที)   99.91%

  โง่แกมหยิ่ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   1,085 ( 1,084 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.91%

  เข้ารกเข้าพง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-22)   1,134 ( 1,133 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,034 นาที)   99.91%

  เข้าร่องเข้ารอย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-22)   907 ( 906 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 925 นาที)   99.89%

  เข้าไส้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-22)   901 ( 900 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 624 นาที)   99.89%

  เข้าเลือดเข้าเนื้อ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-22)   858 ( 857 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 562 นาที)   99.88%

  ไข่ในหิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-22)   1,627 ( 1,626 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 590 นาที)   99.94%

  เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-22)   3,336 ( 3,337 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 577 นาที)   100.03%

  กาหลงรัง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   1,116 ( 1,115 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 786 นาที)   99.91%

  กำปั้นทุบดิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   1,568 ( 1,567 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,006 นาที)   99.94%

  กำเริบเสิบสาน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   895 ( 894 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  กำลังกินกำลังนอน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   1,263 ( 1,262 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 315 นาที)   99.92%

  กิ้งก่าได้ทอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   2,628 ( 2,627 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 311 นาที)   99.96%

  กิ่งทองใบหยก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   1,520 ( 1,519 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 270 นาที)   99.93%

  กินเกลือกินกะปิ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   1,024 ( 1,023 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 848 นาที)   99.90%

  กินของเก่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   1,101 ( 1,101 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 509 นาที)   100.00%

  กินขาด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   936 ( 935 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 568 นาที)   99.89%

  กินขันหมาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   1,086 ( 1,085 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 968 นาที)   99.91%

  กินข้าวร้อนนอนตื่นสาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   1,467 ( 1,467 ) views  (ไม่มีคนดู)   100.00%

  กินข้าวต้มกระโจมกลาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   1,172 ( 1,171 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 471 นาที)   99.91%

  กินบนเรือนขี้บนหลังคา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   890 ( 889 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 165 นาที)   99.89%

  กินดิบ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   975 ( 974 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 827 นาที)   99.90%

  กินนอกกินใน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   948 ( 947 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,068 นาที)   99.89%

  กินน้ำตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   948 ( 947 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 708 นาที)   99.89%

  กินน้ำตาต่างข้าว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   861 ( 860 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.88%

  กินน้ำใต้ศอก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   1,081 ( 1,080 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 46 นาที)   99.91%

  กินบ่อนนอนบ่อน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   857 ( 856 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 961 นาที)   99.88%

  กินบ้านกินเมือง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   1,051 ( 1,050 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 989 นาที)   99.90%

  กินบุญเก่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-21)   886 ( 885 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 340 นาที)   99.89%

  กระโถนท้องพระโรง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   1,019 ( 1,018 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 641 นาที)   99.90%

  กระสือตอมห่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   1,138 ( 1,137 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 977 นาที)   99.91%

  กลมเป็นลูกบิลเลียด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   1,110 ( 1,109 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 497 นาที)   99.91%

  กลมเป็นลูกมะนาว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   1,069 ( 1,068 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 546 นาที)   99.91%

  กลับเนื้อกลับตัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   1,821 ( 1,820 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 390 นาที)   99.95%

  กลับหน้ามือเป็นหลังมือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   1,514 ( 1,513 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 650 นาที)   99.93%

  กลืนไม่เข้าคายไม่ออก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   2,095 ( 2,094 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 318 นาที)   99.95%

  กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   1,040 ( 1,039 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 141 นาที)   99.90%

  กวัดไกวไสส่ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   973 ( 972 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 516 นาที)   99.90%

  ก่อกรรมทำเข็ญ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   1,928 ( 1,927 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 451 นาที)   99.95%

  ก่อร่างสร้างตัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   1,675 ( 1,674 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 95 นาที)   99.94%

  กะลา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   1,200 ( 1,199 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 543 นาที)   99.92%

  กัดก้อนเกลือกิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   1,213 ( 1,212 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,024 นาที)   99.92%

  กันดีกว่าแก้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   985 ( 984 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,017 นาที)   99.90%

  กันท่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   1,096 ( 1,095 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 782 นาที)   99.91%

  กาคาบพริก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   2,746 ( 2,745 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.96%

  กาฝาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   1,454 ( 1,453 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,029 นาที)   99.93%

  กาในหมู่หงส์ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-18)   1,047 ( 1,046 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 757 นาที)   99.90%

  หอคอยงาช้าง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   1,194 ( 1,193 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 502 นาที)   99.92%

  หักด้ามพร้าด้วยเข่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   1,061 ( 1,060 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.91%

  หอมปากหอมคอ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   1,167 ( 1,166 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.91%

  หวานลิ้นกินตาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   2,491 ( 2,490 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 488 นาที)   99.96%

  หงายเก๋ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   920 ( 919 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 806 นาที)   99.89%

  หญ้าปากคอก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   1,071 ( 1,070 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,031 นาที)   99.91%

  หนอนบ่อนไส้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   1,197 ( 1,196 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 527 นาที)   99.92%

  หนอนหนังสือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   2,722 ( 2,722 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 875 นาที)   100.00%

  ออกยักษ์ออกโขน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   893 ( 892 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 535 นาที)   99.89%

  ออกลาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   996 ( 995 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 629 นาที)   99.90%

  อ้าปากเห็นลิ้นไก่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   1,454 ( 1,453 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 869 นาที)   99.93%

  เอาข้างเข้าถู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   920 ( 919 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 269 นาที)   99.89%

  เอาน้ำลูบ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-16)   1,671 ( 1,670 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.94%

  ศรศิลป์ไม่กินกัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   934 ( 933 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 584 นาที)   99.89%

  ศาลเตี้ย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   917 ( 916 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 797 นาที)   99.89%

  ศิษย์มีครู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   1,430 ( 1,429 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 987 นาที)   99.93%

  ศึกหน้านาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   1,123 ( 1,122 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 742 นาที)   99.91%

  ส่งเดช สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   850 ( 849 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.88%

  สดๆ ร้อนๆ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   888 ( 887 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 593 นาที)   99.89%

  สมน้ำสมเนื้อ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   991 ( 990 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,055 นาที)   99.90%

  สวมเขา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   1,837 ( 1,836 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 283 นาที)   99.95%

  สวมหัวโขน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   1,323 ( 1,322 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,035 นาที)   99.92%

  สองหน้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   1,862 ( 1,861 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,082 นาที)   99.95%

  สองหัวดีกว่าหัวเดียว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   2,115 ( 2,114 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 853 นาที)   99.95%

  สอดรู้สอดเห็น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   1,681 ( 1,680 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 146 นาที)   99.94%

  สอนลูกให้เป็นโจร สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   1,205 ( 1,204 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.92%

  สอยดอกฟ้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   860 ( 859 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.88%

  สันหลังยาว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   1,168 ( 1,167 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.91%

  สาดโคลน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   1,967 ( 1,966 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 365 นาที)   99.95%

  สาดเสียเทเสีย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   852 ( 851 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 899 นาที)   99.88%

  สามวันดีสี่วันไข้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   1,224 ( 1,223 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 594 นาที)   99.92%

  สาวไส้กันเอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   852 ( 851 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 929 นาที)   99.88%

  เสือซ่อนเล็บ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   1,914 ( 1,914 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 155 นาที)   100.00%

  เสือนอนกิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   1,545 ( 1,544 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 616 นาที)   99.94%

  เสือลากหาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   1,033 ( 1,032 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,022 นาที)   99.90%

  เสือลำบาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   1,140 ( 1,139 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 982 นาที)   99.91%

  ใส่คะแนนไม่ทัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   1,171 ( 1,170 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 676 นาที)   99.91%

  ใส่ไฟ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   1,380 ( 1,379 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 883 นาที)   99.93%

  ใส่หน้ากาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-15)   1,419 ( 1,418 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 711 นาที)   99.93%

  ไวไฟ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-14)   996 ( 995 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  ว่าสาดเสียเทเสีย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-14)   892 ( 891 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 667 นาที)   99.89%

  ว่าวติดลม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-14)   2,109 ( 2,108 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 321 นาที)   99.95%

  วางเพลิง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-11)   1,329 ( 1,328 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 153 นาที)   99.92%

  ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-11)   1,089 ( 1,088 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 655 นาที)   99.91%

  ว่านอนสอนง่าย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-11)   2,158 ( 2,157 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 741 นาที)   99.95%

  ว่าเป็นฉาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-11)   894 ( 893 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 928 นาที)   99.89%

  นอกคอก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-10)   1,650 ( 1,649 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 884 นาที)   99.94%

  นอกสังเวียน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-10)   995 ( 994 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  ลิ้นตวัดถึงหู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-10)   1,143 ( 1,142 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 809 นาที)   99.91%

  วัดรอยตีน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-10)   917 ( 916 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  วัวพันหลัก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-10)   1,097 ( 1,096 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 521 นาที)   99.91%

  วัวแก่กินหญ้าอ่อน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-10)   1,459 ( 1,458 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.93%

  รกคนดีกว่ารกหญ้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   870 ( 869 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  รวบหัวรวบหาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,172 ( 1,171 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 708 นาที)   99.91%

  รอดปากเหยี่ยวปากกา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,302 ( 1,301 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 804 นาที)   99.92%

  ร่มโพธิ์ร่มไทร สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,065 ( 1,064 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 916 นาที)   99.91%

  ร่มไม้ชายคา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,453 ( 1,452 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.93%

  ร้อนตัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   2,421 ( 2,420 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,067 นาที)   99.96%

  ร่วมเรียงเคียงหมอน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   905 ( 904 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 517 นาที)   99.89%

  ร้อนผ้าเหลือง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   968 ( 967 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  ร้อนวิชา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   976 ( 975 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 635 นาที)   99.90%

  ร้อยลิ้นกะลาวน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,542 ( 1,541 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 635 นาที)   99.94%

  ร้อยสีพันอย่าง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   859 ( 858 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.88%

  ร้อยเอ็ดเจ็ดหัวเมือง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   820 ( 819 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,032 นาที)   99.88%

  รักนักมักหน่าย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,127 ( 1,126 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 791 นาที)   99.91%

  รัดเข็มขัด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,443 ( 1,442 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 852 นาที)   99.93%

  ระยำตำบอน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   858 ( 857 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 595 นาที)   99.88%

  ราชรถมาเกย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   993 ( 992 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 519 นาที)   99.90%

  ราบเป็นหน้ากลอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   911 ( 910 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 450 นาที)   99.89%

  รีดนาทาเร้น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   952 ( 951 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 567 นาที)   99.89%

  ฤกษ์พานาที สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,091 ( 1,090 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 910 นาที)   99.91%

  ฤๅษีแปลงสาร สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   6,855 ( 6,858 ) views  (ไม่มีคนดู)   100.04%

  ฤกษ์งามยามดี สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,201 ( 1,200 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,067 นาที)   99.92%

  ลงรอยกัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   856 ( 855 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 647 นาที)   99.88%

  ลงแดง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,122 ( 1,121 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.91%

  ลงแขก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,471 ( 1,470 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,032 นาที)   99.93%

  ลงเรือลำเดียวกัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,341 ( 1,340 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 537 นาที)   99.93%

  ลดราวาศอก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,335 ( 1,334 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,032 นาที)   99.93%

  ลม ๆ แล้ง ๆ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,967 ( 1,967 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 279 นาที)   100.00%

  ลมพัดชายเขา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   919 ( 918 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 648 นาที)   99.89%

  ลมเพลมพัด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,518 ( 1,517 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,040 นาที)   99.93%

  ลอยลม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,276 ( 1,275 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 873 นาที)   99.92%

  ล้มทั้งยืน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,057 ( 1,056 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 656 นาที)   99.91%

  ล้มลุกคลุกคลาน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,051 ( 1,050 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 164 นาที)   99.90%

  ล้มหมอนนอนเสื่อ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   2,235 ( 2,234 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 476 นาที)   99.96%

  ล้วงคองูเห่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,014 ( 1,013 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 894 นาที)   99.90%

  ล้วงตับ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,093 ( 1,093 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 603 นาที)   100.00%

  ลับลมคมใน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,070 ( 1,069 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 671 นาที)   99.91%

  ลำหักลำโค่น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,016 ( 1,015 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  ล้ำหน้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,220 ( 1,219 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.92%

  ลิงหลอกเจ้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   2,168 ( 2,167 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,029 นาที)   99.95%

  ลูกท่านหลานเธอ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   1,392 ( 1,391 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 554 นาที)   99.93%

  ทนายหน้าหอ ทนายหน้าหอ ถามเมื่อ (2016-11-08)   1,188 ( 1,187 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 54 นาที)   99.92%

  มีภาษีกว่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   792 ( 791 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 886 นาที)   99.87%

  มีเส้น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   1,209 ( 1,208 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 762 นาที)   99.92%

  มีอันจะกิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   960 ( 959 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,059 นาที)   99.90%

  มีอายุ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   813 ( 812 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 959 นาที)   99.88%

  มืดแปดด้าน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   1,122 ( 1,121 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,084 นาที)   99.91%

  มืดฟ้ามัวดิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   969 ( 968 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 843 นาที)   99.90%

  ยกภูเขาออกจากอก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   1,230 ( 1,229 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 717 นาที)   99.92%

  ยกเค้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   1,420 ( 1,419 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 622 นาที)   99.93%

  ยกเครื่อง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   2,220 ( 2,219 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 97 นาที)   99.95%

  ยกเมฆ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   1,424 ( 1,423 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 389 นาที)   99.93%

  ยกยอปอปั้น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   1,085 ( 1,084 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.91%

  ยกใหญ่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   1,077 ( 1,076 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 495 นาที)   99.91%

  ยักกระสอบ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   847 ( 846 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.88%

  ย้อมแมวขาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   1,126 ( 1,125 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.91%

  ยืนกระต่ายขาเดียว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   1,056 ( 1,055 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.91%

  ยืมจมูกคนอื่นหายใจ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   1,034 ( 1,033 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 587 นาที)   99.90%

  ยื่นจมูก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   859 ( 858 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 170 นาที)   99.88%

  ยื่นหมูยื่นแมว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   1,353 ( 1,352 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.93%

  ยุแยงตะแคงรั่ว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   1,298 ( 1,297 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 533 นาที)   99.92%

  แย้มปากเห็นไรฟัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-08)   1,418 ( 1,417 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 122 นาที)   99.93%

  ภาวนากันตาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   865 ( 864 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,042 นาที)   99.88%

  มะนาวไม่มีน้ำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   3,106 ( 3,105 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 544 นาที)   99.97%

  ม้วนเสื่อ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   1,225 ( 1,224 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 573 นาที)   99.92%

  มะพร้าวห้าวขายสวน การบอกหรือการเอาสิ่งของมาแสดงต่อผู้ที่รู้อยู่แล้ว ถามเมื่อ (2016-11-07)   792 ( 791 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 626 นาที)   99.87%

  มันเทศขึ้นโต๊ะ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   1,062 ( 1,061 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 140 นาที)   99.91%

  มากหน้าหลายตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   957 ( 956 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  มากหมอมากความ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   831 ( 830 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 783 นาที)   99.88%

  มะพร้าวห้าวขายสวน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   911 ( 910 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  มารคอหอย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   984 ( 983 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 66 นาที)   99.90%

  มารหัวขน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   1,116 ( 1,115 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 144 นาที)   99.91%

  มาสำเภาเดียวกัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   1,181 ( 1,180 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,082 นาที)   99.92%

  มาเหนือเมฆ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   1,475 ( 1,474 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 746 นาที)   99.93%

  ม้าดีดกระโหลก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   1,454 ( 1,453 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 680 นาที)   99.93%

  ปรบมือให้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   940 ( 939 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 928 นาที)   99.89%

  ปลอกคอ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   1,681 ( 1,680 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 68 นาที)   99.94%

  ปล่อยนกปล่อยปลา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   1,576 ( 1,575 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.94%

  ปลากระดี่ได้น้ำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   898 ( 897 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 28 นาที)   99.89%

  ปลากระดี่ได้น้ำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   1,337 ( 1,336 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 901 นาที)   99.93%

  ปลาติดร่างแห สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   961 ( 960 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  ปลายอ้อปลายแขม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   874 ( 874 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 154 นาที)   100.00%

  ปวดเศียรเวียนเกล้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   829 ( 828 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 442 นาที)   99.88%

  ผงเข้าตาตัวเอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   1,188 ( 1,187 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.92%

  ผลพลอยได้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   930 ( 929 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  ผ่อนหนักเป็นเบา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   835 ( 834 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 702 นาที)   99.88%

  ผักต้มขนมยำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   916 ( 915 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 490 นาที)   99.89%

  ผักชีโรยหน้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   789 ( 788 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 885 นาที)   99.87%

  ผิดเป็นครู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   2,293 ( 2,293 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,066 นาที)   100.00%

  ผัดวันประกัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   1,406 ( 1,405 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,001 นาที)   99.93%

  ผิดฝาผิดตัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   917 ( 916 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 889 นาที)   99.89%

  ผิดพ้องหมองใจ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   906 ( 905 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 720 นาที)   99.89%

  ผิดสำแดง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   849 ( 848 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.88%

  แผลเก่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   835 ( 834 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 555 นาที)   99.88%

  ปล่อยไก่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   1,345 ( 1,344 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.93%

  ฝนสั่งฟ้า ปลาสั่งหนอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   965 ( 964 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 449 นาที)   99.90%

  ฝรั่งบางเสาธง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   770 ( 769 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 160 นาที)   99.87%

  ฝ่าคมหอกคมดาบ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   816 ( 815 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 793 นาที)   99.88%

  ฝันกลางวัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   1,134 ( 1,133 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 682 นาที)   99.91%

  ฝากเนื้อฝากตัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   846 ( 845 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 852 นาที)   99.88%

  ฝากไว้ก่อน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   860 ( 859 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 921 นาที)   99.88%

  พกนุ่น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   969 ( 968 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 712 นาที)   99.90%

  พกหิน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   1,058 ( 1,057 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 516 นาที)   99.91%

  พระเตมีย์ใบ้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   1,929 ( 1,928 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 848 นาที)   99.95%

  พระยาเทครัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   897 ( 896 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  พระอิฐพระปูน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   909 ( 908 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  พร้อมหน้าพร้อมตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   798 ( 797 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.87%

  พร้าขัดหลังเล่มเดียว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   1,421 ( 1,420 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 956 นาที)   99.93%

  พริกกะเกลือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   1,385 ( 1,384 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.93%

  พลอยฟ้าพลอยฝน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   929 ( 928 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 19 นาที)   99.89%

  พลัดที่นาคาที่อยู่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   1,142 ( 1,141 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.91%

  พลิกกระเป๋า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   1,404 ( 1,403 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 145 นาที)   99.93%

  พอลืมตาอ้าปาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   1,228 ( 1,227 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 844 นาที)   99.92%

  พอฟัดพอเหวี่ยง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   902 ( 901 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 609 นาที)   99.89%

  พอแรง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   803 ( 802 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 671 นาที)   99.88%

  พ่อแจ้แม่อู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   1,100 ( 1,099 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 969 นาที)   99.91%

  พ่อพวงมาลัย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   992 ( 991 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 315 นาที)   99.90%

  ฟังความข้างเดียว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   1,712 ( 1,714 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,051 นาที)   100.12%

  ฟังหูไว้หู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   1,404 ( 1,403 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 980 นาที)   99.93%

  ฟาดเคราะห์ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   1,660 ( 1,659 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.94%

  ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   858 ( 857 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 756 นาที)   99.88%

  ฟื้นฝอยหาตะเข็บ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   824 ( 823 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.88%

  ไฟจุกตูด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   1,103 ( 1,102 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.91%

  ไฟสุมขอน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   1,284 ( 1,283 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 239 นาที)   99.92%

  ไฟไหม้ฟาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   2,999 ( 2,998 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.97%

  ไฟสุมขอน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   1,397 ( 1,396 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 239 นาที)   99.93%

  ขนทรายเข้าวัด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,350 ( 1,349 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 841 นาที)   99.93%

  ฉลาดแกมโกง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,260 ( 1,259 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 197 นาที)   99.92%

  ตกถังข้าวสาร สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,504 ( 1,503 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,040 นาที)   99.93%

  ตกใต้เถรเทวทัต สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   867 ( 866 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 477 นาที)   99.88%

  ตกนรกทั้งเป็น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   885 ( 884 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 923 นาที)   99.89%

  ตกน้ำไม่ว่าย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,578 ( 1,577 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,056 นาที)   99.94%

  ตกเบ็ด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,621 ( 1,620 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,064 นาที)   99.94%

  ตกปากตกคำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,003 ( 1,002 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 883 นาที)   99.90%

  ตกเป็นเบี้ยล่าง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   788 ( 787 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 905 นาที)   99.87%

  ตกล่องปล่องชิ้น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   912 ( 911 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 532 นาที)   99.89%

  ตกหลุมพราง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,005 ( 1,004 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 491 นาที)   99.90%

  ตดไม่ทันหายเหม็น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   2,199 ( 2,198 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 288 นาที)   99.95%

  ถวายหัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   922 ( 921 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 959 นาที)   99.89%

  ถ่มน้ำลายรดฟ้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   857 ( 856 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 971 นาที)   99.88%

  ถอดเขี้ยวถอดเล็บ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,215 ( 1,214 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 670 นาที)   99.92%

  ถอนขนห่าน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,885 ( 1,884 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 368 นาที)   99.95%

  ถอนหงอก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   952 ( 951 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  ถ่านไฟเก่า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,054 ( 1,053 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.91%

  ถีบหัวส่ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,142 ( 1,141 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 933 นาที)   99.91%

  ถึงพริกถึงขิง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   935 ( 934 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  ถึงลูกถึงคน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,069 ( 1,068 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.91%

  ถูกเส้น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,334 ( 1,334 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 491 นาที)   100.00%

  เถียงคำไม่ตกฟาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,672 ( 1,671 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 922 นาที)   99.94%

  ทองแผ่นเดียวกัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   959 ( 958 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 912 นาที)   99.90%

  ทองไม่รู้ร้อน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,078 ( 1,077 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 566 นาที)   99.91%

  ทางออก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,419 ( 1,418 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 392 นาที)   99.93%

  ท้องยุ้งพุงกระสอบ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   852 ( 851 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 235 นาที)   99.88%

  ท้องแห้ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,130 ( 1,129 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 787 นาที)   99.91%

  ท้ายครัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,185 ( 1,184 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,043 นาที)   99.92%

  ทั้งขึ้นทั้งล่อง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,020 ( 1,019 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 892 นาที)   99.90%

  ท่าดีทีเหลว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,031 ( 1,030 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  ธุระไม่ใช่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,502 ( 1,501 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 416 นาที)   99.93%

  นกกระจอกไม่ทันกินน้ำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,255 ( 1,254 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,083 นาที)   99.92%

  นกกระปูด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,108 ( 1,107 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.91%

  นกต่อ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,788 ( 1,787 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,065 นาที)   99.94%

  นกรู้ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,160 ( 1,159 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 482 นาที)   99.91%

  นกสองหัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,436 ( 1,435 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.93%

  นอนหลับทับสิทธิ์ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,458 ( 1,457 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 153 นาที)   99.93%

  นอกสังเวียน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   805 ( 804 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 237 นาที)   99.88%

  บนบานศาลกล่าว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,838 ( 1,837 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 36 นาที)   99.95%

  บอกศาลา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,767 ( 1,766 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 727 นาที)   99.94%

  บานปลาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,054 ( 1,053 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 680 นาที)   99.91%

  บ่างช่างยุ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,646 ( 1,645 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 100 นาที)   99.94%

  บ้านนอกคอกนา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,831 ( 1,830 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 669 นาที)   99.95%

  บ้าหอบฟาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   1,461 ( 1,460 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 668 นาที)   99.93%

  บ้าห้าร้อยจำพวก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   982 ( 981 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 484 นาที)   99.90%

  บ้วนน้ำลายแล้วกลืน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   935 ( 934 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 576 นาที)   99.89%

  บุกป่าฝ่าดง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   903 ( 902 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 591 นาที)   99.89%

  นับสิบไม่ถ้วน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-03)   821 ( 820 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.88%

  งอมืองอตีน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,823 ( 1,822 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.95%

  งูกินหาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   2,118 ( 2,117 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 294 นาที)   99.95%

  ง่อยเปลี้ยเสียขา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   896 ( 895 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.89%

  ง่วงเหงาหาวนอน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,051 ( 1,050 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  งูจงอางหวงไข่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   2,399 ( 2,398 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 221 นาที)   99.96%

  งูๆปลาๆ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,152 ( 1,151 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 925 นาที)   99.91%

  เงยหน้าอ้าปาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   3,038 ( 3,037 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.97%

  เงาตามตัว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   965 ( 964 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 103 นาที)   99.90%

  เงียบเป็นเป่าสาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   793 ( 793 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 971 นาที)   100.00%

  โง่เง้าเต่าตุ่น สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   917 ( 916 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 948 นาที)   99.89%

  จมูกมด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,864 ( 1,863 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 593 นาที)   99.95%

  จระเข้ขวางคลอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,485 ( 1,484 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 532 นาที)   99.93%

  จรกาหน้าหนู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,330 ( 1,330 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 890 นาที)   100.00%

  จมไม่ลง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,252 ( 1,251 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 303 นาที)   99.92%

  จองหองพองขน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,146 ( 1,146 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 644 นาที)   100.00%

  จับดำถลำแดง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   821 ( 820 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 61 นาที)   99.88%

  จับตัววางตาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,117 ( 1,116 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 83 นาที)   99.91%

  จับปลาสองมือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,468 ( 1,467 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 888 นาที)   99.93%

  จับพลัดจับผลู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,141 ( 1,140 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 14 นาที)   99.91%

  จับปูใส่กระด้ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,276 ( 1,275 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 975 นาที)   99.92%

  ฉ้อราษฎร์บังหลวง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,023 ( 1,022 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 434 นาที)   99.90%

  ชนักติดหลัง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,150 ( 1,149 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,002 นาที)   99.91%

  ชักแม่น้ำทั้งห้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,144 ( 1,143 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 73 นาที)   99.91%

  ชักใบให้เรือเสีย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   999 ( 998 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 590 นาที)   99.90%

  ชักใย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,544 ( 1,543 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 922 นาที)   99.94%

  ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,872 ( 1,872 ) views  (ไม่มีคนดู)   100.00%

  ชั่วนาตาปี สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,413 ( 1,412 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.93%

  ชาติเสือจับเนื้อกินเอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,735 ( 1,735 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 942 นาที)   100.00%

  ชาติเสือไม่ทิ้งลาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,717 ( 1,716 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 793 นาที)   99.94%

  ชายหาบหญิงคอน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,138 ( 1,137 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.91%

  ช้างเท้าหลัง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,475 ( 1,474 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 742 นาที)   99.93%

  ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,526 ( 1,526 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 248 นาที)   100.00%

  ซื่อเหมือนแมวนอนหวด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,153 ( 1,152 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 962 นาที)   99.91%

  ซื้อร่มหน้าฝน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,845 ( 1,844 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,052 นาที)   99.95%

  ซุ่มซ่ามเหมือนจีนใหม่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,316 ( 1,315 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 845 นาที)   99.92%

  เฒ่าหัวงู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,376 ( 1,375 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 823 นาที)   99.93%

  ดอกทอง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,550 ( 1,549 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 612 นาที)   99.94%

  ดอกพิกุลร่วง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,601 ( 1,600 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 682 นาที)   99.94%

  ดอกไม้ริมทาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   2,810 ( 2,812 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 47 นาที)   100.07%

  ดาบสองคม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   2,295 ( 2,294 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 864 นาที)   99.96%

  ดาวล้อมเดือน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   2,364 ( 2,364 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 457 นาที)   100.00%

  ดินพอกหางหมู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   2,810 ( 2,809 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.96%

  ดินไม่กลบหน้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   858 ( 857 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.88%

  ดีดลูกคิด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,184 ( 1,183 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 900 นาที)   99.92%

  เด็กเมื่อวานซืน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,114 ( 1,113 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.91%

  เด็กอมมือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,341 ( 1,341 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,083 นาที)   100.00%

  เด็ดดอกฟ้า สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   2,043 ( 2,042 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 395 นาที)   99.95%

  เดือนยังกะจับมด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-02)   1,380 ( 1,379 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 800 นาที)   99.93%

  สำนวนไทย กินปูนร้อนท้อง ถามเมื่อ (2016-11-01)   822 ( 821 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 730 นาที)   99.88%

  กบเลือกนาย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,763 ( 1,762 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 916 นาที)   99.94%

  ก้มหน้า ก้มตา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,302 ( 1,302 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 842 นาที)   100.00%

  กรวดน้ำคว่ำกะลา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   812 ( 811 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.88%

  กรวดน้ำคว่ำขัน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   972 ( 971 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 160 นาที)   99.90%

  กระจอกงอกง่อย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,418 ( 1,417 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 94 นาที)   99.93%

  กระจัดพลัดพราย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   829 ( 828 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 711 นาที)   99.88%

  กระชังหน้าใหญ่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   963 ( 962 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  กระเชอก้นรั่ว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,989 ( 1,988 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,013 นาที)   99.95%

  กระดกกระดนโด่ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   823 ( 822 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 209 นาที)   99.88%

  กระดังงาลนไฟ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,255 ( 1,254 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 881 นาที)   99.92%

  กระดี่ได้น้ำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,421 ( 1,420 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 968 นาที)   99.93%

  กระดูกแข็ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,186 ( 1,185 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 58 นาที)   99.92%

  กระดูกคนละเบอร์ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   6,105 ( 6,105 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 357 นาที)   100.00%

  กระดูกสันหลังของชาติ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   957 ( 956 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 684 นาที)   99.90%

  กระต่ายขาเดียว สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,609 ( 1,608 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 989 นาที)   99.94%

  กระต่ายสามขา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,288 ( 1,287 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,025 นาที)   99.92%

  กระต่ายหมายจันทร์ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   2,082 ( 2,081 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 584 นาที)   99.95%

  กระต่ายแหย่เสือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   2,199 ( 2,198 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 513 นาที)   99.95%

  กระเทือนซาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,166 ( 1,165 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 571 นาที)   99.91%

  ไก่อ่อน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,484 ( 1,483 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 384 นาที)   99.93%

  กระแตวับ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,056 ( 1,055 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 217 นาที)   99.91%

  ขนมพอผสมกับน้ำยา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,306 ( 1,305 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 841 นาที)   99.92%

  ขนหน้าแข้งไม่ร่วง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,025 ( 1,024 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 25 นาที)   99.90%

  ขมเป็นยา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,106 ( 1,105 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 699 นาที)   99.91%

  ข่มเหงคะเนงร้าย สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   840 ( 839 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.88%

  ขมิ้นกับปูน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   990 ( 989 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 816 นาที)   99.90%

  ขวานฝ่าซาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,106 ( 1,105 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 841 นาที)   99.91%

  เข้าเนื้อ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,124 ( 1,123 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 601 นาที)   99.91%

  เข้าพกเข้าห่อ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   891 ( 890 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 862 นาที)   99.89%

  เข้าพระเข้านาง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,071 ( 1,070 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 668 นาที)   99.91%

  คงเส้นคงวา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,943 ( 1,943 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 670 นาที)   100.00%

  คนละไม้คนละมือ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,696 ( 1,696 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,013 นาที)   100.00%

  คมในฝัก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,603 ( 1,602 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 705 นาที)   99.94%

  ครอบจักรวาล สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   954 ( 953 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.90%

  คร่ำหวอด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,113 ( 1,112 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 957 นาที)   99.91%

  ครึ่ง ๆ กลาง ๆ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,850 ( 1,849 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 892 นาที)   99.95%

  คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,061 ( 1,060 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 689 นาที)   99.91%

  คลับคล้ายคลับคลา สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,176 ( 1,175 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 490 นาที)   99.91%

  คลื่นกระทบฝั่ง สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,131 ( 1,130 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 928 นาที)   99.91%

  คลื่นใต้น้ำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   3,153 ( 3,153 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 213 นาที)   100.00%

  ฆ่าควายอย่าเสียดายพริก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,326 ( 1,325 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.92%

  ฆ่าไม่ตายขายไม่ขาด ฆ่าไม่ตายขายไม่ขาด ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,107 ( 1,106 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 632 นาที)   99.91%

  ฆ้องปากแตก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,603 ( 1,602 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 759 นาที)   99.94%

  งอมแงม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   881 ( 880 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 515 นาที)   99.89%

  งอมพระราม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-01)   1,362 ( 1,361 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 763 นาที)   99.93%

  กินแกงร้อน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-10-31)   2,754 ( 2,753 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 115 นาที)   99.96%

  กามิอาจเทียมหงส์ ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   1,099 ( 925 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 680 นาที)   84.17%

  กุหลาบริมทาง ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   2,145 ( 1,991 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 363 นาที)   92.82%

  กุหลาบเวียงพิงค์ ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   4,276 ( 4,092 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 363 นาที)   95.70%

  เกิดเป็นเสือยังไว้ลายเสือ ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   1,449 ( 1,283 ) views  (ไม่มีคนดู)   88.54%

  เกิดเป็นหญิงยากยิ่งจะไว้ตัว ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   1,482 ( 1,277 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 631 นาที)   86.17%

  แก่มะพร้าวห้าว ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   1,505 ( 1,302 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 755 นาที)   86.51%

  ไก่แก่แม่ปลาช่อน ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   1,576 ( 1,389 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 384 นาที)   88.13%

  ไก่แก่หนังเหนียว ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   2,012 ( 1,587 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 6 นาที)   78.88%

  ไก่ไข่แล้วย่อมกระต๊าก ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   3,402 ( 2,961 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 967 นาที)   87.04%

  ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   1,757 ( 1,473 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 751 นาที)   83.84%

  ข้าวไม่ตากตำเหนียว ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   1,679 ( 1,481 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 768 นาที)   88.21%

  ความสงบเสงี่ยมคือความงามของหญิง ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   1,595 ( 1,407 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 154 นาที)   88.21%

  คอเหล็ก ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   1,097 ( 936 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 534 นาที)   85.32%

  ฆ้องกลองที่ดี ไม่ตีก็ดัง ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   3,973 ( 3,608 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 879 นาที)   90.81%

  ช้างเผือกเกิดในไพรไม่เกิดในกรุง ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   1,382 ( 1,232 ) views  (ไม่มีคนดู)   89.15%

  เฒ่าสารพัดพิษ ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   1,055 ( 901 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 943 นาที)   85.40%

  เฒ่าหัวงู ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร ถามเมื่อ (2016-10-31)   1,357 ( 1,179 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 741 นาที)   86.88%

Tag ที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย (42)  |  คำเปรียบเทียบ (554)  |  สำนวนไทย (559)  |