ประวัติศาสตร์มีความสําคัญอย่างไร  สร้างคำถาม

 23 view  หมวดหมู่ : การศึกษา ประวัติศาสตร์  วันที่สร้าง : 10/01/2020

ประวัติศาสตร์มีความสําคัญอย่างไร


ประวัติศาสตร์มีความสําคัญอย่างไร


 • ประวัติศาสตร์เป็นเหตุการณ์ในอดีตที่มนุษย์สามารถนำมาเป็นบทเรียน ให้แก่ปัจจุบัน โดยบทเรียนประวัติศาสตร์
  อาจใช้เป็นประสบการณ์พื้นฐานการตัดสินใจ เหตุการณ์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออนาคต และประยุกต์ใช้ในกระบวนการแก้ไขปัญหา

 • ประวัติศาสตร์ช่วยให้เกิดความเข้าใจในมรดก วัฒนธรรมของมนุษยชาติ ความรู้ ความคิดอ่านกว้างขวาง ทันเหตุการณ์
  ทันสมัย ทันคน และสามารถเข้าใจคุณค่าสิ่งต่างๆในสมัยของตนได้

 • ประวัติศาสตร์ช่วยให้มนุษย์รู้จักตัวเอง ทำให้รู้บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับขอบเขตของตน ขณะเดียวกันก็รู้เกี่ยงกับขอบเขตของคนอื่นอีกด้วย หรือที่สรุปสั้นว่าช่วยให้มนุษย์รู้จักและเข้าใจตัวเองมากขึ้น รวมทั้งเข้าใจสังคมของมนุษย์โดยส่วนรวม

 • ประวัติศาสตร์ช่วยเสริมสร้างให้เกิดความระมัดระวัง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฝึกฝนความอดทน ความสุขุมรอบคอบ
  ความสามารถในการวินิจฉัย และมีความละเอียดเพียงพอที่จะเข้าใจปัญหาสลับซับซ้อนและวิกฤตการณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรม คุณธรรม

 • ประวัติศาสตร์สอนให้คนรู้จักคิดเป็น ไม่หลงเชื่อสิ่งใดง่าย ๆ โดยมิได้ไตร่ตรองพิจารณาให้ ถี่ถ้วนเสียก่อน

 • ประวัติศาสตร์ของชาติย่อมทำให้เกิดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ ในตระกูล และในความ เป็นชาติประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดความรักชาติ และช่วยกันรักษาชาติบ้านเมืองให้คงอยู่ ทั้งก้าวไปสู่ความเจริญ

 • ถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :ประวัติศาสตร์มีความสําคัญอย่างไร

   23 view  หมวดหมู่ : การศึกษา ประวัติศาสตร์  วันที่สร้าง : 10/01/2020


   ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
  × แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

  เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

    บทสนทนาประวัติย่อย่าโม ถามเมื่อ (2012-03-04)   1,937 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 181 นาที)

    ทวีปยุโรปมีกี่ประเทศ ประเทศในทวีปยุโรป ได้แก่ ถามเมื่อ (2015-08-25)   79,366 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 210 นาที)

    ประเทศอะไรบ้างที่มีเล้นศูนย์ศุตรลากผ่าน ถามเมื่อ (2015-05-19)   2,292 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 212 นาที)

    การนับศักราชแบบไทยมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2011-10-13)   1,736 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 277 นาที)

    สมัยธนบุรี ตั้งแต่ พ ศ ไหนถึงพ ศ ไหนค่ะ ถามเมื่อ (2011-10-13)   1,579 views  (ไม่มีคนดู)

    นักโทษสองแผ่นดิน ถามเมื่อ (2012-08-14)   25,384 views  (ไม่มีคนดู)

    วิธีการทางประวัติศาสตร์ 5 ขั้นตอน ถามเมื่อ (2019-07-15)   93 views  (ไม่มีคนดู)

    แปลเป็นภาษาอังกฤษ ถามเมื่อ (2012-03-08)   1,911 views  (ไม่มีคนดู)

    ฉนวนไทย หมายถึง อะไร ถามเมื่อ (2016-09-21)   7,976 views  (ไม่มีคนดู)

    เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1พุทธศักราชเทียบกับจุลสักราชเท่าใด ถามเมื่อ (2013-11-29)   1,653 views  (ไม่มีคนดู)


   

  บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
  www.ban1gun.com