บทความเกี่ยวกับ Tag unix

  คำสั่ง Unix VI เบื้องต้น รู้คร่าวๆ พอให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะ ถามเมื่อ (2018-04-24)   547 ( 546 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 584 นาที)   99.82%

  Unix นับจำนวน file ด้วย wc ถามเมื่อ (2017-03-14)   406 ( 405 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 576 นาที)   99.75%

  Unix ค้นหาว่าไฟล์ใหนมี คำนี้อยู่บ้าง โดยระบุ folder ด้วย find xargs grep ถามเมื่อ (2016-12-09)   458 ( 457 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.78%

  unix command remove ไฟล์ แบบไม่ต้อง confirm Y ถามเมื่อ (2016-09-23)   467 ( 453 ) views  (ไม่มีคนดู)   97.00%

  เทคนิค ตั้ง crontab ให้ run ทุกๆ 15 วินาที ถามเมื่อ (2016-09-13)   673 ( 643 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 277 นาที)   95.54%

  Unix unzip ไฟล์ไว้ใน folder ถามเมื่อ (2016-07-27)   527 ( 470 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 394 นาที)   89.18%

  Unix คำสั่ง เช็ค process Java ถามเมื่อ (2016-03-04)   554 ( 456 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 207 นาที)   82.31%

Tag ที่เกี่ยวข้อง

Java (59)  |  Java Programmer (26)  |  Programming (109)  |  unix (7)  |  unzip (1)  |  unix command (7)  |  shell scrip (2)  |  unix wc (1)  |