งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นําทางการศึกษา  สร้างคำถาม

 3,410 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 01/09/2011

การทำวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางการศึกษา
เราควรมีความรู้เรื่อง

ทฤษฎีองค์การและการบริหารจัดการ
Organizational Theories and Administrative Management

ทฤษฎีภาวะผู้นำกับการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวางแผนการศึกษา
Leadership Theory and Educational Policy and Strategic Planning

อนาคตศึกษาและการวางแผน
Future Study and Planning

การจัดการ การเงิน การคลัง และการบัญชีสำหรับผู้นำทางการบริหารการศึกษา
Finance Management, Pubic Finance and
Accountancy for Educational Administration Leaders

ภาวะผู้นำในองค์การทางการศึกษา
Leadership in Educational Organization

ภาวะผู้นำกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
Leadership and Cultural Diversity

การเสริมสร้างสมรรถภาพภาวะผู้นำทางการศึกษา
Enhancement of Educational Leadership

ภาวะผู้นำเพื่อความเปลี่ยนแปลง
Leadership for Changes

คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้นำทางการบริหารการศึกษา
Ethics and Virtues for Educational Administration Leaders

ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษาแบบบูรณาการ
Leadership and the CEO in Educational Administration

เป็นต้น

ถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นําทางการศึกษา

 3,410 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 01/09/2011


 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
× แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

  ใช้มือถือตั้งแต่เด็ก เสี่ยงมะเร็งสมองมากกว่าเริ่มใช้ตอนแก่ จริงเปล่าค่ะ ถามเมื่อ (2011-08-16)   1,295 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 27 วินาที!!)

  ข่าวเกี่ยวกับเด็ก ครูโหดตบเด็ก จับล่ามโซ่ ล็อคกุญแจ ถามเมื่อ (2014-12-05)   1,632 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 35 วินาที!!)

  ลัดเลาะลุยรกแวะวกวังวน ถามเมื่อ (2017-05-29)   385 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 40 วินาที!!)

  การเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์มีการเปลี่ยนแปลงกี่ครั้งและเปลี่ยนแปลงอย่างไร ถามเมื่อ (2012-02-29)   1,356 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 54 วินาที!!)

  การหายาก Scarcity เกิดขึ้นในสังคมเนื่องจาก ถามเมื่อ (2011-08-05)   1,863 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 58 วินาที!!)

  จำนำทอง50สตางค์ได้เท่าไหร่ ถามเมื่อ (2015-04-20)   20,141 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  จับยาบ้า ถามเมื่อ (2011-09-30)   1,674 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  ไครคือผู้ออกแบบตรรกะ ถามเมื่อ (2011-12-26)   1,371 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  วิธีการเขียนจดหมายลาป่วย ถามเมื่อ (2011-09-07)   3,988 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  พ่อแม่หรือปู่ย่าตายาย มีปัญหาผมบางหรือศีรษะล้าน จะทำอย่างไรดี ถามเมื่อ (2011-07-24)   1,208 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)


 

บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
www.ban1gun.com