อยากได้ภาพข่าวเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก  สร้างคำถาม

 2,509 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 15/08/2011

อยากได้ภาพข่าวเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก

การใช้แรงงานเด็ก
ห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เป็นลูกจ้าง
กรณีที่มีการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นลูกจ้าง นายจ้างต้องแจ้งต่อพนักงาน ตรวจแรงงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ เด็กเข้าทำงาน และแจ้งการสิ้นสุดการ จ้างเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 7 วันนับแต่วันที่เด็กออกจากงาน นายจ้างต้องจัดให้มีเวลาพัก 1 ชั่วโมงต่อวันภายใน 4 ชั่วโมงแรกของ การทำงาน และให้มีเวลาพักย่อยได้ตามที่นายจ้างกำหนด
ห้ามนายจ้างใช้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในระหว่างเวลา 22.00 - 06.00 น. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี
สถานการณ์แรงงานเด็กของประเทศไทย
การกระจายของแรงงานเด็ก
แรงงานเด็กในสถานประกอบการ แรงงานเด็กที่ทำงานในสถานประกอบการส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพ มหานครและปริมณฑล รองลงไปคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ โดยใน พ.ศ.2541 มีแรงงานเด็กในสถานประกอบการทั่วประเทศ 78,836 คน ซึ่งช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ.2538 ถึง พ.ศ. 2541 แรงงานเด็กในสถานประกอบการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคต่างๆ มีแนวโน้มลดลง (ตารางที่ 1) แต่ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม ณ เดือนธันวาคม 2541 แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันแรงงานเด็กที่ทำงานในสถาน ประกอบการ อายุตั้งแต่ 15 - 17 ปี มีประมาณ 1.25 แสนคน ส่วนใหญ่ทำงานกระจุกตัวอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ในกิจการตัดเย็บเสื้อผ้า เย็บกระเป๋า รองเท้า เจียระไนพลอย ทำเครื่องประดับ ซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และร้านอาหาร จากการตรวจ แรงงานเด็กของเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พบว่า แรงงานเด็กที่ทำงานในสถานประกอบการ ร้อยละ 85 จะมีอายุระหว่าง 15 - 17 ปี สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่ไม่พบว่า มีการใช้ แรงงานเด็ก ซึ่งอาจจะเป็นเพราะกระบวนการผลิต และการใช้เทคโนโลยีการผลิตจำเป็นต้องใช้แรงงานที่มีวุฒิภาวะ และสรีระทางร่างกายที่แตกต่างจากเด็ก


ถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :อยากได้ภาพข่าวเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก

 2,509 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 15/08/2011


 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
× แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

  หากอยู่ต่างจังหวัด และต้องการส่งภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์มาตรวจพิจารณาจะต้องทำอย่างไร ถามเมื่อ (2011-07-31)   1,697 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 11 วินาที!!)

  สถานที่สอนดนตรีโปงลาง ถามเมื่อ (2020-01-10)   1,223 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 14 วินาที!!)

  ตุ่มต้อนัยน์ตา ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2014-11-26)   845 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 45 วินาที!!)

  อัศศิยาม หมายถึงอะไร ถามเมื่อ (2011-10-11)   2,399 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 48 วินาที!!)

  การแต่งตัวแนวอินดี้ จะต้องแต่งกายอย่างไร ถามเมื่อ (2011-10-17)   1,603 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 49 วินาที!!)

  แร่ธาตุต่างๆในดิน สูญเสียไปจากดินได้อย่างไร ถามเมื่อ (2019-11-28)   6,305 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  สัตว์ตัวแรกที่ถูกโคลนนิ่งคือสัตว์ชนิดใด ถามเมื่อ (2013-05-16)   2,686 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  มีใหมแคนนอนร๊อคแบบไม่มีเสียงกีต้าร์ ถามเมื่อ (2012-03-31)   1,471 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  ข่าวลุงโกร่ง กางเกงแดง ถามเมื่อ (2011-09-22)   1,655 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  อาชีวะเกษตรคืออะไร ถามเมื่อ (2011-10-05)   4,616 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)


 

บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
www.ban1gun.com