มีแนวทางการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยอย่างไร  สร้างคำถาม

 206,848 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 28/01/2020

มีแนวทางการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยอย่างไร

มีแนวทางการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยอย่างไร


1. การค้นคว้าวิจัย ควรศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาของไทยในด้านต่างๆ ของท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค และประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น มุ่งศึกษาให้รู้ความเป็นมาในอดีต และสภาพการณ์ในปัจจุบัน

2. การอนุรักษ์ โดยการปลุกจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ สร้างจิตสำนึกของความเป็นคนท้องถิ่นนั้นๆ ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพื่อแสดงสภาพชีวิตและความเป็นมาของชุมชน อันจะสร้างความรู้และความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย

3. การฟื้นฟู โดยการเลือกสรรภูมิปัญญาที่กำลังสูญหาย หรือที่สูญหายไปแล้วมาทำให้มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในท้องถิ่น โดยเฉพาะพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม

4.การพัฒนา ควรริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานในการรวมกลุ่มการพัฒนาอาชีพควรนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อต่อยอดใช้ในการผลิต การตลาด และการบริหาร ตลอดจนการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5. การถ่ายทอด โดยการนำภูมิปัญญาที่ผ่านมาเลือกสรรกลั่นกรองด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบและรอบด้าน แล้วไปถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า คุณประโยชน์และปฎิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ

6. ส่งเสริมกิจกรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาของชุมชนต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

7. การเผยแพร่แลกเปลี่ยน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง โดยให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ด้วยสื่อและวิธีการต่างๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั้งกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

8. การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้าน ผู้ดำเนินงานให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีการยกย่องถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :มีแนวทางการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยอย่างไร
TAGS : ศิลปะ   นาฏศิลป์   การแสดง  
 206,848 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 28/01/2020


 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

#40.    unknown
@ มีสาระดีมากค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะ ^^

...............................................
#39.    ไม่อยากรู้
@ ขอบคุณมากๆๆเลยครับพอดีจะทำวิดิโอส่งครู

...............................................
#38.    คน
@ 😀

...............................................
#37.    ...
@ ก็ดีนะ

...............................................
#36.    พิมร์
@ เนื้อหาดีมากๆเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

...............................................
#35.    โบว์ นฤมล
@ ขอบคุณมากเลายนะค่ะ ได้10ค่ะ😊😊😊😗😗😗

...............................................
#34.    ดา
@ เราต้องเผยแพร่การเเสดงนาฏศิลป์ไทยย่างไร

...............................................
#33.    Palm
@ ขอบคุณครับ

...............................................
#32.    Warut
@ @ขอบคุณครับ

...............................................
#31.    จันทรัตน์
@ @ขอบคุนค่ะ เนื้อหาดีมาก

...............................................
#30.    ผึ้งน้อย
@ ตรงประเด็นเลยค่ะ เนื้อหาดีมาก
😏😚😎😘

...............................................
#29.    เจีย
@ ขอบคุนคับ

...............................................
#28.    กัน เนินทราย 555+
@ ดีมากเลยครับ

...............................................
#27.    กัน เนินทราย
@ ขอบคุณมากครับ เยี่ยมมากๆครับ

...............................................
#26.    เจนจิรา
@ ตรงประเด็นเลย เนื้อหาสุดยอดเลย

...............................................
#25.    😃😃
@ ดีมากค่ะเกือบหนูไม่ได้ส่งงาน

...............................................
#24.    Sirilak&Nuttwan
@ @ขอบคุณมากคะที่มีเนื้อหานี้ถ้าหาไม่เจอคงไม่ได้ส่งการบ้านคะ……………………

...............................................
#23.    hrk
@ ขอบคุณสำหรับเนื้อหาครับ

...............................................
#22.    หนูน้อยอยากรู้
@ ใครเป็นผู้เขียนค้ะ

...............................................
#21.    ดาม pb123
@ ดาม

...............................................
#20.    วาณี.
@ สุดท้ายก็เจอ เนื้อหาดีมากค่ะ...

...............................................
#19.    นา ค่ะ
@ ขอบคุณมากค่ะที่หาเจอ..

...............................................
#18.    ลินนี่
@ หน้ารักมากเลยค่ะ

...............................................
#17.    ตุดตู่
@ @ขอบคุณมากสำหรับคำตอบ

...............................................
#16.    พัดพาย
@ ขอบคุนสำหรับความรู้ค่ะ

...............................................
#15.    ICE
@ แต้งค์กกิ้ว ทิส เชอร์

...............................................
#14.    ปารเมศ
@ ขอบคุนคับ

...............................................
#13.    star
@ ขอบคุณมากๆคะ

...............................................
#12.    putthimeth
@ ขอบคุณมากครับกำลังทำการบ้านส่งครูพอดี

...............................................
#11.    กก
@ กก

...............................................
#10.    KPT
@ ได้ส่งครูเพราะเว็ปนี้ THX มาก ๆ ครับ 5555

...............................................
#9.    นัฐกานต์
@ มีสาระมากๆเลยคะ

...............................................
#8.    นู๋นา
@ ขอบคุณมากค่ะเนื้อหาดีมากเลย

...............................................
#7.    เอ๊ะจัง
@ ขอบคุณค่ะกำลังจะสอบปลายภาคเลย

...............................................
#6.    ammy
@ แล้วถ้าไม่อนุรักษ์ผลที่เกิดขึ้นกับสังคมโทย คืออะไรคะ

...............................................
#5.    555
@ 5555

...............................................
#4.    The Mickey Mouse
@ -ถ้าอนุรักษ์นาฏศิลป์ผลที่เกิดขึ้นต่อสังคมไทย และ ถ้าไม่อนุรักษ์นาฏศิลป์ผลที่เกิดขึ้นต่อสังคมไทย
ช่วยๆ หน่อย นะ ก๊าบป

...............................................
#3.    น้ำผึ้ง ค่ะ
@ สุดท้ายก้อหาเจอตามที่ต้องการเปะเลยอ่ะ^_^

...............................................
#2.    วรพร
@ ใครเป็นคนเขียนค่ะ

...............................................
#1.    สิรัชชา
@ ขอบคุณมากเลยค่ะ จะทำรายงานส่งครูพอดีเลย

...............................................× แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

  บริษัทที่มีบทบาทอย่างมากในการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นแรกคือบริษัทใด ถามเมื่อ (2020-05-18)   16,788 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 17 วินาที!!)

  อยากได้เว็บดูดวงกับอ คฑา ชินบัญชร ถามเมื่อ (2011-08-03)   1,892 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 32 วินาที!!)

  สูตรมะก่องถี่ ถามเมื่อ (2011-11-26)   29,084 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 33 วินาที!!)

  ความหมายของจิตสาธารณะ ถามเมื่อ (2011-08-11)   1,931 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 38 วินาที!!)

  อยากได้เรื่องย่อ ฉันอยู่นี่ ศัตรูที่รัก ตอน 8220;ลาก่อน INTERMEZZO เพลงรักของแม่ 8221; ถามเมื่อ (2011-09-06)   4,921 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  จากเดอะมอลล์บางแคไปนครปฐมมีรถตู้ไปมั๊ยคร๊ ถามเมื่อ (2013-07-17)   11,719 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  อยากได้เคล็บลับวิธีจำคำศัทพ์ภาษาอังกฤษค่ะ ถามเมื่อ (2011-08-16)   2,031 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  ประวัติวัดพระแก้ว ถามเมื่อ (2011-09-09)   2,402 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  ราคาเหล้าหงษ์ทองแมคโคปัจจุบันค่ะ ถามเมื่อ (2020-01-10)   63,316 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  อยากได้ภาพระบายสีหมีพูหน่อยค่ะ ถามเมื่อ (2011-09-07)   3,086 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)


 

บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
www.ban1gun.com