แหล่งอารยธรรมหมายถึง  สร้างคำถาม

 2,385 view  หมวดหมู่ : การศึกษา ประวัติศาสตร์  วันที่สร้าง : 13/07/2012

แหล่งอารยธรรมหมายถึง

คำว่า อารยธรรม มีความหมายตามศัพท์ว่า เจริญงอกงาม ตรงกับภาษาอังกฤษว่า civilization มาจากคำภาษาละตินว่า civilis ซึ่งหมายถึง พลเมือง civitas แปลว่า เมืองหรือนคร ความหมายของอารยธรรมทั่วไปจึงมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์อารยธรรมและสังคมเมืองพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (1367)ให้ความหมาย อารยธรรมว่า ความสงบสุขของสังคมที่ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งศีลธรรมและกฎหมาย; ความเจริญเนื่องด้วยองค์การของสังคม เช่น การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรม, ความเจริญด้วยขนบธรรมเนียมอันดี โดยทั่วไปอารยธรรมหลักของโลกมีลักษณะเด่น คือ การมีความเจริญเป็นรุปแบบเฉพาะของตนเองและสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะร่วมกัน คือ อารยธรรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยได้รับแรงกระตุ้นจากอารยธรรมที่เก่าแก่กว่า ดังเช่น อารยธรรมอียิปต์โบราณ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมเมโสโปเตเมียในช่วงระยะหนึ่ง


ถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :แหล่งอารยธรรมหมายถึง

 2,385 view  หมวดหมู่ : การศึกษา ประวัติศาสตร์  วันที่สร้าง : 13/07/2012


 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
× แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

  กลุ่มอาเซียนจัดตั้งขึ้น พ ศใดครับ ถามเมื่อ (2011-12-04)   1,981 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 50 วินาที!!)

  สมเด็จพระนารายเป็นพระโอรสของใคร ถามเมื่อ (2016-10-14)   2,244 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 7 นาที)

  วิธีการทางประวัติศาสตร์หมายถึง ถามเมื่อ (2020-03-31)   128 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 8 นาที)

  ประเทศอิหร่านมีชื่อตั้งเดิมว่าอะไร ถามเมื่อ (2012-02-29)   2,111 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 9 นาที)

  ฮิตเลอร์ ประวัติ ถามเมื่อ (2020-11-24)   1,730 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 16 นาที)

  ทวีปยุโรปมีกี่ประเทศ ประเทศในทวีปยุโรป ได้แก่ ถามเมื่อ (2015-08-25)   80,144 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 17 นาที)

  อัคคัญญสูตรการคัดเลือกผู้นำ ถามเมื่อ (2012-04-20)   2,118 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 30 นาที)

  การพบร่องรอยของเมืองโมเฮนโจแสดงว่าคนในยุคนั้นเจริญในด้านใด ถามเมื่อ (2015-03-16)   1,208 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 95 นาที)

  ร้อยลิ้นกะลาวน สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-09)   874 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 266 นาที)

  ติมอร์ เลสเตร์ เข้ากลุ่มอาเซียนเมื่อใด ถามเมื่อ (2011-12-04)   1,973 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 390 นาที)


 

บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
www.ban1gun.com