บทความเกี่ยวกับ Tag unix

  คำสั่ง Unix VI เบื้องต้น รู้คร่าวๆ พอให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะ ถามเมื่อ (2018-04-24)   586 ( 585 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.83%

  Unix นับจำนวน file ด้วย wc ถามเมื่อ (2017-03-14)   445 ( 444 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 625 นาที)   99.78%

  Unix ค้นหาว่าไฟล์ใหนมี คำนี้อยู่บ้าง โดยระบุ folder ด้วย find xargs grep ถามเมื่อ (2016-12-09)   490 ( 489 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 292 นาที)   99.80%

  unix command remove ไฟล์ แบบไม่ต้อง confirm Y ถามเมื่อ (2016-09-23)   509 ( 495 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,096 นาที)   97.25%

  เทคนิค ตั้ง crontab ให้ run ทุกๆ 15 วินาที ถามเมื่อ (2016-09-13)   736 ( 706 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 12 นาที)   95.92%

  Unix unzip ไฟล์ไว้ใน folder ถามเมื่อ (2016-07-27)   566 ( 509 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 933 นาที)   89.93%

  Unix คำสั่ง เช็ค process Java ถามเมื่อ (2016-03-04)   591 ( 493 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 254 นาที)   83.42%

Tag ที่เกี่ยวข้อง

Java (59)  |  Java Programmer (26)  |  Programming (111)  |  unix (7)  |  unzip (1)  |  unix command (7)  |  shell scrip (2)  |  unix wc (1)  |