ตัวอย่างการใช้ Regular Expressions ใน REGEXP_REPLACE ของ Oracle  สร้างคำถาม

 1,089 view  หมวดหมู่ : สำหรับโปรแกรมเมอร์  วันที่สร้าง : 18/01/2017

Regular Expressions เป็น standard ในการเช็คเงื่อนไขโดยการกำหนด pattern แทน
การเช็คเงื่อนไขแบบเดิมๆ เช่นคำสั่ง IF THEN ELSE ต่างๆ
ก่อนอื่นแนะนำการใช้ Regular Expressions เบื้องต้นก่อนนะครับ เช่น
** underscore(_) ไม่นับเป็น อักขระพิเศษ
. ทุกตัวอักษร+อักขระพิเศษ (ยกเว้นการขึ้นบรรทัดใหม่)
ทดสอบด้วย PL REGEXP_REPLACE
SELECT REGEXP_REPLACE ('XXTE_ST1X23_|', '.', 'Y') FROM dual;
ผลที่ได้คือ : YYYYYYYYYYYYY

\w ทุกตัวอักษร ยกเว้นอักขระพิเศษ
ทดสอบด้วย PL REGEXP_REPLACE
SELECT REGEXP_REPLACE ('XXTE_ST1X23_|', '\w', 'Y') FROM dual;
ผลที่ได้คือ : YYYYYYYYYYYY|

\W เฉพาะอักขระพิเศษ
ทดสอบด้วย PL REGEXP_REPLACE
SELECT REGEXP_REPLACE ('XXTE_ST1X23_|', '\W', 'Y') FROM dual;
ผลที่ได้คือ : XXTE_ST1X23_Y

\d ตัวเลขทุกตัว
ทดสอบด้วย PL REGEXP_REPLACE
SELECT REGEXP_REPLACE ('XTE_ST1X23_|', '\d', 'Y') FROM dual;
ผลที่ได้คือ : XTE_STYXYY_|

\D ที่ไม่ใช่ตัวเลข
ทดสอบด้วย PL REGEXP_REPLACE
SELECT REGEXP_REPLACE ('XTE_ST1X23_|', '\D', 'Y') FROM dual;
ผลที่ได้คือ : YYYYYY1Y23YY

\s whitespace(tab, space, line break)
ทดสอบด้วย PL REGEXP_REPLACE
SELECT REGEXP_REPLACE ('XT E_ST1X2 3_|', '\s', 'Y') FROM dual;
ผลที่ได้คือ : XTYYE_ST1X2Y3_|

\S ทุกตัวอักษร +อักขระพิเศษ ยกเว้น whitespace
ทดสอบด้วย PL REGEXP_REPLACE
SELECT REGEXP_REPLACE ('XT E_ST1X2 3_|', '\S', 'Y') FROM dual;
ผลที่ได้คือ : YY YYYYYYY YYY

[abc]เฉพาะตัวอักษรที่กำหนด อักขระพิเศษ ก็ได้นะ case sensitive
ทดสอบด้วย PL REGEXP_REPLACE
SELECT REGEXP_REPLACE ('XT E_ST1X2 3_|', '[eST|]', 'Y') FROM dual;
ผลที่ได้คือ : XY E_YY1X2 3_Y

[^abc] ทุกตัวที่ไม่ใช่ที่กำหนด
ทดสอบด้วย PL REGEXP_REPLACE
SELECT REGEXP_REPLACE ('XT E_ST1X2 3_|', '[^eST|]', 'Y') FROM dual;
ผลที่ได้คือ : YTYYYYSTYYYYYY|

[a-f] ทุกตัวที่อยู่ระหว่าง a ถึง f
ทดสอบด้วย PL REGEXP_REPLACE
SELECT REGEXP_REPLACE ('XT E_ST1X2 3_|', '[S-X]', 'Y') FROM dual;
ผลที่ได้คือ : YY EYYY1Y2 3YY

^ เริ่มต้น line
$ สิ้นสุด line
\A เริ่มต้นคำ
\z สิ้นสุดคำ
(…) capture group
\1 reference group #1
(a b)
a* ไม่มี a หรือมีก็ได้
a+ a อย่างน้อย 1 ตัว
a? ไม่มี a หรือมี a ได้แค่ 1ตัว
a{5} มี a 5 ตัว
a{2,5} มี a ได้ 2 ถึง 5 ตัว

ถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :ตัวอย่างการใช้ Regular Expressions ใน REGEXP_REPLACE ของ Oracle
TAGS : PLSQL   Programming   Regular Expressions  
 1,089 view  หมวดหมู่ : สำหรับโปรแกรมเมอร์  วันที่สร้าง : 18/01/2017SOA,Java,XSLT

 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
× แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

  mysql_fetch_array คือ คำสั่งอะไร มีข้อดียังๆง ถามเมื่อ (2016-08-30)   6,456 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 23 นาที)

  Java clone Object ด้วย Cloneable ถามเมื่อ (2018-06-03)   359 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 23 นาที)

  PHP Codeigniter Cannot modify header information headers already sent by ปัญหาตอน redirect ถามเมื่อ (2019-08-26)   69 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 24 นาที)

  วิธี bypass certificate https client และ Webservice client axis ถามเมื่อ (2017-06-01)   685 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 24 นาที)

  Java Rule Engine คืออะไร ถามเมื่อ (2015-09-16)   1,033 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 25 นาที)

  แนะนำ Scala ภาษาที่ Run บน JVM ได้เหมือน Java ถามเมื่อ (2017-03-08)   17,754 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 39 นาที)

  Java script iframe จะเรียกใช้ function ใน mainframe ได้อย่างไร ถามเมื่อ (2012-10-24)   1,789 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 40 นาที)

  Json คืออะไรครับ ต่างจาก JQuery อย่างไร ถามเมื่อ (2012-01-27)   1,771 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 41 นาที)

  Compile ตัวอย่าง Wordcount บน Hadoop 2 ยังไงครับ ถามเมื่อ (2014-08-28)   2,027 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 65 นาที)

  Oracle SQL MOD หารเอาเศษยังไงครับ ถามเมื่อ (2017-03-03)   1,429 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 79 นาที)


 

บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
www.ban1gun.com