ขอ คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  สร้างคำถาม

 754 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 28/01/2020

ขอ คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพุทธศาสนา (Buddhist Holidays)
วันพระ = Buddhist Holy Day
วันมาฆบูชา = Makha Bucha Day
วันวิสาขบูชา = Vesakha Bucha Day
วันอาสาฬหบูชา = Asarnha Bucha Day
วันเข้าพรรษา = Buddhist Lent Day
วันออกพรรษา = End of Buddhist Lent Day
วันอัฏฐมีบูชา = Atthami Bucha Day


บุคคลในพุทธศาสนา
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า = The Lord Buddha
พระสงฆ์ = Monk
เจ้าอาวาส = The abbot
สามเณร = Novice
พุทธศาสนิกชน = Buddhist
เด็กวัด = Temple boy


พระรัตนตรัย (Triple Gem/Rattana Tri)
Rattana (แก้ว) = Gem (อัญมณี, รัตนชาติ)
Triple = Tri หมายถึง สาม

พระรัตนตรัย คือ แก้วอันประเสริฐสุดของพุทธศาสนิกชน 3 ประการ ได้แก่
The Buddha = พระพุทธ (Buddha Gem พุทธรัตนะ)
The Dhamma = พระธรรม (Dhamma Gem ธรรมรัตนะ)
The Sangha = พระสงฆ์ (Sangha Gem สังฆรัตนะ)

หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา
ศีล = Precept
ศีล 5 = Five Precepts
ศีล 8 = Eight Precepts
อริยสัจ 4 = Four Noble Truths
มรรค 8 = Eightfold Path
โอวาทปาฏิโมกข์ = The principle teaching
กฎแห่งกรรม = Law of Karma
พร = blessing
ถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :ขอ คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

 754 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 28/01/2020


 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
× แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

  ระบบปฏิบัติการที่มีแนวความคิดเป็น Object orientedคือระบบใด ถามเมื่อ (2012-01-28)   1,995 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 7 วินาที!!)

  ได้ดีมีบุญ ลืมคุณพร้าโต้ ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2014-11-26)   1,770 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  ผู้ให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เปรียบเสมือนกับสถานที่ใด ถามเมื่อ (2014-07-03)   14,840 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  สอบมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาครั้งที่9 ถามเมื่อ (2011-12-14)   1,925 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  เครื่องดูดฝุ่นLG 1600Wจำได้ประมาณเท่าไรครับ ถามเมื่อ (2019-07-09)   511 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำรวจชั้นประทวนปี๕๕ มีใครบ้างครับ ถามเมื่อ (2012-05-04)   1,935 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  1 ลูกบาศก์เมตรเท่ากับกี่ตารางเมตร ถามเมื่อ (2019-12-17)   25,425 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  ระยะเวลาที่กบจําศีล ถามเมื่อ (2012-08-21)   2,321 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 นาที)

  มารยาทในห้องเรียนมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2020-01-29)   23,162 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 นาที)

  คำกลอนงานศพ ถามเมื่อ (2012-03-16)   4,121 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 5 นาที)


 

บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
www.ban1gun.com