คำถามที่กำลังได้รับความสนใจ

  การปฏิวัติสยาม พ ศ 2475 เกิดขึ้นเมื่อวันที่เท่าไร ถามเมื่อ (2011-10-26)   1,381 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 12 นาที)
  การปกครองแบบรัฐรวมมีประเทศอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2015-06-30)   1,608 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 13 นาที)
  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีการจัดระเบียนบริหารออกเป็นอย่างไรบ้าง ถามเมื่อ (2017-06-13)   245 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 13 นาที)
     คำว่า กิเลส แปลว่า อะไรคะ ถามเมื่อ (2017-11-29)   83 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 20 นาที)
  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ คืออะไร ถามเมื่อ (2017-06-05)   120 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 25 นาที)
  คำนำรายงานสังคม ถามเมื่อ (2012-03-22)   12,455 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 30 นาที)
  แผนที่ประชากร แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายของประชากรในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ควรแสดงด้วยวิธีใด ถามเมื่อ (2011-10-17)   2,300 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 34 นาที)
  ข้อมูล GIS ประกอบด้วยอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2012-06-02)   1,582 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 41 นาที)
  ประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนาหรือความเชื่อ ของไทยมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2011-10-13)   1,473 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 50 นาที)

ตั้งคำถาม คำถามแนะนำ

  • คืนชีพลูกยิงเปเล่ ลูกยิงในตำนานที่สวยที่สุดของ เบเล่ ถามเมื่อ (2015-08-30)   1,281 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)
  • คลิปงูกินคนที่กำลังเป็นข่าว ใส่ชุดท้าให้งูอนาคอนด้ากินทั้งเป็น ถามเมื่อ (2014-12-14)   2,223 views  (ไม่มีคนดู)
  • คลิปปล่อยลูกโป่ง ล้านห้าแสนลูก มาดูกันว่าจะเป็นยังไง ถามเมื่อ (2015-04-07)   1,504 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)
  • คลิปโซโล่กีตาร์ โปร่ง Little Wing กีตาร์ โปร่งตัวเดียวโซโล่อย่างเทพ ถามเมื่อ (2015-08-27)   2,187 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 340 นาที)
  • น้องเกลเล่นกีตาร์ Cover กับน้องแบบชิลๆ น่ารักมากๆ ถามเมื่อ (2015-06-13)   1,119 views  (ไม่มีคนดู)
  • ไม่บอกเธอ fingerstyle โดย ซองฮา จอง เพาะมากๆ ถามเมื่อ (2014-02-17)   2,315 views  (ไม่มีคนดู)
  • คลิปคุณยายโซโล่กีตาร์ สไลด์ด้วยหลอดไฟอย่างเทพ ถามเมื่อ (2014-08-21)   2,373 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 22 นาที)
  • เล่นกีตาร์ ทีเดียว 5 ตัวพร้อมกัน เอ๊ะ หรือว่า 4 ตัว มาลองดูกัน ถามเมื่อ (2015-02-23)   1,418 views  (ไม่มีคนดู)

คำถามเกี่ยวกับ การศึกษา สังคมศาสตร์ คนบ้านเดียวกัน

  พระธรรมทูต คือ ถามเมื่อ (2017-11-29)   93 views  (ไม่มีคนดู)

     คำว่า กิเลส แปลว่า อะไรคะ ถามเมื่อ (2017-11-29)   83 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 20 นาที)

  พระสมมติสงฆ์ หมายถึงอะไร ถามเมื่อ (2017-11-29)   86 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 452 นาที)

  ข้อมูลที่เเสดงบนลูกโลกมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2017-11-14)   91 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 871 นาที)

  กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก ถามเมื่อ (2017-07-27)   232 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 340 นาที)

  โครงสร้างสินค้านำเข้าของไทย ถามเมื่อ (2017-07-27)   133 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 784 นาที)

  การจำแนกเขตภูมิอากาศของโลก ถามเมื่อ (2017-07-27)   245 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 781 นาที)

  ความรับผิดชอบและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2017-06-13)   248 views  (ไม่มีคนดู)

  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีการจัดระเบียนบริหารออกเป็นอย่างไรบ้าง ถามเมื่อ (2017-06-13)   245 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 13 นาที)

  แนวทางแก้ไขของการอพยพย้ายถิ่น ถามเมื่อ (2017-06-13)   239 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 204 นาที)

  ผลกระทบของการอพยพย้ายถิ่นมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2017-06-13)   256 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 707 นาที)

  ปัจจัยที่ทำให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นของประชากร ถามเมื่อ (2017-06-13)   251 views  (ไม่มีคนดู)

  ลักษณะทางกายภาพมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2017-06-13)   113 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,015 นาที)

  อํานาจอธิปไตย คืออะไร ถามเมื่อ (2017-06-05)   131 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 912 นาที)

  ประชาธิปไตย คือ ถามเมื่อ (2017-06-05)   114 views  (ไม่มีคนดู)

  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2017-06-05)   229 views  (ไม่มีคนดู)

  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ คืออะไร ถามเมื่อ (2017-06-05)   120 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 25 นาที)

  วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถามเมื่อ (2017-06-05)   245 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 481 นาที)

  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมายถึง ถามเมื่อ (2017-06-05)   229 views  (ไม่มีคนดู)

  ละมุน ยมะคุปต์ คือใครครับ ถามเมื่อ (2017-06-02)   110 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,016 นาที)

  นาฏศิลป์อาเซียน มาดูการแสดงของ 10 ประเทศใน อาเซียนกัน ถามเมื่อ (2015-06-25)   846 views  (ไม่มีคนดู)

  ประเทศไทยควรมีบ่อนที่ถูกกฏหมายหรือไม่ ถามเมื่อ (2015-06-22)   769 views  (ไม่มีคนดู)

  ข่าวคุณ ฐปณีย์ โรฮีนจา เป็นอย่างไรบ้างครับ ถามเมื่อ (2015-05-21)   758 views  (ไม่มีคนดู)

  ภูมิภาคใดของทวีปเอเซียที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ถามเมื่อ (2015-01-30)   516 views  (ไม่มีคนดู)

  รายชื่อเมืองหลวงของประเทศในทวีปยุโรป ถามเมื่อ (2014-11-19)   938 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,022 นาที)

  ประเทศไทยมีกี่กระทรวงและผู้รับผิดชอบแต่ละกระทรวงมีตำแหน่งอะไร ถามเมื่อ (2014-11-08)   1,817 views  (ไม่มีคนดู)

  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ คืออะไร ถามเมื่อ (2014-06-10)   1,621 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,032 นาที)

  ลักษณะสภาพภูมิอากาศของทวีปเอเชีย ถามเมื่อ (2014-06-02)   1,626 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,014 นาที)

  เศรษฐกิจครัวเรือน หมายถึงอะไรค่ะ ถามเมื่อ (2014-05-16)   1,420 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 852 นาที)

  ตัวอย่างคํานํา มหาวิทยาลัย ขอตัวอย่างหน่อยค่ะ ถามเมื่อ (2014-05-07)   1,559 views  (ไม่มีคนดู)

  คํานํารายงานสังคม ขอตัวอย่าง คำนำรายงานสังคมหน่อยค่ะ ถามเมื่อ (2014-05-07)   1,415 views  (ไม่มีคนดู)

  สาเหตุของการเกิดศาสนา คืออะไรค่ะ ถามเมื่อ (2014-05-06)   1,426 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 972 นาที)

  ลูกโลกมีประโยชน์อย่างไร ถามเมื่อ (2014-02-11)   2,851 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,004 นาที)

  ลูกโลกจำลองมักแสดงรายละเอียดอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2014-02-11)   1,569 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,004 นาที)

  เส้นทางปิดกรุงเทพ 13 มค 54 แนะนำให้เลี่ยงใช้เส้นทางอื่นนะครับ ถามเมื่อ (2014-01-13)   1,483 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 754 นาที)

  รวันดา สงครามล้างเผ่าพันธ์ในรวันดา ถามเมื่อ (2014-01-03)   1,422 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,034 นาที)

  ลูกโลกมีประโยชน์ในการศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์อย่างไรบ้าง ถามเมื่อ (2014-06-21)   1,690 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,004 นาที)

  ประโยชน์ของเข็มทิศ ถามเมื่อ (2015-05-20)   2,844 views  (ไม่มีคนดู)

  อเมริกามีกี่ประเทศ ถามเมื่อ (2015-05-20)   1,617 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 914 นาที)

  พระสมเด็จ ประวัติ ถามเมื่อ (2013-06-02)   1,538 views  (ไม่มีคนดู)

  รูปดาวบนแผนที่คืออะไร ถามเมื่อ (2014-02-07)   1,434 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,020 นาที)

  เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในการเต้นรำโรดัตมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2017-05-29)   3,307 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 905 นาที)

  ประวัติระบำโจเก็ต ถามเมื่อ (2016-09-21)   7,089 views  (ไม่มีคนดู)

  พระสงฆ์รูปแรกของประเทศไทยคือใครครับ ถามเมื่อ (2012-12-07)   1,414 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 786 นาที)

  สิทธิมนุษยชน ถามเมื่อ (2012-09-23)   1,706 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 970 นาที)

  คำนำของรายงานเรื่อง ศาสนา และวัฒธรรม ถามเมื่อ (2012-09-20)   1,617 views  (ไม่มีคนดู)

  คำนำรายงานของสังคม ป6 ถามเมื่อ (2012-11-21)   1,873 views  (ไม่มีคนดู)

  แหลมบาบา ถามเมื่อ (2012-09-12)   1,655 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 832 นาที)

  ข่าวเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ อยากได้ข่าวใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ภูมิศาสตร์ ถามเมื่อ (2012-08-23)   2,263 views  (ไม่มีคนดู)

  แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในประเทศไทยคือ ถามเมื่อ (2012-08-22)   1,490 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 833 นาที)

  เอกลักษณ์ของบรูไน ถามเมื่อ (2012-06-16)   2,010 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 437 นาที)

  ข้อมูลGISประกอบด้วยอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2012-06-12)   1,562 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 619 นาที)

  วิธีใช้ลูกโลกจำลอง ถามเมื่อ (2012-06-06)   24,513 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 352 นาที)

  ข้อมูล GIS ประกอบด้วยอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2013-11-07)   1,616 views  (ไม่มีคนดู)

  ข้อมูล GIS ประกอบด้วยอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2012-06-02)   1,582 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 41 นาที)

  เพราะเหตุใดในปัจจุบันระบบGISจึงเป็นที่แพร่หลาย ถามเมื่อ (2015-09-07)   3,128 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 861 นาที)

  ระบบ GIS มีผลดีต่อการจัดเก็บข้อมูลอย่างไร ถามเมื่อ (2012-05-26)   1,530 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,032 นาที)

  กฎหมายพาณิชย์ มีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2012-05-16)   1,540 views  (ไม่มีคนดู)

  คำนำรายงานสังคม ถามเมื่อ (2012-03-22)   12,455 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 30 นาที)

  ข่าวการละเมิดสิทธิมนุษยชน ถามเมื่อ (2012-02-24)   1,883 views  (ไม่มีคนดู)

  ข่าวการละเมิดสิทธิมนุษยชน ถามเมื่อ (2012-02-24)   1,611 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 356 นาที)

  ประเทศใดที่มีเส้นศูนย์สูตรลากผ่าน ถามเมื่อ (2012-02-23)   1,460 views  (ไม่มีคนดู)

  1ยูโรเท่ากับกี่บาทของไทย ถามเมื่อ (2012-02-15)   2,325 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 767 นาที)

  ระบบgisมีผลดีต่อการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร ถามเมื่อ (2015-09-07)   4,251 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,031 นาที)

  โรงรับจำนำมีกี่ประเภท ถามเมื่อ (2014-05-08)   2,114 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 248 นาที)

  ประเทศที่มีคลองมากที่สุด ถามเมื่อ (2011-12-21)   1,503 views  (ไม่มีคนดู)

  เทคโนโลยีส่งผลดีและผลเสียกับสังคมไทยอย่างไร ถามเมื่อ (2011-12-13)   1,684 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 877 นาที)

  หลักปรัชญาของมนุษย์นิยมมีความเชื่อว่า ถามเมื่อ (2011-11-16)   1,316 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 628 นาที)

  คำขวัญอาเซียนหมายความว่าอะรัยค่ะ ถามเมื่อ (2014-06-11)   1,675 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 356 นาที)

  ประเทศใดบ้างที่เป็นรัฐเดียว ถามเมื่อ (2011-11-05)   1,671 views  (ไม่มีคนดู)

  การปฏิวัติสยาม พ ศ 2475 เกิดขึ้นเมื่อวันที่เท่าไร ถามเมื่อ (2011-10-26)   1,381 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 12 นาที)

  การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ขอรายละเอียดเนื้อหาหน่อยค่ะ ถามเมื่อ (2016-10-30)   1,539 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,008 นาที)

  คำขวัญประจำจังหวัดชลบุรี ถามเมื่อ (2011-10-17)   1,530 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 356 นาที)

  5 องค์ประกอบของแผนที่ในใด ทำให้ทราบว่าตำแหน่งที่ตั้งของเกาะภูเก็ตอยู่ในตำแหน่งละติจูดและลองติจูดใด ถามเมื่อ (2014-11-06)   1,589 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 750 นาที)

  แผนที่ประชากร แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายของประชากรในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ควรแสดงด้วยวิธีใด ถามเมื่อ (2011-10-17)   2,300 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 34 นาที)

  แผนที่ที่ใช้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสภาพลมฟ้าอากาศประจำวัน โดยเตือนภัยจากพายุให้ชาวประมงรับทราบจัดว่าเป็น แผนที่ประเภทใด ถามเมื่อ (2011-10-17)   1,615 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 836 นาที)

  WWF คืออะไร ถามเมื่อ (2011-10-17)   2,014 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 175 นาที)

  กลุ่มกรีนพีซก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อใด ถามเมื่อ (2011-10-17)   1,409 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 62 นาที)

  ยานพาหนะที่กลุ่มกรีนพีซใช้เดินทางไปทั่วโลก คืออะไร ถามเมื่อ (2011-10-17)   1,433 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,050 นาที)

  คำขวัญของกลุ่มกรีนพีซ ถามเมื่อ (2011-10-17)   1,616 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 818 นาที)

  กลุ่มกรีนพีซสากลตั้งอยู่ที่ใด ถามเมื่อ (2011-10-17)   1,414 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,026 นาที)

  องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐใด มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของอากาศบริเวณนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน โดยอาจเสนอแนะให้ทางจังหวัดสั่งปิดโรงงานที่ละเมิดกฏหมายสิ่งแวดล้อมได้ ถามเมื่อ (2011-10-17)   1,673 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 743 นาที)

  จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นล่าสุดเมื่อใด ถามเมื่อ (2011-10-14)   1,354 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 355 นาที)

  นักพากย์ภาพยนตร์คนแรกของไทย คือ ใคร ถามเมื่อ (2011-10-14)   1,585 views  (ไม่มีคนดู)

  นักเขียนการ์ตูนคนแรกของไทย ถามเมื่อ (2011-10-14)   1,593 views  (ไม่มีคนดู)

  ผู้ริเริ่มรถโดยสารประจำทางขึ้นในเมืองไทย คือ ใคร ถามเมื่อ (2011-10-14)   1,312 views  (ไม่มีคนดู)

  ผู้ริเริ่มรถแท็กซี่ขึ้นในเมืองไทย คือ ใครครับ ถามเมื่อ (2011-10-14)   1,341 views  (ไม่มีคนดู)

  คนไทยคณะแรกที่เดินทางถึงทวีปยุโรป คือ ใคร ถามเมื่อ (2011-10-14)   1,401 views  (ไม่มีคนดู)

  จอมพลคนแรกของเมืองไทย คือ ใคร ถามเมื่อ (2011-10-14)   1,521 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 352 นาที)

  อาณาจักรไทยที่มีระยะเวลาสั้นที่สุดในการเป็นราชธานี ถามเมื่อ (2011-10-14)   1,292 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 920 นาที)

  พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรก คือใคร ถามเมื่อ (2011-10-14)   1,484 views  (ไม่มีคนดู)

  ใครมีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติบ้าง ถามเมื่อ (2011-10-13)   1,512 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 797 นาที)

  ประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนาหรือความเชื่อ ของไทยมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2011-10-13)   1,473 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 50 นาที)

  เด็กทารกจะโกนผมไฟเมื่ออายุเท่าไร ถามเมื่อ (2011-10-13)   1,359 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 885 นาที)

  พิธี ร่อนกระด้ง คืออะไร ถามเมื่อ (2011-10-13)   1,814 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 191 นาที)

  ประเพณี หมายถึงอะไร ถามเมื่อ (2015-05-08)   2,034 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 549 นาที)

  พืชอนุรักษ์ หมายถึง อะไร ถามเมื่อ (2011-10-12)   1,577 views  (ไม่มีคนดู)

  การทอดผ้าป่าขยะคือการทอดผ้าป่าขยะอะไร ถามเมื่อ (2011-10-12)   1,819 views  (ไม่มีคนดู)

  สีที่ใช้ในแผนที่มีสีอะไรบ้าง และหมายถึงอะไร ถามเมื่อ (2014-07-29)   41,425 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 90 นาที)

  ในกลุ่ม G8 ประเทศใด ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มากที่สุด ถามเมื่อ (2011-10-12)   1,352 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 794 นาที)


   รวมทั้งหมด 151 คำถาม 2 หน้า
1 [2] Next >>