มีแนวทางการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยอย่างไร  สร้างคำถาม

 269,711 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 02/11/2022

มีแนวทางการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยอย่างไร

มีแนวทางการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยอย่างไร
การอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย
นาฏศิลป์ไทย เป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างและสั่งสมภูมิปัญญามาตั้งแต่โบราณ เป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติความเป็นอารยประเทศของชาติไทยที่มีความเป็นเอกราชมาช้านาน นานาประเทศในโลกต่างชื่นชนนาฏศิลป์ไทยในความงดงามอ่อนช้อย และวิจิตรบรรจงเป็นศิลปะที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์และสืบทอดต่อไปจนถึงลูกหลาน ฉะนั้นเราควรมีการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยโดยแนวทางการอนุรักษ์นาฎศิลป์ไทย สามารถทำได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์แบบเนื้อหา หรือ อนุรักษ์แบบเนื้อหา และแนวทางการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย ดังนี้

1. การค้นคว้าวิจัย ควรศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาของไทยในด้านต่างๆ ของท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค และประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น มุ่งศึกษาให้รู้ความเป็นมาในอดีต และสภาพการณ์ในปัจจุบัน

2. การอนุรักษ์ โดยการปลุกจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ สร้างจิตสำนึกของความเป็นคนท้องถิ่นนั้นๆ ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพื่อแสดงสภาพชีวิตและความเป็นมาของชุมชน อันจะสร้างความรู้และความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย

3. การฟื้นฟู โดยการเลือกสรรภูมิปัญญาที่กำลังสูญหาย หรือที่สูญหายไปแล้วมาทำให้มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในท้องถิ่น โดยเฉพาะพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม

4.การพัฒนา ควรริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานในการรวมกลุ่มการพัฒนาอาชีพควรนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อต่อยอดใช้ในการผลิต การตลาด และการบริหาร ตลอดจนการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5. การถ่ายทอด โดยการนำภูมิปัญญาที่ผ่านมาเลือกสรรกลั่นกรองด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบและรอบด้าน แล้วไปถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า คุณประโยชน์และปฎิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ

6. ส่งเสริมกิจกรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาของชุมชนต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

7. การเผยแพร่แลกเปลี่ยน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง โดยให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ด้วยสื่อและวิธีการต่างๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั้งกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

8. การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้าน ผู้ดำเนินงานให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีการยกย่องถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :มีแนวทางการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยอย่างไร
TAGS : ศิลปะ   นาฏศิลป์   การแสดง  
 269,711 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 02/11/2022


 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

#1.    วรพร
@ ใครเป็นคนเขียนค่ะ

...............................................
#2.    น้ำผึ้ง ค่ะ
@ สุดท้ายก้อหาเจอตามที่ต้องการเปะเลยอ่ะ^_^

...............................................
#3.    The Mickey Mouse
@ -ถ้าอนุรักษ์นาฏศิลป์ผลที่เกิดขึ้นต่อสังคมไทย และ ถ้าไม่อนุรักษ์นาฏศิลป์ผลที่เกิดขึ้นต่อสังคมไทย
ช่วยๆ หน่อย นะ ก๊าบป

...............................................
#4.    555
@ 5555

...............................................
#5.    ammy
@ แล้วถ้าไม่อนุรักษ์ผลที่เกิดขึ้นกับสังคมโทย คืออะไรคะ

...............................................
#6.    เอ๊ะจัง
@ ขอบคุณค่ะกำลังจะสอบปลายภาคเลย

...............................................
#7.    นู๋นา
@ ขอบคุณมากค่ะเนื้อหาดีมากเลย

...............................................
#8.    นัฐกานต์
@ มีสาระมากๆเลยคะ

...............................................
#9.    KPT
@ ได้ส่งครูเพราะเว็ปนี้ THX มาก ๆ ครับ 5555

...............................................
#10.    กก
@ กก

...............................................
#11.    putthimeth
@ ขอบคุณมากครับกำลังทำการบ้านส่งครูพอดี

...............................................
#12.    star
@ ขอบคุณมากๆคะ

...............................................
#13.    ปารเมศ
@ ขอบคุนคับ

...............................................
#14.    ICE
@ แต้งค์กกิ้ว ทิส เชอร์

...............................................
#15.    พัดพาย
@ ขอบคุนสำหรับความรู้ค่ะ

...............................................
#16.    ตุดตู่
@ @ขอบคุณมากสำหรับคำตอบ

...............................................
#17.    ลินนี่
@ หน้ารักมากเลยค่ะ

...............................................
#18.    นา ค่ะ
@ ขอบคุณมากค่ะที่หาเจอ..

...............................................
#19.    วาณี.
@ สุดท้ายก็เจอ เนื้อหาดีมากค่ะ...

...............................................
#20.    ดาม pb123
@ ดาม

...............................................
#21.    หนูน้อยอยากรู้
@ ใครเป็นผู้เขียนค้ะ

...............................................
#22.    hrk
@ ขอบคุณสำหรับเนื้อหาครับ

...............................................
#23.    Sirilak&Nuttwan
@ @ขอบคุณมากคะที่มีเนื้อหานี้ถ้าหาไม่เจอคงไม่ได้ส่งการบ้านคะ……………………

...............................................
#24.    😃😃
@ ดีมากค่ะเกือบหนูไม่ได้ส่งงาน

...............................................
#25.    เจนจิรา
@ ตรงประเด็นเลย เนื้อหาสุดยอดเลย

...............................................
#26.    กัน เนินทราย
@ ขอบคุณมากครับ เยี่ยมมากๆครับ

...............................................
#27.    กัน เนินทราย 555+
@ ดีมากเลยครับ

...............................................
#28.    เจีย
@ ขอบคุนคับ

...............................................
#29.    ผึ้งน้อย
@ ตรงประเด็นเลยค่ะ เนื้อหาดีมาก
😏😚😎😘

...............................................
#30.    จันทรัตน์
@ @ขอบคุนค่ะ เนื้อหาดีมาก

...............................................
#31.    Warut
@ @ขอบคุณครับ

...............................................
#32.    Palm
@ ขอบคุณครับ

...............................................
#33.    ดา
@ เราต้องเผยแพร่การเเสดงนาฏศิลป์ไทยย่างไร

...............................................
#34.    โบว์ นฤมล
@ ขอบคุณมากเลายนะค่ะ ได้10ค่ะ😊😊😊😗😗😗

...............................................
#35.    พิมร์
@ เนื้อหาดีมากๆเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

...............................................
#36.    ...
@ ก็ดีนะ

...............................................
#37.    คน
@ 😀

...............................................
#38.    ไม่อยากรู้
@ ขอบคุณมากๆๆเลยครับพอดีจะทำวิดิโอส่งครู

...............................................
#39.    unknown
@ มีสาระดีมากค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะ ^^

...............................................× แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

  ตำรวจ53ปีอบรมเมื่อไร ถามเมื่อ (2012-01-07)   2,383 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 6 วินาที!!)

  การกำจัดขนรักแร้วิธีไหนดีที่สุด ถามเมื่อ (2011-08-05)   1,842 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 51 วินาที!!)

  คุณคิดอย่างไร กับมนุษย์ ที่ถูกทำลายสิทธิใน สังคมปัจจุบัน ถามเมื่อ (2011-08-14)   1,971 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  ป้าเช็ง คือใคร ถามเมื่อ (2011-09-16)   2,163 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  เป็นงูสหวัดกินยาอะไรครับ ถามเมื่อ (2011-09-05)   2,232 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  วิทีทำครืนดักไก่ป่า ถามเมื่อ (2014-05-14)   4,033 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  อุ้ม ลักขณา อายุเท่าไรแล้วครับ ถามเมื่อ (2011-07-30)   2,995 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  วิธีใช้ Ulead VideoStudio 11 Plus Full ถามเมื่อ (2011-09-01)   4,033 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  การแบ่งยุคประวัติศาสตร์เป็นสองยุค คือ ถามเมื่อ (2011-08-06)   1,951 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 นาที)

  ภาษาจีน ง่ายๆ ถามเมื่อ (2023-09-06)   407 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 6 นาที)


 

บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
www.ban1gun.com