บทความเกี่ยวกับ Tag unix

  คำสั่ง Unix VI เบื้องต้น รู้คร่าวๆ พอให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะ ถามเมื่อ (2018-04-24)   488 ( 487 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.80%

  Unix นับจำนวน file ด้วย wc ถามเมื่อ (2017-03-14)   350 ( 349 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.71%

  Unix ค้นหาว่าไฟล์ใหนมี คำนี้อยู่บ้าง โดยระบุ folder ด้วย find xargs grep ถามเมื่อ (2016-12-09)   416 ( 415 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.76%

  unix command remove ไฟล์ แบบไม่ต้อง confirm Y ถามเมื่อ (2016-09-23)   416 ( 402 ) views  (ไม่มีคนดู)   96.63%

  เทคนิค ตั้ง crontab ให้ run ทุกๆ 15 วินาที ถามเมื่อ (2016-09-13)   607 ( 577 ) views  (ไม่มีคนดู)   95.06%

  Unix unzip ไฟล์ไว้ใน folder ถามเมื่อ (2016-07-27)   479 ( 422 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 563 นาที)   88.10%

  Unix คำสั่ง เช็ค process Java ถามเมื่อ (2016-03-04)   512 ( 414 ) views  (ไม่มีคนดู)   80.86%

Tag ที่เกี่ยวข้อง

Java (55)  |  Java Programmer (25)  |  Programming (105)  |  unix (7)  |  unzip (1)  |  unix command (7)  |  shell scrip (2)  |  unix wc (1)  |