การอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 5 ข้อ  สร้างคำถาม

 189 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 02/11/2022

การอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 5 ข้อ

การอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 5 ข้อ

นาฏศิลป์ไทย เป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างและสั่งสมภูมิปัญญามาตั้งแต่โบราณ นาฏศิลป์ไทยเป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติความเป็นอารยประเทศของชาติไทยที่มีความเป็นเอกราชมาช้านาน นานาประเทศในโลกต่างชื่นชนนาฏศิลป์ไทยในความงดงามอ่อนช้อย และวิจิตรบรรจงเป็นศิลปะที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์และสืบทอดต่อไปจนถึงลูกหลาน การอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 5 ข้อ

1. จัดการเรียนการสอนในขั้นพื้นฐาน โดยนำวิชานาฏศิลป์จัดเข้าในหลักสูตรและเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนทุกระดับ ควรให้เยาวชนได้รับรู้เป็นขั้นตอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถม มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ตลอดจนสถาบันการศึกษาทุกระดับ โดยในห้องสมุดมีการจัดรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า และบริการได้ด้วย
2. จัดการศึกษาเฉพาะทาง โดยส่งเสริมให้มีสถาบันการศึกษาด้านนาฏศิลป์จัดการเรียนการสอน เพื่อสืบทอดงานศิลปะด้านนาฏศิลป์ เช่น วิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันเอกชน องค์กรของรัฐบางแห่ง ฯลฯ

3. จัดเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์แก่หน่วยงานรัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

4.มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อโฆษณาต่างๆทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ สื่อโซเซียลต่างๆ และหนังสือพิมพ์ โดยนำศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างบทบาทของความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จัก

5. ส่งเสริมและปลูกฝังมรดกทางศิลปวัฒนธรรมภายในครอบครัว ให้รู้ซึ้งถึงความเป็นไทยและอนุรักษ์รักษาเอกลักษณ์ไทยถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :การอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 5 ข้อ
TAGS : ศิลปะ   นาฏศิลป์   การแสดง  
 189 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 02/11/2022


 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
× แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

  1 ช้อนชาเท่ากับกี่ ml ถามเมื่อ (2022-11-07)   16,105 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 11 วินาที!!)

  รายละเอียด 1GBเท่ากับกี่ชั่วโมง ถามเมื่อ (2014-10-27)   2,909 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 15 วินาที!!)

  คำกล่าวรายงานพิธีเปิดค่ายพักแรม ถามเมื่อ (2020-01-20)   36,230 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 27 วินาที!!)

  ราคาเหล้าหงษ์ทองแมคโคปัจจุบันค่ะ ถามเมื่อ (2020-01-10)   112,884 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 53 วินาที!!)

  มีแนวทางการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยอย่างไร ถามเมื่อ (2022-11-02)   247,583 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  ตู้เย็นขนาด 1 คิว เท่ากับกี่วัตต์ ถามเมื่อ (2017-01-25)   21,998 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  วิธีทำดอกไม้ประดิษฐ์จากริบบิ้น ถามเมื่อ (2011-09-06)   3,732 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  นิติรัฐ หมายถึงอะไร ถามเมื่อ (2011-10-05)   2,180 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 นาที)

  เมื่อได้ประกันตามมาตรา 40 แล้ว จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เท่าไร ถามเมื่อ (2011-09-30)   1,842 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 7 นาที)

  สูตรคูณแม่ใดบ้างที่คูณกันแล้วผลคูณเป็นคี่ทั้งหมด ถามเมื่อ (2019-07-09)   3,949 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 7 นาที)


 

บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
www.ban1gun.com