ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เกี่ยวข้องกันอย่างไร  สร้างคำถาม

 22,717 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 13/06/2019

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เกี่ยวข้องกันอย่างไร

ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
ตัวฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง (Peripheral) ที่สามารถสัมผัสได้ โดยจะประกอบด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการประมวลผลข้อมูล การรับข้อมูล การแสดงผลข้อมูลของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
เป็นอุปกรณ์ที่จับต้อง สัมผัส และสามารถมองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม มีทั้งที่ติดตั้งภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ (Case) และ เชื่อมต่อภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์
เราสามารถแบ่งส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ออกได้เป็น 5 หน่วยที่สำคัญ ดังนี้

1. ฮาร์ดแวร์หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) ทำหน้าที่ในการรับโปรแกรม และข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับข้อมูลเข้า ได้แก่ แป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ด (Keyboard) เครื่องสแกนต่างๆ เช่น เครื่องรูดบัตร สแกนเนอร์ ฯลฯ
2. ฮาร์ดแวร์หน่วยความจำ (Memory Unit) ทำหน้าที่เก็บโปรแกรมหรือข้อมูลที่รับมาจากหน่วยรับข้อมูล เพื่อเตรียมส่งให้หน่วยประมวลผลกลางทำการประมวลผล และรับผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล เพื่อเตรียมส่งออกหน่วยแสดงข้อมูลต่อไป
3. ฮาร์ดแวร์หน่วยประมวลผลกลาง (CPU หรือ Central Processing Unit) ทำหน้าที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ปรากฏอยู่ในโปรแกรม หน่วยนี้จะประกอบด้วยหน่วยย่อยๆ อีก 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยคำนวณเลขคณิตและตรรกวิทยา (ALU หรือArithmetic and Logical Unit) และ หน่วยควบคุม (CU หรือ Control Unit)
4. ฮาร์ดแวร์หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storge) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลหรือโปรแกรมที่จะป้อนเข้าสู่หน่วยความจำหลักภายในเครื่องก่อนทำการประมวลผลโดย ซีพียู รวมทั้งเป็นแหล่งเก็บผลลัพท์จากการประมวลผลด้วย เพื่อการใช้งานในภายหลัง
5. ฮาร์ดแวร์หน่วยแสดงข้อมูล (Output Unit) ทำหน้าที่แสดงผลลัพท์จากการประมวลผล เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น

ซอฟต์แวร์ (software)
ซอฟต์แวร์หมายถึงชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงลำดับขั้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้นด้วยคำสั่งของคอมพิวเตอร์ คำสั่งเหล่านี้เรียงกันเป็นซอฟต์แวร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากที่ทราบมาแล้วว่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่ง การทำงานพื้นฐานเป็นเพียงการกระทำกับข้อมูลที่เป็นตัวเลขฐานสอง ซึ่งใช้แทนข้อมูลที่เป็นตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ หรือแม้แต่เป็นเสียงพูดก็ได้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์จึงเป็นซอฟต์แวร์ เพราะเป็นลำดับขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งทำงานแตกต่างกันได้มากมายด้วยซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกัน ซอฟต์แวร์จึงหมายรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกประเภทที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้

การที่เราเห็นคอมพิวเตอร์ทำงานให้กับเราได้มากมาย เพราะว่ามีผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาให้เราสั่งงานคอมพิวเตอร์ ร้านค้าอาจใช้คอมพิวเตอร์ทำบัญชีที่ยุ่งยากซับซ้อน บริษัทขายตั๋วใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยในระบบการจองตั๋ว ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยในเรื่องกิจการงานธนาคารที่มีข้อมูลต่าง ๆ มากมาย คอมพิวเตอร์ช่วยงานพิมพ์เอกสารให้สวยงาม เป็นต้น การที่คอมพิวเตอร์ดำเนินการให้ประโยชน์ได้มากมายมหาศาลจะอยู่ที่ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์จึงเป็นส่วนสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ หากขาดซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถทำงานได้ ซอฟต์แวร์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น และมีความสำคัญมาก และเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้ระบบสารสนเทศเป็นไปได้ตามที่ต้องการ


สรุป ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เกี่ยวข้องกันอย่างไร
ฮาร์ดแวร์ คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส่วน ซอฟต์แวร์ คือโปรแกรมที่ทำงานบน ฮาร์ดแวร์


ถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เกี่ยวข้องกันอย่างไร
TAGS : คอมพิวเตอร์   ฮาร์ดแวร์   ซอฟต์แวร์   ไอที  
 22,717 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 13/06/2019


 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
× แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

  info หมายถึงอะไร ถามเมื่อ (2014-10-28)   16,781 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 10 วินาที!!)

  กฏหมายการเก็บเงินค้ำประกันการทำงาน ถามเมื่อ (2011-09-13)   2,098 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 13 วินาที!!)

  ยุคทองของอารยธรรมอียิปต์โบราณอยู่ในช่วงเวลาใด ถามเมื่อ (2011-08-06)   2,142 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 32 วินาที!!)

  ทำไมนำถึงขุ่นและมีสีดำ ถามเมื่อ (2014-08-26)   2,145 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 48 วินาที!!)

  วิธีทําให้สูง ถามเมื่อ (2011-09-22)   2,013 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 58 วินาที!!)

  องค์กรเอกชนใช้โดเมนใด ถามเมื่อ (2013-05-30)   3,731 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 59 วินาที!!)

  เป้าหมายของผู้บริโภคคือ ถามเมื่อ (2011-08-05)   1,951 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 59 วินาที!!)

  แอร์เอเชียจอดที่ ถามเมื่อ (2012-07-09)   2,339 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  ถ้านักศึกษาสำเร็จการศึกษาเป็นบัณทิต นักศึกษาจะยึดถือคุณธรรมใดเป็นหลัก ถามเมื่อ (2014-10-28)   2,084 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  คำแปลกลอนสุภาษิตสอนหญิง ถามเมื่อ (2012-01-05)   25,205 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)


 

บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
www.ban1gun.com