คำถามที่กำลังได้รับความสนใจ

  ตัวอย่างคํานํา มหาวิทยาลัย ขอตัวอย่างหน่อยค่ะ ถามเมื่อ (2014-05-07)   1,625 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)
  เทคโนโลยีส่งผลดีและผลเสียกับสังคมไทยอย่างไร ถามเมื่อ (2011-12-13)   1,764 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 9 นาที)
  องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐใด มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของอากาศบริเวณนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน โดยอาจเสนอแนะให้ทางจังหวัดสั่งปิดโรงงานที่ละเมิดกฏหมายสิ่งแวดล้อมได้ ถามเมื่อ (2011-10-17)   1,821 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 19 นาที)
  ประวัติระบำโจเก็ต ถามเมื่อ (2016-09-21)   7,785 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 23 นาที)
  พิธี ร่อนกระด้ง คืออะไร ถามเมื่อ (2011-10-13)   1,965 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 30 นาที)
  ปัจจัยที่ทำให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นของประชากร ถามเมื่อ (2017-06-13)   343 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 58 นาที)
  องค์ประกอบของแผนที่มีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2011-10-12)   2,087 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 106 นาที)
  การจำแนกเขตภูมิอากาศของโลก ถามเมื่อ (2017-07-27)   345 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 119 นาที)
  ทําไมวัฒนธรรมแต่ละสังคมจึงแตกต่างกัน ถามเมื่อ (2016-06-05)   10,878 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 138 นาที)

ตั้งคำถาม คำถามแนะนำ

  • ไม่บอกเธอ fingerstyle โดย ซองฮา จอง เพาะมากๆ ถามเมื่อ (2014-02-17)   2,446 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 930 นาที)
  • คลิป รถดริฟ เทพๆ จาก Ken Block ที่โด่งดังใน youtube ถามเมื่อ (2015-09-22)   2,858 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 431 นาที)
  • คลิปเด็กตีกลอง ไทยประดิษฐ์ อย่างเทพ ถามเมื่อ (2014-05-21)   2,430 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 56 นาที)
  • คลิปโซโล่กลองบน ไอแพด อย่างเทพ ถามเมื่อ (2014-12-26)   1,401 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 765 นาที)
  • Miniatur Wunderland เมืองของเล่นจำลอง ที่มีอะไรมากว่าคำว่า Model ถามเมื่อ (2014-11-09)   1,402 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,020 นาที)
  • สาวเกาหลีน่ารักเล่นดนตรีผ่าน iPhone Apps เก่งมากๆ ร้องเก่งด้วย น่ารักอีกต่างหาก ถามเมื่อ (2015-02-19)   2,581 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 523 นาที)
  • ลูกยิง กัปตัน สึบาสะ ของจริง ทำได้จริงๆ มาดูกัน ถามเมื่อ (2015-08-30)   2,190 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 57 นาที)
  • งูเห่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกพบที่ ซาอุ งูเห่าใหญ่ โผล่หัวพ้นยอดไม้ ถามเมื่อ (2014-08-01)   10,997 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 917 นาที)

คำถามเกี่ยวกับ การศึกษา สังคมศาสตร์ คนบ้านเดียวกัน

  พระธรรมทูต คือ ถามเมื่อ (2017-11-29)   228 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 676 นาที)

     คำว่า กิเลส แปลว่า อะไรคะ ถามเมื่อ (2017-11-29)   194 views  (ไม่มีคนดู)

  พระสมมติสงฆ์ หมายถึงอะไร ถามเมื่อ (2017-11-29)   185 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 723 นาที)

  ข้อมูลที่เเสดงบนลูกโลกมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2017-11-14)   182 views  (ไม่มีคนดู)

  กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก ถามเมื่อ (2017-07-27)   351 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 929 นาที)

  โครงสร้างสินค้านำเข้าของไทย ถามเมื่อ (2017-07-27)   190 views  (ไม่มีคนดู)

  การจำแนกเขตภูมิอากาศของโลก ถามเมื่อ (2017-07-27)   345 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 119 นาที)

  ความรับผิดชอบและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2017-06-13)   333 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,027 นาที)

  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีการจัดระเบียนบริหารออกเป็นอย่างไรบ้าง ถามเมื่อ (2017-06-13)   330 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 162 นาที)

  แนวทางแก้ไขของการอพยพย้ายถิ่น ถามเมื่อ (2017-06-13)   341 views  (ไม่มีคนดู)

  ผลกระทบของการอพยพย้ายถิ่นมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2017-06-13)   360 views  (ไม่มีคนดู)

  ปัจจัยที่ทำให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นของประชากร ถามเมื่อ (2017-06-13)   343 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 58 นาที)

  ลักษณะทางกายภาพมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2017-06-13)   172 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 794 นาที)

  อํานาจอธิปไตย คืออะไร ถามเมื่อ (2017-06-05)   210 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 984 นาที)

  ประชาธิปไตย คือ ถามเมื่อ (2017-06-05)   186 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 563 นาที)

  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2017-06-05)   336 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 822 นาที)

  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ คืออะไร ถามเมื่อ (2017-06-05)   180 views  (ไม่มีคนดู)

  วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถามเมื่อ (2017-06-05)   342 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 526 นาที)

  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมายถึง ถามเมื่อ (2017-06-05)   349 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 622 นาที)

  ละมุน ยมะคุปต์ คือใครครับ ถามเมื่อ (2017-06-02)   169 views  (ไม่มีคนดู)

  นาฏศิลป์อาเซียน มาดูการแสดงของ 10 ประเทศใน อาเซียนกัน ถามเมื่อ (2015-06-25)   905 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 713 นาที)

  ประเทศไทยควรมีบ่อนที่ถูกกฏหมายหรือไม่ ถามเมื่อ (2015-06-22)   838 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 320 นาที)

  ข่าวคุณ ฐปณีย์ โรฮีนจา เป็นอย่างไรบ้างครับ ถามเมื่อ (2015-05-21)   821 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 631 นาที)

  ภูมิภาคใดของทวีปเอเซียที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ถามเมื่อ (2015-01-30)   585 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 880 นาที)

  รายชื่อเมืองหลวงของประเทศในทวีปยุโรป ถามเมื่อ (2014-11-19)   1,017 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 917 นาที)

  ประเทศไทยมีกี่กระทรวงและผู้รับผิดชอบแต่ละกระทรวงมีตำแหน่งอะไร ถามเมื่อ (2014-11-08)   1,880 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 531 นาที)

  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ คืออะไร ถามเมื่อ (2014-06-10)   1,685 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 927 นาที)

  ลักษณะสภาพภูมิอากาศของทวีปเอเชีย ถามเมื่อ (2014-06-02)   1,693 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 545 นาที)

  เศรษฐกิจครัวเรือน หมายถึงอะไรค่ะ ถามเมื่อ (2014-05-16)   1,484 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 164 นาที)

  ตัวอย่างคํานํา มหาวิทยาลัย ขอตัวอย่างหน่อยค่ะ ถามเมื่อ (2014-05-07)   1,625 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  คํานํารายงานสังคม ขอตัวอย่าง คำนำรายงานสังคมหน่อยค่ะ ถามเมื่อ (2014-05-07)   1,494 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 919 นาที)

  สาเหตุของการเกิดศาสนา คืออะไรค่ะ ถามเมื่อ (2014-05-06)   1,487 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 422 นาที)

  ลูกโลกมีประโยชน์อย่างไร ถามเมื่อ (2014-02-11)   4,094 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 213 นาที)

  ลูกโลกจำลองมักแสดงรายละเอียดอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2014-02-11)   2,210 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,018 นาที)

  เส้นทางปิดกรุงเทพ 13 มค 54 แนะนำให้เลี่ยงใช้เส้นทางอื่นนะครับ ถามเมื่อ (2014-01-13)   1,539 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 745 นาที)

  รวันดา สงครามล้างเผ่าพันธ์ในรวันดา ถามเมื่อ (2014-01-03)   1,495 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 666 นาที)

  ลูกโลกมีประโยชน์ในการศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์อย่างไรบ้าง ถามเมื่อ (2014-06-21)   1,782 views  (ไม่มีคนดู)

  ประโยชน์ของเข็มทิศ ถามเมื่อ (2015-05-20)   3,012 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,057 นาที)

  อเมริกามีกี่ประเทศ ถามเมื่อ (2015-05-20)   1,703 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 778 นาที)

  พระสมเด็จ ประวัติ ถามเมื่อ (2013-06-02)   1,594 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 270 นาที)

  รูปดาวบนแผนที่คืออะไร ถามเมื่อ (2014-02-07)   1,501 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 182 นาที)

  เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในการเต้นรำโรดัตมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2017-05-29)   3,573 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 14 นาที)

  ประวัติระบำโจเก็ต ถามเมื่อ (2016-09-21)   7,785 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 23 นาที)

  พระสงฆ์รูปแรกของประเทศไทยคือใครครับ ถามเมื่อ (2012-12-07)   1,492 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 770 นาที)

  สิทธิมนุษยชน ถามเมื่อ (2012-09-23)   1,778 views  (ไม่มีคนดู)

  คำนำของรายงานเรื่อง ศาสนา และวัฒธรรม ถามเมื่อ (2012-09-20)   1,705 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 957 นาที)

  คำนำรายงานของสังคม ป6 ถามเมื่อ (2012-11-21)   1,940 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 523 นาที)

  แหลมบาบา ถามเมื่อ (2012-09-12)   1,723 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 436 นาที)

  ข่าวเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ อยากได้ข่าวใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ภูมิศาสตร์ ถามเมื่อ (2012-08-23)   2,321 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 133 นาที)

  แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในประเทศไทยคือ ถามเมื่อ (2012-08-22)   1,550 views  (ไม่มีคนดู)

  เอกลักษณ์ของบรูไน ถามเมื่อ (2012-06-16)   2,104 views  (ไม่มีคนดู)

  ข้อมูลGISประกอบด้วยอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2012-06-12)   1,641 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 204 นาที)

  วิธีใช้ลูกโลกจำลอง ถามเมื่อ (2012-06-06)   27,318 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 973 นาที)

  ข้อมูล GIS ประกอบด้วยอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2013-11-07)   1,688 views  (ไม่มีคนดู)

  ข้อมูล GIS ประกอบด้วยอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2012-06-02)   1,637 views  (ไม่มีคนดู)

  เพราะเหตุใดในปัจจุบันระบบGISจึงเป็นที่แพร่หลาย ถามเมื่อ (2015-09-07)   3,338 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 453 นาที)

  ระบบ GIS มีผลดีต่อการจัดเก็บข้อมูลอย่างไร ถามเมื่อ (2012-05-26)   1,597 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 929 นาที)

  กฎหมายพาณิชย์ มีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2012-05-16)   1,632 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 929 นาที)

  คำนำรายงานสังคม ถามเมื่อ (2012-03-22)   14,355 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 968 นาที)

  ข่าวการละเมิดสิทธิมนุษยชน ถามเมื่อ (2012-02-24)   1,971 views  (ไม่มีคนดู)

  ข่าวการละเมิดสิทธิมนุษยชน ถามเมื่อ (2012-02-24)   1,699 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 98 นาที)

  ประเทศใดที่มีเส้นศูนย์สูตรลากผ่าน ถามเมื่อ (2012-02-23)   1,516 views  (ไม่มีคนดู)

  1ยูโรเท่ากับกี่บาทของไทย ถามเมื่อ (2012-02-15)   2,407 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 55 นาที)

  ระบบgisมีผลดีต่อการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร ถามเมื่อ (2015-09-07)   4,511 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 928 นาที)

  โรงรับจำนำมีกี่ประเภท ถามเมื่อ (2014-05-08)   2,214 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 184 นาที)

  ประเทศที่มีคลองมากที่สุด ถามเมื่อ (2011-12-21)   1,572 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 363 นาที)

  เทคโนโลยีส่งผลดีและผลเสียกับสังคมไทยอย่างไร ถามเมื่อ (2011-12-13)   1,764 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 9 นาที)

  หลักปรัชญาของมนุษย์นิยมมีความเชื่อว่า ถามเมื่อ (2011-11-16)   1,379 views  (ไม่มีคนดู)

  คำขวัญอาเซียนหมายความว่าอะรัยค่ะ ถามเมื่อ (2014-06-11)   1,763 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 823 นาที)

  ประเทศใดบ้างที่เป็นรัฐเดียว ถามเมื่อ (2011-11-05)   1,736 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 15 นาที)

  การปฏิวัติสยาม พ ศ 2475 เกิดขึ้นเมื่อวันที่เท่าไร ถามเมื่อ (2011-10-26)   1,444 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 145 นาที)

  การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ขอรายละเอียดเนื้อหาหน่อยค่ะ ถามเมื่อ (2016-10-30)   1,605 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 279 นาที)

  คำขวัญประจำจังหวัดชลบุรี ถามเมื่อ (2011-10-17)   1,610 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 828 นาที)

  5 องค์ประกอบของแผนที่ในใด ทำให้ทราบว่าตำแหน่งที่ตั้งของเกาะภูเก็ตอยู่ในตำแหน่งละติจูดและลองติจูดใด ถามเมื่อ (2014-11-06)   1,655 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,039 นาที)

  แผนที่ประชากร แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายของประชากรในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ควรแสดงด้วยวิธีใด ถามเมื่อ (2011-10-17)   2,392 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 756 นาที)

  แผนที่ที่ใช้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสภาพลมฟ้าอากาศประจำวัน โดยเตือนภัยจากพายุให้ชาวประมงรับทราบจัดว่าเป็น แผนที่ประเภทใด ถามเมื่อ (2011-10-17)   1,716 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,036 นาที)

  WWF คืออะไร ถามเมื่อ (2011-10-17)   2,132 views  (ไม่มีคนดู)

  กลุ่มกรีนพีซก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อใด ถามเมื่อ (2011-10-17)   1,483 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 991 นาที)

  ยานพาหนะที่กลุ่มกรีนพีซใช้เดินทางไปทั่วโลก คืออะไร ถามเมื่อ (2011-10-17)   1,496 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 680 นาที)

  คำขวัญของกลุ่มกรีนพีซ ถามเมื่อ (2011-10-17)   1,692 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 5 นาที)

  กลุ่มกรีนพีซสากลตั้งอยู่ที่ใด ถามเมื่อ (2011-10-17)   1,478 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 463 นาที)

  องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐใด มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของอากาศบริเวณนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน โดยอาจเสนอแนะให้ทางจังหวัดสั่งปิดโรงงานที่ละเมิดกฏหมายสิ่งแวดล้อมได้ ถามเมื่อ (2011-10-17)   1,821 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 19 นาที)

  จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นล่าสุดเมื่อใด ถามเมื่อ (2011-10-14)   1,422 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 913 นาที)

  นักพากย์ภาพยนตร์คนแรกของไทย คือ ใคร ถามเมื่อ (2011-10-14)   1,650 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 717 นาที)

  นักเขียนการ์ตูนคนแรกของไทย ถามเมื่อ (2011-10-14)   1,678 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 716 นาที)

  ผู้ริเริ่มรถโดยสารประจำทางขึ้นในเมืองไทย คือ ใคร ถามเมื่อ (2011-10-14)   1,377 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,024 นาที)

  ผู้ริเริ่มรถแท็กซี่ขึ้นในเมืองไทย คือ ใครครับ ถามเมื่อ (2011-10-14)   1,407 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 704 นาที)

  คนไทยคณะแรกที่เดินทางถึงทวีปยุโรป คือ ใคร ถามเมื่อ (2011-10-14)   1,473 views  (ไม่มีคนดู)

  จอมพลคนแรกของเมืองไทย คือ ใคร ถามเมื่อ (2011-10-14)   1,632 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 916 นาที)

  อาณาจักรไทยที่มีระยะเวลาสั้นที่สุดในการเป็นราชธานี ถามเมื่อ (2011-10-14)   1,343 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 60 นาที)

  พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรก คือใคร ถามเมื่อ (2011-10-14)   1,557 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 405 นาที)

  ใครมีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติบ้าง ถามเมื่อ (2011-10-13)   1,578 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 862 นาที)

  ประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนาหรือความเชื่อ ของไทยมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2011-10-13)   1,551 views  (ไม่มีคนดู)

  เด็กทารกจะโกนผมไฟเมื่ออายุเท่าไร ถามเมื่อ (2011-10-13)   1,429 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,047 นาที)

  พิธี ร่อนกระด้ง คืออะไร ถามเมื่อ (2011-10-13)   1,965 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 30 นาที)

  ประเพณี หมายถึงอะไร ถามเมื่อ (2015-05-08)   2,102 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 359 นาที)

  พืชอนุรักษ์ หมายถึง อะไร ถามเมื่อ (2011-10-12)   1,650 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 785 นาที)

  การทอดผ้าป่าขยะคือการทอดผ้าป่าขยะอะไร ถามเมื่อ (2011-10-12)   1,884 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 765 นาที)

  สีที่ใช้ในแผนที่มีสีอะไรบ้าง และหมายถึงอะไร ถามเมื่อ (2018-09-25)   44,609 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 164 นาที)

  ในกลุ่ม G8 ประเทศใด ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มากที่สุด ถามเมื่อ (2011-10-12)   1,406 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 735 นาที)


   รวมทั้งหมด 151 คำถาม 2 หน้า
1 [2] Next >>