ขอ คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  สร้างคำถาม

 403 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 28/01/2020

ขอ คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพุทธศาสนา (Buddhist Holidays)
วันพระ = Buddhist Holy Day
วันมาฆบูชา = Makha Bucha Day
วันวิสาขบูชา = Vesakha Bucha Day
วันอาสาฬหบูชา = Asarnha Bucha Day
วันเข้าพรรษา = Buddhist Lent Day
วันออกพรรษา = End of Buddhist Lent Day
วันอัฏฐมีบูชา = Atthami Bucha Day


บุคคลในพุทธศาสนา
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า = The Lord Buddha
พระสงฆ์ = Monk
เจ้าอาวาส = The abbot
สามเณร = Novice
พุทธศาสนิกชน = Buddhist
เด็กวัด = Temple boy


พระรัตนตรัย (Triple Gem/Rattana Tri)
Rattana (แก้ว) = Gem (อัญมณี, รัตนชาติ)
Triple = Tri หมายถึง สาม

พระรัตนตรัย คือ แก้วอันประเสริฐสุดของพุทธศาสนิกชน 3 ประการ ได้แก่
The Buddha = พระพุทธ (Buddha Gem พุทธรัตนะ)
The Dhamma = พระธรรม (Dhamma Gem ธรรมรัตนะ)
The Sangha = พระสงฆ์ (Sangha Gem สังฆรัตนะ)

หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา
ศีล = Precept
ศีล 5 = Five Precepts
ศีล 8 = Eight Precepts
อริยสัจ 4 = Four Noble Truths
มรรค 8 = Eightfold Path
โอวาทปาฏิโมกข์ = The principle teaching
กฎแห่งกรรม = Law of Karma
พร = blessing
ถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :ขอ คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

 403 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 28/01/2020


 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
× แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

  ภาษาเขมรในภาษาไทย ถามเมื่อ (2011-09-28)   1,914 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  ภาวะอันตรายของสารพิษในร่างกายเกิดขึ้นเมื่อใด ถามเมื่อ (2011-08-19)   1,677 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  ขอถามน่ะค่ะคือว่ายาไอช์มีสารตั้งต้นอะไรบ้างค่ะขอด่วนน่ะค่ะ ถามเมื่อ (2011-11-12)   1,545 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  ประวัติของ เผือก พงศธร จงวิลาศ ถามเมื่อ (2013-04-19)   2,427 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกิดขึ้นได้อย่างไร ถามเมื่อ (2011-08-20)   1,475 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  กําลังใจ ภาษาอังกฤษ ใช้คำว่าอะไร ถามเมื่อ (2011-09-07)   2,772 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 5 นาที)

  การซื้อสลากออมสิน มีข้อดีอย่างไง ถามเมื่อ (2011-09-15)   1,821 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 5 นาที)

  นางพญากระบี่มารจะมาฉายเมืองไทยอีกเมื่อไหร่ ถามเมื่อ (2011-12-18)   1,470 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 7 นาที)

  สูตรหวยสัตว์ ถามเมื่อ (2012-10-28)   13,692 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 7 นาที)

  วันนี้หวยวังปริงออกอะไร ถามเมื่อ (2014-04-28)   68,799 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 12 นาที)


 

บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
www.ban1gun.com