โครงงานมีกี่ประเภท อะไรบ้าง  สร้างคำถาม

 162,291 view  หมวดหมู่ : การศึกษา วิทยาศาสตร์  วันที่สร้าง : 20/11/2023

โครงงานมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

 • โครงงานวิจัย: มุ่งเน้นการสืบค้นข้อมูลและการพัฒนาความรู้ใหม่ในสาขาที่สนใจ
 • โครงงานปฏิบัติ: เป็นการนำทฤษฎีที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้ในโลกจริง เช่น การสร้างโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน
 • โครงงานวิทยานิพนธ์: ประกอบด้วยการทำนิพนธ์ทางวิทยาศาสตร์หรือศิลปะ
 • โครงงานนวัตกรรม: เน้นการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความคิดนวัตกรรมและสร้างค่าเพิ่ม
 • โครงงานวิเคราะห์: มุ่งทำความเข้าใจปัญหาและนำเสนอการแก้ไขหรือแนวทางแก้ปัญหา

โครงงานมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
โครงงานมี 4 ประเภท ครับได้แก่

1.โครงงานสำรวจ รวบรวมข้อมูล
2.โครงงานค้นคว้าทดลอง
3.โครงงานศึกษาค้นคว้า คิดค้นทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆ
4.โครงงานสิ่งประดิษฐ์
โดยสามารถอธิบายรายละเอียดของแต่ละโครงงานดังนี้
โครงงานสำรวจ รวบรวมข้อมูล
 • โครงงานสำรวจ รวบรวมข้อมูลเป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์การรวบรวมข้อมูลเฉพาะเรื่องๆ โดยกำหนดหัวข้อแล้วทำการสำรวจ ผ่านแบบสอบถาม หรือ การสัมภาษณ์ นำมาเข้ากระบวนการจำแนกออกเป็นหมวดหมู่ และมีการนำเสนอโครงงานอย่างมีแบบแผน โดยจุดสำคัญเราต้องชี้ให้เห็นความชัดเจนของความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เราได้จัดการสำรวจและรวบรวมมา
 • โครงงานค้นคว้าทดลอง
 • โครงงานค้นคว้าทดลองเป็นโครงการเน้นการทดลองเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมีการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากการทดลอง มีศึกษาและการกำหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีการควบคุมตัวแปรอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยมีระเบียบแบบแผนอย่างแน่ชัด โดยผลจากการศึกษาทดลองที่ได้ ออกมาเป็นค่าตัวเลขที่สามารถพิสูจน์ได้
 • โครงงานศึกษาค้นคว้า คิดค้นทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆ
 • โครงงานศึกษาค้นคว้า คิดค้นทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆคล้ายๆ กับข้อสองแต่เน้นทำเรื่องใหม่เพื่อให้เกิด ทฤษฏี แนวคิดใหม่ๆ สามารถทำแค่ ทฤษฏี ที่มีแนวโน้มทำออกมาได้จริง นำเสนอแนวคิดหรือทฤษฎีใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครคิดมาก่อน แต่ไม่ต้อง ประดิษฐ์ ออกมาจริงก็ได้หรือถ้าทำจริง ก็เป็นแค่ต้นแบบ
 • โครงงานสิ่งประดิษฐ์
 • โครงงานสิ่งประดิษฐ์เป็นโครงงานที่นำความรู้ทฤษฎี หลักการ มาประยุกต์ใช้ แล้วประดิษฐ์ออกมาเป็นเครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จับต้องได้จริง ใช้ได้จริง ทั้งนี้อาจเป็นการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นใหม่ทั้งหมด หรือเป็นการแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้
 • ถ้าให้เรียงลำดับ แล้ว โครงงาน แบบ ศึกษาค้นคว้า คิดค้นทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆ น่าจะยากที่สุดเพราะ จะต้องคิดเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยมีเท่านั้น และนำเสนอหลักฐานใหม่เพื่อแย้งหรือขยายความทฤษฎีที่มีอยู่เดิม ซึ่งจะต้องผ่านการพิสูจน์มาอย่างชัดเจน


  ถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :โครงงานมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
  TAGS : วิทยาศาสตร์   โครงงาน  
   162,291 view  หมวดหมู่ : การศึกษา วิทยาศาสตร์  วันที่สร้าง : 20/11/2023


   ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

  #1.    กดด
  @ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

  ...............................................
  #2.    นักทดลอง
  @ สิ่งประดิษฐ์ สิยากที่สุด
  มันต้องทำออกมาได้จริง
  ต้องอาศัย ทฤษฏี มากมายเพื่อนำมาประกอบกัน

  ...............................................
  #3.    เอก
  @ ไม่มีอะไรยากอะไรง่ายหรอกครับ
  ถ้าจะทำ Project ใหญ่ๆ ทั้งหมดนี่ต้องนำมาประกอบกัน
  เริ่มแต่ สำรวจ รวบรวม , คิดค้น ทดลอง , จนนำมา ประดิษฐ์ ทั้งหมดมันมีสาระที่แตกต่างกัน ยากง่ายคนละแบบกันไป แค่เรื่องสำรวจ รวบรวมอย่าคิดว่ามันง่ายนะ ถ้าทำกันจริงๆ จังๆ สามารถ คาดการณ์ หรือทำนาย ล่วงหน้าได้เลย เพราะพวกนี้มันคือ ข้อมูล สถิติ ล้วนๆ

  ...............................................
  #4.    ยากตรงใหน
  @ ทฤษฎี บางอย่าง ทำเสร็จก็เก็บขึ้นหิ้ง แค่นี้แหละครับ
  ทำออกมาได้จริงหรือเปล่าไม่รู้

  ...............................................
  #5.    สตีด
  @ ขอบคุณมากครับ


  ...............................................
  #6.    น้องสี่
  @ กากจุง

  ...............................................
  #7.    ณรงค์ เวียงจันทร์
  @ ขอบคุณมากคับ

  ...............................................
  #8.    Grean
  @ thank for give me .

  ...............................................
  #9.    ทรู
  @ ทรู

  ...............................................
  #10.    นักเรียน
  @ ขอบคุณครับกำลังทำส่งคุณครู

  ...............................................
  #11.    ทิม
  @ ขิบคุณมากค่ะ

  ...............................................
  #12.    แก้วจ๋า'าา
  @ @ ขอบคุณค่ะกำลังทำส่งครูพอดี

  ...............................................
  #13.    ปังปอนด์
  @ ขอบคุณครับกำลังทำส่งครู

  ...............................................
  #14.    Restart
  @ ดีมากกก

  ...............................................
  #15.    จิ่ง
  @ ดีงามมมมมมมมมมมมมมมมม

  ...............................................
  #16.    จิ่ง
  @ ชอบค่ะ

  ...............................................
  #17.    พิม
  @ ชอบๆๆ

  ...............................................
  #18.    จิ่งจี้ขี้ติดฟัน
  @ หนูชอบมากๆเลยค่ะเอาไปเรียนได้เลย🤓

  ...............................................
  #19.    เพลง
  @ มีรู้เยอะมากเลยค่ะ

  ...............................................
  #20.    ไอซ์
  @ ดีค่ะ

  ...............................................
  #21.    ฟ้า
  @ ดีค่ะกำลังสอบต้องเตรียมตัวเเยอะเลย

  ...............................................
  #22.    มหาโภคัย ขำกระแสร์
  @ ขอบคุณมากครับ

  ...............................................
  #23.    @somjeed
  @ ดีมากเรยคะ ชอบมากคะ ทำรายงานส่งอาจารย์ได้เรยแบบไม่อยากเรยคะ ขอบคุนคะ

  ...............................................
  #24.    น. ร.
  @ ดีอะค่ะเรียนได้เลยยย

  ...............................................
  #25.    ชักเว่า
  @ ดีมากก

  ...............................................
  #26.    เด็กเหี้ยย
  @ ไม่ดีเลยอ่านไม่รู้เรื่อง

  ...............................................
  #27.    ควาย ดำๆ
  @ ดีมากครับ

  ...............................................
  #28.    ปลายฟ้า
  @ ดี

  ...............................................
  #29.    พิ้ง
  @ ดีมาก

  ...............................................
  #30.    พิ้ง
  @ ดีงามพระราม8

  ...............................................
  #31.    แพรไหม
  @ ดีมากเลยคะได้ความรู้เยิะมากกกกกก

  ...............................................
  #32.    Sorawit somnaul
  @ อ่านเข้าใจงายดีครับ

  ...............................................
  #33.    หมิวลี่
  @ มีประโยชน์ดีค่ะ ความรู้เพียบ!!!

  ...............................................
  #34.    เด็กกระโปกใส่เเว่น
  @ ดีมากเลยค่ะขอบคุณมากๆๆๆ

  ...............................................
  #35.    เด็กดี2020
  @ สุดยอดดดดดดดดดดดดดดดด

  ...............................................
  #36.    Tri
  @ ดีมาก

  ...............................................
  #37.    ตุ๊ตตู่
  @ ออกไวๆเถอะ

  ...............................................  × แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

  เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

    Bacteria คือ แบคทีเรีย หรือ บัคเตรี ถามเมื่อ (2016-06-06)   1,606 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 35 วินาที!!)

    การเคี้ยวอาหารให้ละเอียดมีผลอย่างไร ถามเมื่อ (2011-10-12)   2,157 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 10 นาที)

    ตารางธาตุ ถามเมื่อ (2013-05-23)   2,898 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 19 นาที)

    วัตถุประสงค์ของการทำลาวาแลมป์คืออะไร ถามเมื่อ (2013-11-29)   11,765 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 28 นาที)

    ลูกโลกมีทิศทางการหมุนอย่างไรและการหมุนของลูกโลกส่งผลให้เกิดปรากฎการณ์อะไรบ้าง ถามเมื่อ (2014-12-19)   1,730 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 39 นาที)

    ลิพิด คืออะไรค่ะ ถามเมื่อ (2015-08-23)   2,473 views  (ไม่มีคนดู)

    ละติจูล กับ ลองติจูล คืออะไร ต่างกันอย่างไร ถามเมื่อ (2016-06-01)   2,746 views  (ไม่มีคนดู)

    ทำไมภาคใต้ของไทยไม่มีฤดูหนาว ถามเมื่อ (2019-07-09)   680 views  (ไม่มีคนดู)

    ลมบกกับลมทะเลต่างกันยังไง ถามเมื่อ (2014-11-03)   2,694 views  (ไม่มีคนดู)

    ลมบก กับ ลมทะเล ต่างกันอย่างไร ถามเมื่อ (2011-10-10)   7,724 views  (ไม่มีคนดู)


   

  บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
  www.ban1gun.com