คำถามที่กำลังได้รับความสนใจ

  ทําไมวัฒนธรรมแต่ละสังคมจึงแตกต่างกัน ถามเมื่อ (2016-06-05)   11,454 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 11 นาที)
  วิธีใช้ลูกโลกจำลอง ถามเมื่อ (2012-06-06)   29,416 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 13 นาที)
  คนไทยคณะแรกที่เดินทางถึงทวีปยุโรป คือ ใคร ถามเมื่อ (2011-10-14)   1,530 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 28 นาที)
  นิกายที่สำคัญๆของศาสนาอิสลาม มีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2011-10-11)   2,204 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 50 นาที)
  สีที่ใช้ในแผนที่มีสีอะไรบ้าง และหมายถึงอะไร ถามเมื่อ (2018-09-25)   45,828 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 75 นาที)
  คำสอนเรื่องบัญญัติ 10 ประการของศาสนาคริสต์ได้แก่อะไรบ้าง ถามเมื่อ (2011-10-11)   1,984 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 77 นาที)
  นโยบายป่าไม้แห่งชาติกำหนดให้มีพื้นที่ป่าทั้งประเทศร้อยละเท่าไร ถามเมื่อ (2011-10-12)   1,449 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 80 นาที)
  หลักคำสอนของศาสนาอิสลาม คือ ถามเมื่อ (2011-10-11)   1,575 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 84 นาที)
  ผลกระทบของการอพยพย้ายถิ่นมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2017-06-13)   430 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 102 นาที)

ตั้งคำถาม คำถามแนะนำ

  • คลิปโซโล่กีตาร์ โปร่ง Little Wing กีตาร์ โปร่งตัวเดียวโซโล่อย่างเทพ ถามเมื่อ (2015-08-27)   2,467 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 301 นาที)
  • มาดูการลงจอดเครื่องบินในสนามบินที่ลมแรงที่สุด หวาดเสียวมากว่า นักบินจะลงจอดกันยังไง ถามเมื่อ (2015-02-04)   2,059 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 817 นาที)
  • คลิปงูกินคนที่กำลังเป็นข่าว ใส่ชุดท้าให้งูอนาคอนด้ากินทั้งเป็น ถามเมื่อ (2014-12-14)   2,432 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 38 นาที)
  • คลิปปล่อยลูกโป่ง ล้านห้าแสนลูก มาดูกันว่าจะเป็นยังไง ถามเมื่อ (2015-04-07)   1,833 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 301 นาที)
  • คลิป รถดริฟ เทพๆ จาก Ken Block ที่โด่งดังใน youtube ถามเมื่อ (2015-09-22)   3,007 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 301 นาที)
  • คลิปโซโล่กลองบน ไอแพด อย่างเทพ ถามเมื่อ (2014-12-26)   1,491 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,033 นาที)
  • งูเห่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกพบที่ ซาอุ งูเห่าใหญ่ โผล่หัวพ้นยอดไม้ ถามเมื่อ (2014-08-01)   11,133 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 127 นาที)
  • ลูกยิง กัปตัน สึบาสะ ของจริง ทำได้จริงๆ มาดูกัน ถามเมื่อ (2015-08-30)   2,286 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 707 นาที)

คำถามเกี่ยวกับ การศึกษา สังคมศาสตร์ คนบ้านเดียวกัน

  ประวัติของศาสดาศาสนาอิสลาม ถามเมื่อ (2019-07-23)   2 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 150 นาที)

  ประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้า ถามเมื่อ (2019-07-23)   2 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 145 นาที)

  พระนามเดิมของพระพุทธเจ้าคืออะไร ถามเมื่อ (2019-07-23)   2 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 145 นาที)

  อาชีพของชาวสุโขทัย ในสมัยสุโขทัยนิยมทำอะไรกันบ้าง ถามเมื่อ (2019-07-23)   2 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 150 นาที)

  การปกครองสมัยสุโขทัยมีการปกครองอย่างไร ถามเมื่อ (2019-07-23)   2 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 149 นาที)

  ให้เรียงลำดับ พระนามของรัชกาลที่1 ถึงปัจจุบัน ทรง มีพระนามว่าอย่างไรบ้าง ถามเมื่อ (2019-07-23)   2 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 150 นาที)

  อาณาจักรโบราณในไทยมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2019-07-23)   2 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 144 นาที)

  ยุคหินและยุคโลหะต่างกันอย่างไร ถามเมื่อ (2019-07-23)   2 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 145 นาที)

  เราจะศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้จากไหนบ้าง ถามเมื่อ (2019-07-23)   3 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 145 นาที)

  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ คืออะไร ถามเมื่อ (2019-07-23)   3 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 301 นาที)

  สมัยก่อนประวัติศาสตร์จะแบ่งออกเป็น กี่ยุค ถามเมื่อ (2019-07-23)   3 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 301 นาที)

  ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ ต่างกันอย่างไร ถามเมื่อ (2019-07-23)   3 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 301 นาที)

  พระธรรมทูต คือ ถามเมื่อ (2017-11-29)   334 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 101 นาที)

     คำว่า กิเลส แปลว่า อะไรคะ ถามเมื่อ (2017-11-29)   278 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 396 นาที)

  พระสมมติสงฆ์ หมายถึงอะไร ถามเมื่อ (2017-11-29)   290 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 101 นาที)

  ข้อมูลที่เเสดงบนลูกโลกมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2017-11-14)   235 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 69 นาที)

  กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก ถามเมื่อ (2017-07-27)   403 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 751 นาที)

  โครงสร้างสินค้านำเข้าของไทย ถามเมื่อ (2017-07-27)   233 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 836 นาที)

  การจำแนกเขตภูมิอากาศของโลก ถามเมื่อ (2017-07-27)   403 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 828 นาที)

  ความรับผิดชอบและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2017-06-13)   378 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 899 นาที)

  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีการจัดระเบียนบริหารออกเป็นอย่างไรบ้าง ถามเมื่อ (2017-06-13)   382 views  (ไม่มีคนดู)

  แนวทางแก้ไขของการอพยพย้ายถิ่น ถามเมื่อ (2017-06-13)   395 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 152 นาที)

  ผลกระทบของการอพยพย้ายถิ่นมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2017-06-13)   430 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 102 นาที)

  ปัจจัยที่ทำให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นของประชากร ถามเมื่อ (2017-06-13)   395 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 892 นาที)

  ลักษณะทางกายภาพมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2017-06-13)   227 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 156 นาที)

  อํานาจอธิปไตย คืออะไร ถามเมื่อ (2017-06-05)   264 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 151 นาที)

  ประชาธิปไตย คือ ถามเมื่อ (2017-06-05)   234 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 356 นาที)

  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2017-06-05)   392 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 603 นาที)

  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ คืออะไร ถามเมื่อ (2017-06-05)   226 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 318 นาที)

  วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถามเมื่อ (2017-06-05)   400 views  (ไม่มีคนดู)

  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมายถึง ถามเมื่อ (2017-06-05)   411 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 985 นาที)

  ละมุน ยมะคุปต์ คือใครครับ ถามเมื่อ (2017-06-02)   225 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 162 นาที)

  นาฏศิลป์อาเซียน มาดูการแสดงของ 10 ประเทศใน อาเซียนกัน ถามเมื่อ (2015-06-25)   957 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,017 นาที)

  ประเทศไทยควรมีบ่อนที่ถูกกฏหมายหรือไม่ ถามเมื่อ (2015-06-22)   898 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 354 นาที)

  ข่าวคุณ ฐปณีย์ โรฮีนจา เป็นอย่างไรบ้างครับ ถามเมื่อ (2015-05-21)   864 views  (ไม่มีคนดู)

  ภูมิภาคใดของทวีปเอเซียที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ถามเมื่อ (2015-01-30)   632 views  (ไม่มีคนดู)

  รายชื่อเมืองหลวงของประเทศในทวีปยุโรป ถามเมื่อ (2014-11-19)   1,072 views  (ไม่มีคนดู)

  ประเทศไทยมีกี่กระทรวงและผู้รับผิดชอบแต่ละกระทรวงมีตำแหน่งอะไร ถามเมื่อ (2014-11-08)   1,946 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 153 นาที)

  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ คืออะไร ถามเมื่อ (2014-06-10)   1,729 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 173 นาที)

  ลักษณะสภาพภูมิอากาศของทวีปเอเชีย ถามเมื่อ (2014-06-02)   1,752 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 938 นาที)

  เศรษฐกิจครัวเรือน หมายถึงอะไรค่ะ ถามเมื่อ (2014-05-16)   1,524 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 751 นาที)

  ตัวอย่างคํานํา มหาวิทยาลัย ขอตัวอย่างหน่อยค่ะ ถามเมื่อ (2014-05-07)   1,673 views  (ไม่มีคนดู)

  คํานํารายงานสังคม ขอตัวอย่าง คำนำรายงานสังคมหน่อยค่ะ ถามเมื่อ (2014-05-07)   1,540 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 175 นาที)

  สาเหตุของการเกิดศาสนา คืออะไรค่ะ ถามเมื่อ (2014-05-06)   1,527 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 287 นาที)

  ลูกโลกมีประโยชน์อย่างไร ถามเมื่อ (2014-02-11)   5,075 views  (ไม่มีคนดู)

  ลูกโลกจำลองมักแสดงรายละเอียดอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2014-02-11)   2,824 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 454 นาที)

  เส้นทางปิดกรุงเทพ 13 มค 54 แนะนำให้เลี่ยงใช้เส้นทางอื่นนะครับ ถามเมื่อ (2014-01-13)   1,585 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 346 นาที)

  รวันดา สงครามล้างเผ่าพันธ์ในรวันดา ถามเมื่อ (2014-01-03)   1,540 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 457 นาที)

  ลูกโลกมีประโยชน์ในการศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์อย่างไรบ้าง ถามเมื่อ (2014-06-21)   1,837 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 395 นาที)

  ประโยชน์ของเข็มทิศ ถามเมื่อ (2015-05-20)   3,132 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 162 นาที)

  อเมริกามีกี่ประเทศ ถามเมื่อ (2015-05-20)   1,759 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 777 นาที)

  พระสมเด็จ ประวัติ ถามเมื่อ (2013-06-02)   1,629 views  (ไม่มีคนดู)

  รูปดาวบนแผนที่คืออะไร ถามเมื่อ (2014-02-07)   1,539 views  (ไม่มีคนดู)

  เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในการเต้นรำโรดัตมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2017-05-29)   3,718 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 971 นาที)

  ประวัติระบำโจเก็ต ถามเมื่อ (2016-09-21)   7,968 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 308 นาที)

  พระสงฆ์รูปแรกของประเทศไทยคือใครครับ ถามเมื่อ (2012-12-07)   1,526 views  (ไม่มีคนดู)

  สิทธิมนุษยชน ถามเมื่อ (2012-09-23)   1,819 views  (ไม่มีคนดู)

  คำนำของรายงานเรื่อง ศาสนา และวัฒธรรม ถามเมื่อ (2012-09-20)   1,759 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 597 นาที)

  คำนำรายงานของสังคม ป6 ถามเมื่อ (2012-11-21)   1,990 views  (ไม่มีคนดู)

  แหลมบาบา ถามเมื่อ (2012-09-12)   1,758 views  (ไม่มีคนดู)

  ข่าวเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ อยากได้ข่าวใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ภูมิศาสตร์ ถามเมื่อ (2012-08-23)   2,374 views  (ไม่มีคนดู)

  แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในประเทศไทยคือ ถามเมื่อ (2012-08-22)   1,600 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 660 นาที)

  เอกลักษณ์ของบรูไน ถามเมื่อ (2012-06-16)   2,157 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 278 นาที)

  ข้อมูลGISประกอบด้วยอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2012-06-12)   1,687 views  (ไม่มีคนดู)

  วิธีใช้ลูกโลกจำลอง ถามเมื่อ (2012-06-06)   29,416 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 13 นาที)

  ข้อมูล GIS ประกอบด้วยอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2013-11-07)   1,743 views  (ไม่มีคนดู)

  ข้อมูล GIS ประกอบด้วยอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2012-06-02)   1,684 views  (ไม่มีคนดู)

  เพราะเหตุใดในปัจจุบันระบบGISจึงเป็นที่แพร่หลาย ถามเมื่อ (2015-09-07)   3,426 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 13 นาที)

  ระบบ GIS มีผลดีต่อการจัดเก็บข้อมูลอย่างไร ถามเมื่อ (2012-05-26)   1,646 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 909 นาที)

  กฎหมายพาณิชย์ มีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2012-05-16)   1,701 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,023 นาที)

  คำนำรายงานสังคม ถามเมื่อ (2012-03-22)   14,795 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 110 นาที)

  ข่าวการละเมิดสิทธิมนุษยชน ถามเมื่อ (2012-02-24)   2,027 views  (ไม่มีคนดู)

  ข่าวการละเมิดสิทธิมนุษยชน ถามเมื่อ (2012-02-24)   1,750 views  (ไม่มีคนดู)

  ประเทศใดที่มีเส้นศูนย์สูตรลากผ่าน ถามเมื่อ (2012-02-23)   1,553 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 530 นาที)

  1ยูโรเท่ากับกี่บาทของไทย ถามเมื่อ (2012-02-15)   2,445 views  (ไม่มีคนดู)

  ระบบgisมีผลดีต่อการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร ถามเมื่อ (2015-09-07)   4,633 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 108 นาที)

  โรงรับจำนำมีกี่ประเภท ถามเมื่อ (2014-05-08)   2,250 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 280 นาที)

  ประเทศที่มีคลองมากที่สุด ถามเมื่อ (2011-12-21)   1,616 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1,028 นาที)

  เทคโนโลยีส่งผลดีและผลเสียกับสังคมไทยอย่างไร ถามเมื่อ (2011-12-13)   1,809 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 682 นาที)

  หลักปรัชญาของมนุษย์นิยมมีความเชื่อว่า ถามเมื่อ (2011-11-16)   1,417 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 846 นาที)

  คำขวัญอาเซียนหมายความว่าอะรัยค่ะ ถามเมื่อ (2014-06-11)   1,814 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 832 นาที)

  ประเทศใดบ้างที่เป็นรัฐเดียว ถามเมื่อ (2011-11-05)   1,781 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 697 นาที)

  การปฏิวัติสยาม พ ศ 2475 เกิดขึ้นเมื่อวันที่เท่าไร ถามเมื่อ (2011-10-26)   1,489 views  (ไม่มีคนดู)

  การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ขอรายละเอียดเนื้อหาหน่อยค่ะ ถามเมื่อ (2016-10-30)   1,636 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 553 นาที)

  คำขวัญประจำจังหวัดชลบุรี ถามเมื่อ (2011-10-17)   1,660 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 919 นาที)

  5 องค์ประกอบของแผนที่ในใด ทำให้ทราบว่าตำแหน่งที่ตั้งของเกาะภูเก็ตอยู่ในตำแหน่งละติจูดและลองติจูดใด ถามเมื่อ (2014-11-06)   1,693 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 960 นาที)

  แผนที่ประชากร แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายของประชากรในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ควรแสดงด้วยวิธีใด ถามเมื่อ (2011-10-17)   2,448 views  (ไม่มีคนดู)

  แผนที่ที่ใช้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสภาพลมฟ้าอากาศประจำวัน โดยเตือนภัยจากพายุให้ชาวประมงรับทราบจัดว่าเป็น แผนที่ประเภทใด ถามเมื่อ (2011-10-17)   1,766 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 275 นาที)

  WWF คืออะไร ถามเมื่อ (2011-10-17)   2,189 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 133 นาที)

  กลุ่มกรีนพีซก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อใด ถามเมื่อ (2011-10-17)   1,552 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 194 นาที)

  ยานพาหนะที่กลุ่มกรีนพีซใช้เดินทางไปทั่วโลก คืออะไร ถามเมื่อ (2011-10-17)   1,536 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 165 นาที)

  คำขวัญของกลุ่มกรีนพีซ ถามเมื่อ (2011-10-17)   1,735 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 447 นาที)

  กลุ่มกรีนพีซสากลตั้งอยู่ที่ใด ถามเมื่อ (2011-10-17)   1,525 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 225 นาที)

  องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐใด มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของอากาศบริเวณนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน โดยอาจเสนอแนะให้ทางจังหวัดสั่งปิดโรงงานที่ละเมิดกฏหมายสิ่งแวดล้อมได้ ถามเมื่อ (2011-10-17)   1,878 views  (ไม่มีคนดู)

  จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นล่าสุดเมื่อใด ถามเมื่อ (2011-10-14)   1,462 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 536 นาที)

  นักพากย์ภาพยนตร์คนแรกของไทย คือ ใคร ถามเมื่อ (2011-10-14)   1,695 views  (ไม่มีคนดู)

  นักเขียนการ์ตูนคนแรกของไทย ถามเมื่อ (2011-10-14)   1,741 views  (ไม่มีคนดู)

  ผู้ริเริ่มรถโดยสารประจำทางขึ้นในเมืองไทย คือ ใคร ถามเมื่อ (2011-10-14)   1,422 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 989 นาที)

  ผู้ริเริ่มรถแท็กซี่ขึ้นในเมืองไทย คือ ใครครับ ถามเมื่อ (2011-10-14)   1,445 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 500 นาที)

  คนไทยคณะแรกที่เดินทางถึงทวีปยุโรป คือ ใคร ถามเมื่อ (2011-10-14)   1,530 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 28 นาที)


   รวมทั้งหมด 163 คำถาม 2 หน้า
1 [2] Next >>