การอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 5 ข้อ  สร้างคำถาม

 659 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 02/11/2022

การอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 5 ข้อ

การอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 5 ข้อ

นาฏศิลป์ไทย เป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างและสั่งสมภูมิปัญญามาตั้งแต่โบราณ นาฏศิลป์ไทยเป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติความเป็นอารยประเทศของชาติไทยที่มีความเป็นเอกราชมาช้านาน นานาประเทศในโลกต่างชื่นชนนาฏศิลป์ไทยในความงดงามอ่อนช้อย และวิจิตรบรรจงเป็นศิลปะที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์และสืบทอดต่อไปจนถึงลูกหลาน การอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 5 ข้อ

1. จัดการเรียนการสอนในขั้นพื้นฐาน โดยนำวิชานาฏศิลป์จัดเข้าในหลักสูตรและเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนทุกระดับ ควรให้เยาวชนได้รับรู้เป็นขั้นตอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถม มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ตลอดจนสถาบันการศึกษาทุกระดับ โดยในห้องสมุดมีการจัดรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า และบริการได้ด้วย
2. จัดการศึกษาเฉพาะทาง โดยส่งเสริมให้มีสถาบันการศึกษาด้านนาฏศิลป์จัดการเรียนการสอน เพื่อสืบทอดงานศิลปะด้านนาฏศิลป์ เช่น วิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันเอกชน องค์กรของรัฐบางแห่ง ฯลฯ

3. จัดเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์แก่หน่วยงานรัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

4.มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อโฆษณาต่างๆทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ สื่อโซเซียลต่างๆ และหนังสือพิมพ์ โดยนำศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างบทบาทของความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จัก

5. ส่งเสริมและปลูกฝังมรดกทางศิลปวัฒนธรรมภายในครอบครัว ให้รู้ซึ้งถึงความเป็นไทยและอนุรักษ์รักษาเอกลักษณ์ไทยถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :การอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 5 ข้อ
TAGS : ศิลปะ   นาฏศิลป์   การแสดง  
 659 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 02/11/2022


 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
× แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

  กีต้าร์โปร่ง YAMAHA F310 จำนำได้มั้ยคับ ถามเมื่อ (2016-05-24)   3,568 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 16 วินาที!!)

  การว่างงานความหมายของประกันสังคมหมายถึงอะไร ถามเมื่อ (2011-09-30)   2,042 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 31 วินาที!!)

  การวิเคราะห์แบบ SWOT Analysis คืออะไร เพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นการวิเคราะห์เรื่องใดบ้าง จงอธิบายให้เป็นที่เข้าใจโดยละเอียด ถามเมื่อ (2012-09-09)   2,080 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 35 วินาที!!)

  การวิเคราะห์แบบ SWOT Analysis คืออะไร เพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นการวิเคราะห์เรื่องใดบ้าง จงอธิบายให้เป็นที่เข้าใจโดยละเอียด ถามเมื่อ (2012-09-09)   4,087 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 38 วินาที!!)

  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่า value chain analysisคืออะไร ถามเมื่อ (2011-09-06)   2,886 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 42 วินาที!!)

  การลา ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ ศ 2535 ถามเมื่อ (2011-07-23)   1,830 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 47 วินาที!!)

  การละเล่นพื้นเเเมืองมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2012-02-01)   2,079 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  การละเล่นทางภาคเหนือ ถามเมื่อ (2012-08-29)   1,950 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  การลดหย่อน ถามเมื่อ (2013-11-07)   2,474 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  การรับวัฒนธรรมจากต่างชาติมีผลต่อภูมิภาคนี้อย่างไร ถามเมื่อ (2014-05-08)   2,057 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)


 

บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
www.ban1gun.com