มีแนวทางการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยอย่างไร  สร้างคำถาม

 241,940 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 02/11/2022

มีแนวทางการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยอย่างไร

มีแนวทางการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยอย่างไร
การอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย
นาฏศิลป์ไทย เป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างและสั่งสมภูมิปัญญามาตั้งแต่โบราณ เป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติความเป็นอารยประเทศของชาติไทยที่มีความเป็นเอกราชมาช้านาน นานาประเทศในโลกต่างชื่นชนนาฏศิลป์ไทยในความงดงามอ่อนช้อย และวิจิตรบรรจงเป็นศิลปะที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์และสืบทอดต่อไปจนถึงลูกหลาน ฉะนั้นเราควรมีการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยโดยแนวทางการอนุรักษ์นาฎศิลป์ไทย สามารถทำได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์แบบเนื้อหา หรือ อนุรักษ์แบบเนื้อหา และแนวทางการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย ดังนี้

1. การค้นคว้าวิจัย ควรศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาของไทยในด้านต่างๆ ของท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค และประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น มุ่งศึกษาให้รู้ความเป็นมาในอดีต และสภาพการณ์ในปัจจุบัน

2. การอนุรักษ์ โดยการปลุกจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ สร้างจิตสำนึกของความเป็นคนท้องถิ่นนั้นๆ ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพื่อแสดงสภาพชีวิตและความเป็นมาของชุมชน อันจะสร้างความรู้และความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย

3. การฟื้นฟู โดยการเลือกสรรภูมิปัญญาที่กำลังสูญหาย หรือที่สูญหายไปแล้วมาทำให้มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในท้องถิ่น โดยเฉพาะพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม

4.การพัฒนา ควรริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานในการรวมกลุ่มการพัฒนาอาชีพควรนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อต่อยอดใช้ในการผลิต การตลาด และการบริหาร ตลอดจนการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5. การถ่ายทอด โดยการนำภูมิปัญญาที่ผ่านมาเลือกสรรกลั่นกรองด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบและรอบด้าน แล้วไปถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า คุณประโยชน์และปฎิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ

6. ส่งเสริมกิจกรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาของชุมชนต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

7. การเผยแพร่แลกเปลี่ยน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง โดยให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ด้วยสื่อและวิธีการต่างๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั้งกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

8. การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้าน ผู้ดำเนินงานให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีการยกย่องถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :มีแนวทางการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยอย่างไร
TAGS : ศิลปะ   นาฏศิลป์   การแสดง  
 241,940 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 02/11/2022


 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

#40.    unknown
@ มีสาระดีมากค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะ ^^

...............................................
#39.    ไม่อยากรู้
@ ขอบคุณมากๆๆเลยครับพอดีจะทำวิดิโอส่งครู

...............................................
#38.    คน
@ 😀

...............................................
#37.    ...
@ ก็ดีนะ

...............................................
#36.    พิมร์
@ เนื้อหาดีมากๆเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

...............................................
#35.    โบว์ นฤมล
@ ขอบคุณมากเลายนะค่ะ ได้10ค่ะ😊😊😊😗😗😗

...............................................
#34.    ดา
@ เราต้องเผยแพร่การเเสดงนาฏศิลป์ไทยย่างไร

...............................................
#33.    Palm
@ ขอบคุณครับ

...............................................
#32.    Warut
@ @ขอบคุณครับ

...............................................
#31.    จันทรัตน์
@ @ขอบคุนค่ะ เนื้อหาดีมาก

...............................................
#30.    ผึ้งน้อย
@ ตรงประเด็นเลยค่ะ เนื้อหาดีมาก
😏😚😎😘

...............................................
#29.    เจีย
@ ขอบคุนคับ

...............................................
#28.    กัน เนินทราย 555+
@ ดีมากเลยครับ

...............................................
#27.    กัน เนินทราย
@ ขอบคุณมากครับ เยี่ยมมากๆครับ

...............................................
#26.    เจนจิรา
@ ตรงประเด็นเลย เนื้อหาสุดยอดเลย

...............................................
#25.    😃😃
@ ดีมากค่ะเกือบหนูไม่ได้ส่งงาน

...............................................
#24.    Sirilak&Nuttwan
@ @ขอบคุณมากคะที่มีเนื้อหานี้ถ้าหาไม่เจอคงไม่ได้ส่งการบ้านคะ……………………

...............................................
#23.    hrk
@ ขอบคุณสำหรับเนื้อหาครับ

...............................................
#22.    หนูน้อยอยากรู้
@ ใครเป็นผู้เขียนค้ะ

...............................................
#21.    ดาม pb123
@ ดาม

...............................................
#20.    วาณี.
@ สุดท้ายก็เจอ เนื้อหาดีมากค่ะ...

...............................................
#19.    นา ค่ะ
@ ขอบคุณมากค่ะที่หาเจอ..

...............................................
#18.    ลินนี่
@ หน้ารักมากเลยค่ะ

...............................................
#17.    ตุดตู่
@ @ขอบคุณมากสำหรับคำตอบ

...............................................
#16.    พัดพาย
@ ขอบคุนสำหรับความรู้ค่ะ

...............................................
#15.    ICE
@ แต้งค์กกิ้ว ทิส เชอร์

...............................................
#14.    ปารเมศ
@ ขอบคุนคับ

...............................................
#13.    star
@ ขอบคุณมากๆคะ

...............................................
#12.    putthimeth
@ ขอบคุณมากครับกำลังทำการบ้านส่งครูพอดี

...............................................
#11.    กก
@ กก

...............................................
#10.    KPT
@ ได้ส่งครูเพราะเว็ปนี้ THX มาก ๆ ครับ 5555

...............................................
#9.    นัฐกานต์
@ มีสาระมากๆเลยคะ

...............................................
#8.    นู๋นา
@ ขอบคุณมากค่ะเนื้อหาดีมากเลย

...............................................
#7.    เอ๊ะจัง
@ ขอบคุณค่ะกำลังจะสอบปลายภาคเลย

...............................................
#6.    ammy
@ แล้วถ้าไม่อนุรักษ์ผลที่เกิดขึ้นกับสังคมโทย คืออะไรคะ

...............................................
#5.    555
@ 5555

...............................................
#4.    The Mickey Mouse
@ -ถ้าอนุรักษ์นาฏศิลป์ผลที่เกิดขึ้นต่อสังคมไทย และ ถ้าไม่อนุรักษ์นาฏศิลป์ผลที่เกิดขึ้นต่อสังคมไทย
ช่วยๆ หน่อย นะ ก๊าบป

...............................................
#3.    น้ำผึ้ง ค่ะ
@ สุดท้ายก้อหาเจอตามที่ต้องการเปะเลยอ่ะ^_^

...............................................
#2.    วรพร
@ ใครเป็นคนเขียนค่ะ

...............................................
#1.    สิรัชชา
@ ขอบคุณมากเลยค่ะ จะทำรายงานส่งครูพอดีเลย

...............................................× แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

  ครีมบาชิ ของแท้เป็นอย่างไร สังเกตได้อย่างไร ถามเมื่อ (2011-09-02)   2,240 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 7 วินาที!!)

  อาบน้ำหลังกินข้าวทำให้ลงพุงจริงหรือไม่ ถามเมื่อ (2020-06-08)   1,326 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 13 วินาที!!)

  บริบท หมายถึงอะไร ถามเมื่อ (2015-01-28)   23,671 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  เครื่องทำน้ำอุ่นรับจำมั๊ยคับ ถามเมื่อ (2021-01-19)   653 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 นาที)

  ปัจจัยสำคัญที่เป็นสาเหตุของดารเกิดโรคไม่ติดต่อคือ ถามเมื่อ (2016-11-28)   2,035 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 นาที)

  ช่วยแต่งบทสนทนาภาษาอังกฤษ ที่มีผู้สนทนา 4 5 คน พร้อมคำแปลให้หน่อยค่ะ ถามเมื่อ (2014-05-08)   33,570 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 5 นาที)

  นโยบายรถไฟฟรีสิ้นสุดเมื่อไร ถามเมื่อ (2011-06-30)   1,957 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 5 นาที)

  วิธีนับแต้ม snooker ถามเมื่อ (2014-05-21)   20,121 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 6 นาที)

  พึ่งพาป่า น้ำบ่าบาย ถามเมื่อ (2014-06-21)   3,022 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 7 นาที)

  ผลข้างเคียงการใช้ กลูต้าไธโอน ถามเมื่อ (2011-10-06)   2,155 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 8 นาที)


 

บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
www.ban1gun.com