การแสดงหรือวิถีชีวิตตามวัฒนธรรมท้องถิ่น  สร้างคำถาม

 1,560 view  หมวดหมู่ : การศึกษา ภาษาไทย  วันที่สร้าง : 28/06/2012

ความแตกต่างของการละเล่นจะปรากฏใน ลักษณะ ท่าทางการร่ายรำ คำร้อง ดนตรี และการแต่งกาย การละเล่นเป็นกิจกรรมบันเทิงที่แฝงไว้ด้วยสัญลักษณ์ อันเนื่องด้วยวัฒนธรรมและประเพณี สะท้อนวิถีชีวิตและความเชื่อของสังคมที่สืบทอดมาแต่โบราณ การละเล่นบางอย่างของแต่ละภาคอาจได้รับอิทธิพลจากประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงที่มีพรมแดนติดต่อหรือใกล้เคียงกันกัน เช่น ประเทศลาว กัมพูชา พม่า จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย เป็นต้น
ประวัติศาสตร์ได้มีการบันทึกว่า คนไทยมีการละเล่นมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย จากความในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยหลักที่ 1 กล่าวว่า “…ใครใคร่จักมักเล่น เล่น ใครจักมักหัว หัว ใครจักมักเลื่อน เลื่อน…” และในสมัยอยุธยา ก็ได้กล่าวถึงการแสดงเรื่อง มโนห์รา ไว้ในบทละครครั้ง กรุงเก่า ได้กล่าวถึงการละเล่นนั้นบทละครนั้น ได้แก่ ลิงชิงหลัก และปลาลงอวน ประเพณีและวัฒนธรรมสมัยก่อน มักสอดแทรกความสนุกสนานบันเทิงควบคู่กันไปกับการทำงาน ทั้งในชีวิตประจำวัน และเทศกาลงานบุญ ตามระยะเวลาแห่งฤดูกาล
ลักษณะของกิจกรรมบันเทิงที่จัดอยู่ในการละเล่น ได้แก่
การแสดง หมายถึงการละเล่นที่รวมทั้งที่เป็นแบบแผนและการแสดงทั่วไปของชาวบ้าน ในรูปแบบการร้อง การบรรเลง การฟ้อนรำ ซึ่งประกอบด้วยดนตรี เพลงและนาฏศิลป์
มหรสพ หมายถึงการแสดงที่ฝ่ายบ้านเมืองจะเรียกเก็บค่าแสดงเป็นเงินภาษีแผ่นดินตามพระราชบัญญัติที่กำหนดไว้ตั้งแต่พุทธศักราช 2404 เป็นต้นมา ประกาศมหรสพว่าด้วยการละเล่นหลายประเภท ดังนี้ ละคร งิ้ว หุ่น หนังต่างๆ เพลง สักวา เสภา ลิเก กลองยาว ลาวแพน มอญรำและทวายรำ พิณพาทย์ มโหรี กลองแขก คฤหัสถ์สวดศพ และจำอวด
กีฬาและนันทนาการ คือ การละเล่นเพื่อความสนุกสนานตามเทศกาลและเล่นตามฤดูกาล และการละเล่นเพื่อการแข่งขัน หรือกิจกรรมที่ทำตามความสมัครใจในยามว่าง เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และผ่อนคลายความตึงเครียด

ถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :การแสดงหรือวิถีชีวิตตามวัฒนธรรมท้องถิ่น

 1,560 view  หมวดหมู่ : การศึกษา ภาษาไทย  วันที่สร้าง : 28/06/2012


 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

#1.    แหลม
@ มนุษย์ทุกชาติทุกภาษา เมื่อดีใจ พอใจ ก็จะแสดงออกด้วยการ ร้อง รำกระโดดโลดเต้น ยกมือ ยกเท้า ไปตามที่ใจสั่ง เมื่อดีใจหลายๆคน ทำพร้อมเพรียงกัน ตกลงกัน เรียกว่าการแสดง และการแสดงนั่นแหละเมื่อสืบทอดให้คนอื่นทำตามมาเรื่อยๆเรียกว่าวัฒนธรรม ดังนั้นทุกท้องถิ่นจึงมีการแสดง ที่เป็นวัฒนธรรมของตนเอง

...............................................× แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

  ช้างตายทั้งตัวใบบัวปิดไม่มิด ถามเมื่อ (2019-07-09)   21 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2014-11-28)   665 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  พูดยานคางเป็น ถามเมื่อ (2014-04-04)   2,657 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 6 นาที)

  มะนาวไม่มีน้ำ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-07)   541 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 8 นาที)

  ขอตัวอย่างคำเปรียบเทียบในภาษาไทยค่ะ ถามเมื่อ (2017-09-05)   88,555 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 13 นาที)

  พ่อแจ้แม่อู สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-04)   327 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 14 นาที)

  น้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็นปลาตาย ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2014-04-09)   1,309 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 15 นาที)

  วัจนภาษา กับ อวัจนภาษา ต่างกันอย่างไร ถามเมื่อ (2014-06-02)   12,344 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 17 นาที)

  โค่นกล้วยอย่าไว้หน่อ ฆ่าพ่ออย่าไว้ลูก สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-11-24)   400 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 20 นาที)

  ตาเป็นสับปะรด สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย ถามเมื่อ (2016-12-01)   360 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 21 นาที)


 

บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
www.ban1gun.com