คำถามที่กำลังได้รับความสนใจ

  ผู้ริเริ่มรถโดยสารประจำทางขึ้นในเมืองไทย คือ ใคร ถามเมื่อ (2011-10-14)   1,277 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 15 นาที)
  ลูกโลกมีประโยชน์อย่างไร ถามเมื่อ (2014-02-11)   2,154 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 104 นาที)
  วิธีใช้ลูกโลกจำลอง ถามเมื่อ (2012-06-06)   21,975 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 126 นาที)
  กฎหมายสบัญญัติ คืออะไร ถามเมื่อ (2015-02-06)   2,692 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 141 นาที)
  สีที่ใช้ในแผนที่มีสีอะไรบ้าง และหมายถึงอะไร ถามเมื่อ (2014-07-29)   38,481 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 148 นาที)
  สิทธิมนุษยชน ถามเมื่อ (2012-09-23)   1,662 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 151 นาที)
  1ยูโรเท่ากับกี่บาทของไทย ถามเมื่อ (2012-02-15)   2,278 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 173 นาที)
  ข่าวคุณ ฐปณีย์ โรฮีนจา เป็นอย่างไรบ้างครับ ถามเมื่อ (2015-05-21)   719 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 177 นาที)
  ความรับผิดชอบและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2017-06-13)   184 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 182 นาที)

ตั้งคำถาม คำถามแนะนำ

  • คลิปปล่อยลูกโป่ง ล้านห้าแสนลูก มาดูกันว่าจะเป็นยังไง ถามเมื่อ (2015-04-07)   1,410 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 587 นาที)
  • โมโตครอส สุด Amazing คลิปชัดแจ๋งมุมกล้องอย่างงาม ถามเมื่อ (2016-10-14)   2,744 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 706 นาที)
  • คลิปคุณยายโซโล่กีตาร์ สไลด์ด้วยหลอดไฟอย่างเทพ ถามเมื่อ (2014-08-21)   2,285 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 414 นาที)
  • งูบินได้ เลื้อยมายังน่ากลัวแล้วถ้ามันจะบินมาขนาดนี้จะสยองแค่ใหน ถามเมื่อ (2015-09-22)   1,628 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 257 นาที)
  • คลิปยิงประตูเร็วที่สุดในโลก 4 วินาที เริ่มเกมส์แค่ 4 วินาทียิงเข้าไปแระ ถามเมื่อ (2014-05-21)   2,062 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 383 นาที)
  • คลิปโซโล่กลองบน ไอแพด อย่างเทพ ถามเมื่อ (2014-12-26)   1,197 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,252 นาที)
  • คลิปเด็กตีกลอง ไทยประดิษฐ์ อย่างเทพ ถามเมื่อ (2014-05-21)   2,223 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 177 นาที)
  • คลิปวอลเลย์บอล เด็กไทยต่ำกว่า 12 ปี โชว์ทักษะอย่างเหนือชั้น ถามเมื่อ (2014-12-24)   1,062 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 153 นาที)

คำถามเกี่ยวกับ การศึกษา สังคมศาสตร์ คนบ้านเดียวกัน

  พระธรรมทูต คือ ถามเมื่อ (2017-11-29)   54 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 718 นาที)

     คำว่า กิเลส แปลว่า อะไรคะ ถามเมื่อ (2017-11-29)   39 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,145 นาที)

  พระสมมติสงฆ์ หมายถึงอะไร ถามเมื่อ (2017-11-29)   42 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 255 นาที)

  ข้อมูลที่เเสดงบนลูกโลกมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2017-11-14)   36 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 680 นาที)

  กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก ถามเมื่อ (2017-07-27)   147 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,254 นาที)

  โครงสร้างสินค้านำเข้าของไทย ถามเมื่อ (2017-07-27)   93 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 234 นาที)

  การจำแนกเขตภูมิอากาศของโลก ถามเมื่อ (2017-07-27)   156 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 806 นาที)

  ความรับผิดชอบและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2017-06-13)   184 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 182 นาที)

  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีการจัดระเบียนบริหารออกเป็นอย่างไรบ้าง ถามเมื่อ (2017-06-13)   190 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 200 นาที)

  แนวทางแก้ไขของการอพยพย้ายถิ่น ถามเมื่อ (2017-06-13)   173 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 991 นาที)

  ผลกระทบของการอพยพย้ายถิ่นมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2017-06-13)   180 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 427 นาที)

  ปัจจัยที่ทำให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นของประชากร ถามเมื่อ (2017-06-13)   178 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 584 นาที)

  ลักษณะทางกายภาพมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2017-06-13)   69 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 850 นาที)

  อํานาจอธิปไตย คืออะไร ถามเมื่อ (2017-06-05)   86 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 109 นาที)

  ประชาธิปไตย คือ ถามเมื่อ (2017-06-05)   75 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 347 นาที)

  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2017-06-05)   167 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 634 นาที)

  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ คืออะไร ถามเมื่อ (2017-06-05)   78 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 294 นาที)

  วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถามเมื่อ (2017-06-05)   184 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 512 นาที)

  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมายถึง ถามเมื่อ (2017-06-05)   154 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,264 นาที)

  ละมุน ยมะคุปต์ คือใครครับ ถามเมื่อ (2017-06-02)   78 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,048 นาที)

  นาฏศิลป์อาเซียน มาดูการแสดงของ 10 ประเทศใน อาเซียนกัน ถามเมื่อ (2015-06-25)   800 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 140 นาที)

  ประเทศไทยควรมีบ่อนที่ถูกกฏหมายหรือไม่ ถามเมื่อ (2015-06-22)   725 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 140 นาที)

  ข่าวคุณ ฐปณีย์ โรฮีนจา เป็นอย่างไรบ้างครับ ถามเมื่อ (2015-05-21)   719 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 177 นาที)

  ภูมิภาคใดของทวีปเอเซียที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ถามเมื่อ (2015-01-30)   477 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,408 นาที)

  รายชื่อเมืองหลวงของประเทศในทวีปยุโรป ถามเมื่อ (2014-11-19)   884 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,193 นาที)

  ประเทศไทยมีกี่กระทรวงและผู้รับผิดชอบแต่ละกระทรวงมีตำแหน่งอะไร ถามเมื่อ (2014-11-08)   1,778 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 277 นาที)

  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ คืออะไร ถามเมื่อ (2014-06-10)   1,585 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 495 นาที)

  ลักษณะสภาพภูมิอากาศของทวีปเอเชีย ถามเมื่อ (2014-06-02)   1,587 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,399 นาที)

  เศรษฐกิจครัวเรือน หมายถึงอะไรค่ะ ถามเมื่อ (2014-05-16)   1,391 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 472 นาที)

  ตัวอย่างคํานํา มหาวิทยาลัย ขอตัวอย่างหน่อยค่ะ ถามเมื่อ (2014-05-07)   1,528 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 117 นาที)

  คํานํารายงานสังคม ขอตัวอย่าง คำนำรายงานสังคมหน่อยค่ะ ถามเมื่อ (2014-05-07)   1,375 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 780 นาที)

  สาเหตุของการเกิดศาสนา คืออะไรค่ะ ถามเมื่อ (2014-05-06)   1,375 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,256 นาที)

  ลูกโลกมีประโยชน์อย่างไร ถามเมื่อ (2014-02-11)   2,154 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 104 นาที)

  ลูกโลกจำลองมักแสดงรายละเอียดอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2014-02-11)   1,453 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,211 นาที)

  เส้นทางปิดกรุงเทพ 13 มค 54 แนะนำให้เลี่ยงใช้เส้นทางอื่นนะครับ ถามเมื่อ (2014-01-13)   1,443 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 815 นาที)

  รวันดา สงครามล้างเผ่าพันธ์ในรวันดา ถามเมื่อ (2014-01-03)   1,379 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 578 นาที)

  ลูกโลกมีประโยชน์ในการศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์อย่างไรบ้าง ถามเมื่อ (2014-06-21)   1,628 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,395 นาที)

  ประโยชน์ของเข็มทิศ ถามเมื่อ (2015-05-20)   2,766 views  (ไม่มีคนดู)

  อเมริกามีกี่ประเทศ ถามเมื่อ (2015-05-20)   1,570 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 961 นาที)

  พระสมเด็จ ประวัติ ถามเมื่อ (2013-06-02)   1,502 views  (ไม่มีคนดู)

  รูปดาวบนแผนที่คืออะไร ถามเมื่อ (2014-02-07)   1,396 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 125 นาที)

  เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในการเต้นรำโรดัตมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2017-05-29)   3,179 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 167 นาที)

  ประวัติระบำโจเก็ต ถามเมื่อ (2016-09-21)   6,890 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 167 นาที)

  พระสงฆ์รูปแรกของประเทศไทยคือใครครับ ถามเมื่อ (2012-12-07)   1,373 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 895 นาที)

  สิทธิมนุษยชน ถามเมื่อ (2012-09-23)   1,662 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 151 นาที)

  คำนำของรายงานเรื่อง ศาสนา และวัฒธรรม ถามเมื่อ (2012-09-20)   1,572 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,230 นาที)

  คำนำรายงานของสังคม ป6 ถามเมื่อ (2012-11-21)   1,820 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,407 นาที)

  แหลมบาบา ถามเมื่อ (2012-09-12)   1,617 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,007 นาที)

  ข่าวเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ อยากได้ข่าวใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ภูมิศาสตร์ ถามเมื่อ (2012-08-23)   2,215 views  (ไม่มีคนดู)

  แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในประเทศไทยคือ ถามเมื่อ (2012-08-22)   1,454 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 540 นาที)

  เอกลักษณ์ของบรูไน ถามเมื่อ (2012-06-16)   1,951 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 459 นาที)

  ข้อมูลGISประกอบด้วยอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2012-06-12)   1,516 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 534 นาที)

  วิธีใช้ลูกโลกจำลอง ถามเมื่อ (2012-06-06)   21,975 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 126 นาที)

  ข้อมูล GIS ประกอบด้วยอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2013-11-07)   1,570 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 580 นาที)

  ข้อมูล GIS ประกอบด้วยอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2012-06-02)   1,535 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 543 นาที)

  เพราะเหตุใดในปัจจุบันระบบGISจึงเป็นที่แพร่หลาย ถามเมื่อ (2015-09-07)   2,881 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 120 นาที)

  ระบบ GIS มีผลดีต่อการจัดเก็บข้อมูลอย่างไร ถามเมื่อ (2012-05-26)   1,480 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 302 นาที)

  กฎหมายพาณิชย์ มีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2012-05-16)   1,488 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,048 นาที)

  คำนำรายงานสังคม ถามเมื่อ (2012-03-22)   11,710 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 259 นาที)

  ข่าวการละเมิดสิทธิมนุษยชน ถามเมื่อ (2012-02-24)   1,834 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 352 นาที)

  ข่าวการละเมิดสิทธิมนุษยชน ถามเมื่อ (2012-02-24)   1,568 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 754 นาที)

  ประเทศใดที่มีเส้นศูนย์สูตรลากผ่าน ถามเมื่อ (2012-02-23)   1,423 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 842 นาที)

  1ยูโรเท่ากับกี่บาทของไทย ถามเมื่อ (2012-02-15)   2,278 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 173 นาที)

  ระบบgisมีผลดีต่อการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร ถามเมื่อ (2015-09-07)   3,894 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 504 นาที)

  โรงรับจำนำมีกี่ประเภท ถามเมื่อ (2014-05-08)   2,066 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 463 นาที)

  ประเทศที่มีคลองมากที่สุด ถามเมื่อ (2011-12-21)   1,460 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 277 นาที)

  เทคโนโลยีส่งผลดีและผลเสียกับสังคมไทยอย่างไร ถามเมื่อ (2011-12-13)   1,636 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 858 นาที)

  หลักปรัชญาของมนุษย์นิยมมีความเชื่อว่า ถามเมื่อ (2011-11-16)   1,281 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,290 นาที)

  คำขวัญอาเซียนหมายความว่าอะรัยค่ะ ถามเมื่อ (2014-06-11)   1,622 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 80 นาที)

  ประเทศใดบ้างที่เป็นรัฐเดียว ถามเมื่อ (2011-11-05)   1,624 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 279 นาที)

  การปฏิวัติสยาม พ ศ 2475 เกิดขึ้นเมื่อวันที่เท่าไร ถามเมื่อ (2011-10-26)   1,342 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 132 นาที)

  การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ขอรายละเอียดเนื้อหาหน่อยค่ะ ถามเมื่อ (2016-10-30)   1,491 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,258 นาที)

  คำขวัญประจำจังหวัดชลบุรี ถามเมื่อ (2011-10-17)   1,478 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,069 นาที)

  5 องค์ประกอบของแผนที่ในใด ทำให้ทราบว่าตำแหน่งที่ตั้งของเกาะภูเก็ตอยู่ในตำแหน่งละติจูดและลองติจูดใด ถามเมื่อ (2014-11-06)   1,546 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 351 นาที)

  แผนที่ประชากร แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายของประชากรในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ควรแสดงด้วยวิธีใด ถามเมื่อ (2011-10-17)   2,246 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 923 นาที)

  แผนที่ที่ใช้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสภาพลมฟ้าอากาศประจำวัน โดยเตือนภัยจากพายุให้ชาวประมงรับทราบจัดว่าเป็น แผนที่ประเภทใด ถามเมื่อ (2011-10-17)   1,580 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 151 นาที)

  WWF คืออะไร ถามเมื่อ (2011-10-17)   1,964 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 810 นาที)

  กลุ่มกรีนพีซก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อใด ถามเมื่อ (2011-10-17)   1,374 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,341 นาที)

  ยานพาหนะที่กลุ่มกรีนพีซใช้เดินทางไปทั่วโลก คืออะไร ถามเมื่อ (2011-10-17)   1,388 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 604 นาที)

  คำขวัญของกลุ่มกรีนพีซ ถามเมื่อ (2011-10-17)   1,570 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 196 นาที)

  กลุ่มกรีนพีซสากลตั้งอยู่ที่ใด ถามเมื่อ (2011-10-17)   1,372 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 119 นาที)

  องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐใด มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของอากาศบริเวณนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน โดยอาจเสนอแนะให้ทางจังหวัดสั่งปิดโรงงานที่ละเมิดกฏหมายสิ่งแวดล้อมได้ ถามเมื่อ (2011-10-17)   1,618 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,212 นาที)

  จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นล่าสุดเมื่อใด ถามเมื่อ (2011-10-14)   1,314 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 813 นาที)

  นักพากย์ภาพยนตร์คนแรกของไทย คือ ใคร ถามเมื่อ (2011-10-14)   1,552 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,111 นาที)

  นักเขียนการ์ตูนคนแรกของไทย ถามเมื่อ (2011-10-14)   1,548 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 476 นาที)

  ผู้ริเริ่มรถโดยสารประจำทางขึ้นในเมืองไทย คือ ใคร ถามเมื่อ (2011-10-14)   1,277 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 15 นาที)

  ผู้ริเริ่มรถแท็กซี่ขึ้นในเมืองไทย คือ ใครครับ ถามเมื่อ (2011-10-14)   1,304 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,146 นาที)

  คนไทยคณะแรกที่เดินทางถึงทวีปยุโรป คือ ใคร ถามเมื่อ (2011-10-14)   1,367 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,097 นาที)

  จอมพลคนแรกของเมืองไทย คือ ใคร ถามเมื่อ (2011-10-14)   1,478 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 851 นาที)

  อาณาจักรไทยที่มีระยะเวลาสั้นที่สุดในการเป็นราชธานี ถามเมื่อ (2011-10-14)   1,250 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,081 นาที)

  พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรก คือใคร ถามเมื่อ (2011-10-14)   1,433 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 880 นาที)

  ใครมีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติบ้าง ถามเมื่อ (2011-10-13)   1,474 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 51 นาที)

  ประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนาหรือความเชื่อ ของไทยมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2011-10-13)   1,431 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 57 นาที)

  เด็กทารกจะโกนผมไฟเมื่ออายุเท่าไร ถามเมื่อ (2011-10-13)   1,306 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 369 นาที)

  พิธี ร่อนกระด้ง คืออะไร ถามเมื่อ (2011-10-13)   1,750 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 47 วินาที!!)

  ประเพณี หมายถึงอะไร ถามเมื่อ (2015-05-08)   2,001 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,052 นาที)

  พืชอนุรักษ์ หมายถึง อะไร ถามเมื่อ (2011-10-12)   1,527 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 671 นาที)

  การทอดผ้าป่าขยะคือการทอดผ้าป่าขยะอะไร ถามเมื่อ (2011-10-12)   1,774 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 48 นาที)

  สีที่ใช้ในแผนที่มีสีอะไรบ้าง และหมายถึงอะไร ถามเมื่อ (2014-07-29)   38,481 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 148 นาที)

  ในกลุ่ม G8 ประเทศใด ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มากที่สุด ถามเมื่อ (2011-10-12)   1,315 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,339 นาที)


   รวมทั้งหมด 151 คำถาม 2 หน้า
1 [2] Next >>