เอกสารอ้างอิงของประวัติและประโยชน์ของยิมนาสติกคือ  สร้างคำถาม

 2,877 view  หมวดหมู่ : เรื่องเรียน  วันที่สร้าง : 10/06/2014


เอกสารอ้างอิงของประวัติและประโยชน์ของยิมนาสติกคือ

ยิมนาสติก (อังกฤษ: Gymnastics) เป็นกีฬาที่เกี่ยวกับการแสดง ความแข็งแรง ความสวยงาม ... แต่การเริ่มต้นยิมนาสติกอย่างแท้จริงน่าจะเริ่มสมัยเริ่มต้นของประวัติศาสตร์แห่งชาวกรีกและโรมัน ... ยิมนาสติกอีกประเภทคือ ยิมนาสติกลีลาประกอบดนตรี


ประวัติความเป็นมาของกีฬายิมนาสติก ในประเทศไทย

การเริ่มเล่นยิมนาสติกในประเทศไทยนั้นไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด แต่สันนิษฐานว่า เริ่มเล่นในสมัยรัชกาลที่ 5เพราะในสมัยนี้ได้ส่งคนไปศึกษาต่างประเทศ เมื่อกลับมาก็ได้นาเอาวิชายิมนาสติกมาเผยแพร่ โดยเริ่มสอนที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต่อมากระทรวงศึกษาธิการเห็นว่าวิชายิมนาสติกมีประโยชน์ในการพัฒนาร่างกายและจิตใจ จึงให้อาจารย์ร้อยเอกขุนเจนกระบวนหัด ซึ่งศึกษาวิชานี้มาจากต่างประเทศเปิดสอนยิมนาสติกที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จัดเป็นวิชาหนึ่งในการสอน และจัดเข้าไว้ในหลักสูตรโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และโรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัย

พ.ศ. 2511 ยิมนาสติกในประเทศไทยได้รับการพัฒนาขึ้น เมื่อมี การก่อตั้งสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2511 คณะกรรมการโอลิมปิกไทยและสหพันธ์ยิมนาสติกสากลรับรอง เมื่อปี พ.ศ. 2515 ประเทศไทยจึงได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น เดนมาร์ค ส่งนักยิมนาสติกมาสาธิตการเล่นกีฬาชนิดหนึ่ง

พ.ศ. 2515 มีการสอนในวิทยาลัยพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอย่างจริงจังและเริ่มมีการแสดงโชว์ตามสถานที่ต่าง ๆ และประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกสหพันธ์ยิมนาสติกสากล (F.I.G) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ในปีเดียวกัน

พ.ศ.2520 ได้มีการอบรมเกี่ยวกับกติกาและการจัดการแข่งขันแก่ครูอาจารย์และผู้สนใจเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกีฬายิมนาสติกมากยิ่งขึ้น และในปีนี้ได้จัดให้กีฬายิมนาสติกเป็นกีฬาหนึ่งในการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยศึกษา

พ.ศ. 2521 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 8 ยิมนาสติกเป็นกีฬาประเภทหนึ่ง ซึ่งจัดให้มีการแข่งขันขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งก็ได้รับความสนใจเข้าชมรมจากประชาชนและเยาวชนมากพอสมควร และในปีนี้เองกระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้วิชายืดหยุ่นซึ่งเป็นพื้นฐานของกีฬายิมนาสติก เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2529 ประเทศไทยได้ส่งนักกีฬายิมนาสติกเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมส์ ถึงแม้จะไม่ได้เหรียญรางวัล แต่ก็เป็นการสร้างประสบการณ์ให้แก่นักกีฬามากขึ้นแต่ถ้าเป็นการแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ ซึ่งเป็นการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยประสบความสำเร็จในกีฬายิมนาสติกมาก โดยเฉพาะในประเภทชาย

พ.ศ. 2537 การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 12 ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น นักกีฬายิมนาสติกของจีนครองความยิ่งใหญ่ทั้งประเภทชาย และประเภทหญิงสำหรับนักกีฬาของไทยที่เข้าร่วมแข่งขันก็ประสบความสำเร็จใจการแข่งขันอุปกรณ์ห่วงพอสมควร คือ นายอมรเทพ แววแสง

พ.ศ. 2538 การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย นักกีฬายิมนาสติกของไทย ครองความยิ่งใหญ่ทั้งประเภทชาย และประเภทหญิงโดยได้เหรียญทองทั้งประเภททีม และประเภทเดี่ยวรวมทุกอุปกรณ์ และในแต่ละอุปกรณ์ก็ได้เหรียญทองเกือบทุกประเภท

ปัจจุบันกีฬายิมนาสติกในประเทศไทยได้รับการส่งเสริมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเห็นได้จากการที่นักกีฬาไทยมีอันดับความสามารถอยู่ในอันดับต้น ๆ ของภูมิภาคและภายในทวีป

ประโยชน์ของกีฬายิมนาสติก

1. ทางด้านร่างกาย

- มีทรวดทรงดี มีบุคลิกสง่างาม

- ร่างกายมีความอ่อนตัว มีความคล่องแคล่วว่องไว กระฉับกระเฉง

- ระบบต่างๆ ในร่างกายทำงานประสานกันได้ดี

- ทำให้ร่างกายมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงสมบูรณ์

- ทำให้ร่างกายเกิดพลังในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ

2. ทางด้านจิตใจ

- ทำให้เกิดความกล้าตัดสินใจ

- ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง

- ทำให้อารมณ์สุขุม เยือกเย็น ไม่อ่อนไหวง่าย

- ทำให้มีระเบียบวินัยที่ดี มีความสุภาพเรียบร้อย

- ทำให้มีอารมณ์แจ่มใส จิตใจร่าเริง และเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน


ขอบคุณที่มาของ ประวัติยิมนาสติก สัญชัย สปอร์ต เอฟซี


ถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :เอกสารอ้างอิงของประวัติและประโยชน์ของยิมนาสติกคือ

 2,877 view  หมวดหมู่ : เรื่องเรียน  วันที่สร้าง : 10/06/2014


 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
× แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

  กล้ามเนื้อมีกี่ชนิด ถามเมื่อ (2011-08-05)   1,388 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 33 วินาที!!)

  ประเทศใดที่มีเส้นศูนย์สูตรลากผ่าน ถามเมื่อ (2015-05-19)   19,172 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 7 นาที)

  โรงรับจํานํารับจํานําอะไรได้บ้าง อยากรู้ว่า รับจำนำได้ทุกอย่างหรือเปล่า ถามเมื่อ (2015-08-25)   114,901 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 10 นาที)

  คํานํารายงานวิชาสังคมควรพิมพ์อย่างไร ถามเมื่อ (2011-08-01)   16,044 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 12 นาที)

  ใครคือผู้ออกแบบวงจรตรรกะ ถามเมื่อ (2011-12-09)   1,498 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 20 นาที)

  สระหน้า คือ ถามเมื่อ (2015-05-25)   3,624 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 21 นาที)

  Man กับ Men ต่างกันยังไงคะ ถามเมื่อ (2015-05-20)   9,533 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 51 นาที)

  ฉลากยา ถามเมื่อ (2011-09-23)   1,446 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 67 นาที)

  ประโยชน์ของภาษาไทย ถามเมื่อ (2011-08-04)   6,564 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 104 นาที)

  การดูแลรักษาอุปกรณ์กรีฑา ถามเมื่อ (2011-11-11)   13,912 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 149 นาที)


 

บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
www.ban1gun.com