การอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 5 ข้อ  สร้างคำถาม

 449 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 02/11/2022

การอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 5 ข้อ

การอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 5 ข้อ

นาฏศิลป์ไทย เป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างและสั่งสมภูมิปัญญามาตั้งแต่โบราณ นาฏศิลป์ไทยเป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติความเป็นอารยประเทศของชาติไทยที่มีความเป็นเอกราชมาช้านาน นานาประเทศในโลกต่างชื่นชนนาฏศิลป์ไทยในความงดงามอ่อนช้อย และวิจิตรบรรจงเป็นศิลปะที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์และสืบทอดต่อไปจนถึงลูกหลาน การอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 5 ข้อ

1. จัดการเรียนการสอนในขั้นพื้นฐาน โดยนำวิชานาฏศิลป์จัดเข้าในหลักสูตรและเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนทุกระดับ ควรให้เยาวชนได้รับรู้เป็นขั้นตอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถม มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ตลอดจนสถาบันการศึกษาทุกระดับ โดยในห้องสมุดมีการจัดรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า และบริการได้ด้วย
2. จัดการศึกษาเฉพาะทาง โดยส่งเสริมให้มีสถาบันการศึกษาด้านนาฏศิลป์จัดการเรียนการสอน เพื่อสืบทอดงานศิลปะด้านนาฏศิลป์ เช่น วิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันเอกชน องค์กรของรัฐบางแห่ง ฯลฯ

3. จัดเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์แก่หน่วยงานรัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

4.มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อโฆษณาต่างๆทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ สื่อโซเซียลต่างๆ และหนังสือพิมพ์ โดยนำศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างบทบาทของความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จัก

5. ส่งเสริมและปลูกฝังมรดกทางศิลปวัฒนธรรมภายในครอบครัว ให้รู้ซึ้งถึงความเป็นไทยและอนุรักษ์รักษาเอกลักษณ์ไทยถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :การอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 5 ข้อ
TAGS : ศิลปะ   นาฏศิลป์   การแสดง  
 449 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 02/11/2022


 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
× แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

  แฝดสยามคู่แรกของไทย คือ ถามเมื่อ (2011-07-25)   1,782 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 55 วินาที!!)

  เก๋ ขวัญชนก เจริญพะกุไพศาล ถามเมื่อ (2011-10-05)   3,759 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  ราคาทองครึ่งสลึงวันนี้14 09 56ล่าสุด ถามเมื่อ (2013-11-07)   2,810 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  ได้เรือถีบแพ ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2014-11-26)   3,061 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  ฉลากยาที่มี Name of medicine Indication Dosage Caution Exp date Reg No Lot No Address ถามเมื่อ (2012-02-26)   3,159 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  ราคาเหล้าหงษ์ทองแมคโคปัจจุบันค่ะ ถามเมื่อ (2020-01-10)   124,518 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  มีแนวทางการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยอย่างไร ถามเมื่อ (2022-11-02)   262,840 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 นาที)

  1 ช้อนตวงเท่ากับ กี่ ml ถามเมื่อ (2022-11-07)   2,500 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 นาที)

  การจ่ายเงินสมทบจะมีการจ่ายเงินย้อนหลังได้หรือไม่ ถามเมื่อ (2011-09-30)   1,713 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 6 นาที)

  1 ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับกี่กรัม ถามเมื่อ (2020-06-16)   212,363 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 6 นาที)


 

บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
www.ban1gun.com