บทความเกี่ยวกับ Tag วิทยาการ อาหาร

  คุณสมบัติ และหน้าที่ของ เฮมิเซลลูโลส Hemicellulose ถามเมื่อ (2023-09-30)   4,216 ( 4,215 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.98%

  เมื่อเคี้ยวข้าวนานๆ จะมีรสชาติ อย่างไร รู้สึกอย่างไร เพราะอะไร ถามเมื่อ (2020-06-08)   26,193 ( 26,172 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.92%

  มอโนแซ็กคาไรด์ Monosaccharide คือ น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ถามเมื่อ (2016-11-28)   2,528 ( 2,527 ) views  (ดูล่าสุดเมื่อ 102 นาที)   99.96%

  ปฏิกิริยาออกซิเดชัน Oxidation reaction คืออะไร ถามเมื่อ (2016-11-28)   2,537 ( 2,536 ) views  (ไม่มีคนดู)   99.96%

Tag ที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์ (33)  |  การแปรรูปอาหาร (6)  |  ชีววิทยา (3)  |  วิทยาการ อาหาร (4)  |  เคมี (3)  |