ตัวอย่างคํานํา มหาวิทยาลัย ขอตัวอย่างหน่อยค่ะ  สร้างคำถาม

 1,624 view  หมวดหมู่ : การศึกษา สังคมศาสตร์  วันที่สร้าง : 07/05/2014


ตัวอย่างคำนำ มหาวิทยาลัย

การเขียนคำนำรายงานที่ดีต้องทำอย่างไร

การเขียนคำนำรายงานที่ดีต้องให้กระชับและได้ใจความครับ บอกถึงที่มาที่ไป เนื้อหาและความสำคัญ ประโยชน์ที่จะได้รับ ความยาวอย่าให้เกิน 1 หน้ากระดาษ

สิ่งที่ต้องเลี่ยงไม่ควรนำมามาเขียนในคำนำคือ

1. อย่าเอาประวัติศาสตร์ที่รู้จักกันดีอยู่แล้วมาเป็นคำนำ
2. อย่าอธิบายฟุ้งซ่านจนไม่มีจุดหมายของเรื่อง
3. อย่าขึ้น คำนำด้วยคำบอกเล่าอันเกินควร


ตัวอย่างคำนำ ของมหาวิทยาลัย ต้องเจาะไปเป็นเรื่องๆ ถ้าเป็นเรื่องมหาวิทยาลัยนี้กว้างไป
คํานํารายงาน
คำนำเรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานนีจ” ัดทำขึน” เพือรายงาน ผลการดำเนินงานตามโครงการทีได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการใน งบประมาณปี  ข้อสรุปของการดำเนินงานในรายงานนี ” เป็นการใช้งบประมาณเพือพัฒนาครูและบุคลากรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์สู่ครูมืออาชีพ สนองกลยุทธ์โรงเรียนในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาให้เป็ นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทีมีมาตรฐานสากล บัดนีก” ารดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิน” เรียบร้อยแล้ว
ดังนัน” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเพือใช้ในการพิจารณาถึงความสำเร็จและอุปสรรค์ต่าง ๆ ของการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียน ผู้รายงานหวังเป็นอย่างยิงว่า ผลในรายงานปฏิบัติงานนีจ” ะก่อให้เกิดประโยชน์ในทางสร้ างสรรค์ต่อองค์กร เพื่อการพัฒนาท
ยังยืนต่อไป

ถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :ตัวอย่างคํานํา มหาวิทยาลัย ขอตัวอย่างหน่อยค่ะ

 1,624 view  หมวดหมู่ : การศึกษา สังคมศาสตร์  วันที่สร้าง : 07/05/2014


 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
× แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

  เทคโนโลยีส่งผลดีและผลเสียกับสังคมไทยอย่างไร ถามเมื่อ (2011-12-13)   1,764 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 6 นาที)

  องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐใด มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของอากาศบริเวณนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน โดยอาจเสนอแนะให้ทางจังหวัดสั่งปิดโรงงานที่ละเมิดกฏหมายสิ่งแวดล้อมได้ ถามเมื่อ (2011-10-17)   1,821 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 16 นาที)

  ประวัติระบำโจเก็ต ถามเมื่อ (2016-09-21)   7,785 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 19 นาที)

  พิธี ร่อนกระด้ง คืออะไร ถามเมื่อ (2011-10-13)   1,965 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 26 นาที)

  ปัจจัยที่ทำให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นของประชากร ถามเมื่อ (2017-06-13)   343 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 55 นาที)

  องค์ประกอบของแผนที่มีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2011-10-12)   2,087 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 102 นาที)

  การจำแนกเขตภูมิอากาศของโลก ถามเมื่อ (2017-07-27)   345 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 116 นาที)

  ทําไมวัฒนธรรมแต่ละสังคมจึงแตกต่างกัน ถามเมื่อ (2016-06-05)   10,878 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 135 นาที)

  การปฏิวัติสยาม พ ศ 2475 เกิดขึ้นเมื่อวันที่เท่าไร ถามเมื่อ (2011-10-26)   1,444 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 141 นาที)

  สีที่ใช้ในแผนที่มีสีอะไรบ้าง และหมายถึงอะไร ถามเมื่อ (2018-09-25)   44,609 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 160 นาที)


 

บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
www.ban1gun.com