คำถามเกี่ยวกับหน่วยนับเวลา( Time )

คำถามเกี่ยวกับหน่วยนับ เวลา( Time ) ตามรายละเอียดด้านล่าง