Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/siamjobit/domains/ban1gun.com/public_html/news_detail.php on line 153
โครงงานมีกี่ประเภท อะไรบ้าง|การศึกษา วิทยาศาสตร์

 โครงงานมีกี่ประเภท อะไรบ้าง  สร้างคำถาม

 133,723 view  หมวดหมู่ : การศึกษา วิทยาศาสตร์  วันที่สร้าง : 11/02/2020

โครงงานมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

โครงงานมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
โครงงานมี 4 ประเภท ครับได้แก่

1.โครงงานสำรวจ รวบรวมข้อมูล
2.โครงงานค้นคว้าทดลอง
3.โครงงานศึกษาค้นคว้า คิดค้นทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆ
4.โครงงานสิ่งประดิษฐ์
โดยสามารถอธิบายรายละเอียดของแต่ละโครงงานดังนี้
โครงงานสำรวจ รวบรวมข้อมูล

 • โครงงานสำรวจ รวบรวมข้อมูลเป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์การรวบรวมข้อมูลเฉพาะเรื่องๆ โดยกำหนดหัวข้อแล้วทำการสำรวจ ผ่านแบบสอบถาม หรือ การสัมภาษณ์ นำมาเข้ากระบวนการจำแนกออกเป็นหมวดหมู่ และมีการนำเสนอโครงงานอย่างมีแบบแผน โดยจุดสำคัญเราต้องชี้ให้เห็นความชัดเจนของความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เราได้จัดการสำรวจและรวบรวมมา
 • โครงงานค้นคว้าทดลอง
 • โครงงานค้นคว้าทดลองเป็นโครงการเน้นการทดลองเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมีการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากการทดลอง มีศึกษาและการกำหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีการควบคุมตัวแปรอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยมีระเบียบแบบแผนอย่างแน่ชัด โดยผลจากการศึกษาทดลองที่ได้ ออกมาเป็นค่าตัวเลขที่สามารถพิสูจน์ได้
 • โครงงานศึกษาค้นคว้า คิดค้นทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆ
 • โครงงานศึกษาค้นคว้า คิดค้นทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆคล้ายๆ กับข้อสองแต่เน้นทำเรื่องใหม่เพื่อให้เกิด ทฤษฏี แนวคิดใหม่ๆ สามารถทำแค่ ทฤษฏี ที่มีแนวโน้มทำออกมาได้จริง นำเสนอแนวคิดหรือทฤษฎีใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครคิดมาก่อน แต่ไม่ต้อง ประดิษฐ์ ออกมาจริงก็ได้หรือถ้าทำจริง ก็เป็นแค่ต้นแบบ
 • โครงงานสิ่งประดิษฐ์
 • โครงงานสิ่งประดิษฐ์เป็นโครงงานที่นำความรู้ทฤษฎี หลักการ มาประยุกต์ใช้ แล้วประดิษฐ์ออกมาเป็นเครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จับต้องได้จริง ใช้ได้จริง ทั้งนี้อาจเป็นการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นใหม่ทั้งหมด หรือเป็นการแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้
 • ถ้าให้เรียงลำดับ แล้ว โครงงาน แบบ ศึกษาค้นคว้า คิดค้นทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆ น่าจะยากที่สุดเพราะ จะต้องคิดเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยมีเท่านั้น และนำเสนอหลักฐานใหม่เพื่อแย้งหรือขยายความทฤษฎีที่มีอยู่เดิม ซึ่งจะต้องผ่านการพิสูจน์มาอย่างชัดเจน


  ถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :โครงงานมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
  TAGS : วิทยาศาสตร์   โครงงาน  
   133,723 view  หมวดหมู่ : การศึกษา วิทยาศาสตร์  วันที่สร้าง : 11/02/2020


   ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่


  Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/siamjobit/domains/ban1gun.com/public_html/me.php on line 160

  Warning: mysql_free_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/siamjobit/domains/ban1gun.com/public_html/me.php on line 191  × แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

  เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

    ฟองนำ้ลอยได้เพราะ ถามเมื่อ (2012-09-25)   2,477 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 8 นาที)

    เพราะเหตุใดโรงกลั่นน้ำมันส่วนใหญ่จึงตั้งอยู่ริมทะเลหรือแม่น้ำ ถามเมื่อ (2015-08-27)   29,740 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 12 นาที)

    อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสถานะ จุดเดือด และจำนวนอะตอมของคาร์บอนในผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ ถามเมื่อ (2012-08-27)   13,089 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 16 นาที)

    ฝอยเหล็กชื้นทำปฎิกิริยากับแก๊สชนิดใดในอากาศเกิดเป็นสนิม ถามเมื่อ (2017-11-27)   2,686 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 16 นาที)

    ปฏิกิริยาเคมี หมายถึง อะไร ถามเมื่อ (2011-10-12)   2,183 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 30 นาที)

    ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์พืชมีหรือไม อย่างไร ถามเมื่อ (2017-05-31)   1,254 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 34 นาที)

    สิบอันดับ ไดโนเสาร์ที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ถามเมื่อ (2014-09-14)   1,926 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 34 นาที)

    ตัวอย่าง งาน วิจัย เชิง ปริมาณ ฉบับ สมบูรณ์ ถามเมื่อ (2012-09-27)   4,055 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 36 นาที)

    การเคี้ยวอาหารให้ละเอียดมีผลอย่างไร ถามเมื่อ (2011-10-12)   1,778 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 36 นาที)

    ประโยชน์ของป่าชายเลน มีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2011-10-12)   2,660 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 36 นาที)


   

  บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
  www.ban1gun.com