แบบทดสอบภาษาไทย ป 1 ป 2 เรื่อง สระ อา  สร้างคำถาม

 88 view  หมวดหมู่ : การศึกษา คณิตศาสตร์  วันที่สร้าง : 26/05/2020

แบบทดสอบภาษาไทย ป 1 ป 2 เรื่อง สระ อา

ข้อที่ 1. เวลาเขียนสระอา จะเขียนไว้ด้านใดของพยัญชนะ
ก. ข้างหน้า
ข. ข้างหลัง
ค. ข้างล่าง
คำตอบ คือ ข. ข้างหลัง

ข้อที่ 2. คำว่า "ตา" อ่านแบบแจกลูกได้อย่างไร
ก. ตอ-อา-ตา
ข. ตา-อา-ตอ
ค. อา-ตอ-ตา
คำตอบ คือ ก. ตอ-อา-ตา

ข้อที่ 3. ม+า+น+า อ่านว่าอย่างไร
ก. มนา
ข. นามา
ค. มานา
คำตอบ คือ ค. มานา

ข้อที่ 4. "ตามาหารูปู" มีคำที่สะกดด้วยสระอากี่คำ
ก. 2 คำ
ข. 3 คำ
ค. 4 คำ
คำตอบ คือ ข. 3 คำ

ข้อที่ 5. ประโยคใดมีสระอาประสมอยู่ด้วย
ก. ปูจะดุงูในรู
ข. ในนามีรูปู
ค. ในรูปูมีงู
คำตอบ คือ ข. ในนามีรูปู

ข้อที่ 6. สระ "อา" เป็นสระเสียงชนิดใด
ก. สั้น
ข. กลาง
ค. ยาว
คำตอบ คือ ค. ยาว

ข้อที่ 7. ประโยคต่อไปนี้ข้อใดประสมด้วยสระอามากที่สุด
ก. ตามาหาอาในนา
ข. ในนามีรูปู
ค. อีกาในนาอา
คำตอบคือ ก. ตามาหาอาในนา

ข้อที่ 8. สา เขียนแบบแจกลูกได้อย่างไร
ก. สอ+อา+สา
ข. สอ+สา
ค. สอ+อา
คำตอบ คือ ก. สอ+อา+สา

ข้อที่ 9. ข้อใดอ่านออกเสียงเหมือนคำว่า "ตา"
ก. ปู
ข. เข
ค. มา
คำตอบ คือ ค. มา

ข้อที่ 10. ข้อใดประสมด้วยสระอา 2 คำ
ก. กาดำ
ข. อีกาสีดำ
ค. อีกาในนา
คำตอบ คือ ค. อีกาในนา


ถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :แบบทดสอบภาษาไทย ป 1 ป 2 เรื่อง สระ อา
TAGS : คณิตศาตร์ ป.1  
 88 view  หมวดหมู่ : การศึกษา คณิตศาสตร์  วันที่สร้าง : 26/05/2020


 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
× แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

  1 ลูกบาศก์เดซิเมตรเท่ากับกี่ลิตร ถามเมื่อ (2014-05-04)   1,763 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 61 นาที)

  2นิ้วเท่ากับกี่ซม ถามเมื่อ (2014-05-07)   1,889 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 71 นาที)

  1 ปอนด์ US UK เท่ากับกี่กรัม ถามเมื่อ (2014-04-28)   1,793 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 79 นาที)

  จำนวนเฉพาะ มีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2015-05-28)   791 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 86 นาที)

  หน่วยชั่งน้ำหนักข้าวสาร 1 ถัง กับ 1 กระสอบ หนักเท่าไร ถามเมื่อ (2019-12-27)   40,297 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 101 นาที)

  ข้อสอบ คณิตคิดเร็ว อนุบาล1 ถามเมื่อ (2020-03-04)   134 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 125 นาที)

  1 เดซิเมตรเท่ากับกี่เซนติเมตร ถามเมื่อ (2014-04-26)   1,780 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 165 นาที)

  สนามกีฬาแห่งหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีด้านยาวยาวกว่าสามเท่าของด้านกว้างอยู่10 เมตร ถ้าสนามกีฬามีความยาวรอบสนามเท่ากับ 340 เมตร แล้วสนามกีฬานี้มีพื้นที่กี่ตารางเมตร ถามเมื่อ (2014-02-18)   1,907 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 211 นาที)

  การเขียนรายงานโครงานคณิตศาสตร์ที่ดีจะต้องประกอบไปด้วยหัวข้ออะไรบ้างค่ะ ถามเมื่อ (2015-05-28)   1,249 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 245 นาที)

  1ฟุตเท่ากับกี่เซ็น ถามเมื่อ (2014-05-25)   2,087 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 254 นาที)


 

บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
www.ban1gun.com