บทความเกี่ยวกับ Tag unix

  คำสั่ง Unix VI เบื้องต้น รู้คร่าวๆ พอให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะ ถามเมื่อ (2018-04-24)   521 ( 520 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.81%

  Unix นับจำนวน file ด้วย wc ถามเมื่อ (2017-03-14)   375 ( 374 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.73%

  Unix ค้นหาว่าไฟล์ใหนมี คำนี้อยู่บ้าง โดยระบุ folder ด้วย find xargs grep ถามเมื่อ (2016-12-09)   438 ( 437 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.77%

  unix command remove ไฟล์ แบบไม่ต้อง confirm Y ถามเมื่อ (2016-09-23)   443 ( 429 ) views  (ไม่มีคนดู)   96.84%

  เทคนิค ตั้ง crontab ให้ run ทุกๆ 15 วินาที ถามเมื่อ (2016-09-13)   641 ( 611 ) views  (ไม่มีคนดู)   95.32%

  Unix unzip ไฟล์ไว้ใน folder ถามเมื่อ (2016-07-27)   500 ( 443 ) views  (ไม่มีคนดู)   88.60%

  Unix คำสั่ง เช็ค process Java ถามเมื่อ (2016-03-04)   530 ( 432 ) views  (ไม่มีคนดู)   81.51%

Tag ที่เกี่ยวข้อง

Java (57)  |  Java Programmer (25)  |  Programming (108)  |  unix (7)  |  unzip (1)  |  unix command (7)  |  shell scrip (2)  |  unix wc (1)  |