การแสดงแนวอนุรักษ์ มีอะไรบ้าง  สร้างคำถาม

 326 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 15/11/2022

การแสดงแนวอนุรักษ์ มีอะไรบ้าง

การแสดงแนวอนุรักษ์ มีอะไรบ้าง
ในการอนุรักษ์นะ ต้องทราบสิ่งที่ต้องการอนุรักษ์ก่อน แต่ เบื้องต้น จะไม่แตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย ละครไทย และ นฤตศิลป์ และอื่นๆ ดังนี้

1. การค้นคว้าวิจัย ควรศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลสิ่งที่ต้องการอนุรักษ์ มุ่งศึกษาให้รู้ความเป็นมาในอดีต และสภาพการณ์ในปัจจุบัน

2. การอนุรักษ์ โดยการปลุกจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ สร้างจิตสำนึกของความเป็นคนท้องถิ่นนั้นๆ ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพื่อแสดงสภาพชีวิตและความเป็นมาของชุมชน อันจะสร้างความรู้และความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย

3. การฟื้นฟู โดยการเลือกสรรภูมิปัญญาที่กำลังสูญหาย หรือที่สูญหายไปแล้วมาทำให้มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในท้องถิ่น โดยเฉพาะพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม

4.การพัฒนา ควรริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานในการรวมกลุ่มการพัฒนาอาชีพควรนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อต่อยอดใช้ในการผลิต การตลาด และการบริหาร ตลอดจนการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5. การถ่ายทอด โดยการนำภูมิปัญญาที่ผ่านมาเลือกสรรกลั่นกรองด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบและรอบด้าน แล้วไปถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า คุณประโยชน์และปฎิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ

6. ส่งเสริมกิจกรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาของชุมชนต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

7. การเผยแพร่แลกเปลี่ยน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง โดยให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ด้วยสื่อและวิธีการต่างๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั้งกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

8. การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้าน ผู้ดำเนินงานให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีการยกย่องถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :การแสดงแนวอนุรักษ์ มีอะไรบ้าง

 326 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 15/11/2022


 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
× แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่10ประกาศใช้เมื่อใด ถามเมื่อ (2011-08-26)   2,236 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 8 วินาที!!)

  แบบฟอร์มข้อมูลบุคคลที่ใช้ในการสอบ ถามเมื่อ (2012-08-18)   2,358 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  ขั้นตอนการบริจาคร่างกาย ถามเมื่อ (2011-10-06)   1,988 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  แบบคำขอกู้และรับรองสิทธิ์ช พ ค ประกอบด้วย ถามเมื่อ (2011-09-26)   2,253 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  วิธีนับแต้ม snooker ถามเมื่อ (2014-05-21)   25,933 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  แนวทางในการดูแลและรักษาสิวอักเสบและการป้องกันการเกิดสิวอักเสบ ถามเมื่อ (2011-07-24)   2,189 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 5 นาที)

  เกี่ยวกับ เรา ถามเมื่อ (2013-09-30)   72,401 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 5 นาที)

  Phytoestrogens คืออะไร ถามเมื่อ (2011-08-03)   2,563 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 5 นาที)

  MOU คืออะไร ถามเมื่อ (2023-05-22)   171 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 6 นาที)

  ผมร่วงในผู้หญิงเกิดจากอะไร ถามเมื่อ (2011-07-24)   1,877 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 6 นาที)


 

บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
www.ban1gun.com