ทำไมต้องบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอน  สร้างคำถาม

 1,332 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 11/08/2011

เหตุผลสนับสนุนการบูรณาการ
1. การขยายตัวของความรู้ มีเรื่องที่จำเป็นต้องเพิ่มเข้ามาในหลักสูตรมากมาย เช่น เอดส์
เพศศึกษา สิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นต้องหาทางเลือกสาระให้ผู้เรียนเรียนในเวลาที่เท่าเดิม
2. หลักสูตรปัจจุบันไม่เหมือนชีวิตจริงเพราะเรียนเป็นช่วง โรงเรียนต้องแสดงให้เห็นว่าแต่ละวิชาอิทธิพลต่อผู้เรียนอย่างไร เขาควรต้องเห็นความสำคัญของทุกวิชาที่ถูกจัดเชื่อมโยงกันไว้
3. ปัจจุบันเราไม่อาจฝึกคนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะไม่ได้ จะต้องฝึกให้ผู้เรียนสามารถ
บูรณาการสิ่งที่เรียนกับชีวิตในโลกกว้างได้ (Jacobs, 1989 : 3-4)
นอกจากนี้ยังมีเหตุผลสนับสนุนการบูรณาการอย่างน้อยอีก 2 ประการคือ
1. ไม่มีหลักสูตรวิชาใดเพียงวิชาเดียวที่สำเร็จรูปและสามารถนำไปแก้ปัญหาทุกอย่างที่เกิด
ขึ้นในชีวิตจริง
2. วิชาการหรือแนวคิดต่างๆที่ใกล้เคียงกันหรือเกี่ยวข้องกันควรนำมาเชื่อมโยงกันเพื่อให้ผู้
เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย (เพราพรรณ โกมลมาลย์ , 2541 : 66)


ถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :ทำไมต้องบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอน

 1,332 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 11/08/2011


 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
× แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

  สูตรมะก่องถี่ ถามเมื่อ (2011-11-26)   13,625 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 24 วินาที!!)

  ประวัตินาฏศิลป์ประเทศมาเลเซีย ถามเมื่อ (2012-11-06)   24,018 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  ข้าวโพดหวาน 2 สี มีพันธุ์อะไรบ้าง พร้อมรายละเอียดของแต่ละพันธุ์ ถามเมื่อ (2011-08-14)   1,256 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  QR Code ต่างจาก Barcode อย่างไร ถามเมื่อ (2011-08-11)   3,455 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  ตามทันเกษตร ถามเมื่อ (2011-12-28)   1,413 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  อาการโรคหัวใจ เริ่มแรกเป็นอย่างไง ถามเมื่อ (2011-09-12)   1,259 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  ตัวอย่างการเขีนรคำนำ ถามเมื่อ (2012-08-20)   1,648 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 นาที)

  การที่เส้น PPC ของปืนกับเนยเป็นเส้นโค้งออกจากจุดกำเนิด แสดงว่าการผลิตอยู่ในภาวะที่ ถามเมื่อ (2011-08-05)   1,308 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 นาที)

  นานมี ผู้ก่อตั้งคือใคร ถามเมื่อ (2011-09-15)   1,277 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 5 นาที)

  ลำดับรางวัลเป็นภาษาอังกฤษอยากทราบว่าถ้ามีการจัดประกวดอะไรก็ตามแล้วมีรางวัลจัดเป็นดังนี้ ถามเมื่อ (2011-08-15)   9,043 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 7 นาที)


 

บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
www.ban1gun.com