ประวัติศาสตร์มีความสําคัญอย่างไร  สร้างคำถาม

 402 view  หมวดหมู่ : การศึกษา ประวัติศาสตร์  วันที่สร้าง : 10/01/2020

ประวัติศาสตร์มีความสําคัญอย่างไร


ประวัติศาสตร์มีความสําคัญอย่างไร


 • ประวัติศาสตร์เป็นเหตุการณ์ในอดีตที่มนุษย์สามารถนำมาเป็นบทเรียน ให้แก่ปัจจุบัน โดยบทเรียนประวัติศาสตร์
  อาจใช้เป็นประสบการณ์พื้นฐานการตัดสินใจ เหตุการณ์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออนาคต และประยุกต์ใช้ในกระบวนการแก้ไขปัญหา

 • ประวัติศาสตร์ช่วยให้เกิดความเข้าใจในมรดก วัฒนธรรมของมนุษยชาติ ความรู้ ความคิดอ่านกว้างขวาง ทันเหตุการณ์
  ทันสมัย ทันคน และสามารถเข้าใจคุณค่าสิ่งต่างๆในสมัยของตนได้

 • ประวัติศาสตร์ช่วยให้มนุษย์รู้จักตัวเอง ทำให้รู้บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับขอบเขตของตน ขณะเดียวกันก็รู้เกี่ยงกับขอบเขตของคนอื่นอีกด้วย หรือที่สรุปสั้นว่าช่วยให้มนุษย์รู้จักและเข้าใจตัวเองมากขึ้น รวมทั้งเข้าใจสังคมของมนุษย์โดยส่วนรวม

 • ประวัติศาสตร์ช่วยเสริมสร้างให้เกิดความระมัดระวัง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฝึกฝนความอดทน ความสุขุมรอบคอบ
  ความสามารถในการวินิจฉัย และมีความละเอียดเพียงพอที่จะเข้าใจปัญหาสลับซับซ้อนและวิกฤตการณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรม คุณธรรม

 • ประวัติศาสตร์สอนให้คนรู้จักคิดเป็น ไม่หลงเชื่อสิ่งใดง่าย ๆ โดยมิได้ไตร่ตรองพิจารณาให้ ถี่ถ้วนเสียก่อน

 • ประวัติศาสตร์ของชาติย่อมทำให้เกิดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ ในตระกูล และในความ เป็นชาติประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดความรักชาติ และช่วยกันรักษาชาติบ้านเมืองให้คงอยู่ ทั้งก้าวไปสู่ความเจริญ

 • ถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :ประวัติศาสตร์มีความสําคัญอย่างไร

   402 view  หมวดหมู่ : การศึกษา ประวัติศาสตร์  วันที่สร้าง : 10/01/2020


   ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
  × แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

  เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

    ฉนวนไทย หมายถึง อะไร ถามเมื่อ (2016-09-21)   8,554 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

    การเขียนให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องทำอย่างไรค่ะ ถามเมื่อ (2015-08-23)   1,137 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 นาที)

    การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทยแบ่งเป็นกี่ยุคสมัย ถามเมื่อ (2011-10-13)   1,841 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 5 นาที)

    ยุคโลหะ แบ่งออกกี่ยุคค่ะ ถามเมื่อ (2016-09-14)   2,370 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 7 นาที)

    บทสนทนาประวัติย่อย่าโมเป็นภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2015-05-20)   1,885 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 8 นาที)

    ประวัติแคว้นพะเยา ถามเมื่อ (2012-08-16)   2,552 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 8 นาที)

    ข้อดีข้อด้อยของพงศาวดาร ถามเมื่อ (2016-09-10)   10,151 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 8 นาที)

    ทวีปแอฟริกามีกี่ประเทศ ประเทศในทวีปแอฟริกา ได้แก่ ถามเมื่อ (2015-08-25)   2,932 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 10 นาที)

    การพบร่องรอยของเมืองโมเฮนโจแสดงว่าคนในยุคนั้นเจริญในด้านใด ถามเมื่อ (2015-03-16)   1,209 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 11 นาที)

    รัฐวิสาหกิจมีกี่ประเภท ถามเมื่อ (2016-09-14)   2,228 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 19 นาที)


   

  บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
  www.ban1gun.com