สาเหตุของการเกิดศาสนา คืออะไรค่ะ  สร้างคำถาม

 2,174 view  หมวดหมู่ : การศึกษา สังคมศาสตร์  วันที่สร้าง : 06/05/2014

สาเหตุของการเกิดศาสนา คืออะไรค่ะ

สาเหตุของการเกิดศาสนา
มีหลายสาเหตุ บางคนก็ว่าต้องการเป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ หรือว่า ความกลัว ความไม่รู้ ซึ่งแตกต่างกันไปแล้วแต่เหตุผล ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี

พระพุทธเจ้า ตรัสรู้ รู้แจ้งเห็นจริง นี้จึงเกิดเป็นศาสดาให้เราได้ทำการเคารพ ศาสนาเลยได้ปรากฎขึ้นให้เราได้นับถือ เรื่องของศาสนานี้ค่อนข้่างยาว ต้องค่อยๆศึกษา
สรุปไมรู
ƒ ความ สาเหตุของการเกิดศาสนา ตามหนังสือเรียนทั่วไป คือเกิดจาก
ƒ ความกลัว
ƒ ความตองการที่พึ่งทางใจ
ƒ ความรูแจงเห็นจริง
ƒ ความตองการศูนยรวมทางจิตใจ
ƒ ความตองการความสงบสุขและมีชีวิตที่ราบรื่น


ถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :สาเหตุของการเกิดศาสนา คืออะไรค่ะ

 2,174 view  หมวดหมู่ : การศึกษา สังคมศาสตร์  วันที่สร้าง : 06/05/2014


 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
× แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

  เราจะศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้จากไหนบ้าง ถามเมื่อ (2019-07-23)   1,013 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  ประโยชน์ของเข็มทิศ ถามเมื่อ (2015-05-20)   16,455 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 19 นาที)

  ใครมีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติบ้าง ถามเมื่อ (2011-10-13)   2,865 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 27 นาที)

  ข่าวเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ อยากได้ข่าวใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ภูมิศาสตร์ ถามเมื่อ (2012-08-23)   3,376 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 28 นาที)

  สังคมศาสตร์คืออะไร ถามเมื่อ (2016-06-06)   3,036 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 28 นาที)

  กฎหมายประเภทสารบัญญัติได้แก่อะไรบ้าง ถามเมื่อ (2011-10-11)   1,978 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 32 นาที)

  ยุคหินและยุคโลหะต่างกันอย่างไร ถามเมื่อ (2019-07-23)   19,665 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 35 นาที)

  ตัวอย่าง ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป 6 ถามเมื่อ (2020-05-26)   2,215 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 42 นาที)

  ข้อมูลGISประกอบด้วยอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2012-06-12)   2,525 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 43 นาที)

  พิธีศีลมหาสนิทของศาสนาคริสต์คืออะไร ถามเมื่อ (2011-10-11)   2,411 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 46 นาที)


 

บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
www.ban1gun.com