ขอตัวอย่าง Regular Expression Pattern ที่ใช้งานบ่อยๆ หน่อยครับ  สร้างคำถาม

 2,181 view  หมวดหมู่ : สำหรับโปรแกรมเมอร์  วันที่สร้าง : 29/09/2015

เอาเท่าที่ผมเคยใช้งานมานะครับ

1. User Name
^[a-z0-9_-]{3,15}$ ตัวอักษรหรือตัวเลข หรือ _ หรือ - ตั้งแต่ 3-15 ตัว

2. Password
((?=.*\d)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*[@#$%]).{6,20})

3.Color Code
^#([A-Fa-f0-9]{6}|[A-Fa-f0-9]{3})$

4.Email
^[_A-Za-z0-9-]+(\\.[_A-Za-z0-9-]+)*@[A-Za-z0-9]+
(\\.[A-Za-z0-9]+)*(\\.[A-Za-z]{2,})$

5.นามสกุลรูป
([^\s]+(\.(?i)(jpg|png|gif|bmp))$)

6.IP Address
^([01]?\\d\\d?|2[0-4]\\d|25[0-5])\\.([01]?\\d\\d?|2[0-4]\\d|25[0-5])\\.
([01]?\\d\\d?|2[0-4]\\d|25[0-5])\\.([01]?\\d\\d?|2[0-4]\\d|25[0-5])$

7.Time format
(1[012]|[1-9]):[0-5][0-9](\\s)?(?i)(am|pm)

8.Date format
(0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])/(0?[1-9]|1[012])/((19|20)\\d\\d)


ข้อมูลจาก
http://www.mkyong.com
แหล่งความรู้ดีๆ เพียบ คร๊าบ

ถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :ขอตัวอย่าง Regular Expression Pattern ที่ใช้งานบ่อยๆ หน่อยครับ
TAGS : Programming  
 2,181 view  หมวดหมู่ : สำหรับโปรแกรมเมอร์  วันที่สร้าง : 29/09/2015SOA,Java,XSLT

 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

#2.    เอก
@ ดูเพิ่มเติมตามนี้ครับ
ตัวอย่างวิธีใช้งาน
http://javakoon.blogspot.com/2013/02/java-regular-expression-example.html

...............................................
#1.    แหะๆ
@ ว่าแต่มันคืออะไรเหรอครับ

...............................................× แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

  ความแตกต่างระหว่าง RDBMS กับ Hadoop NoSQL ถามเมื่อ (2017-02-07)   1,708 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 8 วินาที!!)

  JSONP ดึงข้อมูล JSON ข้าม domain ง่ายๆ แบบ dynamic ถามเมื่อ (2017-12-27)   170 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 19 วินาที!!)

  แจก Code jQuery วิธีการจัดการกับ checkbox ถามเมื่อ (2017-06-15)   306 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 45 วินาที!!)

  jQuery กำหนดให้รอ response จาก AJAX ด้วย option async ถามเมื่อ (2017-08-21)   309 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 49 วินาที!!)

  คำสั่ง list table ใน Oracle ถามเมื่อ (2018-08-23)   54 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  Oracle LAG กับ LEAD SQL Command สำหรับ select ข้อมูลจาก row ก่อนหน้า หรือ ถัดไป ถามเมื่อ (2017-06-01)   357 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  ปัดทศนิยม ใน PL SQL Function CEIL FLOOR ROUND ต่างกันยังไง ถามเมื่อ (2011-07-26)   2,952 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 16 นาที)

  PHP File Upload ขอตัวอย่ง PHP File Upload ด้วยครับ ถามเมื่อ (2011-07-25)   1,598 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 17 นาที)

  vgn sz35sp c ถามเมื่อ (2011-10-07)   1,305 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 42 นาที)

  Jasper report คืออะไร ต่างจาก iReport อย่างไร ถามเมื่อ (2015-08-23)   3,099 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 46 นาที)


 

บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
www.ban1gun.com