กฎกระทรวงคืออะไร  สร้างคำถาม

 1,617 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 05/10/2011กฎกระทรวง หมายถึง กฎหมายที่ตราขึ้น โดยรัฐมนตรีที่รักษาการ ตามพระราชบัญญัติ ที่ให้อำนาจในการตรากฎกระทรวงนั้น ทั้งนี้จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน ซึ่งจะมีผลใช้บังคับได้ทั่ว ทั้งประเทศ หรือเฉพาะท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนั้น

ถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :กฎกระทรวงคืออะไร

 1,617 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 05/10/2011


 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
× แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

  ในวิชาเศรษฐศาสตร์ 8220;การกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของและบริการสำหรับบำบัดความต้องการ 8221; คือ ถามเมื่อ (2011-08-05)   1,255 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 14 วินาที!!)

  กล้ามเนื้อลาย Skeletal Muscle ของมนุษย์เป็นอย่างไร ถามเมื่อ (2017-12-04)   138 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 20 วินาที!!)

  ค่าบีโอดีได้จากอะไร ถามเมื่อ (2011-08-20)   1,234 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 25 วินาที!!)

  ทองสลึงหนึ่งเท่าไร ถามเมื่อ (2013-04-30)   1,411 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  รักปานจะดะไรคะ ถามเมื่อ (2014-08-29)   1,354 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 นาที)

  จำนำทอง50สตางค์ได้เท่าไหร่ ถามเมื่อ (2015-04-20)   17,393 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 5 นาที)

  ประเภทของข่าวนี้ ถามเมื่อ (2013-05-16)   1,461 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 9 นาที)

  อยากได้ตัวอย่างการเขียนเรียงความเรื่องเคุณครูที่ฉันรักค่ะ ถามเมื่อ (2011-08-18)   7,231 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 11 นาที)

  นกชนิดใดเล็กที่สุดในโลก ถามเมื่อ (2011-07-23)   1,245 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 12 นาที)

  บายวันที10พรุงนีมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2012-09-10)   1,359 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 14 นาที)


 

บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
www.ban1gun.com