ขอ คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  สร้างคำถาม

 400 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 28/01/2020

ขอ คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพุทธศาสนา (Buddhist Holidays)
วันพระ = Buddhist Holy Day
วันมาฆบูชา = Makha Bucha Day
วันวิสาขบูชา = Vesakha Bucha Day
วันอาสาฬหบูชา = Asarnha Bucha Day
วันเข้าพรรษา = Buddhist Lent Day
วันออกพรรษา = End of Buddhist Lent Day
วันอัฏฐมีบูชา = Atthami Bucha Day


บุคคลในพุทธศาสนา
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า = The Lord Buddha
พระสงฆ์ = Monk
เจ้าอาวาส = The abbot
สามเณร = Novice
พุทธศาสนิกชน = Buddhist
เด็กวัด = Temple boy


พระรัตนตรัย (Triple Gem/Rattana Tri)
Rattana (แก้ว) = Gem (อัญมณี, รัตนชาติ)
Triple = Tri หมายถึง สาม

พระรัตนตรัย คือ แก้วอันประเสริฐสุดของพุทธศาสนิกชน 3 ประการ ได้แก่
The Buddha = พระพุทธ (Buddha Gem พุทธรัตนะ)
The Dhamma = พระธรรม (Dhamma Gem ธรรมรัตนะ)
The Sangha = พระสงฆ์ (Sangha Gem สังฆรัตนะ)

หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา
ศีล = Precept
ศีล 5 = Five Precepts
ศีล 8 = Eight Precepts
อริยสัจ 4 = Four Noble Truths
มรรค 8 = Eightfold Path
โอวาทปาฏิโมกข์ = The principle teaching
กฎแห่งกรรม = Law of Karma
พร = blessing
ถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :ขอ คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

 400 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 28/01/2020


 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
× แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

  ซ่อนหน้า เป็น ถามเมื่อ (2014-01-16)   1,993 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 วินาที!!)

  ซูซี่ สุษิรา แอนจิลีน่า อายุเท่าไหร่ครับ ถามเมื่อ (2011-07-30)   1,817 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 22 วินาที!!)

  ซุกซนไพร ถามเมื่อ (2016-06-26)   829 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  ซื้อใบสมัคร โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทบุรีม 1เมื่อไหร่ใครรู้ตอบด้วย ถามเมื่อ (2012-02-17)   2,005 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  บทคัดย่อ คืออะไร ถามเมื่อ (2011-09-16)   3,080 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  ซื้อยาทาแก้สิวโดยไม่หาหมอที่วุฒิศักดิ์ขายไหม ถามเมื่อ (2011-10-30)   1,837 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  ใครใช้notepad บ้าง การทำให้ Notepad ไม่มี Scrollbar ถามเมื่อ (2011-07-31)   1,657 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  ซื้อบ้านเเละที่ดินไม่ให้ถูกโกง ถามเมื่อ (2011-10-15)   1,809 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  ซื้อทองดูอย่างไรว่า ไม่ต่ำหรือไม่ใช่ทองปลอม ถามเมื่อ (2011-08-14)   1,638 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 นาที)

  หลักฐานชั้นต้นมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2013-06-09)   3,023 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 นาที)


 

บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
www.ban1gun.com