ขอ คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  สร้างคำถาม

 30 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 28/01/2020

ขอ คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพุทธศาสนา (Buddhist Holidays)
วันพระ = Buddhist Holy Day
วันมาฆบูชา = Makha Bucha Day
วันวิสาขบูชา = Vesakha Bucha Day
วันอาสาฬหบูชา = Asarnha Bucha Day
วันเข้าพรรษา = Buddhist Lent Day
วันออกพรรษา = End of Buddhist Lent Day
วันอัฏฐมีบูชา = Atthami Bucha Day


บุคคลในพุทธศาสนา
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า = The Lord Buddha
พระสงฆ์ = Monk
เจ้าอาวาส = The abbot
สามเณร = Novice
พุทธศาสนิกชน = Buddhist
เด็กวัด = Temple boy


พระรัตนตรัย (Triple Gem/Rattana Tri)
Rattana (แก้ว) = Gem (อัญมณี, รัตนชาติ)
Triple = Tri หมายถึง สาม

พระรัตนตรัย คือ แก้วอันประเสริฐสุดของพุทธศาสนิกชน 3 ประการ ได้แก่
The Buddha = พระพุทธ (Buddha Gem พุทธรัตนะ)
The Dhamma = พระธรรม (Dhamma Gem ธรรมรัตนะ)
The Sangha = พระสงฆ์ (Sangha Gem สังฆรัตนะ)

หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา
ศีล = Precept
ศีล 5 = Five Precepts
ศีล 8 = Eight Precepts
อริยสัจ 4 = Four Noble Truths
มรรค 8 = Eightfold Path
โอวาทปาฏิโมกข์ = The principle teaching
กฎแห่งกรรม = Law of Karma
พร = blessing
ถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :ขอ คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

 30 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 28/01/2020


 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
× แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

  มีแนวทางการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยอย่างไร ถามเมื่อ (2020-01-28)   95,113 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 วินาที!!)

  microprocessor คืออะไร ถามเมื่อ (2011-08-09)   1,786 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 53 วินาที!!)

  ข่าวภาษาอังกฤษสั้นๆแปลไทย ถามเมื่อ (2019-07-18)   113,870 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  นาฎศิลป์ ถามเมื่อ (2012-06-15)   1,858 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  ช่วยแต่งบทสนทนาภาษาอังกฤษ ที่มีผู้สนทนา 4 5 คน พร้อมคำแปลให้หน่อยค่ะ ถามเมื่อ (2014-05-08)   26,314 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  ประกันสังคม มาตรา 40 หมายถึง ถามเมื่อ (2011-09-20)   1,555 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  1 นิ้วครึ่ง เท่ากับกี่เซนติเมตร ถามเมื่อ (2017-01-25)   46,502 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  ข่าวมีกี่ประเภท ถามเมื่อ (2020-02-11)   54,326 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  คำว่าทะเลาะวิวาท ภาษาอังกฤษ ควรใช้ to have an altercationหรือa fight ดี ค้นในdictแล้วไม่แน่ใจ ช่วยตอบด้วยนะคะ สงสัยมากค่ะ ถามเมื่อ (2011-08-15)   6,525 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  การแปลงหน่วยวัดทองคำแท่ง ถามเมื่อ (2011-08-14)   1,604 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)


 

บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
www.ban1gun.com