งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นําทางการศึกษา  สร้างคำถาม

 3,512 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 01/09/2011

งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นําทางการศึกษา

การทำวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางการศึกษา
เราควรมีความรู้เรื่อง

ทฤษฎีองค์การและการบริหารจัดการ
Organizational Theories and Administrative Management

ทฤษฎีภาวะผู้นำกับการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวางแผนการศึกษา
Leadership Theory and Educational Policy and Strategic Planning

อนาคตศึกษาและการวางแผน
Future Study and Planning

การจัดการ การเงิน การคลัง และการบัญชีสำหรับผู้นำทางการบริหารการศึกษา
Finance Management, Pubic Finance and
Accountancy for Educational Administration Leaders

ภาวะผู้นำในองค์การทางการศึกษา
Leadership in Educational Organization

ภาวะผู้นำกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
Leadership and Cultural Diversity

การเสริมสร้างสมรรถภาพภาวะผู้นำทางการศึกษา
Enhancement of Educational Leadership

ภาวะผู้นำเพื่อความเปลี่ยนแปลง
Leadership for Changes

คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้นำทางการบริหารการศึกษา
Ethics and Virtues for Educational Administration Leaders

ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษาแบบบูรณาการ
Leadership and the CEO in Educational Administration

เป็นต้น


ถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นําทางการศึกษา

 3,512 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 01/09/2011


 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
× แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

  ผู้ว่าราชการจังหวัดหญิงคนแรกของประเทศไทย คือ ถามเมื่อ (2011-07-25)   2,552 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  การรั่วไหลของน้ำมันในทะเลเกิดจากสาเหตุอะไร ถามเมื่อ (2011-08-20)   1,412 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  วิธีรับมือน้ำท่วม ถ้าน้ำท่วมจะทำอย่างไรดีค่ะ ถามเมื่อ (2011-10-26)   1,402 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 นาที)

  1 ลูกบาศก์เมตรเท่ากับกี่ตารางเมตร ถามเมื่อ (2019-12-17)   30 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 นาที)

  ราชวงศ์สุดท้ายของจีนคือ ถามเมื่อ (2011-10-10)   1,602 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 5 นาที)

  ทำอย่างไรเมื่อมีอาการเหน็บชา ถามเมื่อ (2011-08-16)   1,416 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 6 นาที)

  ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนปัจจุบันคือใคร ถามเมื่อ (2012-08-07)   1,478 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 7 นาที)

  คำว่าทะเลาะวิวาท ภาษาอังกฤษ ควรใช้ to have an altercationหรือa fight ดี ค้นในdictแล้วไม่แน่ใจ ช่วยตอบด้วยนะคะ สงสัยมากค่ะ ถามเมื่อ (2011-08-15)   6,545 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 7 นาที)

  บริบท หมายถึงอะไร ถามเมื่อ (2015-01-28)   18,152 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 7 นาที)

  การดูแลรักษาอุปกรณ์ ตะกร้อ มีวิธีอย่างไรครับ ถามเมื่อ (2014-05-23)   4,494 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 7 นาที)


 

บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
www.ban1gun.com