เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1พุทธศักราชเทียบกับจุลสักราชเท่าใด  สร้างคำถาม

 2,059 view  หมวดหมู่ : การศึกษา ประวัติศาสตร์  วันที่สร้าง : 29/11/2013

เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1พุทธศักราชเทียบกับจุลสักราชเท่าใด

ข้อมูลจาก WIKI บอกไว้ว่า
การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่ง ในช่วงของปี พ.ศ. 2111-2112
ถ้าเทียบเป็น จุลสักราช ให้ดูวิธีการนับได้จากข้อมูลด้านล่างครับ

การนับพุทธศักราช (พ.ศ.) – จุลศักราช (จ.ศ.)

การนับพุทธศักราช จุลศักราชยังลักลั่นไม่เข้าใจกัน จึงขออธิบายพอสังเขปดังนี้

พุทธศักราช เป็นปีนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานมาแล้วครบ ๑ ปีเป็นพ.ศ. ๑ การเทียบพุทธศักราช ให้เป็นคริสต์ศักราช (ค.ศ.) ให้นำ ๕๔๓ ไปลบพุทธศักราช ก็จะเป็นคริสต์ศักราช ถ้าเป็นเดือนมกราคมถึงมีนาคมก่อน พ.ศ. ๒๔๘๔ ต้องลบด้วย ๕๔๒ ถ้าต้องการเทียบคริสต์ศักราชให้เป็นพุทธศักราชก็ใช้ตัวเลขดังกล่าวบวกปีคริสต์ศักราช ค.ศ. ๑ ตรงกับ พ.ศ. ๕๔๔ ในการนับจุลศักราช (จ.ศ.) ซึ่งเป็นศักราชที่ใช้กันก่อนใช้ศักราชรัตนโกสินทร์ เริ่มภายหลังพุทธศักราช ๑๑๘๑ ปี การเทียบจุลศักราชเป็นพุทธศักราชให้เอา ๑๑๘๑ บวกกับ จ.ศ. ก็จะได้เป็นพุทธศักราช เช่น จ.ศ. ๑ จะตรงกับ พ.ศ. ๑๑๘๒ การนับจุลศักราชให้ถือวันเถลิงศก ปัจจุบันคือวันที่ ๑๕ หรือ ๑๖ เมษายนของแต่ละปี เป็นวันขึ้นจุลศักราชใหม่ เช่น ปีนี้ยังคงเป็นจุลศักราช ๑๓๖๙ ไปจนถึงวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ การเรียกปีจุลศักราชมีดังนี้

ถ้าเลขตัวสุดท้ายของจุลศักราชลงท้ายด้วยเลข ๑ เรียกว่า เอกศก เช่น ปีมะแมเอกศก จุลศักราช ๑๓๔๑
ถ้าเลขตัวสุดท้ายของจุลศักราชลงท้ายด้วยเลข ๒ เรียกว่า โทศก เช่น ปีวอกโทศก จุลศักราช ๑๓๔๒
ถ้าเลขตัวสุดท้ายของจุลศักราชลงท้ายด้วยเลข ๓ เรียกว่า ตรีศก เช่น ปีระกาตรีศก จุลศักราช ๑๓๔๓
ถ้าเลขตัวสุดท้ายของจุลศักราชลงท้ายด้วยเลข ๔ เรียกว่า จัตวาศก เช่น ปีจอจัตวาศก จุลศักราช ๑๓๔๔
ถ้าเลขตัวสุดท้ายของจุลศักราชลงท้ายด้วยเลข ๕ เรียกว่า เบญจศก เช่น ปีกุนเบญจศก จุลศักราช ๑๓๔๕
ถ้าเลขตัวสุดท้ายของจุลศักราชลงท้ายด้วยเลข ๖ เรียกว่า ฉศก เช่น ปีชวดฉศก จุลศักราช ๑๓๔๖
ถ้าเลขตัวสุดท้ายของจุลศักราชลงท้ายด้วยเลข ๗ เรียกว่า สัปตศก เช่น ปีฉลูสัปตศก จุลศักราช ๑๓๔๗
ถ้าเลขตัวสุดท้ายของจุลศักราชลงท้ายด้วยเลข ๘ เรียกว่า อัฐศก เช่น ปีขาลอัฐศก จุลศักราช ๑๓๔๘
ถ้าเลขตัวสุดท้ายของจุลศักราชลงท้ายด้วยเลข ๙ เรียกว่า นพศก เช่น ปีเถาะนพศก จุลศักราช ๑๓๔๙
ถ้าเลขตัวสุดท้ายของจุลศักราชลงท้ายด้วยเลข ๐ เรียกว่า สัมฤทธิศก เช่น ปีมะโรงสัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๓๕๐

ข้อมูลจาก : www.royin.go.th


ถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1พุทธศักราชเทียบกับจุลสักราชเท่าใด

 2,059 view  หมวดหมู่ : การศึกษา ประวัติศาสตร์  วันที่สร้าง : 29/11/2013


 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
× แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

  สามก๊ก ศึกอิเหลง ใครชนะ ถามเมื่อ (2017-07-22)   1,161 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  สมัยธนบุรี ตั้งแต่ พ ศ ไหนถึงพ ศ ไหนค่ะ ถามเมื่อ (2011-10-13)   1,815 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  สามก๊ก จริง 7 เท็จ 3 มีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2017-07-01)   1,346 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  วิธีการทางประวัติศาสตร์หมายถึง ถามเมื่อ (2020-03-31)   129 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  ติมอร์ เลสเตร์ เข้ากลุ่มอาเซียนเมื่อใด ถามเมื่อ (2011-12-04)   1,975 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  จดหมายเหตุจีน เมืองหลอหู คือ อาณาจักรใด ถามเมื่อ (2012-09-10)   19,220 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 5 นาที)

  อัคคัญญสูตรการคัดเลือกผู้นำ ถามเมื่อ (2012-04-20)   2,120 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 5 นาที)

  ทวีปยุโรปมีกี่ประเทศ ประเทศในทวีปยุโรป ได้แก่ ถามเมื่อ (2015-08-25)   80,145 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 6 นาที)

  พระพุทธศาสนามหายาน แพร่หลายเข้าสู่สุโขทัยในทางใด ถามเมื่อ (2012-01-28)   1,893 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 8 นาที)

  สมเด็จพระนารายเป็นพระโอรสของใคร ถามเมื่อ (2012-04-28)   1,959 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 9 นาที)


 

บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
www.ban1gun.com