การทดสอบบุคลิกภาพ ถามเกี่ยวกับ การทดสอบบุคลิกภาพ ครับ  สร้างคำถาม

 2,116 view  หมวดหมู่ : เรื่องงาน  วันที่สร้าง : 28/06/2011

การทดสอบบุคลิกภาพ ถามเกี่ยวกับ การทดสอบบุคลิกภาพ ครับ

บุคลิกภาพ
การใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพ

เป็นการทดสอบทางจิตวิทยาอย่างหนึ่ง ที่เน้นการทดสอบปฏิกิริยาของบุคคลที่มาสมัครงานต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก วัดแรงขับ แรงจูงใจ และความทะเยอทะยานของผู้สมัครในแต่ละคน

ตัวอย่าง ประยุกต์ใช้กับแบบทดสอบบุคลิกภาพที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย คือ The Big Five Personality Test

โดยส่วนใหญ่แล้วแบบทดสอบที่เป็นที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับในทางจิตวิทยา ไม่ว่าจะเป็น EPPS หรือ MMPI ส่วนใหญ่แล้วจะมีข้อเสีย คือ มีจำนวนข้อมาก ต้องใช้เวลาทำนาน มี choice ให้เลือกแค่ 2 ข้อ หรือ ให้ตอบว่า จริง ไม่จริง ตอบไม่ได้ เท่านั้น

ข้อดีของ Big five ก็คือ จำนวนข้อน้อย มีประมาณ 50 ข้อ และคำตอบจะมีให้เลือก 5 ระดับ คือ strongly disagree, disagree, neither disagree nor agree, agree, strongly agree และแบ่งบุคลิกภาพของผู้ใช้แบบทดสอบได้ชัดเจน เป็น 5 กลุ่ม ซึ่งคล้ายกับทฤษฎีบุคลิกภาพของจุง และ ทฤษฎีการวัดบุคลิกภาพแบบ Eysenck ถ้าเรามีความเข้าใจในทฤษฎีมากเท่าไหร่ ก็จะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้คัดเลือกตำแหน่งงานที่เหมาะสมประกอบด้วย

Extroversion : เป็นลักษณะของบุคคลที่ชอบสัมพันธภาพ ชอบเข้าสังคม อยู่เป็นกลุ่ม มีการแสดงออก เหมาะกับลักษณะงาน เช่น นักข่าว นักรายการวิทยุ นักแสดง นักดนตรี ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ในขณะที่ Introverts จะตรงกันข้าม คือชอบเก็บตัว อยู่เงียบ ๆ เหมาะกับลักษณะงาน เช่น เสมียน งานเอกสาร เป็นต้น

Agreeableness : เป็นลักษณะของบุคคลที่ชอบมีความผ่อนปรนกับผู้อื่น มีความสามารถในการประสานงานที่ดี เชื่อใจได้ เหมาะกับลักษณะงาน เช่น งานบริการนักท่องเที่ยว นักแนะแนว นักสังคมสงเคราะห์ นักสันทนาการ

Conscientiousness : เป็นการวัดลักษณะความไว้วางใจ คนประเภทนี้จะมีความรับผิดชอบ ไว้วางใจได้ เสมอต้นเสมอปลาย เช่น ที่ปรึกษา ฝ่ายบริหาร

Emotional Stability : เป็นความสามารถของบุคคลในการรองรับแรงกดดัน ควบคุมอารมณ์ บุคลิกที่สำคัญ คือ สุขุม สงบ มั่นคง เชื่อมั่นในตนเอง เหมาะกับงาน เช่น แพทย์ นักจิตวิทยา งานบริการ นักการเมือง

Openess to Experience : เป็นบุคลิกที่เปิดรับความแปลกใหม่ อยากรู้อยากเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ เหมาะกับงาน นักสำรวจ ช่างยนต์ โปรแกรมเมอร์ เป็นต้น ในกลุ่มตรงกันข้ามจะเป็นกลุ่มที่มีแบบแผน วางตัวอยู่ในกรอบเดิม

ความสัมพันธ์ระหว่าง Big Five กับคุณลักษณะงาน ในด้านความนิยม ความชำนาญในการเรียนรู้ และข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ระดับรายได้ พบว่าบุคลิกแบบ Conscientiousness ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ ไว้วางใจได้ มีความระมัดระวัง มีความสามารถในการวางแผน ทำงานหนักอย่างสม่ำเสมอ ใฝ่ฝันความสำเร็จ จะมีคุณลักษณะงานที่สูงกว่าอาชีพอื่น ๆ ในขณะเดียวกัน ก็จะมีความสามารถในการเรียนรู้งานได้ดีกว่า ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการทุ่มเทให้กับงาน อันสนับสนุนให้ได้คุณลักษณะงานที่สูงกว่า


ถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :การทดสอบบุคลิกภาพ ถามเกี่ยวกับ การทดสอบบุคลิกภาพ ครับ

 2,116 view  หมวดหมู่ : เรื่องงาน  วันที่สร้าง : 28/06/2011Resume

 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
× แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

  ตัวอย่างคำนำ ถามเมื่อ (2012-11-09)   3,505 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 20 นาที)

  รัฐวิสาหกิจ คือ อะไร อยากรู้ว่ามันต่างจาก เอกชน และ รัฐ ยังไง ถามเมื่อ (2011-06-24)   2,155 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 25 นาที)

  มีเงินส่วนตัวอยู่บ้าง ทําธุรกิจส่วนตัวอะไรดี อยากจะลงทุนครับ ถามเมื่อ (2011-08-01)   2,408 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 28 นาที)

  RCA หรือ Root Cause Analysis คืออะไร ถามเมื่อ (2020-01-02)   499 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 30 นาที)

  เห็ดโคนญี่ปุ่น หาผู้สนใจลงทุนเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่นเพียง 900 บาท กำไรเกินเท่าตัว ถามเมื่อ (2014-04-28)   16,875 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 57 นาที)

  คู่มือ iso 14000 หาได้ที่ใหนครับ อยากได้ คู่มือ iso 14000 ครับช่วยที ถามเมื่อ (2011-06-28)   2,189 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 66 นาที)

  เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงาน พร้อมข้อดีข้อเสีย ถามเมื่อ (2014-05-27)   2,006 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 74 นาที)

  แปลประโยค หาคนแปลประโยค ได้ที่ใหนครับ ถามเมื่อ (2011-06-28)   1,630 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 82 นาที)

  อาชีพที่ทำหลังเลิกงาน รวมถึง อาชีพเสริม เสาร์ อาทิตย์ 10 อันดับยอดนิยม ถามเมื่อ (2019-12-18)   507 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 100 นาที)

  ข้อควรระวังในการเขียน Resume เทคนิคการเขียน Resume ถามเมื่อ (2014-05-27)   1,899 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 117 นาที)


 

บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
www.ban1gun.com