การอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 5 ข้อ  สร้างคำถาม

 807 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 02/11/2022

การอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 5 ข้อ

การอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 5 ข้อ

นาฏศิลป์ไทย เป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างและสั่งสมภูมิปัญญามาตั้งแต่โบราณ นาฏศิลป์ไทยเป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติความเป็นอารยประเทศของชาติไทยที่มีความเป็นเอกราชมาช้านาน นานาประเทศในโลกต่างชื่นชนนาฏศิลป์ไทยในความงดงามอ่อนช้อย และวิจิตรบรรจงเป็นศิลปะที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์และสืบทอดต่อไปจนถึงลูกหลาน การอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 5 ข้อ

1. จัดการเรียนการสอนในขั้นพื้นฐาน โดยนำวิชานาฏศิลป์จัดเข้าในหลักสูตรและเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนทุกระดับ ควรให้เยาวชนได้รับรู้เป็นขั้นตอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถม มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ตลอดจนสถาบันการศึกษาทุกระดับ โดยในห้องสมุดมีการจัดรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า และบริการได้ด้วย
2. จัดการศึกษาเฉพาะทาง โดยส่งเสริมให้มีสถาบันการศึกษาด้านนาฏศิลป์จัดการเรียนการสอน เพื่อสืบทอดงานศิลปะด้านนาฏศิลป์ เช่น วิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันเอกชน องค์กรของรัฐบางแห่ง ฯลฯ

3. จัดเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์แก่หน่วยงานรัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

4.มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อโฆษณาต่างๆทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ สื่อโซเซียลต่างๆ และหนังสือพิมพ์ โดยนำศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างบทบาทของความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จัก

5. ส่งเสริมและปลูกฝังมรดกทางศิลปวัฒนธรรมภายในครอบครัว ให้รู้ซึ้งถึงความเป็นไทยและอนุรักษ์รักษาเอกลักษณ์ไทยถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :การอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 5 ข้อ
TAGS : ศิลปะ   นาฏศิลป์   การแสดง  
 807 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 02/11/2022


 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
× แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

  วรรณกรรมใดไม่ได้เกิดในสมัยอียิปต์ เมโสโปเตเมีย ถามเมื่อ (2013-12-18)   3,721 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  การปฐมพยาบาลหัวโน อยากทราบวิธีการปฐมพยาบาลค่ะ ถามเมื่อ (2011-09-08)   2,551 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 5 นาที)

  Atrium Landmark บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ราคาต่อหัวเท่าไรค่ะ ถามเมื่อ (2018-09-07)   2,483 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 8 นาที)

  ชลบุรีและ จว ใกล้เคียงมีบ้าน Knock down ขายมั้ย ราคาประมาณเท่าไหร่ขอเบอร์ ที่อยู่ด้วยครับ ถามเมื่อ (2020-01-10)   1,619 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 9 นาที)

  ขอโปรแกรมดาวน์โหลด iMovie สำหรับ iPhone 4 ถามเมื่อ (2011-08-11)   2,275 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 9 นาที)

  รองเท้าอะไรใส่กับกางเกงขาเดฟดี ถามเมื่อ (2011-10-05)   2,563 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 10 นาที)

  การทำน้ำพันซ์จากใบย่านาง ถามเมื่อ (2012-02-17)   2,303 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 10 นาที)

  ข่าวการอบรมดาบตำรวจอายุ 53ปีเลื่อนไหลเป็นสัญญาบัตร กก ตชด 43 ถามเมื่อ (2012-02-06)   1,845 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 11 นาที)

  Google plus กูเกิลพลัส น่าเล่นมั้ยครับ ถามเมื่อ (2012-04-12)   2,165 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 11 นาที)

  นมสดเเท้ที่มาทำเฉาก๊วยนมสดหาซื้อที่ไหน ถามเมื่อ (2011-09-11)   2,188 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 12 นาที)


 

บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
www.ban1gun.com