บทความเกี่ยวกับ Tag unix

  คำสั่ง Unix VI เบื้องต้น รู้คร่าวๆ พอให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะ ถามเมื่อ (2018-04-24)   472 ( 471 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 128 นาที)   99.79%

  Unix นับจำนวน file ด้วย wc ถามเมื่อ (2017-03-14)   337 ( 336 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 833 นาที)   99.70%

  Unix ค้นหาว่าไฟล์ใหนมี คำนี้อยู่บ้าง โดยระบุ folder ด้วย find xargs grep ถามเมื่อ (2016-12-09)   400 ( 399 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 658 นาที)   99.75%

  unix command remove ไฟล์ แบบไม่ต้อง confirm Y ถามเมื่อ (2016-09-23)   399 ( 385 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 619 นาที)   96.49%

  เทคนิค ตั้ง crontab ให้ run ทุกๆ 15 วินาที ถามเมื่อ (2016-09-13)   570 ( 540 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)   94.74%

  Unix unzip ไฟล์ไว้ใน folder ถามเมื่อ (2016-07-27)   460 ( 403 ) views  (ไม่มีคนดู)   87.61%

  Unix คำสั่ง เช็ค process Java ถามเมื่อ (2016-03-04)   498 ( 400 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 520 นาที)   80.32%

Tag ที่เกี่ยวข้อง

Java (49)  |  Java Programmer (21)  |  Programming (104)  |  unix (7)  |  unzip (1)  |  unix command (7)  |  shell scrip (2)  |  unix wc (1)  |