การวิเคราะห์แบบ SWOT Analysis คืออะไร เพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นการวิเคราะห์เรื่องใดบ้าง จงอธิบายให้เป็นที่เข้าใจโดยละเอียด  สร้างคำถาม

 3,337 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 09/09/2012

การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) เป็นการระบุถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่กระทบต่อสายผลิตภัณฑ์
1. จุดแข็ง (Strengths) เป็นความแข็งแกร่งที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายใน เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสมการตลาด/ การเงิน/ การผลิต/ บุคลากร/ การบริหารงาน และการจัดองค์กร
2. จุดอ่อน (Weakness) เป็นปัญหาที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายในด้านต่างๆ ของบริษัท บริษัทจะต้องหาวิธีการแก้ปัญหานั้น
3. โอกาส (Opportunities) เป็นข้อได้เปรียบซึ่งวิเคราะห์จากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่บริษัทแสวงหาโอกาสเพื่อมากำหนดกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมนั้น ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมจุลภาค (ลูกค้า คู่แข่ง ผู้ผลิต คนกลาง) และสิ่งแวดล้อมมหภาค (ประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมวัฒนธรรม การเมือง กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ)
4. อุปสรรค (Threats) เป็นอุปสรรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น
4. การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด (Marketing Objective) เป็นการตัดสินใจกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนการตลาด สามารถกำหนดได้ 2 ลักษณะ คือ
1. วัตถุประสงค์ด้านการเงิน (Financial Objective) เช่น ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนของตลาดเป้าหมาย 20% , ต้องการกำไรสุทธิ 10 ล้านบาทในปี 2548, ต้องการส่วนครองตลาด 30% ในปี 2550 เป็นต้น
2. วัตถุประสงค์ด้านการตลาด (Marketing Objective) เช่น วัตถุประสงค์ในการขาย, การวางตำแหน่งเพื่อการแข่งขัน, สร้างความภักดีในตราสินค้า, สร้างการรับรู้ในตราสินค้าจาก 15% เป็น 30%, เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายอีก 20% เป็นต้น
5. การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy)
STP Marketing
- การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation)
* รูปแบบการแบ่งส่วนตลาด ความชอบเหมือนกัน / กระจัดกระจาย / เกาะกลุ่ม
* เกณฑ์การแบ่งส่วนตลาด เกณฑ์ภูมิศาสตร์ / ประชากรศาสตร์ / ลักษณะจิตวิทยา /
พฤติกรรม
- การกำหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting)
- การวางตำแหน่ง (Positioning)
* การวางตำแหน่งจากลักษณะ (Positioning by attribute) ผูกสินค้ากับลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ลักษณะสินค้าเชื่อถือได้ ปฏิบัติงานได้ดี
* การวางตำแหน่งจากคุณประโยชน์ (Positioning by benefits) ผูกสินค้ากับคุณประโยชน์พิเศษที่ลูกค้าจะได้รับ
* การวางตำแหน่งจากการใช้ (Positioning by use)
* การวางตำแหน่งโดยอิงผู้ใช้ (Positioning by user)
* การวางตำแหน่งโดยอิงคู่แข่งขัน (Positioning by competitor)
* การวางตำแหน่งจากคุณภาพ/ราคา (Positioning by quality/price)
เขียนโดย modal ที่ 9:56

ถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :การวิเคราะห์แบบ SWOT Analysis คืออะไร เพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นการวิเคราะห์เรื่องใดบ้าง จงอธิบายให้เป็นที่เข้าใจโดยละเอียด

 3,337 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 09/09/2012


 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
× แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

  ข่าวมีกี่ประเภท ถามเมื่อ (2014-11-19)   50,220 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  การสูญพันธุ์ของพืชเกิดขึ้นอย่างไร ถามเมื่อ (2011-08-20)   1,407 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  แผนธุรกิจ ตัวอย่างการทำแผนธุรกิจ ถามเมื่อ (2011-09-12)   1,967 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  เป็ดกินอะไร ถามเมื่อ (2012-04-09)   1,564 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  อยากทราบว่าทำไมลงเกมส์ในโน๊ตบุ๊คแล้วเครื่องร้อนมากคะพอเข้าเกมส์ก้ค้างเลยตอนที่ซื้อมาแรกๆไม่เคนเป็นเลยค่ะ ถามเมื่อ (2011-08-24)   1,339 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  ชื่อทวีปทั้ง 7 ทวีป มีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2011-08-10)   3,856 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  เมื่อใดที่โรงหนังจะต้องติดเรตหนังไว้บริเวณโรงหนัง ถามเมื่อ (2011-07-31)   1,299 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 นาที)

  กินยาคุมฉุกเฉิน๒เม็ดพร้อมกันป้องกันยู่ไหม ถามเมื่อ (2014-02-25)   1,315 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 5 นาที)

  ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อยากรู้ว่า ข้อมูลคอมพิวเตอร์ คืออะไรคะ ถามเมื่อ (2011-06-29)   1,557 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 6 นาที)

  แอนดรอยด์ คืออะไร ถามเมื่อ (2011-09-12)   1,567 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 8 นาที)


 

บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
www.ban1gun.com